Българската литература в превод на сръбски език (1990-2016). Периодичен печат

Тематични броеве

Златна греда, бр. 98, 2009 – Савремена бугарска књижевност. [сп. Златна греда, бр.98, 2009. – Съвременна българска литература. Преводачески колектив]

Съдържание: http://www.dkv.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=401&Itemid=38

 

Поезия

1997

Савремена бугарска поезија: Вања Петкова, (Затишје, Ружа ветрова, … и др.); Љубомир Левчев, (Позив, Прође време, … и др.); Стефан Цанев, (Питам, Молитва, … и др.); Павел Матев, (Монолози, Свака сила и Распеће); Веселин Ханчев, (Зид, Прстен, … и др.). Прев. и бел. Момчило Ђерковић. – Звоно: часопис за нова књижевна имена, зима/пролеће, 1997, с. 16-24 [избрано из съвременната българска поезия].

1999

Pavlov, Konstantin. Prekrasno u poeziji ili žrtva dekorativnh ribica. Prev. Branko Ristić. – Свети Дунав: часопис за књижевност и културу, бр. 5-6, 1999-2000, с. 140 [“Прекрасното в поезията или жертва на декоративни рибки”].

2003

Игов, Светлозар. Призори (Презорја). Прев. Зоран Вучић. – Кораци., књ. 33, св. ½, 2003, с. 80-88. [билингва; с бел. за автора].

Јаворов, Пејо К. Епитаф; Два лепа ока; Облаци; Две душе. Прев. Бранко С. Ристић. – Багдала, бр. 457, 2003, с. 79-81[“Епитаф”; “Две хубави очи”; “Облаци”; “Две души”].

Ламбовски, Бојко. Бојкот трећег миленијума; Железничка станица “Бугарска”. Прев. Велимир Костов. – Градина, бр. 1, 2003, с. 163-167 [“Бойкот на третото хилядолетие” “Гара България”].

2004

Витанов, Генчо. Како ме уплаши… Прев.Драган Ј. Ристић. – Освит : часопис за хаику поезију, бр. 4, 2004, с. 45 [“Как ме уплаши…”; билингва].

2005

Димитрова, Блага. Времена; Тихи узвик ; Последња реч. Прев. Елизабета Георгиева. – Бдење , бр. 10, 2005, с. 86-91 [“Времена”; “Тих вик”; “Последна дума”].

Милев, Гео. Септембар (Септември). Прев. Синиша Паунович. – Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 23-25 [откъс, с бележка за преводача].

Христов, Димитар. Посвећеност; Жеђ; Хармонија. Прев. Ристо Василевски. – Mons Aureus, бр. 7, 2005, с. 34-35 [“Посветеност”; “ Жажда”; “Хармония”].

Христов, Димитар. Стрес. Прев. Ристо Василевски. – Савременик плус, бр. 121/122, 2004/2005, с. 43 [“Стрес”].

2007

Далчев, Атанас. Човjек биjаше од блата створен (Човек бе сътворен от кал). Прев. Вела Балентович. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 30 [билингва].

Далчев, Атанас. Младост. Прев. Влада Урошевич. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 32 [билингва].

Далчев, Атанас. Књиге (Книгите); Молитва. Прев. Мила Васов. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 34 [билингва].

Длгчева, Маја. Да вам испевам; Друга прича; Јутро, Страст; Страх. Прев. Бранко С. Ристић. – Златна греда, бр. 70, 2007, с. 10-11 [“Да ви изпея”; “Друга история”; “Утро”; “Страст”; “Страх”].

Левчев, Љубомир. Пала каријатида ; Веч ; Догађај ; Замор речи. Прев. Ристо Василевски. – Mons Aureus, бр. 16, 2007, с. 22-25 [избрани стихотворения].

2008

Балабанова, Людмила. Св. Валентин…Прев. Драган Ј. Ристић. – Освит : часопис за хаику поезију, бр. 7, 2008, с. 47-48 [“Св. Валентин”].

Левчев, Љубомир. Реквијем. Прев. Ристо Василевски. – Mons Aureus, бр. 21-22, 2008, с. 67-68 [“ Реквием”].

2009

Бајев, Антон. Цели свет. Прев. Вера Хорват. – Mons Aureus, бр. 25/26, 2009, с. 68-69 [“Целият свят”].

Савремена бугарска поезија (Сиријус /Малчо Кирилов; Београд /Рајчо Русев Рајсн; На позадини месеца / Евгенија Маринчева; Хаику стихови / Илијана Илијева). Препев. Милан С. Димитријевић. – Успења: знање, веровање, стварање, вредновање, бр. 9, 2009, с. 26-27 [избрано от съвременната българска поезия].

Филчева, Лавена. Несаница; Сам (ли); Слепац; Циркус неће радити; XXX. Прев. Бранко Ристић. – Златна греда, бр. 93/94,. 2009, с. 52 [”Безсъние”; “Сам (ли)”; “Слепец”…, с бел. за автора].

2010

Кисјов, Роман. У свету речи. Прев. Ристо Василевски. – Mons Aureus, бр. 29, 2010, с. 102-103 [“В света на думите”, с бел. за автора].

Левчев, Љубомир. Књига. Прев. Бранко Ристић. – Златна греда, бр. 105/106, 2010, с. 6. [“Книгата”, с бел. за автора].

Њаголова, Елка. Степенице. Прев. Ристо Василевски. – Савременик плус, бр. 184/185/186, 2010, с. 8-13 [“Стълби”, с бел. за автора].

Hristov, Ivan. Lari; Ševrolet; Snikers; 11. septembar; 4,5 po rihterovoj skali. Prev. Milan Dobričić. – Treći Trg, br. 20/30, 2010, s. 123-128 [“Лари”, “Шевролет” и др., с бел. за автора].

2012

Химирски, Красин. Родне куће; Дар од бога. Прев. Велимир Милошевић. – Багдала,  бр. 492, 2012, с. 26-27 [“Родни къщи”; “Дар от бога”].

Шопов, Николај. Невидљива душа: Гротеска; Суза за Бугарску; Таласање речи; Пријатељу. Прев. Илија Бетински. – Багдала,  бр. 492, 2012, с. 20-25 [“Невидима душа”; “Гротеска”; „Сълза за България” и др.].

2013

Њаголова, Елка. У тишини (В тишината); Степенице (Стълбище); Рецепт за хлеб (Рецепта за хляб). Прев. Ристо Василевски. – Мајдан, бр. ¾, 2013, с. 82-84 [билингва, с бележка за автора].

.Христова, Цонка Људмилова. Љубавна песма, Граматика, Правац, Фантазија, Зидање. Прев. Елизабета Георгиев. – Траг, бр. 34, 2013, с. 115-121[избрани стихотворения; с бележка за автора].

Чолева, Силвија. Sofia live club. Прев. Велимир Костов. – Књижевни магазин, бр. 150/153, 2013/2014, с. 32-33 [с бележка за автора].

2014

Ivanov, Zahari. Tišina; Osvrčem se za svojom lobanjom, Prošli vozovi, Kontrapunkt, Očekivanje, U svako doba. Prev. Branko S. Ristić. – Bagdala, br. 500, 2014, s. 253-258 [избрани стихотворения; с бележка за автора]

Кисјов, Роман.У свету речи (В света на думите); Мислилац (Съзерцателят); Пастир (Пастир); Савест-вест (Съвест-Вест); Претсказање (Предсказание). Прев. Ристо Василевски. – Мајдан, бр. 1,2014, с. 7-74 [билингва].

 

Проза

1998

Хајтов, Николај. Дервишово семе; Поњаве; Дрво без корена…и др. Прев. Драгомир Јовановић. – Српски Југ, бр. 5/6, 1998, с. 91-115 [“Дервишово семе”; “Дърво без корен” и др.].

2003

Тонев, Емил. Вељко. Прев. Велимир Костов. – Свеске, бр. 69, 2003, с. 74-76 [“Велко”; с бележка за автора].

2004

Нацев, Станко. Каплар и змај. Прев. Велимир Костов. – Бдење, бр. 5-6, 2004, с. 74-76 [“Ефрейторът и драконът”; с бележка за автора].

2005

Gospodinov, Georgi. Osma noć. Prev. Marija Joanna Stojadinović. – Mostovi, br. 129-130, 2005, s. 188 [‘Осмата нощ”].

Dvorjanova, Emilija. Fantazija na temu Rafaela. Prev. Marija Joanna Stojadinović. – Mostovi, br. 129-130, 2005, s. 178.

Еленкова, Цветанка. Покрет број седам. Прев. Велимир Костов. – Књижевни магазин, бр. 52, 2005, c. 22 [“Седмият жест”].

Popov, Alek. Da si bugarski pisac. Prev. Marija Joanna Stojadinović. – Mostovi, br. 129-130, 2005, s. 167 [“Ролите на писателя”].

2007

Попов, Алек. Стипендиста. Прев. Велимир Костов.– Београдски књижевни часопис, бр. 8, 2007, с. 62-73 [“Стипендиантът»].

2009

Цонев, Васил. Права истина о смрти Ђордана Бруна. Прев. Драгослав Симић. – Mons Aureus, бр. 25/26, 2009, с. 111-113 [“Истината за смъртта на Джордано Бруно”].

2013

Николова, Патриција. Јаков и анђео. Прев. и бел. Елизабета Георгијев. – Повеља, бр. 1, 2013, с. 98-106 [“Яков и ангелът”].

2016

Карабашлиев, Захари. Џетлег. Избор, прев. и бел. Велимир Костов. – Кораци, бр. 1/3, 2016, с. 107-114. [“Джетлаг”].

 

Основни източници:

cobiss.sr

Библиографија Србије

Advertisements