Проект по НИД № 205/2015 (Втори етап)

Славянските литератури в превод на български език (1990 – 2015). Специализиран периодичен печат

Критическа рецепция на славянските литератури в България (1990 – 2015).  Специализиран периодичен печат

Преводна рецепция на българската литература (1990-2015) в славянските страни. Специализиран периодичен печат

Критическа рецепция на българската литература (1990-2015) в славянските страни. Специализиран периодичен печат

Advertisements