Полска литература в превод на български език (1990-2016). Специализиран периодичен печат

Тематични броеве

Сп. Съвременник, бр.1, 1997. Списанието съдържа поезия от Вислава Шимборска, речта й пред Нобеловата академия и тематичен блок, посветен на полската литература:

Шимборска, Вислава. Благодарност; Погледнато отгоре; Възхвала на лошото мнение за себе си; За смъртта без преувеличение; Женски портрет; Рецензия за едно ненаписано стихотворение; Ябълката. Прев. Иван Голев. – Съвременник, бр. 1, 1997, с. 5-11.

Шимборска, Вислава. Реч пред Нобеловата академия в Стокхолм, произнесена на 7 декември 1996 г. Нобелова награда за литература за 1996. Прев. Иван Голев. – Съвременник, бр.1, 1997, с. 12-15.

Тематичен блок:

Мрожек, Славомир. Метаморфоза; Съвещание; Джуджето; Според мен; Памет; Фермата; Вътрешна политика; Цената на славата; Писмо до редакцията. Прев. Силвия Борисова. – Съвременник, бр.1, 1997, с. 163-176.

Херберт, Збигнев. Поезия в проза. Прев. Димитрина Лау-Буковска. – Съвременник, бр. 1, 1997, с. 176-177.

Колаковски, Лешек. Възхвала на посредствеността. Прев. Димитрина Лау-Буковска. – Съвременник, бр.1, 1997, с. 178-185.

Милош, Чеслав. Метафизична пауза или Въпроси и отговори; Глава, в която авторът признава, че е на страната на хората поради липса на нещо по-добро. Прев. Вера Деянова. – Съвременник, бр.1, 1997, с. 186-199.

Съдържание

 

Поезия

1990

Кожьол, Уршула. До…; Гравюра със скоби. Прев. Димитрина Лау-Буковска. – Панорама, бр. 1, 1990, с. 108-109.

Липска, Ева. Защо така се радваш, че си оцелял?; Мед; Моята самота. Прев. Димитрина Лау-Буковска. – Панорама, бр. 1, 1990, с. 110-112 .

Стахура, Едвард. Коси; Детски игри; Залезът на слънцето в Прованс. Прев. Пламен Анакиев. – Панорама, бр. 1, 1990, с. 113-114.

Херберт, Збигнев. Надпис; Господин Когито за изправеното положение; Господин Когито за добродетелта; Фрагмент; Нике, която се колебае; Къщите на предградието; Стената. Прев. Димитрина Лау-Буковска. – Панорама, бр. 4, 1990, с. 172-180.

Милош, Чеслав. Поетическо състояние; За ангелите; Махни се от мен; На разстояние; Чеда на Европа. Прев. Катя Митова. – Панорама, бр. 5, 1990, с. 22-30.

1991

Войтила, Карол. Профилите на Киренееца. Прев. Първан Стефанов. – Съвременник, бр. 3, 1991, с. 98-102 [фрагменти].

Милош, Чеслав. Изречения. Вътрешен акт; Съвременен поет; Утешение; Искреност; Надпис за незнайния гроб на F.; Надгробен камък; Богобоязлив; Утро; Твоят глас; Песничка за края на света; От другата страна. Прев. Десислава Христозова. – Ах, Мария, бр. 2, 1991.

1993

Ружевич, Тадеуш. Нови преводи: Опитва; Светът е голям; Туй навярно не беше домът; Баща; Смях; Люлка; Чакат чуждия; Двойка възрастни; Вечно зает. Прев. Първан Стефанов. – Съвременник, бр. 4, 1993, с. 192-197.

Херберт, Збигнев. Силата на вкуса; Рапорт от обсадения град; Посланието на пан Когито; Говори Дамастес по прякор Прокруст. Прев. Вера Деянова. – Съвременник, бр. 3, 1993, с. 82-86.

1998

Твардовски, Ян. Още; Въпроси; Всичко някогашно; Близки и чужди; Когато говориш; Благодарност; Да си отида. Прев. Ангел Боянов – Летература, бр. 19, 1998, с.100-101.

2000

Вйежински, Кажимеж. Тъмният коридор; Майка; Почистване на града; Коленете на коня; Нещо срамно. Прев. Първан Стефанов. – Съвременник, бр.1, 2000, с. 121-124.

Стаф, Леополд. Основи; Одисей; Майка; Проблемите. Прев. Първан Стефанов. – Съвременник, бр. 1, 2000, с. 119-120.

Твардовски, Ян. Свят; Погледна; Равносметка на възрастен човек; Старите хора; Молба. Стихотворения. Прев. Първан Стефанов. Прев. Първан Стефанов. – Съвременник, бр. 1, 2000, с. 124-126.

Херберт, Збигнев. Дом; Към Марк Аврелий; Моят баща; Коприната на душата; Розовото ухо; Доклад от рая; Малкото сърце; Из „Молитвеник“. Прев. Първан Стефанов. – Съвременник, бр. 3, 2000, с. 179-186.

2002

Херберт, Збигнев. Дом; Коприната на душата; Доклад от рая. Прев. Първан Стефанов. – Съвременник, бр. 4, 2002, с. 266-268.

Шимборска, Вислава. Погледнато отгоре; За смъртта; Възхвала на лошото мнение за себе си. Прев. Иван Голев. – Съвременник, бр. 4, 2002, с. 273-275.

2004

Себила, Владислав. Обявление; Аз плъхолов съм, на флейта си свиря… Прев. Иван Вълев. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 79-83 [билингва, с бележка за автора].

Чижевски, Титус. Очите на тигъра. Прев. Моника Динева. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 83-86 [билингва, с бележка за автора].

Яшенски, Бруно. Обувка в ревера. Прев. Иван Вълев. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 72-75 [билингва, с бележка за автора].

2005

Липска, Ева. Някъде другаде; Моите преводачи; Плодова паста; Плацебо; Говорилнята на света; Задължена съм на живота; Миг невнимание; Изпит; Лукс; Почеркът на поета. Прев. Вера Деянова. – Панорама, бр. 5, 2005, с. 103-110.

2007

Бурса, Анджей. Внимание, драма!; Ритници; Просташки силогизъм. Прев. Светлана Бозукова. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 80-82 [билингва, с бележка за автора от В. Балтова].

Ват, Александър. Разговор край реката; Химн. Прев. Иван Вълев. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 64-67 [билингва, с бележка за автора].

Воячек, Рафал. Сезон; Умея да бъда тишина; Песента на стария полумесец. Прев. Велислава Василева. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 83-63 [билингва, с бележка за автора от В. Балтова].

Енгелкинг, Лешек. Умрелите са някъде в чужбина…; Днес е годишнината на смъртта ми…; Отидох на гарата…; Сензация; Улица „Свобода ли?“…; Улицата; Град; Три стилистични упражнения на тема огън; Три стилистични упражнения на тема есен; Три стилистични упражнения на тема фотография; Жените на поетите. Прев. Йорданка Трифонова. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 101-108 [билингва, с бележка за автора].

Илакович, Кажимера. Само вечерта; По ливадите залезът мина; Крадат гората; Нищо не ми е мило; Пейзаж. Прев. Иван Вълев. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 60-63 [билингва, с бележка за автора].

Стефко, Йоланта. Градина; Докосвания; Умиране. Прев. Катя Белчева. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 109-110 [билингва, с бележка за автора].

Шветлицки, Марчин. Песента на събудения; Студена цигара. Прев. София Дачева. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 86-87. [билингва, с бележка за автора от В. Балтова].

Шветлицки, Марчин. През Декември, вечерта; Педагогика; Хора. Прев. Даниела Щерева. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 88-89 [билингва, с бележка за автора от В. Балтова].

Шветлицки, Марчин. Свят; М – Черният понеделник. Прев. Светлана Бозукова. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 89-90 [билингва, с бележка за автора от В. Балтова].

2008

Херберт, Збигнев. Герард Терборх. Дискретният чар на буржоазията. Прев. Вера Деянова. – Панорама, бр. 10, 2008, с. 159-173 [есе].

2011

Пошвятовска, Халина. Искам само да обичам; Аз съм Жулиета…; Разрязвам портокала на болката… ; Бъди близо до мен… ; Настоя да се моля… ; Вчера писах стихове… ; А аз седя край камината… ; Боже мой, смили се над мене!… ; Стихотворение за мен ; Питаш: какво носят в дисагите си камилите? Прев. Лъчезар Селяшки. – Съвременник, бр. 2, 2011, с. 381-384.

2012

Юрковски, Стефан. Поезия. Прев. Лъчезар Селяшки. – Съвременник, бр.4, 2012, с. 64-72.

2013

Домбровски, Тадеуш. Момчето на 30 години е абсолютно уверено…; Радвай се – имаш тяло което ти говори…; След твоята смърт мама се молеше…; В другата стая лежи баща ми…; Няма любов по-голяма…; Между отлива на мисли и прилива…; Навремето, много отдавна…; Само въпрос на време е…; Любовта не продължи дълго…; Кученце. Прев. Вера Деянова. – Панорама, бр. 1, 2013, с. 95-101.

 

Проза

1990

Валенса, Лех. Пътят на надеждата. Прев. Климент Тренков. – Панорама, бр. 4, 1990, с. 62-84 [откъс от автобиография на Лех Валенса].

Капушчински, Ришард. Лапидариум. Прев. Благовеста Лингорска. – Съвременник, бр.4, 1990, с. 350-386.

Милош, Чеслав. Вироглав автопортрет. Прев. Катя Митова. – Панорама, бр. 5, 1990, с. 31-33.

Мрожек, Славомир. Явожно. Прев. Силвия Борисова. – Панорама, бр. 5, 1990, с. 167-173.

Мрожек, Славомир. Кратки писма:  Провинция. Тоталният театър. Страшна мисъл. Прев. Милена Милева. – ЛИК, бр. 33, 1990, с. 34-37 [из сборника „Кратки писма“; с бележка за автора].

1991

Гомбрович, Витолд. Банкет. Прев. Милена Милева. – Лик, бр. 26, 1991, с. 34-37 [разказ от сборника „Бакакай“; с бележка за автора].

Мрожек, Славомир. Лоло. Прев. Десислава Христозова. – Ах, Мария, бр. 1, 1990т сб. „Две писма“].

Урбан, Йежи. От азбуката на Урбан. Прев. Сергей Наков. – Съвременник, бр. 2, 1991, с. 402-408.

1992

Мрожек, Славомир. Погребението на екстерминатора. Прев. Милена Милева – Lettre Internationale, бр. 1,1992, с.62-63.

1993

Милош, Чеслав. Из „Поробеният разум“. Прев. Вера Деянова. – Съвременник, бр. 2, 1993, с. 253-268.

1995

Херлинг, Густав. Друг свят. Прев. Благовеста Лингорска. – Панорама, бр. 1, 1995, с. 205-238.

1997

Милош, Чеслав. Съдбата на религиозното въображение. Прев. [от англ.] Фани Криспин. – Съвременник, бр.2, 1997, с. 315-321.

Херберт, Збигнев. Варварин в градината. За албигойците, инквизиторите и трубадурите. Прев. Вера Деянова. – Език и литература, бр. 3-4,1997, с. 52 -75.

1998

Гомбрович, Витолд. Дневник. Прев. Милена Милева – Летература, бр. 19, 1998, с. 26-29 [фрагмент от „Дневник”].

2000

Капушчински, Ришард. Футболната война. Прев. Благовеста Лингорска. – Съвременник, бр. 1, 2000, с. 377-460.

Херлинг-Гружински, Густав. Нощен лов; Записки от мъртвия дом. Прев. Десислава Недялкова. – Съвременник, бр. 1, 2000, с. 276-293.

2001

Колаковски, Лешек. Минилекции по максивъпроси. Прев. Силвия Борисова. – Съвременник, бр. 1, 2001, с. 493-503.

Мрожек, Славомир. Този, който пада. Прев. Иван Вълев. – Съвременник, бр. 4, 2002, с. 244-250.

Херберт, Збигнев. При дорийците. Прев. Вера Деянова. – Език и литература, бр. 1-2, 2001, с. 163-172.

2002

Сташук, Анджей. Моята Европа. – Лик, бр. 5, 2002, с. 19-23 [есе; с бележка за автора; не е посочен преводач].

2003

Каниевски, Лукаш. Любов под бюрото; Тайна; Крадец. Прев. Благовеста Лингорска. – Съвременник, бр. 2, 2003, с. 421-435.

2004

Гомбрович, Витолд. Из „Дневници“. Прев. Силвия Борисова. – Лик, бр. 12, 2004, с. 15-16 [с бележка за автора].

Чижевски, Титус. Примитивистите към народите по света и към Полша. Прев. Моника Динева. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 83-86 [с бележка за автора].

Яшенски, Бруно. Към полския народ манифест по въпроса за незабавната футуризация на живота. Прев. Моника Динева. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 76-75 [с бележка за автора от Ив. Вълев].

2005

Брах-Чаина, Йоланта. Дишането. Прев. Мария Георгиева. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 68-70 [с бележка за автора].

Пастушек, Анджей. Слепият Карол. Прев. Мария Георгиева. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 64-67 [с бележка за автора].

2006

Токарчук, Олга. Субект. Прев. Силвия Борисова. – Съвременник, бр. 3, 2006, с. 324-328.

2007

Гловацки, Януш. От главата. One Way Ticket. Прев. Даниела Щерева. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 68-79 [откъс, с очерк за автора от Г. Киряков].

Капушчински, Ришард. Лапидариум VI. Думите вече не дават крила. Прев. Мина Стойнова. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 223-226 [откъс]

Мрожек, Славомир. Балтазар. Автобиография. Прев. Ива Христова. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 218-219 [откъс].

Сташук, Анджей. По пътя за Бабадаг. Прев. Диляна Денчева. – Лик, бр. 9, 2007, с. 77-79 [откъс от романа; с бележка за автора].

Сташук, Анджей. Пътувайки към Бабадаг. Прев. Цветан Попадиин. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 91-89. [откъс от романа, с бележка за автора от Д. Найденова].

2009

Токарчук, Олга. Бегуни. Прев. Силвия Борисова. – Лик, бр. 10, 2009, с. 77-79 [откъс от романа; с бележка за автора].

2010

Капушчински, Ришард. Стремителният ход на историята. Записки за XX и XXI век Прев. Благовеста Лингорска. – Съвременник, бр. 2, 2010, с. 219-296 [фрагменти от интервюта, изказвания, публикации в периодичния печат].

Ложински, Миколай. Ресторантът. Прев. Велина Ватева. – Съвременник, бр. 4, 2010, с. 362-371.

Пилх, Йежи. Хиляди пречки. Прев Велина Ватева. – Съвременник, бр.4, 2010, с. 372-378.

2011

Варга, Кшищоф. Надгробна мозайка. Прев. Диляна Денчева. – Лик, бр. 9, 2011, с. 75-79 [откъс от романа; с бележка за автора].

2012

Шчигел, Мариуш. Любимецът. Прев. Милена Милева. – Лик, бр. 3, 2012, с. 76-79 [откъс от книгата „Готланд”; с бележка за автора].

 

Драматургия

1991

Мрожек, Славомир. Контракт. Прев. Малина Иванова. – Панорама, бр. 1/2, 1991, с. 109-126.

Advertisements