Критическа рецепция на българската литература в Полша (1990-2015). Периодичен печат

Критическа рецепция на българската литература в Полша (1990-2015). Периодичен печат

Статии

1990

Dimitrowa, Błaga. Polityka i poetyka. Tłum. Hanna Karpińska. – Twórczość, nr 10, 1990, s. 110.

Dimitrowa, Błaga. U progu wspólnego europejskiego domu. Tłum. Hanna Karpińska. – Kultura i Życie, nr 2, 1990, s. 2.

Kolew-Bosy, Nikołaj. Jak pomóc gospodarce narodowej. Tłum. Hanna Karpińska. – Szpilki, nr. 20, 1990, s. 13

1992

Diczew, Iwajło. Opowiadanko. Tłum. Hanna Karpińska. – Kobieta i Życie, nr 47, 1992, s. 10.

Stojanowa, Krasimira. Jasnowidząca Wanga. Tłum. Hanna Karpińska. – Nieznany Świat, nr 4, 1992, s. 14-16.

1993

Dimitrowa, Błaga. Kobieta i władza. Tłum. Teresa Dąbek-Wirgowa. – Gazeta Wyborcza, 17-18.04.1993, s. 14.

Kunczew, Bożidar. Literatura emigracyjna – świadectwo tyranii. Tłum. Hanna Karpińska. – Literatura na Świecie, nr 9, 1993, s. 92-94.

2000

Dimitrowa, Błaga. „Homo balcanicus”, człowiek krzyżujących się dróg. Tłum. Hanna Karpińska. – Gazeta Wyborcza, 10.10.2000, s. 3-4.

Dimitrowa, Błaga. Tajemnica Wisławy. Tłum. Hanna Karpińska. – Gazeta Wyborcza, 10.10.2000, s. 18-19.

Georgiew, Nikoła. Za fasadą godła. Tłum. Celina Juda. – Dekada Literacka, nr 9/10, 2000, s. 1, 10.

Grażyna Szwat-Gyłybowa. Literatura bułgarska po przełomie. – Arkusz, nr 6, 2000.

Kiosew, Aleksandyr. Uwaga o samo-kolonizujących się kulturach. Tłum. Elżbieta Solak. – Dekada Literacka, nr 9/10, 2000, s.14-15.

Sławow, Atanas. Kawiarnie literackie. Bambus. Tłum. Celina Juda. – Dekada Literacka, nr 9/10, 2000, s. 8-9.

2001

Bachnewa, Kalina. Inna Droga. Tłum. Hanna Karpińska. – Tygiel Kultury, nr 4-6, 2001, s. 47-64.

Bogdanow, Bogdan. Role, święta i przedstawienia. Tłum. Agnieszka Sońta, Anna Flisiak. – Tygiel Kultury, nr 4-6, 2001, s. 11-24.

Janakiew, Kalin. Prawosłany obraz Bogurodzicy a zachodnie wizerunki Madonny. – Tygiel Kultury, nr 4-6, 2001.

Minczew, Georgi. O cerkwi i wiernych. – Tygiel Kultury, nr 4-6, 2001, s. 25.

2003

Todorow, Cwetan. Człowiek wyrwany ze swoich ram. Tłum. Hanna Karpińska. – Gazeta Wyborcza, 29.05.2003, s. 16-17.

Georgiew, Nikoła. Stosowalność i niestosowalność literatury bułgarskiej. Tłum. Anna Flisiak. – Opcje, nr 2, 2003, s. 26-29.

2005

Dimitrowa, Błaga. Tajemnicy Wisławy. Tłum. Hanna Karpińska. – Parnasik, nr 51-52, 2005, s. 49-51.

2012

150 tysięcy do wzięcia. Kto zgarnie Angelusa?. – Gazeta Wyborcza, 13.04.2012. [За номинацията на Георги Господинов и Анжел Вагенщайн за литературната награда на Централна Европа „Angelus” ]

2013

Grigorowa, Margreta. Dlugi rok Miłosza w Bułgarii i Rodzinna Europa. Przekład tytułu Rodzinnej Europy jako motyw analizy literackiej. – Postscriptum polonistyczne, nr 2, 2013, s. 177-189.

Petrov, Paveł. Schulz posmortem. W świetle nieobecności. – Postscriptum polonistyczne, nr 2, 2013, s. 191-198.

Simeonowa-Konach, Galia. Polsko-bułgarska i bułgarsko-polska komunikacja kulturowa w kontekscie zmian ustrojowych i globalizacji. Obecna, nieznana, nieotkryta. – Postscriptum polonistyczne, nr 2, 2013, s. 19-29.

2014

Radomirowa, Anelia. Prywatne apokalipsy końca wieku. O Powieści naturalnej Georgiego Gospodinowa. – Załącznik Kulturoznawczy, nr 1, 2014, s. 350-368.

 

Рецензии

2008

Dimowa, Teodora. Matki, Dimowa, Teodora. Agnieszka Wolny-Hamkało. – Gazeta Wyborcza, 08.04.2008. [За „Майките” на Теодора Димова]

Iwasiów, Inga. Bułgarska różnoimienność. – Pogranicza, nr 1, 2008. [За Człowiek o wielu imionach. Antologia prozy bułgarskiej przełomu XX i XXI wieku]

2010

Popow, Alek. Psy spadają. – Dziennik Literacki, 26.01.2010. [За „Черната кутия” на Алек Попов]

2012

Pytlak, Magdalena. Niewidzialne kryzysy. – Tygodnik powszechny, 14.10.2012.

 

Интервюта

2000

Jordanow, Aleksandyr. Sztuka znowu poszukuje prawdy. Z Aleksandrem Jordanowem rozmawia Celina Juda. – Dekada Literacka, nr 9/10, 2000.

2003

Georgiew, Nikoła. Literaturoznawstwo to z góry przegrana sprawa. Z Nikołą Georgiewem rozmawia Georgi Minczew. – Opcje, 2003, nr 2.

 

Източници:

Hanna Karpińska

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9a2b742c-d998-43dc-812a-deea46d4f3d2/c/18_Bibliografia_Karpinska_497-503_.pdf.

Advertisements