Литература на Босна и Херцеговина в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат

Тематичен брой

Панорама, бр.1, 2016 – Съвременна литература в Босна и Херцеговина. Съст. Рада Шарланджиева.

Съдържание

 

Поезия

1996

Кръстанович, Здравко. Бежанска песен. Прев. Ганчо Савов. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с.24.

Милошевич, Радослав. Пренаситена самота; Хляб. Прев. Ганчо Савов. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с.21.

Ости, Йосип. Игри; Най-после от небето падат сладкиши. Прев. Ганчо Савов. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с.22-23.

Сарайлич, Изет. Зеленият впряг; Сараевска военна лирика; Войните в нашия живот. Прев. Ганчо Савов. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 12-13.

2003

Латич, Джемалудин. Поет в ковчега; Моят I.N.R.I. Прев. Ганчо Савов. – Ах Мария, бр. 14, 2003, с. 80-81 [с бележка за автора].

Проза

1996

Вулетич, Анжелко. Чудотворната билка на доктор Енгел. Прев. Ганчо Савов. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 14-20.

Кръстанович, Здравко. Шапката. Прев. Ганчо Савов. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с.25.

Симич, Горан. В началото, след всичко; Жалейки за библиотеката. Прев. Ганчо Савов. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с.26.

2003

Вулетич, Анджелко. Млада Херцеговина. Основен камък. Прев. Ганчо Савов. – Ах, Мария, бр. 15, 2003, с. 69-70 [с бележка за автора].

Топчич, Златко. Синът на Заробабел. Прев. Ганчо Савов. – Ах, Мария, бр.15, 2003, с. 71-73 [с бележка за автора].

2005

Величкович, Ненад. Бялото знаме. Прев. Людмила Миндова. – ЛИК, бр. 10, 2005, с. 80 [откъс от „Сексикон/Секспресионизъм“; с бележка за автора].

2011

Хемон, Александър. Диригентът. Прев от англ. Здравка Евтимова. – Съвременник, бр. 1, 2011, с. 64-80 [с бележка за автора].

 

Advertisements