Славянските литератури в превод на български език (1990 – 2016). Специализиран периодичен печат

Полска литература в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат

Словашка литература в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат

Словенска литература в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат

Сръбска литература в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат

Хърватска литература в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат

Чешка литература в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат

Украинска литература в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат

Литература на Черна гора в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат

Литература на Босна и Херцеговина в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат

Advertisements