Чешка литература в превод на български език (1990-2016). Специализиран периодичен печат

Поезия

1991

Скацел, Ян. Мъжество за това; Пословици; Все; Портрети на отдавна загинали птици; Писмо; Договор; Прах; Острови; Плач по Хекуба; Сонет за Дон Кихот; Торсо. Прев. Вътьо Раковски. – Панорама, бр. 1-2, 1991, с. 148-152.

1992

Незвал, Витезслав. Из „Синопсис“: Лазарет на ангелите; Ковчег; Железният век; Музи; Из „Надгробни надписи“. Прев. Евелина Йоцова. – Ах, Мария, бр. 3-4, 1992, с. 541-542 [поезия в проза].

Холуб, Мирослав. Кратко разсъждение за потопа; Кратко разсъждение за слънцето; Кратко разсъждение за епруветките; За произхода на камъка; Разговор с поета. Прев. Атанас Звездинов. – Съвременник, бр. 3, с. 119-122.

Рейжек, Ян. Извънземен; В къщи е най-хубаво; Полунощ. Прев. Албена Стаменова. – Ах, Мария, бр. 5, с. 566-567.

1994

Шимон, Йозеф. Думата-пустинна птица; Към двадесетгодишните ангели на безнадеждността; Канали (Така ли умират любовите…?); Кривите огледала на нашите тела; Енергийна криза. Прев. Атанас Звездинов.. – Съвременник, бр. 4, 1994, с. 308-312.

1995

Кундера, Милан. Освободителното изгнание. Прев. [от френски] Нина Венова – Lettre Internationale, бр. 8,1995, с. 3.

1997

Кроутвор, Йозеф. Прага, пристанище на XX век. – Балканистичен форум, кн. 2, 1997, с. 121-135 [eсе].

1998

Незвал, Витезслав. Азбука. Прев. Георги Господинов и Добромир Григоров – Летература, бр. 19, 1998, с. 32-45.

1999

Ербова, Карла. Майка; Бащин край; Рибари. Прев. Мария Генова. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 185-187.

Жачек, Иржи. Остров Крит; Изгонване от рая 2000; Чешкото море; Компютърно стихотворение за влюбено момиче; Игла и конец; Баскетболен мач; Южният квартал на града. Прев. Мария Генова. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 229-232.

Касал, Лубор. Това трябва да дойде някак си сияйно. Прев. Атанас Звездинов. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 243-245.

Милота, Карел. Куржимска смърт; Страна на опаките хора; Атаката. Прев. Димитър Стефанов. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 108-115.

Хавел, Иржи. Кой какво казва; Мечтата на кестеновия лист; Ръми; А как биха му отивали; Аз съм модерна котка; Най-прекрасният спомен; Знаеш ли как?; Какво му се иска на смока; Какво ни казаха рибите. Прев. Василена Мирчева. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 302 – 304.

Хоржец, Яромир. Мълчи! Събличай всичко! Клякай!; Така тлее нощта над пожара; Чак сега затавен да мълчи; Зад решетката, в луната на свободата. Прев. Атанас Звездинов. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 151-153.

Шиктанц, Карел. Колички и сечива; Как вече никой не слуша; По стръмната улица. Прев. Вътьо Раковски. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 43-46.

Щроблова, Яна. Син. Прев. Мария Генова. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 174-175.

2004

Бибъл, Константин. С кораба който чай и кафе доставя. Прев. Жоржета Чолакова. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 140-141 [билингва, с бележка за автора].

Сайферт, Ярослав. Вечер в кафенето. Прев. Жоржета Чолакова. Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 138-139 [билингва, с бележка за автора].

2008

Мали, Радек. Има самотни тихи стъпки на сумрака. Прев. Николай Михайлов. – Панорама, бр. 4, 2008, с. 96.

Рудченкова, Катержина. Славех живота на брега. Прев. Николай Михайлов. – Панорама, бр. 4, 2008, с. 97.

Щеер, Мартин. В миг; Изневиделица. Прев. Николай Михайлов. – Панорама, бр. 4, 2008, с. 98-99.

Мали, Радек. На карти вятърът пиян играе с нощта; Прорязва тишината вик на утрото. Прев. Димана Иванова. – Панорама, бр. 10, 2008, с. 153.

Новакова, Луиза. Мълчание в бяло; Врастване. Прев. Димана Иванова. – Панорама, бр. 10, 2008, с. 147-148.

Новакова, Луиза. Сумрак. Прев. Ася Мичева. – Панорама, бр. 10, 2008, с. 149.

Рудченкова, Катержина. Любимият и очите; Сън за смешението на сетивата; Сбогуване с пейзажа в паметта. Прев. Димана Иванова. – Панорама, бр. 10, 2008, с. 150-152.

Фридрих, Радек. Студени северни градове; Lawn; Планински град. Прев. Зорница Здравкова. – Панорама, бр. 10, 2008, с. 154-156.

Щеер, Мартин. Август. Прев. Десислава Васева. – Панорама, бр. 10, 2008, с. 157-158.

2010

Бржезина, Отокар. О, сила от екстаз и сънища…; Огънят бял на светлината; Тиха болка. Прев. Жоржета Чолакова.Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 219-225 [билингва, с бележка за автора].

Кршиванек, Владимир. Из „Adieu Paris“. Прев. Жоржета Чолакова.Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 245-247 [билингва, с бележка за автора].

Рийдълбаухова, Тереза. От сянката на моята поезия безумният ми образ се издига; Нощта едва настъпва и ние пихме вино; Какво е смърт; Листото на прозореца; Да не разпознавам вече нищо; В деня, когато отпътуваш, мили мой; Сух повей; Умираме в очакване на нечие присъствие; Сън за великата нощ II; Прев. Димана Иванова.Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 248-251 [билингва, с бележка за автора].

Сова, Антонин. Опустялата мелница; Залез в самота. Прев. Жоржета Чолакова.Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 226-228 [билингва, с бележка за автора от Т. Маджарова].

Хайек, Павел. Кръгове от листа под дърветата.; Инстинкт?; Какво видя отново в съня,; Днес няма ли да има музика? – ; Спомен I; Спомен II. Прев. Жоржета Чолакова.Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 252-253 [билингва, с бележка за автора].

Хора, Йозеф. Здрач; На гроба на Бодлер; Ехо. Прев. Анастасия Асманидис.Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 229-231 [билингва, с бележка за автора от Т. Маджарова].

2011

Скацел, Ян. Молитва за вода; Кратко описание на лятото; Сън точно срещу нас; Знорови нощем; Раздяла. Прев. Жоржета Чолакова.Славянски диалози, кн. 12, 2011, с. 83-88 [билингва, с бележка за автора].

2016

Блатни, Иван. Коледа. Прев. Жоржета Чолакова. Славянски диалози, кн. 17, 2016, с. 98-99 [билингва].

Валушек, Ростислав. Молитва. Прев. Жоржета Чолакова. Славянски диалози, кн. 17, 2016, с. 107 [билингва].

Вацлавикова, Ирена. Утрин; Тя предпазливо решеше разлистените си коси… Прев. Жоржета Чолакова. Славянски диалози, кн. 17, 2016, с. 112-113 [билингва].

Колмачка, Павел. Товит във сън се унесе…; Лежим на дъното на звездна нощ. Прев. Жоржета Чолакова. Славянски диалози, кн. 17, 2016, с. 104-105 [билингва].

Мотил, Петър. Ондраш от Магдон подкрепян; Панорама: куче. Прев. Жоржета Чолакова.Славянски диалози, кн. 17, 2016, с. 100-103 [билингва].

Фридрих, Радек. Анна Хиле. Прев. Жоржета Чолакова. Славянски диалози, кн. 17, 2016, с. 108-109 [билингва].

Хрушка, Петър. Адам; Резка. Прев. Жоржета Чолакова. Славянски диалози, кн. 17, 2016, с. 110-111 [билингва].

Щьор, Мартин. August; разцъфтели са черни полета полета от хрян… Прев. Жоржета Чолакова.Славянски диалози, кн. 17, 2016, с. 106 [билингва].

 

Проза

1990

Кундера, Милан. Живот като творение на изкуството. – Лик, бр. 7. 1990, с. 8-10 [есе, посветено на Вацлав Хавел; авторът коментира избора на Хавел за президент, чешката действителност и отношението на Хавел към комунизма; не е посочен преводач].

Кундера, Милан. Не разговори, а дуели. – Лик, бр. 22, 1990, с. 17 [статия за журналистката Ориана Фалачи; не е посочен преводач].

Кундера, Милан. Радикализъм и самоизтъкване. Прев. Иван Павлов. – Съвременник, бр. 3, 1990, с. 440-445 [полемика с Вацлав Хавел].

Кундера, Милан. Шегата. Прев. Янко Бъчваров, Иван Павлов. – Панорама, бр. 4, 1990, с. 4-44 [откъс от роман].

Хавел, Вацлав. За чешката участ. Прев. Иван Павлов. – Съвременник, бр. 3, 1990, с. 436-439. [отговор на публикацията на Милан Кундера „Чешката участ“, 1968].

Хавел, Вацлав. Слово за словото. Прев. Анжелина Пенчева. – Панорама, бр. 3, 1990, с. 104-113 [речта е прочетена от известния актьор Максимилиан Шел при връчването на Международната награда за мир във Франкфурт].

1991

Кундера, Милан. Непосилната лекота на битието. Прев. Анджелина Пенчева. – Съвременник, бр. 4, 1991, с. 7-110 [откъс от романа].

Кундера, Милан. Някъде отзад. Прев. Красимир Мирчев. – Панорама, бр. 1-2, 1991, с. 17-25 [eсе].

Кундера, Милан. Принизяваното наследство на Сервантес. Прев. Красимир Мирчев. – Панорама, бр. 1-2, 1991, с. 6-16 [eсе].

Кундера, Милан. Седемдесет и три думи. Прев. Красимир Мирчев. – Панорама, бр. 1-2, 1991, с. 25-26 [eсе].

Шкворецки, Йозеф. Случаят с инженера на човешките души. Прев. Иван Павлов. – Панорама, бр. 1-2, 1991, с. 93-108 [откъс от роман].

1992

Верих, Ян. Как изчезнали великаните от Шумава. Прев. Албена Арсенова. – Ах, Мария, бр. 3-4, 1992, с. 598-599 [из сборника „Фимфарум“].

Храбал, Бохумил. Адажио Ламентозо. Прев. Анжелина Пенчева. – Панорама, бр. 1-2, 1992, с. 154-160.

1993

Кундера, Милан. Едуард и Бог. Прев. Анжелина Пенчева. – Панорама, бр. 3-4, 1993, с. 237-255 [разказ].

Кундера, Милан. Лицето. Прев. [от френски] Здравка Георгиева. – Съвременник, бр. 3,1993, с. 8-33.

1994

Кундера, Милан. Импровизация – почит към Стравински. Прев.[от френски] Нина Венова – Lettre Internationale, бр. 7, 1994, с. 82-92.

Паточка, Ян. Три есета: Фрагменти за езика. Време, мит, вяра. Посланието на писателя. Прев. Маргарита Костадинова. – Език и литература, бр. 3, 1994, с. 12-26 (рубрика Творческа изповед).

1995

Линхартова, Вера. Онтология на изгнанието. Прев. [от френски] Нина Венова – Lettre Internationale, 8,1995, с. 4-5.

1996

Кундера, Милан. За творбите и паяците. Прев. [от френски] Росица Ташева. – Съвременник, бр. 2, с. 377-393.

1997

Кундера, Милан. Из „Размишления за Дон Кихот”. Прев. [от испански] Лазар Копринаров. – Летература, бр. 14, 1997, с. 51.

1999

Беркова, Александра. Въшкаря. Прев. Васил Самоковлиев. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 246 – 289.

Кантуркова, Ева. Градината на детството на име „Земен Рай“. Прев. Люба Стоянова. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 18-38 [откъс от роман].

Клима, Иван. Разговор между съпрузи. Прев. Анжелина Пенчева. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 219-228.

Кратохвил, Иржи. Асансьорна история. Прев. Василена Мирчева. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 290-292 [от сборника с разкази „Любов моя, постмодерна“].

Кратохвил, Иржи. Белегът. Прев. Василена Мирчева. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 292- 293 [от сборника с разкази „Любов моя, постмодерна“].

Кратохвил, Иржи. Борхес I. Прев. Василена Мирчева. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 294-295 [от сборника с разкази „Любов моя, постмодерна“].

Кратохвил, Иржи. Борхес II. Прев. Василена Мирчева. – Панорама, бр. 3, 1999, с.295-297 [от сборника с разкази „Любов, моя постмодерна“].

Кратохвил, Иржи. Пастир на Битието. прев. Василена Мирчева. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 297-299 [от сборника с разкази „Любов моя, постмодерна“].

Кратохвил, Иржи. Балада от мъгла. прев. Василена Мирчева. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 299-301 [от сборника с разкази „Любов моя, постмодерна“].

Кризеова, Еда. Ангелите. Прев. Христина Милушева. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 176-184.

Кроутвор, Йозеф. Анекдотът и историята в Средна  Европа. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 7-17 [есе].

Мацура, Владимир. Медикус. Прев. Маргарита Костадинова. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 116-124 [откъс от роман].

Пецка, Карел. Пролог. Прев. Радост Железарова. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 154-173 [разказ].

Путик, Ярослав. Плюшеното куче. Прев. Николай Балчев. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 125-145 [откъс от роман].

Сметанова, Индржишка. American heating. Josef Vrkoč Vinohrady. Прев. Владимир Пенчев. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 207-210.

Сметанова, Индржишка. Значението на лайкучките във външната парклитика. Прев. Владимир Пенчев. – Панорама, бр. 3, 1999, 204 – 207 [разказ].

Сметанова, Индржишка. Кога на Кампа идва пролетта. Прев. Владимир Пенчев. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 207 – 210 [разказ].

Сметанова, Индржишка. Промени в  атмосферата. Прев. Владимир Пенчев. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 214-218.

Трефулка, Ян. Моята история. Прев. Ваня Бозарова-Барболова. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 39-42 [разказ].

Фишерова, Даниела. Фасулът на славата и грахът на непогрешимостта; Ангелът пазител; За трите орисници; Божият глас; Как да стигна до пътя; Сега; Смъртната присъда; Жената на лекаря; Искра в снега; За произхода на човека; Съдбата на героя; Възвание от рая; За най-важната божествена тайна; Сенчестото дърво; Непознатият читател. Прев. Добромир Григоров. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 194-203.

Хавел, Иржи. Кой какво казва. Прев. Василена Мирчева. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 302-304.

Хордова, Даниела. Виждам град… Прев. Маргарита Кюркчиева. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 47-95.

Хордова, Даниела. Денят на Перун. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 95-107 [откъс от роман].

Шкворецки, Йозеф. Работа за кадровици. Прев. Тодора Симеонова. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 146 – 150 [разказ].

Шулерж, Олдржих. Приятелю, тя няма да ми каже. Прев. Галина Белинска. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 233-242 [разказ].

2002

Айваз, Михаил. Бръмбар. Прев. Василена Мирчева. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 233-239 [разказ].

Айваз, Михаил. Концерт. Прев. Василена Мирчева. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 239-240 [разказ].

Айваз, Михаил. Теория на сребърния вагон. Прев. Василена Мирчева. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 240-241 [разказ].

Вайнер, Рихард. Заличеното лице. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 107-123 [разказ].

Вайнер, Рихард. Полетът на враната. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 92 – 97 [разказ].

Вайнер, Рихард. Урочасаният град. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 97-107 [разказ].

Демъл, Якуб. Из „Танцът на смъртта“. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 23-36 [откъс].

Демъл, Якуб. Крепостта на смъртта. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 8-23 [разказ].

Кахуда, Вацлав. Водният дух. Прев. Василена Мирчева. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 244-245 [разказ].

Кахуда, Вацлав. Връвчицата. Прев. Василена Мирчева. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 246-248. [разказ].

Кахуда, Вацлав. Мечокът от гроба. Прев. Василена Мирчева. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 242 – 244 [разказ].

Кахуда, Вацлав. Пъкъл. Прев. Василена Мирчева. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 245-246 [разказ].

Клима, Ладислав. Прекрасната Немезида. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 37-91 [новела].

Кратохвил, Иржи. Dame de coeur. Прев. Василена Мирчева. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 186-193 [разказ].

Милота, Карел. Злато. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 171– 185 [разказ].

Милота, Карел. Коледно-Новогодишна соната. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 131 – 170 [разказ].

Урбан, Милош. Седмоцърквие. Прев. Миглена Михайлова. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 249-263 [откъс от роман].

Ходрова, Даниела. Изгубени деца. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 194-232 [откъс от роман].

Чапек, Йозеф. Куция странник. Прев. Миглена Михайлова. – Панорама, бр. 1, 2002, с. 124-130 [разказ].

2004

Незвал, Витезслав. Като две капки вода. Прев. Евелина Йоцова. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 142-152 [откъс, с бележка за автора].

Сайферт, Ярослав. Госпожица Тоайен. Прев. Жоржета Чолакова. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 125-136 [с бележка за автора].

Тайге, Карел. Поетизмът. Прев. Прев. Ангелина Недева. Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 116-123 [с бележка за автора].

Чапек, Йозеф. Утринна молитва; Времето. Прев. Ралица Стайкова. – Славянски диалози, бр. 2-3, 2004, с. 234-236.

2005

Кратохвил, Иржи. Почивката на боеца. Прев. Василена Мирчева. – Лик, бр. 3, 2005, с. 77-79 [откъс от романа „Лейди Карнавал”; с бележка за автора].

Кроутвор, Йозеф. Трудности със Средна Европа. Прев. Добромир Григоров. – Език и литература, бр. 1-2, 2005, с. 49-74 [есе].

Кундера, Милан. Обезцененото наследство на Сервантес. Прев. [от френски] Христо Бурдев. – Съвременник, бр. 2, 2005, с. 505-512 [есе].

Кундера, Милан. Отвличането на Запада. Прев. Босила Дончева. – Език и литература, бр. 1-2, 2005, с. 11-25 [есе].

2006

Ходрова, Даниела. Пътуване между главите. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Лик, бр. 7, 2006, с. 4-9. [със съкращения; с бележка за автора].

2007

Кундера, Милан. Голямото завръщане. Прев. [от английски] Фани Криспин. – Съвременник, бр. 2, 2007, с. 324-340.

Храбал, Бохумил. Служих на английския крал. Чаша гренадин. Прев. Васил Самоковлиев. – Славянски диалози, кн. 8, 2007, с. 111-133 [откъс, с бележка за автора от Ж. Чолакова].

2008

Кундера, Милан. Die Weltliteratur. Прев. [от английски] Алена Ликова. – Съвременник, бр. 3, 2008, с. 335-349.

Шкворецки, Йозеф. Готин сезон. Прев. Зорница Здравкова. – Панорама, бр. 10, 2008, с. 46-56 [откъс].

2009

Фишерова, Даниела. Приказки за деца и възрастни: Искра от дъгата.  За най-добросърдечния пазач на фара.  Лихварят и трите проститутки.  За двамата хитреци.  То готвачът е честен човек.  Момичето и двамата добродетелни монаси.  Земетресение. През погледа на змията.  Спящата змия. Еднакви въпроси. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Лик, бр. 1, 2009, с. 77-79 [миниатюри от сборниците „Искра в снега“ и „Искра в дъгата“; с бележка за автора].

2010

Добровски, Йозеф. Предговор към „Подробна граматика на чешкия език“. Прев. [от немски] Борян Янев.Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 11-15 [с бележка за автора от Б. Борисов].

Ербен, Карел Яромир. Кралят пор. Прев. Кристина Неделчева.Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 217-218 [с бележка за автора от Т. Маджарова].

Ербен, Карел Яромир. Разумът и късметът. Прев. Росина Кокудева.Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 214-217 [с бележка за автора от Т. Маджарова].

Маха, Карел Хинек. Поклонение в Кърконошите. Прев. Ангелина Недева. – Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 49-55 [с бележка за текста и превод на поезията от Ж. Чолакова на с. 35-36].

Хашек, Ярослав. Историята на „Господ Бог“. Прев. Борислав Борисов.Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 232-235 [билингва, с бележка за автора от Т. Маджарова].

Храбал, Бохумил. Угощение. Прев. Маргарита Тенева, Цветомира Стоянова.Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 236-244 [билингва, с бележка за автора от Ж. Чолакова].

Юнгман, Йозеф. Разговор първи. Велеславинецът, чехът и немецът. Прев. Борислав Борисов.Славянски диалози, кн. 10-11, 2010, с. 16-20 [с бележка за автора].

Яндоруек, Ян. Писателят и всичките му врагове. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Лик, бр. 4, 2010, с. 74-77 [есе; с бележка за автора].

Яндоруек, Ян. Разговори и случки. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Лик, бр.4, 2010, с.77-78 [откъс от романа „Поемеш ли към Ада, яхай хубава кобила“; с бележка за автора].

2011

Айваз, Михал. Разказ за медитиращата мравка. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Лик, бр. 7, 2011, с. 77-79 [откъс от романа „Пътуване на юг“; с бележка за автора].

Новак, Ян. Стриптийз Чикаго. Прев. Антонина Иванова. – Панорама, бр. 5, 2011, с. 21-42 [разказ].

2013

Мареш, Антонин. Месари от Марс; Камера за мъртъвци (amazing grace); Радка. Прев. [от немски] Мариана Пондева. – Съвременник, бр. 3, 2013, с. 278-283. [с бележка за автора].

2014

Георгиев, Адам. Артуре, ти, блуднице на изкуството. Писма на Пол Верлен до Артур Рембо. Прев. Димана Иванова. Славянски диалози, кн. 15, 2014, с. 178-182 [откъс, с бележка за автора].

Храбал, Бохумил. Кракмак „Свят“. Прев. Севдалина Велева, Венцислава Димитрова. Славянски диалози, кн. 15, 2014, с. 156-164 [с бележка за автора „110 години от рождението на Бохумил Храбал“].

Храбал, Бохумил. Романс. Прев. Даниела Запрянова. Славянски диалози, кн. 15, 2014, с. 165-177 [с бележка за автора „110 години от рождението на Бохумил Храбал“].

2015

Тучкова, Катержина. Богините на Житкова. Дора Идесова. Прев. Анжелина Пенчева. – Ах, Мария, бр. 18, 2015, с. 126-128 [с бележка за автора].

 

Драматургия

1990

Хавел, Вацлав. Аудиенция. Прев. Дора Янева. – Панорама, бр. 3, 1990, с. 115-129.

1999

Фишерова, Даниела. Съдбовен миг. Прев. Галя Иванова. – Панорама, бр. 3, 1999, с. 188-193.

 

Извори:

blogs.uni-plovdiv.net/slavistica_slovo/files/…/Bibliografski-opis-Plamen-Ivanova.doc

Фонд на Университетска библиотека на СУ

Фонд на Столична библиотека

COBISS

 

Advertisements