Критическа рецепция на хърватската литература в България (1990-2016). Периодичен печат

Статии

1995

Христова, Ина. Цикълът “Глембаеви” на Мирослав Кърлежа. – Балканистичен форум, кн. 2, 1995, с. 118-128.

1996

Савов, Ганчо. Хърватската литература. – Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с.312 [обзор].

1997

Рачева, Сийка. Човекът и поетът Драгутин Тадиянович. – Балканистичен форум, кн. 2, 1997, с. 54-56.

2005

Константинович, Зоран. Фридрун Ринер. Три линии на традицията в средноевропейския литературен дискурс. Прев. от немски Борис Минков. – Език и литература, бр. 1-2, 2005, с. 84 – 95 [вкл. за  Мирослав Кърлежа].

Коуба, Мирослав. Хърватски диалози през Южнославянското възраждане (Хърватия през очите на Райко Жинзифов). Прев. [от чешки] Ралица Стайкова. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 137-143.

Миндова, Людмила. Археология на нравите в хърватския барок. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 127-136.

2010

Миленко Йергович. Как писателят, който живее в Загреб осмисля балканските травми. – ЛИК, бр. 12, 2010, с. 14-15 [не са  посочени автор и преводач].

2015

Чорбаджиева, Мария. Невъзможното мълчание или как “Банкет в Блитва” от Мирослав Кърлежа общува със света. – Балканистичен форум, кн. 2, 2015, с. 266-270.

 

Рецензии

1996

Оруш, Константин. Първо четене…второ четене…А! И то не е вярно…Следва… – Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с.323-324 [за драмите “Антигона по Креон” и “Тайната на Джордж Вашингтон” от Миро Гавран].

2003

Роман сензация в Загреб. – ЛИК, бр. 5, 2003, с. 27 [за романа „Ухо, гърло, нос“ от Ведрана Рудан; не е посочен автор].

 

 

Отзиви

2004

Дончева, Дарина. Cvjetko Milanja. Pjesništvo hrvatskog ekspresionizma. Zagreb: Matica Hrvatska, 2000. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 255-256 (рубрика Етажерка).

Дончева, Дарина. Branimir Donat. Put kroz noć. Antologija hrvatskog ekspresionizma. Zagreb: Dora Kruoćeva, 2001. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 256 (рубрика Етажерка).

 

 

Съобщения

2004

Дончева, Дарина. Хърватски авангардизъм. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 283-285 (рубрика Календар).

2005

Грозданова, Евелина. Хърватски календар. – Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 206-208 (рубрика Славянски календар).

 

Интервюта

2007

Дубравка Угрешич. Разговор на Ирена Груджинска-Грос. Прев. от полски Катя Белчева. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 61-67.

 

Advertisements