Критическа рецепция на украинската литература в България (1990-2016). Специализиран периодичен печат

Статии

1996

Стоянова, Елза. Дриновият род и Украйна. – Балканистичен форум, кн. 3, 1996, с. 118-123.

2006

няма автор. Юрий Андрухович. Зад две железни завеси. – Лик, бр. 7, 2006, с. 10-13 [статията представя творчеството на  Андрухович с акцент  върху сборника с есета „Последната територия“ и романа „Дванадесетте обръча“; коментира се и немската рецепция на двете книги].

 

Отзиви

1992

Терзийска, Лидия. Проф. Михаил Драгоманов. Юбилейна научна конференция по повод 150 години от рождението му. – Език и литература, бр. 3, 1992, с. 145-148 [обзор на юбилейната конференция].

 

Съобщения

2004

Чакърова-Бурлакова, Юлиана. Украински авангардизъм. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 281-283 (рубрика Календар).

2005

Чакърова-Бурлакова, Юлиана. Украински календар. – Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 205-206 (рубрика Славянски календар).

 

Интервюта

2012

Габор, Васил. Радвам се, че живея, защото мисля. Разговор на Райна Камберова. – Лик, бр. 10, 2012, с. 18-19.

 

Advertisements