Украинска литература в превод на български език (1990 – 2016). Специализиран периодичен печат

Тематични броеве

Сп. Панорама, бр. 12, 2007 – Съвременна украинска литература. Съст. Мария Петкова. Прев. Мария Петкова, Райна Камберова, Найден Вълчев, Пенка Кънева, Янко Димов, Албена Стаменова, Христо Попов. [Включва текстове на Анатолий Матвиенко, Анатолий Погрибни, Андрей Малишко, Борис Олийник, Володимир Яворивски, Генадий Брежнев, Дмитро Павличко, Евгения Кононенко, Иван Драч, Лина Костенко, Оксана Забужко, Павло Загребелни, Сергий Жадан, София Андрухович, Тарас Прохаско, Юрий Андрухович, Юрий Виничук].

Съдържание 

 

Поезия

2007

Брежнев, Генадий. Войнишки сън. Прев. Найден Вълчев. – Панорама, бр. 12, 2007, с. 82.

Драч, Иван. Етюд за хляба; Без мене; Пътища; Балада за огъня и за принципите. Прев. Христо Попов. – Панорама, бр. 12, 2007, с. 87-92.

Малишко, Андрей. Не живях аз тези дни зад някакви стени високи… Прев. Найден Вълчев. – Панорама, бр. 12, 2007, с. 83-84.

Олийник, Борис. Песен за майката. Прев. Найден Вълчев. – Панорама, бр. 12, 2007, с. 85-86.

Павличко, Димитро. Из „Псалми на покаянието“ ; Роби; Там, където те чаках така; Не се бой от косата ми бяла; Идва ми днес да умра…; Моят живот; А децата – кои са те; Времето; Карпатски вятър. Прев. Янко Димов. – Панорама, бр. 12, 2007, с. 167-176.

 

Проза

1999

Воробьов, Микола. Пурпурна тога. Прев. Янко Димов. – Съвременник, бр. 3,1999, с. 415.

Голобородко, Васил. Напред-назад. Прев. Янко Димов. – Съвременник, бр. 3, 1999, с. 414-415.

Кордун, Виктор. Вдовишки лен. Прев. Янко Димов. – Съвременник, бр. 3, 1999, с. 413-414.

2007

Андрухович, София. Обяснителна бележка. Прев. Райна Камберова. – Панорама, бр. 12, 2007, с. 153-166.

Андрухович, Юрий. Централно-източна ревизия. Прев. Райна Камберова. – Панорама, бр. 12, 2007, с. 24-72.

Андрухович, Юрий. Централно-източна ревизия. Прев. [от руски] Пенка Кънева. – Съвременник, бр. 3, 2007, с. 295-300.

Виничук, Юрий. Възмечтаването на Малва. Прев. Пенка Къневева. – Панорама, бр. 12, 2007, с. 93-142 [откъс от роман].

Жадан, Сергей. Особености при контрабанда на вътрешни органи. Прев. Албена Стаменова. – Панорама, бр. 12, 2007, с. 249-257.

Забужко, Оксана. Приказка за калиновата свирка. Прев. Албена Стаменова. – Панорама, бр. 12, 2007, с. 177-212.

Загребелни, Павло. Размисли. Прев. Мария Петкова. – Панорама, бр. 12, 2007, с. 73-79.

Коконенко, Евгения. Каролина. Прев. Мария Петкова. – Панорама, бр. 12, 2007, с. 143-152.

Костенко, Лина. Хуманитарната аура на нацията, или дефектът на главното огледало. Прев. Мария Петкова. – Панорама, бр. 12, 2007, с. 3-23.

Матвиенко, Анатолий. Езиковата политика против обществото от несретници. Прев. Пенка Кънева. – Панорама, бр. 12, 2007, с. 258-260.

Павковски, Евген. Кладенец от рози; Подражание на древните (Писмо до Салман Ружди) Прев. [от руски] Пенка Кънева. – Съвременник, бр. 3, 2007, с. 282-284.

Погрибни, Анатолий. Световната езикова практика у украинските реалности. Прев. Пенка Кънева. – Панорама, бр. 12, 2007, с. 261-268.

Прохаско, Терас. Усещане за присъствие. Прев. Албена Стаменова. – Панорама, бр. 12, 2007, с. 213-248.

Яворивски, Володимир. Сбогом, хилядолетие. Прев. Пенка Кънева. – Панорама, бр. 12, 2007, с. 269-276.

2008

Андрухович, Юрий. Свободата и нейната противоположност. Прев. Райна Камберова. – Лик, бр. 3, 2008, с. 80 [есе; с бележка за автора].

Малярчук, Таня. Криза за мястото. Прев. Райна Камберова. – Лик, бр. 8, 2008, с. 80 [есе; с бележка за автора].

2009

Жежера, Виталий. Киевски витражи. Прев. Пенка Кънева. – Съвременник, бр. 2, 2009, с. 262-289.

2010

Андрухович, Юрий. Етюд с врани; Какво желаеш ти?…; Танго „бяла роза“. Прев. Янко Димов. – Съвременник, бр. 2, 2010, с. 298-300 [с бележка за автора].

Жадан, Сергий. ПТУ; Минута преди да завали дъждът…; Дискът на вечерното слънце като палячо слиза… Прев. Янко Димов. – Съвременник, бр. 2, 2010, с. 301-303 [с бележка за автора].

2012

Габор, Васил. Стефан Киринов един познат българин. Прев. Райна Камберова. – Лик, бр. 10, 2012, с. 19-20 [разказ от сборника „За какво мисли човек“; с бележка за автора].

 

Извори:

blogs.uni-plovdiv.net/slavistica_slovo/files/…/Bibliografski-opis-Plamen-Ivanova.doc

Фонд на Университетска библиотека на СУ

Фонд на Столична библиотека

COBISS

 

Advertisements