Проект по НИД № 148/2016 (Трети етап)

Славянските литератури в превод на български език (1990 – 2016). Специализиран периодичен печат

Критическа рецепция на славянските литератури в България (1990 – 2016).  Специализиран периодичен печат

Преводна рецепция на българската литература (1990-2016) в славянските страни. Специализиран периодичен печат

Критическа рецепция на българската литература (1990-2016) в славянските страни. Специализиран периодичен печат

Advertisements