Словашка литература в превод на български език (1990 – 2016). Специализиран периодичен печат

Тематични броеве

2014

Сп. Панорама, бр. 1, 2014 – Съвременна словашка литература. Съст. Асен Милчев. Прев. Асен Милчев, Людмила Котарова. [Включва текстове на Алберт Маренчин, Антон Хикиш, Вероника Шикулова, Владимир Бала, Густав Мурин, Дана Хучкова, Душан Душек, Етела Фаркашова, Клара Ярункова, Любомир Добровода, Мариус Копчай, Мартин Касарда, Михал Хворецки, Моника Компаникова, Павол Ранков, Петер Крищуфек, Яна Беньова, Яна Боднарова, Яна Добраковова, Ян Кошка, Ян Тужински].

Съдържание

 

Поезия

2001

Руфус, Милан. Прозорец; Кладенец; Камбаните на детството; Микеланджело; Косач; Тройка. Прев. Вътьо Раковски. – Съвременник, бр. 1, 2001, с. 413-416.

Бузаши, Ян. Дъждът е тълпа; Облечи се красота; Риба чакаща дъжд на брега; Търсене. Прев. Вътьо Раковски. – Съвременник, бр. 1, 2001, с. 416-418.

 

Проза

1990

Минач, Владимир. Парадокси около изкуството. Прев. Катя Витанова. – Литературна мисъл, бр. 8, 1990, с. 105-119 [есе, с бележка за автора от Катя Витанова].

Татарка, Доминик. Демонът на съгласието. Прев. Фани Раковска. – Панорама, бр. 5, 1990, с. 175 – 213.

2005

Виликовски, Павел. Всичко, което знам за средноевропеизма (с приятелската помощ на Оломоуц и Камю). – Език и литература, бр. 1-2, 2005, с. 43 – 48 [разказ от сборника „Жестокият машинист; не е посочен преводач].

2014

Бала, Владимир. Бони и Клайд. Прев. Людмила Котарова. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 263-266.

Бала, Владимир. Охлюви. Прев. Людмила Котарова. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 267-271.

Беньова, Яна. Кафене „Хиена“. Прев. Асен Милчев. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 88-100 [откъс от роман].

Боднарова, Яна. Почти невидима. Прев. Асен Милчев. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 159-170.

Боднарова, Яна. Момичето и утрото. Прев. Асен Милчев. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 171-173.

Добраковова, Ивана. „Белвю“, Марсилия. Прев. Асен Милчев. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 120-136 [откъс от роман].

Добровода, Любомир. Тайничко всеки от нас е евро-пеец. Дядо. Прев. Людмила Котарова. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 212-233.

Душек, Душан. Куче. Прев. Асен Милчев. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 152-153.

Душек, Душан. Там и там. Прев. Асен Милчев. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 154- 156.

Душек, Душан. Хумореска. Прев. Асен Милчев. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 157- 158.

Касарда, Мартин. Ботаника на бетона. Прев. Людмила Котарова. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 288-297.

Компаникова, Моника. Петата лодка. Прев. Асен Милчев. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 110-119 [откъс от роман].

Копчай, Мариус. Антропоморфен подвид. Прев. Людмила Котарова. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 272-287.

Кошка, Ян. Щастливата ни победа над насилието. Прев. Величко Панайотов. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 30-35 [eсе].

Крищувек, Петер. Наяда. Прев. Асен Милчев. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 298-308.

Маренчин, Алберт. Това, което не влезе в историята. Прев. Асен Милчев. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 57- 71.

Мурин, Густав. Завръщане в бъдещето. Прев. Людмила Котарова. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 195-211.

Ранков, Павол. Първият ден в университета. Прев. Асен Милчев. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 234-241.

Ранков, Павол. На посещение при мама. Прев. Асен Милчев. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 242-246.

Тужински, Ян. Белият котарак. Прев. Людмила Котарова. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 173- 194.

Фаркашова, Етела. Излет със сестричката ми. Прев. Людмила Котарова. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 137 – 151.

Хворецки, Михал. Наум. Прев. Асен Милчев. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 101-109 [откъс от роман].

Хикиш, Антон. Спомни си царя. Прев. Людмила Котарова. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 72- 87 [откъс от роман].

Худик, Юлиус, Ярункова, Клара. Горнохронски талисман. Прев. Мариана Видрарска. Асен Милчев. – Панорама, бр. 1, 2014, с. 36-56.

Шикулова, Вероника. Купата на носителите на купи. Прев. Людмила Котарова. – Панорама, бр.1, 2014, с. 247- 262.

 

Извори:

blogs.uni-plovdiv.net/slavistica_slovo/files/…/Bibliografski-opis-Plamen-Ivanova.doc

Университетска библиотека на СУ

Advertisements