Критическа рецепция на българската литература в Сърбия (1990 – 2016). Периодичен печат

Статии

1990

Младенов, Марин. Доситеј Обрадович и българските възрожденци. – Мост, бр.118, 1990, с. 3-12.

1991

Кирова, Лилија. Пејо К. Јаворов и Антун Матош. – Зборник Матице српске за славистику, бр. 37, 1991, с. 71-90.

Присојски, Миле Николов. Автентична художествена литература на българите в Југославија. – Мост, бр. 127, 1991, с. 5-8.

1996

Павлович, Миодраг. Димитър Кантакузин и неговият „Химн за Богородица”. Прев. Светлозар Игов. – Език и литература, бр. 5-6, 1996, с. 12-18.

1997

Каменов, Јордан. Савремена ситуација у бугарској литератури и у Музеју књижевности. Прев. Велимир Костов и Мила Васов. –  Градина, бр. 12, 1997, с. 107-112.

Каранфилов, Ефрем. Исус у нашој уметничкој литератури. Прев. Велимир Костов и Мила Васов. –  Градина, бр. 12,1997, с. 143-150.

Константинова, Елка. Етика у бугарској савременој поезији. Прев. Велимир Костов и Мила Васов. – Градина, бр. 12, 1997, с. 132-140.

Сапарев, Огњан. Телевизија и литература. Прев. Велимир Костoв и Мила Васов. – Градина, бр. 12, 1997, с. 163-164.

1998

Gospodinov, Georgi. Književne institucije danas. Рrev. sa engl. Elza Vuletić. – Impuls: almanah Književnog novosadskog kruga K21K, бр. 2, 1998, с. 52-53.

Савов, Ганчо. Сачувано достојанство: путеви развитка савремене бугарске књижевности. – Српски Југ, бр. 5/6, 1998, с. 85-90.

2005

Йовчева, Мария. Акростихът в старобългарския канон за Св. Троица като свидетел за произхода на творбата. – Црквене студије, бр. 2, 2005, с. 299-312.

Mantchéva, Dina. L’insolite dans la dramaturgie de Yordan Raditchkov et de Stanislav Stratiev. – Филолошки преглед, бр. 2, 2005, с. 93-103.

2006

Станкова, Радослава. Служби за жени – светици в южнославянската книжовна традиция от XIII-XVI век. – Црквене студије, бр. 3, 2006, с. 259-274.

2007

Бойович, Драгиша. „Слово за любовта“ на поета от Ново бърдо Димитър Кантакузин. Прев. Евелина Грозданова. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 96-104.

2007

Гергова, Иванка. “Амартолон сотирия” на Агапий Ландос в българската култура през XVII-XIX век. – Црквене студије, бр. 4, 2007, с. 403-424.

Коцева, Елена. Предания в жития – жития в преданията. – Црквене студије, бр. 4, 2007, с. 177-196.

2009

Dimitrova, Snezana. The Soldier’s Death Sentence (1915-1918): Trauma, Archives, and Witness : A Case study of N. Iliev’s Unpublished War Plays and Published War Short Stories. – Годишњак  за друштвену историју, бр. 1, 2009, с. 7-44.

Ристић, Бранко С. Јединство историјске праксе, интенција и рецептивна норма у књижевно-историјском читању текстова српских и бугарских писаца за децу. – Детињство, бр. 1/2, 2009, с. 14-18.

2010

Билярски, Иван, Марияна Цибраска-Костова. Вербални формули и образи за възхвала на владетеля в средновековна България. – Црквене студије, бр. 7, 2010, с. 245-266.

2012

Димитрова, Галина. Честването на смъртта и кинематографичия подход на Иван Давидков в повестта “Далечните бродове”. – Липар, бр. 50, 2013, с. 187-197.

Ичевска, Татяна. Йовковите разкази – издания и преиздания. – Годишњак Учитељског факултета у Врању , бр. 3, 2012, с. 393-407.

Русков, Иван. Последният кръстоносец. – Годишњак Учитељског факултета у Врању, бр.  3, 2012, с. 169-184 [за творчеството на Йордан Йовков].

2015

Душкова, Мира. Птици над пожарищата: Иво Андрич и Константин Константинов. – Зборник Матице српске за славистику, бр. 88, 2015, с. 185-199.

 

Рецензии

1994

Пековић, Слободанка. Бугарска студија о Андрићу. – Свеске Задужбине Иве Андрића, бр. 9/10, 1994, с. 470-473 [за монографията на Светлозар Игов „Иво Андрич: Творческо развитие и художествена структура“].

2013

Бартула, Владан П. Стара бугарска и српска књижевност. – Philologia Mediana, бр. 5, 2013, с. 631-633 [за “Богословската литература през средните векове в България и Сърбия (865-1459)” от Герхард Подскалски].

 

Отзиви

2004

Милутиновић, Дејан. Преглед бугарске књижевности. – Књижевни лист, бр. 26/27, 2004, с. 26 [за “История на новата българска литература” от Светлозар Игов; с бележка за автора].

2007

Разговор о бугарској књижевности. – Златна греда : лист за књижевност, уметност, културу и мишљење, бр. 71, 2007, с. 69-70 [за организираната среща-разговор с български писатели, посветена на съвременната българска литература, в рамките на Новосадския литературен фестивал, 2007].

2011

Васић Ракочевић, Бранислава. Књижевност маргинализације или маргинализација књижевности? (Зборник Кристин, која је махала из воза. Савремена бугарска прича). – Летопис Матице српске, кн. 489, бр. 1/2, 2012, с. 252-253 [за сборника “Кристин, която маха от влака”].

2013

Димитријевић, Милан С. Астроном песник и лирски визионар Милчо Кирилов Цветков. – Наше стварање, бр. 3/4, 2013, с. 332-348

Димитријевић, Милан С. Речитост сликарства, поезије и неимарства Евгеније Маринчеве. – Луча, бр. 4, 2013, с. 103-104 [за книгата на Евгения Маринчева «Лунни илюзии»].

Павловић, Јелена. Време и пространство в културата на българи и сърби (Време и простор у култури Бугара и Срба): двојезични тематски зборници “Велико Трново – Ниш”, књига 9. Варна, 2013. – Лингвистичке актуелности, бр. 23, 2013, с. 49-55 [за сборника на ВТУ и Университета в Ниш]

2016

Nikolić, Aleksa. Sudar apokalipse i svakodnevice. Georgi Gospodinov: I sve postade mesec (Geopoetika, Beograd, 2016; s bugarskog prevela Marija-Joanna Stojadinović). – bookvica.net, oktobar 23, 2016: http://bookvica.net/sudar-apokalipse-i-svakodnevice/ [за “И всичко стана луна” от Георги Господинов].

 

Съобщения

2010

Зивлак, Јован. Саопштење жирија Међународног новосадског књижевног фестивала. – Златна греда, бр. 105/106, јул/август 2010, с. 4-5 [за присъждането на наградата на Международния новосадски литературен фестивал на Любомир Левчев].

2016

Objavljene knjige Georgija Gospodinova i Jurija Bujde. – Blic, 15. 05. 2016: http://www.blic.rs/kultura/vesti/objavljene-knjige-georgija-gospodinova-i-jurija-bujde/r7qln2n [за “И всичко стана луна” от Георги Господинов]

 

Интервю

2006

Dončev, Anton. Tražimo istog Boga. Razgovarao B. Đorđević. – Novosti, 12. jun 2006.

2007

Игов, Светлозар. Утеха је у књигама. Разговор водила Јелена Дубајић. Прев. Владимир Маринковић и Авдрија Митровић. – Летопис Матице српске, књ. 479, бр. ½, 2007, с. 200-206.

Advertisements