Критическа рецепция на сръбската литература в България (1990-2016). Периодичен печат

Статии

1990

Годмар, Антоан. Животът като болка. – ЛИК, бр. 22, 1990, с. 8-10 [за творчеството на Данило Киш; съдържа фрагмент от интервю с Д. Киш; не е посочен преводач].

Петров, Райко. Слово от страх и надежда. 80 години от рождението на Меша Селимович. – ЛИК, бр. 21, 1990, с. 10-12 [не е посочен преводач].

1993

Фед, Татяна. Още веднъж за „стихотворенията в проза” от И. С. Тургенев и сръбския писател Иво Андрич. – Балканистичен форум, кн. 2, 1993, с. 52-55.

1994

Георгиева, Цветана. Хора и богове на Балканите. – Балканистичен форум, кн. 2, 1994, с. 33-42 [за  Иво Андрич и Исмаил Кадаре].

Димитрова, Снежана. Йован Цвиич за периферията и центъра. – Балканистичен форум, кн. 1, 1994, с. 5-17.

Мутафов, Енчо. Поетиката на Иво Андрич и проблеми на балканския тип писател. – Балканистичен форум, кн. 1, 1994, с. 37-51.

Христова, Ина. Емигрантският текст на Милош Църнянски. – Литературна мисъл, бр.3. 1994, с.21 – 28.

1995

Занд, Никол. Данило Киш ни липсва. Прев. от френски Нина Венова. – Lettre Internationale, 10, 1995.

1996

Оруш, Константин. Кръстът като хипосема : За едно общо място в произведения от двама твърде различни сръбски писатели – Милорад Павич (1929) и Видосав Стеванович (1942). – Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 191-194 [за “Хазарски речник”,” Вътрешната страна на вятъра или роман за Херо и Леандър” и “Пейзаж, рисуван с чай” от Милорад Павич и трилогията “Снегът и кучетата” от Видосав Стеванович].

Оруш, Константин. Революционният тероризъм като илюзорно съществуване във втората реалност или за един нетипичен терорист – героят на Миодраг Булатович – Дон Грубан Малич от Биело Поле. – Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 270-272 [за “Герой на магаре или време на срама” от Миодраг Булатович].

1998

Новакович, Елена. На границата на халюцинациите. Поетика на сръбския и френския сюрреализъм. Прев. Жела Георгиева. – Език и литература, бр. 3-4, 1998, с. 42 -81.

2002

Йованович, Мирослав. Наследството на “Висшата класа”: Общественото отражение в сръбското литературно, културно и научно наследство през XVIII в. (Допълнение към изследванията на гражданските традиции през XVIII в.). – Балканистичен форум, кн. 1-3, 2002, с. 103-125

Марички – Гаджански, Ксения. Георгиос Сеферис и Иво Андрич: Паралел между двама писатели-нобелисти и дипломати. Прев. от англ. Здравка Михайлова. – Ах, Мария, бр. 20/13, 2002, с.117-125.

2005

Константинович, Зоран. Фридрун Ринер. Три линии на традицията в средноевропейския литературен дискурс. Прев. от немски Борис Минков. – Език и литература, бр. 1-2, 2005, с. 84 – 95 [вкл. за  Данило Киш и Милорад Павич].

Пантич, Михайло. Вариации на тема „Данило Киш и Средна Европа”. Прев. Атанас Игов. – Език и литература, бр. 1-2, 2005, с. 26 – 30.

2007

Игов, Светлозар. Иво Андрич в „Хърватската млада лирика“. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 14-20.

Йефтич, Аня. Литературно-преводаческото дело на монах Исай от XIV век. Кратко описание на превода и темите в Corpus Areopgiticum. Прев. Евелина Грозданова. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 105-115.

Попович, Ранко. Критическото съзнание на сръбската поезия. Прев. Евелина Грозданова. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 129-136.

Саджак, Младенко. „Герой на нашето време“ от Янко Веселинович. Прев. Вяра Найденова. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 116-128

Шмуля, Саша. Сиянието на Битинийската луна. За свети Сава в книгата на Горан Петрович „Обсадата на църквата „Светото спасение“. Прев. Вяра Найденова. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 137-143.

2011

Джерекарова, Милена. Диалогът между „Горски венец“ на Петър Негош и „Горски пътник“ на Георги Раковски. – Балканистичен форум, кн. 2, 2011, с. 230-246.

Лукич, Гойко. За автора и неговия преводач. Прев. Рада Шарланджиева. – ЛИК, бр. 7, 2012, с. 15 [за Давид Албахари; с бележка за автора].

2013

Bobev, Andrey. The Biblical Treasures of Serbia I. Unstudied Copy of the Book of Job (Belgrade, Library of Serbian Patriarchate Nr. 276). – Балканистичен форум, кн. 3, 2013, с. 60-65.

2014

Йоцов, Борис. Най-новата сръбска лирика. Славянски диалози, кн. 15, 2014, с. 36-47. [препечатан текст от 1923 г.

 

Рецензии

1992

Глишич, Миливое. Човекът в реката на времето. – ЛИК, бр.3, 1992, с. 4-5 [за „Хляб и страх“ от Милислав Савич; не е посочен преводач].

1996

Оруш, Константин: Theaterroman – театральный роман – позоришни роман. – Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 297-298 [за “Псевдо: theaterroman” от Гойко Челебич].

Ливен, Александра. Човекът, историята и Данило Киш. – Ах, Мария & Приятели, бр.2 (9),1996, с.287-288.

2000

Конев, Илия. Двама сръбски литератори  за Десанка Максимович. – Балканистичен форум, кн. 1-3, 2000, с. 142-149 [за Слободан Ж. Марковић. Књижевно стваралаштво Десанке Максимовић, Београд, 1998. и Миодраг Сибиновић. Између светова. Студије о књижевном делу Десанке Максимовић, Београд, 1990].

2003

Болката на Давид Албахари. – ЛИК, бр. 7, 2003, с. 27 [за „Стръв“ и „Гьоц и Майер“; не е посочен автор].

Игов, Светлозар. Любовната поема на Васко Попа. – Ах, Мария, бр.14, 2003, с.42-43 [за “Далеко в нас”].

2007

Иванова, Диана. Комично у култури срба и бугара / Комичното в културата на сърби и българи. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 159-160.

Йелич, Даниела. Михаjло Пантиħ. Антологиjа српске приповетке 1-3. Прев. Дарина Дончева. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 154-156.

Пешева, Кичка. Десанка Максимович. Търся милост. Поезия. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 161-162.

Пешева, Кичка. Угрешич, Дубравка. Няма никой вкъщи. Есета. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 162-163.

Янев, Владимир. Йован Христич. Пътувания из Средиземноморието. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 157-158

 

Отзиви

1995

Димитрова, Блага. Балканско хоро с хороводец Данило Киш. – Lettre Internationale, 10, 1995, 74-75 [за среща с Д. Киш на Балканска литературна вечер, Орхус, Дания, 1986].

2005

Иванова, Диана. Трапезата в културата на сърби и българи / Трапеза у култури Бугара и Срба. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 195-196.

Иванова, Диана. Ганчо Савов. Южнославянските литератури през ХХ столетие. Литературноисторически преглед. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2002. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 196.

Райчев, Иван. Иван В. Лалич. Концерт византийска музика. Прев. и съст. Светлозар Игов. София: Захарий Стоянов, 2003, 98 с. – Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 146.

2008

Шарланджиева, Рада. Белградски панаир на книгата. – ЛИК, бр. 1, 2008, с. 46-48.

2010

Шарланджиева, Рада. Парадоксът като логика. За сръбското присъствие на Софийския панаир на книгата. – ЛИК, бр. 1, 2010, с. 14-16.

2011

Шарланджиева, Рада. Литературата – езикът на света. – ЛИК, бр. 11, 2011, с. 13-15 [за юбилейния Международен конгрес на ПЕН клуба в Белград].

2012

Шарланджиева, Рада. Страстите преводачески. – ЛИК, бр. 7, 2012, с. 12-14 [за 37-то издание на Международните белградски преводачески срещи, посветено на Давид Албахари].

2013

Николова, Патриция. Автори, персонажи и лица с необщо изражение, с акцент върху сръбската литература. – ЛИК, бр. 1, 2013, с. 26-28 [за XXXI Софийски международен панаир на книгата].

 

Съобщения

2004

Дончева, Дарина. Сръбски авангардизъм. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 276-281 (рубрика Календар).

2005

Величкова, Славка. XXXV Международна научна среща на славистите в дните на Вук. Международна научна конференция. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 206.

Грозданова, Евелина. Сръбски календар. – Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 202-204 (рубрика Славянски календар).

2011

Нецова, Милена, Янев, Борян. Международната конференция в Крагуевац – кръстопът на езици, литератури, изкуства… Славянски диалози, кн. 12, 2011, с. 137-139 (рубрика Хроника).

 

Интервюта

1990

Бечкович, Матия. Най-скъпото слово. Разговор на Милорад Вупетич. – ЛИК, бр.11, 1990, с. 15-16 [не е посочен преводач].

1995

Киш, Данило. Пиша, за да свързвам далечните светове. Разговор на Сандро Скабело. Прев. от френски Нина Венова. – Lettre Internationale, 10, 1995,63-64.

2000

Шоп, Лиляна. Прокълнатата земя и прокълнатото време изискват поне един прокълнат поет. Разговор на Мария-Йоанна Стоядинович. – ЛИК, бр. 5, 2000, с. 14-17.

2004

Михайлович, Драгослав. Силата ми за живот идва от писането. Разговор на Рада Шарланджиева. – ЛИК, бр. 9, 2004, с. 12-15.

2007

Павич, Милорад. За бъдещето на четивото и четенето. Разговор на Аксиния Джурова. – ЛИК, бр. 10, 2007, с. 4-6.

2011

„Да измерваш годините с книги“. Интервю с Жела Георгиева. Разговор на Вяра Найденова. – Славянски диалози, кн. 12, 2011, с. 89-92.

2012

Огненович, Вида. Сръбската литература винаги е била отворена към света. Разговор на Патриция Николова. – ЛИК, бр.10, 2012, с. 14-15.

 

 

Advertisements