Българска литература в превод на сръбски език (1990-2014)

Българска литература в превод на сръбски език (1990-2016)

Поезия

1990
Прличев, Григор. Сердар. [Сердарят]. Прир. Тодор Димитроски., Титоград: Републикански завод за унапређивање, васпитање и образовање, 1990.

1991

Канчев, Николај. Таласи вероватноће: песме. [Вълни на вероятността]. Прев. Мила Васов. Ниш: Просвета, 1991.

Канчев, Николај. Време подељено свима. [Времето, раздадено на всички]. Прев. Мила Васов. Смедерево : Смедеревска песничка јесен, 1991.

1995
Манолов, Валери. Пужева спирала. [Спиралата на охлюва]. Прев. Мила Васов. Врање: Књижевна заједница Борисав Станковић, 1995.

1996

Стефанов, Димитър. Jесењи жмарци. Хаику. (Есенни настръхвания. Хайку). Прев. Димитар Анакиев. Оџаци Центар културе Оџаци 1996.

1999
Čanev, Slavčo: Igra iluzijama. [Игра на илюзии]. Prev. Miloš Galetin; Vjara Najdenova. Pljevlja: Medjurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost,1999.

Кадијски, Кирил. Дани и ноћи. (Дни и нощи). Прев. Мила Васов. Београд : Ars Longa, 1999.

2004

Indžov, Nikola: Izabrane pesme. (Избрани стихотворения). Prev. Veselin Rakčević, Andrijevica: Komovi, 2004.

Христов, Димитар. Балада о љубави. [Балада за любовта]. Прев. Ристо Василевски. Смедерево : Арка, 2004.

2005

Парушев, Паруш. Надомак обале: поезиjа. (Близо до брега). Прев. Веселин М Ракчевић. Биjело поље Пегаз, 2005.
2006

Евтимов, Евтим. Крст да будеш а не раскрсница : пјесме. (Да бъдеш кръст, а не кръстовище). Изабр. и прев.Веселин М. Ракчевић. Бијело Поље : Пегаз, 2006

Levčev, Ljubomir: Semanticko semenje. Izbor poezije. (Семантични семена). Prev. Risto Vasilevski. Smederevo: Arka, 2006

Мирославова, Ромањола. Балада о млину : пјесме. (Балада за млина). Изб., прев. Веселин М. Ракчевић. Бијело Поље : Пегаз, 2006.

2007
Вапцаров, Никола Јoнков. Песме. [Стихотворения]. Изб., прев. Бранко С. Ристић. Краљево : Либро компани, 2007.

Гранитски, Иван. Пијаца робова с Волтеровом бистом : избор. [Пазар на роби с бюста на Волтер. ]. Изб., прев. Ристо Василевски. Београд : Апостроф’, 2007

Дочев, Иван. Златни прах усана : пјесме. (Златният прах на устните). Изб., прев. Веселин М. Ракчевић. Бијело Поље : Пегаз, 2007.

Константинов, Георги. Уже од пијеска : изабране пјесме. (Въже от пясък). Изб. и прев. Веселин М. Ракчевић. Бијело Поље : Пегаз, 2007.

Levčev, Ljubomir: Iznad stvari. [Окончания]. Prev. Risto Vasilevski. Smederevo: Arka, 2007,

Трифонов, Гриша. Jужне двери : песме. (Южни врати). Изб., прев. Бранко С. Ристић Нови Сад : Бистрица, 2007.

2008

Габеров, Иван. Гнездо на ветру : песме. (Гнездо на вятъра). Изб., прев. Бранко С. Ристић. Нови Сад : Бистрица, 2008.

Ганова, Галина. Од неба кошуља : пјесме. (Небесна риза). Прев. Веселин М. Ракчевић. Бијело Поље : Пегаз, 2008.

Георгиев, Светослав. Бар једном : песме. (Поне веднъж). Изб., прев. Бранко С. Ристић. Нови Сад : Бистрица, 2008

Длгчева, Маја. Друга прича : песме. [Друга приказка]. Изб., прев. Бранко С. Ристић. Нови Сад : Бистрица, 2008.

Lambreva, Evelina. Zatvoren prozor : poezija. (Затворен прозорец). Prev. Ivan D. Topalski. Zemun : Estart : Melnik, 2008.

Левчев, Љубомир. Врт испред раја = Градината преди рая. Изб. и прев. Ристо Василевски Смедерево : Међународни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен, 2008.

Матанов, Иван. Христо Фотев гледа са балкона. [Христо Фотев гледа от балкона!]. Прев. Бранко С. Ристић. Нови Сад : Бистрица, 2008.

Њаголова, Елка. Сто за троје. [Маса за трима]. Изабр. и прев. Ристо Василевски Смедерево : Арка, 2008

2009

Белчев, Михаил. Желим да ти кажем. (Искам да ти кажа). Изб. и прев. Бранко С. Ристић Нови Сад : Бистрица, 2009.

2010

Левћев, Љубомир. Ја, који нисам побегао из Помпеје. [Кон сьс зелени крила ; Капризната игра на времената]. Прев. Бранко С Ристић. Нови Сад : Адреса, 2010

2011

Георгиев, Красимир. Водич за рај = Пътеводител към рая. (двоjезично изд.). Прев. Мила Васов. Београд : Књижевно друштво “Свети Сава”, 2011.

Њаголова, Елка. Опет нулта група = И пак нулева група. (двоjезично изд.). Изабр. Прев. Ристо Василевски. Смедерево : Међународни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен, 2011.

2012
Андасаров, Петар. Прозрачно небо успомена : песме. [Прозрачното небе на спомените]. Изб., прев. Бранко С. Ристић. Нови Сад : Бистрица, 2012.

2014
Иванов, Захари. Око кључаонице. [Окото на ключалката]. Прев. Бранко С Ристић. Нови Сад : Бистрица, 2014.

 

Проза

1996
Радичков, Јордан. Полуцилиндар и козја брада. Приповетке. [Полуцилиндър и Козята брада]. Прев. Мила Васов, Ниш: Просвета, 1996.
1997
Ралин, Радој. Езопијада. [Езопиада]. Изб. и прев. Србијанка Поповић. Београд: Interpress, 1997.
Шварц , Еди. Комадићи слагалице. [Парчета от пъзела]. Прев. Жарко Павловић, Бране Поповић. Београд : Гинко, 1998.
2000
Hristov, Boris .Krtica / Dolina cipela. [Сляпото куче/Долината на обувките]. Prev. Jasmina Jovanović. Beograd Clio, 2000.

2001

Gospodinov, Georgi. Prirodni roman. [Естествен роман]. Prev. Marija Joanna Stojadinović Beograd: Geopoetika, 2001.

2002
Biolčev, Bojan. Slatko ništa. [Сладко нищо].(dvojezicno izd.). Prev. Jelena Denčić. Beograd Saga TST, 2002.
Dončev, Anton.Vitez Svete knjige. [Странният рицар на свещената книга ]. Prеv. Boško Suvajdžić. Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 2002.
Hristov, Boris .Krtica / Dolina cipela. [Сляпото куче/Долината на обувките]. Prev. Jasmina Jovanović. Beograd : “Filip Višnjić”, 2002.

2003
Tabakov, Nikolaj. Crtati po vodi = Да рисуваш по водата (dvojezično izd.).Prev. Jelena Dobrički; Ivana Stoičkov; Ljubica Matović; Јеlena, Majstorović, Milica Stojadinović, Aleksandra Satarić, Milena Dacić. Beograd: Saga TST, 2003.

2004

Георгиев, Валентин. Седам прича о љубави, греху и смрти. [Седем истории за любов, грях и смърт]./ Двојезично изд. Прев. Љубица Матовић, Јелена Мајсторовић, Милена Дацић, Александра Сатарић. Београд : Сага Т.С.Т., 2004.

Popov, Alek. Misija London. [Мисия Лондон]. Prev. Marija-Joanna Stojadinović. Beograd: Geopoetika, 2004.

Чудомир / Чорбаџијски, Димитр Христов. Лажљив С’би. [Лъжлив С’би]. Изаб. и прев. Бранко С. Ристић. Нови Сад : Бистрица, 2004.

2005

Гроздев, Георги. Плен. [Плячка]. Прев. Ана Бурић. Београд: Друштво Рашка школа, 2005.
Чудомир / Чорбаџијски, Димитр Христов. Конзул Голог брда. [Консулът на Голо бърдо]. Изаб. и прев. Бранко С. Ристић. Нови Сад : Бистрица, 2005

2007

Петев, Николај. Светионик и његов чувар. [Фарът, пазачът и вятърът]. Прев. Вања Илић, Ивана Давитков. Смедерево: Arka, 2007.

Попов, Алек. Сапутник радикалног мислиоца [Спътник на радикалния мислител]. Прир., прев. Марија-Јоанна Стојадиновић. Београд: Geopoetika, 2007.

Чудомир / Чорбаџијски, Димитр Христов. Берберин. [Бръснар]. Изаб. и прев. Бранко С. Ристић. Краљево : Либро компани, 2007.

2008
Дићева, Светлана. Мона и Магелан. [Мона и Магелан]. Прев. Jасмина Jовановић. Београд: Globosino, 2008.

Popov, Alek. Psi u niskom letu. [Черната кутия]. Prev. Marija Jonna Stojadinović. Beograd: Geopoetika, 2008.

2009

Димитрова, Блага, Јордан Василев. Сусрет на раскршћу: документарна новела о љубави Елисавете Багрјане и Радета Драинца. [Кръстопътна среща]. Прев. Мила Васов. Ниш : Зограф ; Прокупље : Народна библиотека “Раде Драинац”, 2009.

Еленкова, Цветанка. Ране од слободе. (Рани от свободата). Прев. Велимир Костов, Денко Рангелов. Краљево : Народна библиотека “Стефан Првовенчани”, 2009.

Стојанов, Веселин. Аутопсија тела. [Аутопсия на тялото]. Прев. Бранко С. Ристић. Нови Сад : Бистрица, 2009.

Стојанов, Николаj. Французка соба. Приче. [Френската стая ].Прев. Мила Васов. Ниш Братство , 2009

Чудомир / Чорбаџијски, Димитр Христов. Наши људи. [Наши хора]. Изаб. и прев. Бранко С. Ристић. Крушевац : Цвет радости, 2009.

2010

Popov, Alek Nivo za napredne. [Ниво за напреднали]. Prev. Velimir Kostov, Beograd: Geopoetika 2010

2011

Gospodinov, Georgi. I druge priče. [И други разкази]. Prev. Ivana Stoičkov. Beograd: Geopoetika, 2011.
Sekulov, Aleksandar. Sakupljač ljubavnih kazivanja.prefinjeni roman. [Колекционер на любовни изречения]. Prev. Marija-Joanna Stojadinović. Beograd: Geopoetika 2011

2012

Алексиева, Елена. Витез, Ђаво, Смрт. [Рицарят, дяволът, смъртта]. Прев. Елизабета Георгиев. Макарије,2012
Andreev, Emil Staklena reka [Стъклената река]. Prev. Mila Vasov, Beograd: Štampar Makarije, 2012.
Kisjov, Stefan. Ekzekutor. [Екзекуторът]. Prev. Asja Tihinova-Jovanović. Beograd: Štampar Makarije, 2012.
Popov, Alek . Kovači. [Ковачи]. Gost u knjizi Đerđ Petri. Prev. Velimir Kostov. Edicija Mala kutija, treće kolo, knj. 3. Beograd : Grupa 484, 2012.

Rusanov, Ljubomir. Velika planina : roman. Prev. Mile Vasov. Tuzla : Bosanska riječ, 2012.

Filipova Ljudmila. Staklene sudbine. [Стъклени съдби]. Prev. Dalibor Sokolović. Beograd: Alnari, 2012.

Чудомир: Чорбаџијски, Димитар Христов. Изабрана дела: (поезија, проза, слике). (Избрани творби: поезия, проза, картини). Том 1-2. Прир. и прев. Бранко С. Ристић. Нови Сад : Бистрица, 2012

2013

Gospodinov, Georgi. Fizika tuge. [Физика на тъгата]. Prev. Ivana Stoičkov. Beograd: Geopoetika, 2013.

Табаков, Николај. Да. [Да] . Прев. Ивана Давитков. Београд : Klett, 2013.

2014
Димитрова, Блага, Јордан Василев. Сусрет на раскршћу: Јелисавета Багрјана и Раде Драинац. [Кръстопътна среща]. Прев. Мила Васов и Радојица Лазић. Прокупље : Народна библиотека “Раде Драинац”, 2014 -2 изд.

Мишев, Влко. Изасланик из Леванта. [Пратеникът от Леванта]. Прев. Jaсмина Joвановић. Београд: Globosino Aleksandrija, 2014.

Terzijski, Kalin. Postoji li neko ko vas voli. [Има ли кой да ви обича]. Prev. Branko Ristić. Beograd : Плато, 2014.

2016

Господинов, Георги. И све постаде месец.  [И всичко стана луна]. Прев. Марија-Јоанна Стојадиновић. Београд : Geopoetika, 2016.

Попов, Алек. Сестре Палавејев: у олуји историје. [Сестри Палавееви в бурята на историята]. Прев. Ивана Стоичков. Београд: Geopoetika, 2016.

Драма

1998
Bojčev, Hristo: Pukovnik ptica: po ideji Plamena Paneva. [Полковник птица]. Prev. Novica Antić. Beograd: Jugoslovensko dramsko pozorište 1998.

2005
Bojčev, Hristo: Pukovnik ptica i druge drame (Orkestar Titanik, Opšta bolnica, Hanibal podzemni, Oнo) [Полковник птица и други драми: Районна болница, Подземният, Онова нещо]. Prev. Blagoje Nikolić. Beograd: Narodno pozorište , 2005.

2014

Христов, Димитар. Мерилин Монро – тријумф и агонија и други комади : изабране драме.[Мерилин Монро – триумф и агония и други драми]. Прев. Мила Васов. Ниш : Нишки културни центар, 2014

 

Антологии

Поезия

1995
Мостови. Избор из сувременог бугарског стваралаштва. (Мостове. Избрано от съвременното българско творчество). Изб. Иван Ерулски. Прев. Милорад Гергов, Пљевља Међурепубл. Заједница за културну и образовну делатност., 1995

1998
Бугарска поезија друге половине двадесетог века. (Българската поезия от втората половина на двадесети век). (двоjезично изд.). Прир. и прев. Татяна Дункова, Марин Младенов. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Ниш/Братство, 1998.
Одјеци трновских звона: избор из савремене бугарске поезије. (Отгласи от търновските камбани: избрано от съвременната българска поезия). Прир. Веселин Ракчевић. Прев. Слободан Б. Ђуровић, Митар В. Ракчевић, Веселин М. Ракчевић. Подгорица народна библиотека Радослав Љумовић, 1998.

2005

На крају дана : избор песама српских и бугарских хаику песника = На края на деня : избор на сръбски и български хайку поети = At the end of the day : a collection of Serbian and Bulgarian haiku . Прир. Александар Обровски. Прев. на енглески и са енглеског Светлана Радованчев, Владислава Фелбабов и др., прев. на бугарски и са бугарског Мила Васов. Нови Сад : Сфера : ЦЕП , 2005.

У огледалу : избор песама српских и бугарских хаику песника. (В огледалото: избрани стихотворения на сръбски и български хайку поети). Прир. Александар Обровски ; Прев. (енгл.) Владислава Фелбабов [и др.] ; прев.(бугар.) Мила Васов. Нови Сад : Сфера : Цеп : Врело, 2005.

2007
Бугарска књижевност : хрестоматија. (Българска литература: христоматия). .Прир. Михајло Пантић, Дарина Дончева. Београд : Филолошки факултет ; Ниш : Братство, 2007.
2011
Струните на лирата : антология на поезија на Българите в Сърбия и Черна Гора = Strune lire : antologija poezije Bugara u Srbiji i Crnoj Gori. Прир. и прев. (двоjезично изд..) Зиси/ Александар Данков. Smederevo: Arka, 2003.
2011.
На рубовима тишине : збирка радова чланова Песничке радионице народне библиотеке “Детко Петров”. (На ръбовете на тишината : сборник творби на членовете на поетическата работилница на народната библиотека “Детко Петров”). Ур. Елизабета Георгиев. Димитровград : Народна библиотека “Детко Петров”, 2011.

2013
Бугарска поезија XX вијека. (Българската поезия на ХХ век). Избор, прев. Веселин М. Ракчевић. Подгорица : Пегаз, 2013.

Проза
1996
Antologija kratke priče Bugarske. (Антология на българския кратък разказ). Prir. Svetlozar Igov, prev. Mila Vasov; Velimir Kostov. Kruševac: Bagdala, 1996.

1997

Не памтим рекох ли довиђенја. Савремена бугарска проза од Пернишког регијона. Прир. Иван Ерулски. (Не помня казах ли довиждане. Съвременна българска проза от Пернишкия регион). Прев. Милорад Геров. Пљевља: Међурепубличка Заједница за културну и образовну делатност, 1997.

1998
Antologija kratke priče Bugarske. (Антология на българския кратък разказ). Prir. Svetlozar Igov, prev. Mila Vasov; Velimir Kostov. Kruševac: Bagdala, 1998.

2002

Književni voz Europa 2000. Prir. V. Ognjenović, V. Bajac, A. Gatalica. Prev. sa bug. Marija-Joanna Stojadinović. Beograd Geopoetika,2002.[ Георги Борисов]

2005
Попов, Јордан, Крсто Крстев, Михаил Вешим. Повратак Баја-Гање после 101 године. (Завръщането на Бай Ганьо след 101 години). Прев. Милош Тасић. Београд : Ошишани јеж, 2005.

Прича од двадесет лева : савремена бугарска прича. (Разказ за двайсет лева: съвременен български разказ). Прев. и прир. Елизабета Георгијев. Краљево : Народна библиотека “Стефан Првовенчани”, 2005.

2007
Бугарска књижевност : хрестоматија. (Българска литература: христоматия). Прир. Михајло Пантић, Дарина Дончева. Прев. Екипа. Београд : Филолошки факултет ; Ниш : Братство, 2007.

2008
Kratka priča Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Mađarske i Srbije. (Краткият разказ на Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария и Сърбия). / [Festival kratke priče] Kikinda Short – dvojka, 2008. Prev. Ekipa. Kikinda : Narodna biblioteka “Jovan Popović”, 2008.
2011
Kristin, koja je mahala iz voza: savremena bugarska priča. (Кристин, която маха от влака: съвременен български разказ). Ur. Mihajlo Pantić, Prev. ekipa, Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2011.

Kratka priča Velike Britanije, Španije, Srbije, Slovenije, Slovačke, Rumunije, Nemačke, Makedonije, Mađarske, Kanade, Hrvatske, Holandije, Grčke, Danske, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Austrije.(Краткият разказ на Великобритания, Испания, Сърбия, Словения, Словакия, Румъния, Германия, Македония, Унгария, Канада, Хърватия, Холандия, Гърция, Дания, България, Босна и Херцеговина и Австрия). [Festival kratke priče] Kikinda Short 05, 2011. Ur. Srđan Srdić. Prev. Ekipa. Kikinda : Udruženje “Kikinda Short”, 2011.

2012
Kratka priča Bugarske, Češke, Engleske, Grčke, Holandije, Hrvatske, Italije, Kanade, Makedonije, Mađarske, Nemačke, Norveške, Portugala, Rumunije, Slovenije, Srbije, Škotske i Velsa. (Краткият разказ на България, Чехия, Англия, Гърция, Холандия, Хърватия, Италия, Канада, Македония, Унгария, Германия, Норвегия, Португалия, Румъния, Словения, Сърбия, Шотландия и Уелс). / [Festival kratke priče] Kikinda Short 06, 2012.Ur. Srđan Srdić. Prev. Ekipa. Kikinda : Udruženje “Kikinda Short”, 2012.

2013
Пајић, Миленко, Прокопиев, Александар, Ефтимов, Jордан. Елементи. (Елементи). Прев. от мак. М. Миленко Пајић. Београд : Апостроф’, 2013.

Драма
2013
Савремена бугарска драма. (Съвременна българска драма). Прир. Жељко Хубач, Емил Бонев. Прев. Благоје Николић. Београд : Народно позориште, 2003.

Литература за деца
1995
Цвеће мило. Антологија бугарске поезије за децу од Петка Славејкова до Јанакија Петрова. (Цвете мило. Антология на българската поезия за деца от Петко Славейков до Янаки Петров). Изб. Кирил Назалов. Прев. Милорад Геров, Денко Рангелов. Нови Сад : Змајеве дећје игре, 1995.

2006
Дар. (Дар). Ур. Елизабета Георгиев. Димитровград : Народна библиотека “Детко Петров”, 2006.

2007
Бисери отронени : любими детски стихове от любими български поетеси. = Бисери расути .Cаст. Росица Петрова-Василева ; прев. Мила Васов, 2007.

Пут ка кући : из бугарске књижевности за дјецу.(Път към дома: из българската литература за деца). Изабр., прев. Душан Ђуришић. Подгорица : Удружење књижевних преводилаца Црне Горе, 2007.

2012
Pelin, Elin. Jan Bibijan na Mesecu. [Ян Бибиян на Луната]. Beograd: Bookland, 2012

2015

Sekulov, Aleksandar. Pustolovina na ostrvu ptica. [Островът]. Prev. Marija-Joanna Stojadinović. Kreativni centar,2015.

Основни извори:
България в чуждата литература.(Булгарика). Годишен библиографски указател. Ред. М. Максимова. София : НБКМ, 1990-2006;
Проект Растко България – http://www.rastko.rs/rastko-bg/bibliografija/bugarska-nasrp.php;
Проект Превод и преход;
http://www.npage.org/IMG/pdf/BiblioFINAL_updatedJune2011.pdf
Електронен каталог на НБКМ
COBISS. SR
Електронен каталог на НБ на Сърбия
Електронен каталог на градска библиотека – Варна.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s