Критическа рецепция на литературата на Босна и Херцеговина в България (1990-2016). Периодичен печат

Статии

1996

Савов, Ганчо. Литературата на Босна и Херцеговина. – Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 10-11[обзор].

Отзиви

2005

Пешева, Кичка. Изет Сарайлич. Сърце под снарядите. Прев. Валери Петров. София: Балкани, 2003, 222 с. – Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 147.

Интервюта

2009

Хемон, Александър. Към постнационалната литература. Разговор на Жуно Диас. – ЛИК, бр. 10, 2009, с. 14-16 [не е посочен преводач]

2016

Иванкович, Желко. В граници без граници. Разговор на Рада Шарланджиева. – Панорама, бр. 1, 2016, с.350 – 362.

Advertisements