Проект по НИД N:100/2014 г. (І етап) Проект по НИД № 205/2015 г. (ІІ етап) Проект по НИД № 148/2016 г. (III етап)

 

Проект по НИД N:100/2014 г. (Първи етап)

Славянски литератури в превод на български език (1990 – 2014)

Българска литература в превод на съответните славянски езици (1990 – 2014)

 

Проект по НИД  № 205/2015 г. (Втори етап)

Славянските литератури в превод на български език (1990 – 2015). Специализиран периодичен печат

Критическа рецепция на славянските литератури в България (1990 – 2015).  Специализиран периодичен печат

Преводна рецепция на българската литература (1990-2015) в славянските страни. Специализиран периодичен печат

Критическа рецепция на българската литература (1990-2015) в славянските страни. Специализиран периодичен печат

 

Проект по НИД № 148/2016 (Трети етап)

Славянските литератури в превод на български език (1990 – 2016). Специализиран периодичен печат

Критическа рецепция на славянските литератури в България (1990 – 2016).  Специализиран периодичен печат

Преводна рецепция на българската литература (1990-2016) в славянските страни. Специализиран периодичен печат

Критическа рецепция на българската литература (1990-2016) в славянските страни. Специализиран периодичен печат

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s