Сръбска литература в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат

Поезия

1990

Баляк, Александър; Лазич, Петар; Бештич, Милан; Глигориевич, Вук. Кратко и красноречиво. Прев. Доротея Михова. ЛИК, бр. 49-50, 1990, с. 8-9 [стихотворения под общо заглавие „Кратко и красноречиво”].

Гаджански, Иван. Стихотворения. Прев. Кръстьо Станишев. – Панорама, бр. 3, 1990, с. 153 – 154.

Максимович, Десанка. Из „Търся милост”. Прев. Първан Стефанов. – Съвременник, бр.3, 1990.

Пуслоич, Адам. Ars poetica; В храма на демоните. Прев. Кръстьо Станишев. – Панорама, бр. 3, 1990, с. 155 -156.

1994

Максимович, Десанка. Жега; Смъртта на селянина; Бегълка; Пред кого да се жаля; Вечер; Пешеходци. Прев. Първан Стефанов. – Съвременник, бр. 2, 1994, с. 60-65.

1996

Алечкович, Мира. Само малко прах; Окото на малката птица. Прев. Иван Коларов. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с.179-180.

Бечкович, Матия. Лъжливите ми пътища; Водата в тръбите; Два свята. Прев. Иван Коларов. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 223-224.

Ерич, Добрица. Коса; Зелените думи ,с които се лекувам. Прев. Иван Коларов. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 181-182.

Костов, Велимир. Характиристика на тероризма в краткия роман на моя живот; Изсияване; Припомняне; Стомашни проблеми; Просветление. Прев. Таня Беличинова. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 231-232.

Перович, Сретен. Отлагане на смъртта…Прев. Христиана Василева. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 285-286.

Уляревич, Радомир. Песен за Едит Пиаф и нейната непреходна смърт; Тъга за юг. Прев. Таня Беличинова. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 233.

1999

Максимович, Десанка. Балканските войни; Художникът Лука; Гари; Отзоваха се само птиците; Прелетни птици; Катедрала. Прев. Първан Стефанов. – Съвременник, бр. 2, 1999, с. 204-206.

2001

Лалич, Иван. Византия. Прев. Светлозар Игов. – Език и литература, бр. 1-2, 2001, с. 142-143.

Христич, Йован. Към Федър. – Език и литература, бр.1-2, 2001, с.311 [не е посочен преводач].

2002

Максимович, Десанка. За знатните; За свалените; Художникът Лука; Прелетни птици. Прев. Първан Стефанов. – Съвременник, бр.4, 2002, с. 280-282.

2003

Данилов, Драган. Зимникът: Преписка с моето тяло; Клозет в сутерена; След литературната вечер на Французка 7. Прев. Светлозар Игов. – Ах, Мария, бр.14, 2003, с. 65-67 [с белeжка. за автора].

Джурич, Дубравка. Инсинуации вчера; Инсинуации днес. Прев. Мая Ристич, Цветанка Еленкова. – Ах, Мария, бр.14, 2003, с. 85-86 [с бележка за автора].

Попа, Васко Далеко в нас. Прев. Светлозар Игов. – Ах, Мария, бр.14, 2003, с. 44-58.

Ристич, Мая. Изкуствена бездна. Прев. Мая Ристич, Цветанка Еленкова. – Ах, Мария, бр. 14, 2003, с. 89-91[ с бележка за автора].

2004

Вучо, Александър. Некаменикъщи; Причини; Рана. Прев. Явор Йорданов. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 97-10 [билингва, с бележка за автора].

Ристич, Марко. Турпитуда. Фрагменти. Прев. Моника Янева. Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 110-115 [с бележка за автора].

Църнянски, Милош. Суматра. Прев. Жоржета Чолакова. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 106-109 [билингва, с бележка за автора].

2005

Антич, Мирослав. Из „Ходейки на ръце” . Прев. Светлана Стойчева и Ваня Швачко. – Съвременник, бр. 2, 2005, с. 152-154.

2006

Трифунович, Душко. Тайната връзка; Във този свят с хиляда чудодейства…; Хазартаджии; Майсторите; Романтиците; Попитайте ме; На трапеца; Няма ги онези бури… ; Милион жени. Прев. Първан Стефанов. – Съвременник, бр. 4, 2006, с. 160-163.

2007

Андрич, Иво. Ланска песен; Строфи в нощта; Безпокойство; Потънало; Тъма; Нощта на червените звезди. Прев. от хърватски Светлозар Игов. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 21-26 [билингва, из антологията „Хърватската млада лирика“, 1914].

Дединац, Милан. Оковано видение. Прев. Моника Янева. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 27-31 [билингва, с бележка за автора от Ев. Грозданова].

Зивлак, Йован. Товар; Слизане; Купен. Прев. Евелина Грозданова. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 38-43 [билингва, с бележка за автора].

Ристич, Бранко. Очите на мама Любица; На майка ми; Когато се върна при татко Стефан. Прев. Моника Янева. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 56-57 [билингва, с бележка за автора].

Садович, Матия. На болния поет. Прев. Евелина Грозданова. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 58-60 [билингва, с бележка за автора].

2011

Лазич, Радмила. Из: „Истинското състояние на нещата”, „Нощни разговори”, „Истории на меланхолията”, „Истории и други стихове”, „Анамнезата”, „Дороти Паркър блус”. Прев. Русанка Ляпова. – Съвременник, бр. 3, 2011, с. 243-252 [с бележка за автора].

 

Проза

1990

Бечкович, Матия. Импресии. Прев. Доротея Михова. – ЛИК, бр. 2, 1990, с. 35-37 [из сатиричния сборник „За междувремието“; с бележка за автора].

Капор, Момо. Изток – Запад – 011; Момичето и маймуната. Прев. Йоанна Стоядинович. – Панорама, бр. 5, 1990, с. 34 – 47.

Киш, Данило. Човекът, който идваше отдалече. Прев. Виктория Несторова. – ЛИК, бр. 22, 1990, с. 33-35 [откъс от „Ранни неволи“; с бележка за автора].

Киш, Данило. Огледалото на непознатия. Прев. Виктория Несторова. – ЛИК, бр. 22, 1990, с. 35-37 [откъс от „Енциклопедия на мъртвите“; с бележка за автора].

Маркович, Предраг. Афоризмът бумеранг. Прев. Доротея Михова.  – ЛИК, бр. 49-50, 1990, с. 6-7 [с бележка за автора].

Црънчевич, Бранислав. Житейски истории. Прев. Доротея Михова. – ЛИК, бр. 19, 1990, с. 34-37 [с бележка за автора].

1991

Давид, Филип. Сън за любовта и смъртта. Прев. Доротея Михова. – ЛИК, бр. 32, 1991, с. 35-37 [с бележка за автора].

Павич, Милорад. Пейзаж нарисуван с чай. Прев. Доротея Михова. – ЛИК, бр. 19/20, 1991, с. 41-45 [откъс; с бележка за автора].

Рибникар, Яра. Привидения. Прев. Доротея Михова. – ЛИК, бр. 44, 1991, с. 35-37 [из сборника „Между нас“; с бележка за автора].

1992

Киш, Данило. Из “Енциклопедия на мъртвите” (Цял един живот). Прев. Ани Дудева. – Ах, Мария, бр. 3-4, 1992, с. 566-581.

Ковач, Мирко. Флориан. Прев. Доротея Михова. – ЛИК, бр. 2, 1992, с. 42-45 [с бележка за автора].

1993

Раданович, Ненад. Давид Велики. Прев. Любослава Русева. – Ах, Мария, бр. 5, 1993, с. 960-965.

1994

Пекич, Борислав. Човекът, който изяждаше смъртта. Прев. Сийка Рачева. – Съвременник, бр. 4, 1994, с. 254-291.

Христич, Йован. Съдбата на езика. Прев. Светлозар Игов. – Език и литература, бр. 1, 1994, с. 17-51.

1995

Андрич, Иво. Мостът на Жепа. Прев. от руски Калчо Марков. – Lettre Internationale, 8, 1995, с. 95-98.

Киш, Данило. Целият живот. Прев. Доротея Михова. – Lettre Internationale, 10, 1995, с. 65-68 [откъс от „Енциклопедия на мъртвите”].

Киш, Данило. Огледало на неизвестното. Прев. Доротея Михова. – Lettre Internationale, 10, 1995, с. 69-72 [откъс от „Енциклопедия на мъртвите”].

Киш, Данило. Славно е да се умре за отечеството. Прев. Доротея Михова. – Lettre Internationale, 10, 1995, с. 73-74 [откъс от „Енциклопедия на мъртвите”].

1996

Басара, Светислав. DE BELLO CIVILI. Прев. Асен Благоев. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 235-245.

Булатович, Миодраг. Ездач над ездачите. Прев. Георги Коритаров. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с.273-284 [из сборника “Ездач над ездачите”].

Давид, Филип. Приказка за лунната колесница. Прев. Жела Георгиева. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 225-230.

Киш, Данило. Гробница за Борис Давидович. Прев. Александра Ливен. –  Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 289-296 [откъс].

Ковачевич, Душан. UNДERГЯOУND. Имало едно време една страна. Прев. Мария-Йоанна Стоядинович. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с.256-267. [из ”Имало едно време една страна”].

Михайлович, Драгослав. Чизмаджии. Прев. Жела Георгиева. –  Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 183-190 [откъс].

Павич, Милорад. Вътрешната страна на вятъра или роман за Херо и Леандър: Леандър. Прев. Александра Ливен. –  Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 195-201 [откъс].

Павич, Милорад. Последна любов в Цариград: Седми ключ. Бойна кола. Прев. Християна Василева. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 202-206 [откъс].

Петкович, Радослав. Съдба и коментари. Прев. Асен Благоев. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. [откъс].

Стеванович, Видосав. Христос и кучетата: Мъка по Ангел. Прев. Цветанка Копева. Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 213-222 [откъс].

Стеванович, Видосав. Тестамент. Прев. Цветанка Копева.–  Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 207-212 [откъс].

Челебич, Гойко. Псевдо. Прев. Александра Ливен. –  Ах, Мария & Приятели, бр.2(9),1996, с. 299-308 [откъс от романа “Псевдо: Theaterroman”].

1997

Баяц, Владислав.Черната вдовица. Прев. Биляна Курташева. – Летература, 14, 1997, 76-79.

Павич, Милорад. Вътрешната страна на вятъра или Роман за Херо. Прев. Жела Георгиева. – Съвременник, бр. 4, 1997, с. 116-146 [откъс].

1998

Павич, Милорад. Блато. Прев. Соня Андонова. – Летература, 19, 1998, с.76-84.

1999

Братич, Радослав. Зидът на месечината; Огледалото.Разкази. Прев. Ганчо Савов. – Съвременник, бр. 3,1999, с. 417-435

Давид, Филип. Принцът на огъня. Прев. Ася Тихинова – Йованович. – Съвременник, бр. 2, 1999, с. 325-334.

Димич, Мома. Пророкът. Прев. Ганчо Савов. – Съвременник, бр. 3,1999, с. 445-452.

Пекич, Борислав. Успението и падението на Икар Губелкиян. Прев. Ася Тихинова – Йованович. – Съвременникбр. 2, 1999, с. 281-324.

Радович, Душан. Из „Добро утро, Белград”. Прев. Александър Ангелов. – Съвременник , бр. 2, 2000, с. 415-418 [Афоризми].

Савич, Милисав. Съдбата на сфинкса; Поезия и наказание; Шлосерът беше по-добър; Титовото погребение. Прев. Ганчо Савов. – Съвременник, бр. 3, 1999, с. 436-444.

2001

Андрич, Иво. Две записки на бонсненския писар Дражеслав. Прев. Светлозар Игов. – Език и литература, бр. 1-2, 2001, с. 27-30.

Андрич, Иво. Байрон в Синтра. Прев. Светлозар Игов. – Език и литература, бр. 1-2, 2001, с. 136-138.

Киш, Данило. Ранни мъки. Прев. Жела Георгиева. – Съвременник, бр. 3, 2001, с. 327-372 [oткъс].

Христич, Йован. Непреходният чар на предсократиците. Прев. Жела Георгиева. – Език и литература, бр. 1-2, 2001, с. 75-79.

Христич, Йован. Мойра и мойрите. Пътувания из Средиземноморието. Човекът на Срредиземноморието. Прев. Светлозар Игов. – Език и литература, бр. 1-2, 2001, с. 156 – 162.

2002

Павич, Милорад. Вътрешната страна на вятъра или Роман за Херо и Леандър: Леандър. Прев. Жела Георгиева. – Съвременник , бр. 1, 2002, с. 27-66 [откъс].

2003

Великич, Драган. Битакът; Литературната действителност. Прев. Жела Георгиева. – Съвременник, бр.1, 2003, с. 511-519.

Вуксанович, Дивна. Обикновена приказка; От резбования балкон; Танцьори на покрива. Прев. Мая Ристич, Цветанка Еленкова. – Ах, Мария, бр. 15, 2003, с.761-65 [с бележка за автора].

Джуканович, Миломир. Иконата на Света Богородица; Време; Съболезнование; Вълшебният танцьор. Прев. Александра Ливен. – Ах, Мария, бр. 15, 2003, с.74-79 [с бележка  за автора].

Христич, Йован. Елегия за антикварната книжарница. Прев. Жела Георгиева. – Съвременник, бр. 1, 2003, с. 537-538.

2004

Ачин, Йовица. Черният ролс-ройс. Прев. Русанка Ляпова. – Панорама, бр. 12, 2004, с. 133 – 138.

Павич, Милорад. Вкус на сол; Вино и хляб; Действителното състояние на нещата; Паролата; Разноцветните очи; Цветна треска; Карамустафовите синове. Разкази. Прев. Христиана Василева. – Съвременник, бр. 1, 2004, с. 201-235.

Петрович, Горан. Картини от изложба. Прев. Жела Георгиева. – Съвременник, бр. 2, 2004, с. 308-330.

2005

Басара, Светислав. Ритуалните убийства на езика. Прев. Людмила Миндова. – ЛИК, бр. 12, 2005, с. 80 [с бележка за автора].

Киш, Данило. Вариации на средноевропейски теми. Прев. Жела Георгиева. – ЛИК, бр. 7, 2005, с. 24-25 [откъс; с бележка за автора].

Киш, Данило. Вариации на средноевропейски теми. – Език и литература, бр. 1-2, 2005, с. 31 – 42 [не е посочен преводач].

Михайлович, Драгослав. Колониална Сърбия. Прев. Жела Георгиева. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 38-50 [с бележка за автора].

Пантич, Михайло. Zulu warriors. Прев. Русанка Ляпова. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2005, с. 51-56 [с бележка за автора].

Петкович, Радослав. Човекът, който живееше в сънищата. Прев. Русанка Ляпова. – Съвременник, бр. 1, 2005, с. 363-435 [откъс].

Христич, Йован. Приказка за пеперудата. Прев. Светлозар Игов. – Съвременник, бр. 3, 2005, с. 511-512.

2006

Албахари, Давид. Душа. Прев. Людмила Миндова. – ЛИК, бр. 7, 2006, с. 80 [с бележка за автора].

Ленголд, Елена. Балтимор]. Прев. Русанка Ляпова. – Съвременник, бр. 2, 2006, с. 5-86 [откъс].

Мраович, Симо. Честита ви нова година. Прев. Людмила Миндова. – ЛИК, бр. 2, 2006, с. 80 [от „Вчерашни приказки“; с бележка за автора].

2007

Басара, Светислав. Наричам се мрак; Самолетна перка на Иса; Изречение, измъкнато от контекста; Отиване; Естремно-криминална повест; Реформатор; Dhamapada; Deus ex machina. Прев. Християна Василева. – Съвременник, бр. 4, 2007, с. 491-512.

Великич, Драган. Белград. Прев. Русанка Ляпова. – Панорама, бр. 12, 2004, с. 139 – 146.

Ленголд, Елена. Катарзис. Прев. Русанка Ляпова. – Панорама, бр. 3, 2007, с. 96 – 104.

Капор, Момо. Мирът. Прев. Светла Рускова-Джерманович. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 44-45 [с бележка за автора].

Капор, Момо. Рай. Прев. Светла Рускова-Джерманович. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 45-46 [с бележка за автора].

Капор, Момо. Ухажорът (разказ). Прев. Светла Рускова-Джерманович. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 46-49 [с бележка за автора].

Летопис на поп Дуклянин. Прев. Елисавета Ненчева. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 9-13  [откъс, с критическа бележка за текста „Летопис на поп Дуклянин“ – първата историография на южнославянските народи“].

Павич, Милорад. Другото тяло. Прев. Жела Георгиева. – ЛИК, бр. 10, 2007, с. 77-79 [откъс; с бележка за автора].

Пантич, Михайло. Жената с мъжките обувки. Прев. Силвана Костадинова. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 32-37 [с бележка за автора].

Стоянович, Радослав. Черешата в разкош. Прев. Таня Станкова. – Славянски диалози, кн. 7, 2007, с. 50-55 [с бележка за автора].

2008

Киш, Данило. Любов и литература, За Маркиз дьо Сад, Elephantiasis nostras. Прев. Жела Георгиева. – Панорама, бр. 4, 2008, с. 113 – 123.

2009

Албахари, Давид. Пиявиците. Прев. Ася Тихинова-Йованович. – ЛИК, бр. 12, 2009, с.77-79 [откъс; с бележка за автора].

Ковачевич, Душан. Сръбски победители. Прев. Мария-Йоанна Стоядинович. – ЛИК, бр. 6, 2009, с. 27-29 [из сборника „20 сръбски победители“; с бележка за автора].

2010

Албахари, Давид. Необикновени разкази. Прев. Ася Тихинова-Йованович. – Съвременник, бр. 4, 2010, с. 212-220.

Албахари, Давид. Как да четем къси разкази. Прев. Соня Андонова. – Съвременник, бр. 4, 2010, с. 393-399.

2011

Албахари, Давид. Разкази: Картички; Миг; Читател; Пет, не повече; Небе; Ненаписан разказ; Момче; Камъче; От това не може да се направи разказ; Вода; Ритъмът на калипсото; Машина; Идването на нощта….; Из “ Най късите разкази на света”. Прев. Русанка Ляпова. – Съвременник, бр. 4, 2011, с. 389-399.

Албахари, Давид. Необикновени разкази:  Тишина; Време; Листо; Котка; Съвършенство; Ромон; Вътре; Колет; Кораб; Овладяване на пространството;  Сянка; Сняг; В гората. Прев. Русанка Ляпова. – ЛИК, бр. 11, 2011, с. 22-23 [из сборника „Необикновени разкази“, с бележка за автора].

Капор, Момо. Магията на Белград. Прев. Ася Тихинова-Йованович. – ЛИК, бр. 3, 2011, с. 76-78 [откъс; с бележка за автора].

Павич, Милорад. Из „Вътрешната страна на вятъра“. Прев. Жела Георгиева. Славянски диалози, кн. 12, 2011, с. 93-96 [откъс, с бележка за автора].

2012

Христич, Йован. Ползата и вредата от биографиите. Прев. Светлозар Игов, – Съвременник, бр. 4, 2012, с. 300-306.

Христич, Йован. Свети Донат.; Красотата. Прев. Светлозар Игов. – Съвременник, бр.1, 2012, с. 395-400.

 

Advertisements