Критическа рецепция на славянските литератури в България (1990 – 2016). Специализиран периодичен печат

Съпоставителни изследвания на славянските литератури в България (1990-2016). Периодичен печат

Критическа рецепция на полската литература в България (1990-2016). Периодичен печат

Критическа рецепция на словашката литература в България (1990 – 2016). Периодичен печат

Критическа рецепция на словенската литература в България (1990 – 2016). Периодичен печат

Критическа рецепция на сръбската литература в България (1990 –  2016). Периодичен печат

Критическа рецепция на хърватската литература в България (1990 – 2016). Периодичен печат

Критическа рецепция на чешката литература в България (1990 – 2016). Периодичен печат

Критическа рецепция на украинската литература в България (1990 –2016). Периодичен печат

Критическа рецепция на литературата на Босна и Херцеговина в България (1990-2016). Периодичен печат

Advertisements