Критическа рецепция на словенската литература (1990-2016). Периодичен печат

Статии

Савов, Ганчо. Словенската литература. – Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 154-155 [обзор].

 

Рецензии

2005

Тодорова, Марина. Вида Мокрин-Пауер. Поезия. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 188-190.

 

Съобщения

2004

Чолакова, Жоржета. Словенски авангардизъм. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 275-276 (рубрика Календар).

2005

Грозданова, Евелина. Словенски календар. – Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 200-201 (рубрика Славянски календар).

 

Интервюта

2005

Ости, Йосип. Между любовта и смъртта. Разговор на Силвия Чолева. – Лик, бр. 2, 2005, с. 16-17.

 

 

Advertisements