Критическа рецепция на полската литература в България (1990-2016). Специализиран периодичен печат

Статии

1990

Внук, Малгожата. Към отговорната структура (Въз основа на разказа „Незнайният“ от Георги Райчев). Прев. Елка Константинова. – Литературна мисъл, бр. 6, 1990, с. 110-113.

1991

Каркасон, Манюел. Гомбрович. Бомбата избухна. – Лик, бр. 26, 1991, с. 3-8 [статия, посветена на Витолд Гомбрович; съдържа коментар на писателя „От него, за него“: „Любимите ми книги“, „Гомбрович за еротиката“, „Ванс (1964-1969)“, откъс от книгата на Рита Гомбрович „Гомбрович в Европа“ и  разговор на Анджело Риналди с Марсел Карксон със заглавие: „Един критик свидетелства“; не е посочен преводач].

1993

Бартошински, Кажимеж. От „научното“ знание за литературата до „света на литературността“. Прев. Искра Ангелова. – Литературна мисъл, бр. 1, 1993, с. 22-34.

Голозанка, Войчех. Списание „Тексти друге“ или как да се играе в новата пиеса. Прев. Светла Златарска. – Литературна мисъл, бр. 1, 1993, с. 3-5.

Ниш, Ришард. Теория, обърната наопаки (Бележки за постструктурализма). Прев. Магда Карабелова. – Литературна мисъл, бр. 1, 1993, с. 15-21.

Скалмовски, Войчех. Литературният деконструктивизъм като „новоговор“. Прев.Светла Златарска. – Литературна мисъл, бр. 1, 1993, с. 6-14.

1994

Болецки, Влоджимеж. Мото, заглавия, прочити – Херлинг и Достоевски. Прев. Светослава Златарска. – Литературна мисъл, бр. 3, 1994, с. 55-59.

Карпински, Войчех. Изгнаничества. Прев. Магда Карабелова. – Литературна мисъл, бр. 3, 1994, с. 49-54.

1995

Легутко, Ришард. Сталинизмът като литературно приключение. Прев. Силвия Борисова. – Панорама, бр. 1, 1995, с. 183-187 [за отношението на интелектуалците към комунизма].

1996

Митосек, Зофия. Генетичната критика. Прев. Вера Деянова. – Език и литература, бр. 3-4, 1996, с. 9-22.

2002

Тренков, Климент. Популярният отшелник Анджей Сташук. – Лик, бр. 5, 2002, с. 18-23 [съдържа и откъс от есето  „Моята Европа“; не е посочен преводач].

2004

Борисова, Силвия. Първият постмодернист. – Лик, бр. 12, 2004, с. 15. [статия, посветена на Витолд Гомбрович, съдържа коментари на преводачката Димитрина Лоу-Буковска и на литературния критик Михал Гловински].

2005

Вълев, Иван. Личен лексикон на полската литература. А. – Славянски диалози, кн. 1, 2005, с. 60-66 [бележки върху Йежи Анджейевски, Адам Асник, Халина Аудерска].

 

Вълев, Иван. Личен лексикон на полската литература. А. (продължение). – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 71-78 [бележки върху Адам Мицкевич, Юзеф Баран, Станислав Баранчак].

Льомер, Жерар-Жорж. Загадъчният господин Шулц. – Лик, бр. 5, 2005, с. 15-17 [статията, посветена на Бруно Шулц; не е посочен преводач].

Симеонова-Конах, Галя. Витолд Гомбрович: Структурата на манталитета и автопърформансът. – Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 120-130.

2007

Баранчак, Станислав. Превеждане на непреводимото. Прев Вера Деянова. – Панорама, бр. 3, 2007, с. 217-230 [за трудностите при превода на „Над водата голяма и чиста“ от цикъла лозански стихове на Мицкевич].

Вълев, Иван. Личен лексикон на полската литература. Б. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 134-139 [бележки върху Лиляна Бардийевска, Леслав Бартелски, Кшищоф Бачински, Тадеуш Боровски].

Дюве, Франсоа. Карпатският колос. – Лик, бр. 9, 2007, с. 8-10 [статия, посветена на Анджей Сташук; съдържа и представяне на автора от Милена Милева; не е посочен преводач].

Михалска, Александра. Йежи Гедройч. Прев. Веселина Балтова. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 9-10.

Чаплински, Пшемислав. Нашата по-голяма родина. Прев. Данута Найденова. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 96-89 [с бележка за автора].

2008

Костуркова, Богдана. Герои, аутсайдери и теми табу. – Лик, бр. 12, 2008, с. 72 [статията представя сборника „Съвременна полска драма“; анализира се развитието на съвременната полска драма].

2009

Димова, Людмила. Книгата „Лешек Балцерович“ и гостуването на Балцерович. – Лик, бр. 8, 2009, с. 73 [представя книгата на Витолд Гадомски „Лешек Балцерович“ и гостуването на Балцерович в България].

2010

Нашиловска, Анна. Полската литература след 1989. Прев. Магда Карабелова. – Литературна мисъл, бр. 1, 2010, с. 107-118.

няма автор. Безпощадните дневници на Славомир Мрожек. – Лик, бр. 12, 2010, с. 24-25 [статията е посветена на публикуването на първата част от дневниците на Мрожек, обхващащи периода 1962-1969 г.]

2011

Стойнова, Мина. Идеята „Полша – предна крепост на християнството“ и нейните отражения в „Начало и развитие на Московската война“ от хетман Станислав Жулкевски. Славянски диалози, кн. 12, 2011, с. 67-74.

2014

Григорова, Маргрета. „Сърцето на мрака“ – досие с продължение. Литературните образи на Белгийско Конго. Славянски диалози, кн. 15, 2014, с. 88-109 [за Джоузеф Конрад,  засяга се и полската литература].

 

Рецензии

2008

Григорова, Маргрета. Камен Рикев. Зубър, видра и паун. Антология на полската литература от Средновековието до Просвещението. София, 2008.Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 283-284 (рубрика Етажерка).

 

Отзиви

2004

Динева, Моника. Станислав Игнаци Виткевич. Пиеси. Прев. Димитрина Лау-Буковска, Калина Бахнева. София: УИ „Св. Климент Охридски“. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 255 (рубрика Етажерка).

2005

Иванова, Диана. Познанска славистика. Narodowy i podnarodowy model kultury. Europa Śródkowa i Półwysep Bałkański. Red. Bogusław Zieliński. Poznań: Wydawnictwo Naukowe – UAM, 2002, Seria Filologia Słowiańska Nr 7. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 191.

2007

Иванова, Диана. Języki i tradycije Słowian. Pod redakciją Emila Tokarza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003, 408 s. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 208 (рубрика Етажерка).

Иванова, Диана. Славистиката в Шльонския университет. Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowane Edwardowi Możejce. Pod redakciją Bożeny Tokarz. Katowice: Wydawnictwo Naukowe, 2002, 207 s. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 207-208 (рубрика Етажерка).

Стойнова, Мина. Mrożek, Sławomir. Baltazar. Autobiografia. Oficyna literacka Noir sur blanc, 2006, 260 s. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 218-2019 (рубрика Етажерка).

Чолакова, Жоржета. Адам Мицкевич. Ангел прелетя. Любовна лирика. Прев. Иван Вълев. София: ИК Светулка 44, 2007, 46 с. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 217 (рубрика Етажерка).

 

Съобщения

2004

Динева, Моника. Полски авангардизъм. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 262-267 (рубрика Календар).

2005

Чолакова, Жоржета. Полски календар. – Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 168-177 (рубрика Славянски календар).

2007

Стойнова, Мина. Наградата „Нике“. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 24-27.

Харложинска, Моника. In memoriam. Ришард Капушчински – кралят на репортажа. Прев. Мина Стойнова. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 220-222.

 

Интервюта

1990

Тадеуш, Конвицки. За киното и критиката. Разговор на Чеслав Донджило. – Лик, бр.13, с. 5-7 [не е посочен преводач].

1993

Милош, Чеслав. Не ме вземайте за примитив. Разговор на Ришард Легутко и Елжбета Моравец. Прев. Светла Златарска. – Панорама, бр. 3-4, 1993, с. 127-132.

2001

Капушчински, Ришард. Нашият крехък свят. Разговор на Артур Домославски и Александер Качоровски. Прев. Благовеста Лингорска. – Съвременник, бр. 4, 2001, с. 87-104.

2004

Гомбрович, Рита. Витолд Гомбрович в спомени. Разговор на Марек Микос. – Лик, бр. 12, 2004, с. 12-14 [не е посочен преводач].

2007

Галактиката на Станислав Лем. Разговор на Огнян Сапарев. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 11-19 [с бележка за Станислов Лем].

Сарамонович, Анджей. Тестостеронът е виновен. Разговор на Виолета Цветкова. – Лик, бр. 1, 2007, с. 28-29.

2010

Лем, Станислав. Светът пред нов праг. Разговори на Томаш Фялковски. Прев. Велина Ватева. – Съвременник , бр. 3, с. 387-420.

 

Извори:

blogs.uni-plovdiv.net/slavistica_slovo/files/…/Bibliografski-opis-Plamen-Ivanova.doc

Фонд на Университетска библиотека на СУ

Фонд на Столична библиотека

 

Advertisements