Критическа рецепция на словашката литература в България (1990-2016). Специализиран периодичен печат

Статии

2004

Копърда, Павел. Телесността, пространство на словашко-италианското междулитературно общуване. Телесност. Развитие на типа герой на словашката литература. Прев. Величко Панайотов. – Литературна мисъл, бр. 2, 2004, с. 159-166.

2014

Хучкова, Дана. Актуални форми на съвременната словашка проза. Прев. Асен Милчев. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 3-21.

Басат, Емил. Ян Кошка или Учителят. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 22-29.

 

Отзиви

2005

Пешева, Кичка. Възможна нежност. Три словашки поетеси (Лидия Валдкерти-Гаворникова, Мила Хаугова, Дана Подрацка). Съст. и прев. Димитър Стефанов. София: Матом, 2001. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 199.

 

Съобщения

2004

Дончева, Дарина. Словашки авангардизъм. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 273-275 (рубрика Календар).

2005

Чолакова, Жоржета. Словашки календар. – Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 196-200 (рубрика Славянски календар).

2007

Ичевска, Татяна. In memoriam. Ян Кошка. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 166-167.

Advertisements