Преводна рецепция на българската литература (1990-2016) в славянските страни. Специализиран периодичен печат

Българска литература в превод на полски език (1990-2016). Периодичен печат

Българска литература в превод на словашки език (1990-2016); Периодичен печат

Българска литература в превод на словенски език (1990-2016); Периодичен печат

Българска литература в превод на сръбски език (1990 – 2016). Периодичен печат

Българска литература в превод на хърватски език (1990-2016); Периодичен печат

Българска литература в превод на чешки (1990 – 2016); Периодичен печат

Advertisements