Словенска литература в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат

Поезия

1996

Ихан, Алойз. Време е. Прев. Ганчо Савов. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с.174-175.

Загоричник, Ифигения. Тръпки; Измама. Прев. Ганчо Савов. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 173.

Зайц, Дане. Ще си платиш за всичко; Всички птици; Еретик. Прев. Ганчо Савов. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 157-158.

Злобец, Цирил. Двери; Вечер. Прев. Ганчо Савов. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 156.

Йесих, Милан. Волфрам… Прев. Теодора Ганчева и Ганчо Савов. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с.

Стърниша, Грегор. Песен за каменния праг; Лудост. Прев. Теодора Ганчева и Ганчо Савов. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 159.

2003

Колшек, Петър. Одисей; Вино и хляб. Прев. Ганчо Савов. – Ах, Мария, бр.14, 2003, с.105-106 [с бележка за автора].

2005

Мокрин-Пауер, Вида. Хайку; Примамвам я от пестика; Картина; Летен Шансон. Прев. Елена Томова. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 61-63 [билингва, с бележка за автора].

2014

Шаламун, Томаж. Мрак І; Гъбки ІІІ; Неща… Прев. Людмила Миндова. – Съвременник, бр.4, 2014, с.135-142 [с бележка за автора].

 

Проза

1995

Янчар, Драго. Фрагменти. Прев. от френски Таня Владова. – Lettre Internationale,10,1995, 84-85.

1996

Ковачич, Владимир. Синият вир. Прев. Ганчо Савов. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 168-172.

Янчар, Драго. Кастилската икона. Прев. Ганчо Савов.  Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 159-166.

2003

Петан, Жарко. Из „Светът в едно изречение”. – Съвременник, бр.1, 2003, с. 541 [Афоризми].

Прегъл, Славко. Лабиринтът на цар Минос. Прев. Ганчо Савов. – Ах, Мария, бр.15, 2003, с.86-87 [с бележка за автора].

2006

Дебеляк, Алеш. Политикономия на несигурността. Прев. Людмила Миндова. – ЛИК, бр. 3, 2006, с. 80 [с бележка за автора].

 

 

 

Advertisements