Българска литература в превод на словашки език (1990-2016). Специализиран периодичен печат

Поезия

1990

Markov, Georgi. Pocit neznesiteľnosti. – Kultúrny život, roč. 24, 1990, č. 10, s. 8.

Petrov, Valeri. Sebaupaľovanie. – Národná obroda, roč. 1, 7.8.1990, č. 72, s. 11.

1991

Dimitrovová, Blaga. Opäť sa poponáhľala pražská jar. – Romboid, roč. 26, 1991, č. 1, s. 111.

Kolev-Bosý, Nikolaj. Hladovka. – Kultúrny život, roč. 25, 1991, č. 50, s. 10.

1997

Canev, Stefan. Vlastný pohreb. – Literárny týždenník, roč. 10, 1997, č. 15, s. 9.

Josifova, Ekaterina. Pri zametaní pred vlastným prahom. – Literárny týždenník, roč. 10, 1997, č. 15, s. 9.

Stefanov, Dimitar. Bratislavské venovanie. – Literárny týždenník, roč. 10, 1997, č. 15, s. 9.

2005

Milev, Geo. September (Септември). Прев. Ян Кошка. – Славянски диалози, бр. 1, 2005, с. 30-32 [откъс, с бележка за преводача].

 

Advertisements