Критическа рецепция на българската литература в Хърватия (1990 – 2015). Периодичен печат.

Критическа рецепция на българската литература в Хърватия (1990 – 2015). Периодичен печат.

Статии

1999

Nankov, Nikita. Dva kolumbovska putovanja Gea Mileva : hermeneutički ispit zapadne drugosti kao bugarskoga boljeg ja. Prev. s engleskoga Dubravka Petrović.- Književna smotra, br.1 (111) ; s. 41-47,1999

2002

Georgieva, Feministički projekt u bugarskoj postmodernističkoj književnosti. Prev. Marija Georgieva Petrić.– Književna smotra, Zagreb, br. 2/3, 2002/2003, s. 119-125 [за българската постмодернистка женска литература]

Hranova, Albena. Bilješke o devedesetima: “tranzicija” i bugarski slučaj. Prev. Marija Georgieva Petrić. – Književna smotra, Zagreb, br. 2/3, 2002/2003, s. 45-51[за българската литература през 90-те]

Nankov, Nikita.Basna o bludnome sinu: Geo Milev, europski modernizam i bugarska ljevičarska kritika. Prev. Marija Georgieva Petrić. – Književna smotra, Zagreb, br. 2/3, 2002/2003, s. 13-25 [за творчеството на Гео Милев]

2011

Novaković, Goran .Autoreferencijalnost u Prirodnom romanu Georgia Gospodinova ( Self-referentiality in Georgi Gospodinovs The Natural Novel ). – Književna smotra, br. 159, 2011, 8591.[научна статия за “Естествен рома” от Георги Господинов]

2012

Botica, Stipe. B’lgarski narodni pesni Konstantina Miladinova –  Forum ,   knj. 84, br. 1/3 ; str. 278-288 [представяне на сборника “Български народни песни” от братя Миладинови]

2013

Alekova, Elena. Izbeglištvo i književnost. – Republika, 8-9, 2013, s.40-45.[за литературата и емиграцията]

 

Рецензии

2005

Perković, Vlatko. Uvozni euroskepticizam. – Vijenac, br. 303, 2005. [за постановка на пиесата “Полковник птица” на Христо Бойчев]

2006

Alajbegović, Božidar. Georgi Gospodinov: ‘Prirodni roman. Profil, 2005. – Lupiga, 21. 04. 2006: http://lupiga.com/knjige/prirodni-roman/. [за “Естествен роман”” от Георги Господинов]

Alajbegović, Božidar. Metafikcijska igra. – Nova Istra, 3-4, 2006 [за “Естествен роман” от Георги Господинов]

2010

Jergović, Miljenko. Alek Popov: Bugarska Lijepa naša. – Subotnja matineja, Jutarnji list, 04. 12. 2010: http://www.jergovic.com/subotnja-matineja/alek-popov-bugarska-lijepa-nasa/ [за ”Мисия Лондон” от Алек Попов]

2011

Luketić, Katarina. Alek Popov: Sofia calling. – tpotal.hr, 7.01.2011: http://www.tportal.hr/autor?author=Katarina%20Luketi%C4%87 [за “Мисия Лондон” на Алек Попов]

2013

Postnikov, Boris. Na pola puta. – Novosti,. br. 710, 2013; 29.07.2013: http://arhiva.portalnovosti.com/2013/07/na-pola-puta/. [за “Митология на прехода” от Алек Попов]

2014

Begić, Jasenka. Mitologija tranzicije, Alek Popov. – Blog Čitajme, 26. listopad, 2014.: http://citajme.com/mitologija-tranzicije/ .[за «Митология на прехода” от Алек Попов]

Klopotan, Ana. Misija London. Alek Popov. – Blog Čitajme, 18. lipnja 2014. /[за ”Мисия Лондон” от Алек Попов]

 

Отзиви

2008

Duhaček, Gordan. Bugarska književnost u Booksi. – Dnevni kulturni info.13.10.2008: http://www.dnevnikulturni.info/vijesti/knjizevnost/1530/bugarska_knjizevnost_u_booksi/.

[За фестивала Revija malih književnosti ,посветен на българската литература]

Mladi bugarski pisci u Hrvatskoj. – Večernji list, 13. 10. 2008. [за участието на млади български творци в Revija malih književnosti]

2011

Duhaček, Gordan. Tko sve dolazi na Festival europske kratke priče .– tpotal.hr, 18.5.2011: http://www.tportal.hr/kultura/knjizevnost/128447/Tko-sve-dolazi-na-Festival-europske-kratke-price.html  [за Фестивала на европейския кратък разказ, Загреб, 2011 и участието на Г. Господинов]

2014

Vasung, Ana. Dejan Enev.– Blog jergovic.com ,27.10.2014: http://www.jergovic.com/ajfelov-most/dejan-enev/ [представяне на автора]

2015

Derk, Denis. Komunikativni roman o bugarskim bogomilima I ljudskim strastima. – Večernji  list, 24.7.2015 [за книгата “Стъклената река ” от Емил Андреев]

Ivanković, Hrvoje. Labirint na dnu ambisa. Dino Mustafić Ko živ ko mrtav http://www.kazalistekerempuh.hr/repertoar/ko-ziv-ko-mrtav-2/2015

2016

Derk, Denis. Iz Bugarske stigla dramatična ljubavna pisma Vesne Parun. (Na Petim danima Vesne Parun predstavljena knjiga iz Bugarske). – Večernji list,11.04.2016 [за представянето на книгата “Българската Одисея на Весна Парун” от Катя Зографова]

Pogačnik, Jagna. Čitati Propast ili Kiša u Indiji, ljato u Berlinu – HRT magazin, 02.06.2016 [за книгата “Пропаст” от Владимир Зарев]

 

Съобщения

2008

S. F. Pulski festival knjiga i autora.– tpotal.hr, 20.11.2008: http://www.tportal.hr/kultura/knjizevnost/339/Pulski_festival_knjiga_i_autora.html [ по повод на панаира на книгата в Пула – Sa(n)jam knjige , и участието на Г.Господинов].

2011

‘Writers in residence’ u Splitu, Hrvatski pisci u Istanbulu. – tpotal.hr , 1.04.2011: http://www.tportal.hr/kultura/knjizevnost/120043/Writers-in-residence-u-Splitu-Hrvatski-pisci-u-Istanbulu.html [по повод на проекта ‘Writers in residence’ на сдружение “Курс”, Сплит, 2010, с партньор Традуки и участието на Г. Господинов и А. Попов]

2012

Boćkai, Irena. Književnosti su danas sve više međunarodne. – Vijenac, br.486, 18. listopada 2012.[представяне на 33-те литературни разговори на ДНП и участието на Елена Алекова]

2013

Duhaček, Gordan. Na FEKP dolaze Novakovich, Popov, David, Claudel. tpotal.hr , 21.5.2013.: http://www.tportal.hr/kultura/knjizevnost/263029/Na-FEKP-dolaze-Novakovich-Popov-David-Claudel.html .[по повод на Фестивала на европейския кратък разказ в Загреб, 2013 и участието на А. Попов]

Društvo hrvatskih književnika, Događaji DHK: Pregled bugarske poezije 19. I 20. stoljeća –dhk.hr,  http://dhk.hr/dogadanja/hrvatska/pregled-bugarske-poezije-19.-i-20.-st sjecanj 2013 [ по повод на представянето на антологията “Преглед на българската поезия през ХІХ и ХХ век”]

 

2015

Mandić, Davor. Drugi dan riječkoga ”vRIska”: Uspješni kasni prvi romani. – Novi list, 13. lipnja 2015:http://www.novilist.hr/Kultura/Knjizevnost/Drugi-dan-rijeckoga-vRIska-Uspjesni-kasni-prvi-romani%5Bпо повод на участието на Е. Андреев на фестивала на писателите в Риека, 2015]

Roman prožet bugarskom kulturom. Predstavljen roman bugarskog književnika Andreeva Staklena rijeka – Narod.hr, 11.06.2015: http://narod.hr/tag/odbor-za-kontrolu   [за представянето на романа “Стъклената река” от Емил Андреев]

 

Интервю

2007

Bojčev, Hristo. Govorio sam gluposti i dobio 200 tisuća glasova. Razgovarala Tatjana Gromača. – Feral.hr. 24. 02. 2007: http://feral.audiolinux.com/tpl/weekly1/article.tpl?IdLanguage=7&NrIssue=1114&NrSection=15&NrArticle=15191

2008

Bodakov, Marin; Novkov, Mitko. Suvremeni bugarski pisci na reviji malih književnosti u Hrvatskoj. Popularni romani o mafiji. Razgovor vodila Barbara Matejčić. – Vjesnik, 16. 10. 2008.

Vidinski, Emanuil, Igov, Angel, Bodakov, Marin, Tomova, Silvija, Bukova, Jana, Spasova, Kamelija, Kalinova, Marija. Mlada bugarska književnost.Razgovarala Miljenka Buljević –booksa.hr, 10.10.2008: http://www.booksa.hr/vijesti/blitz-vijesti/mlada-bugarska-knjizevnost [Интервю с българските участници във фестивала на малките литератури]

2009

Stefanov, Valeri. Dobra književnost govori o epopeji ljudskog. Razgovor vodila Marijana Bijelić. – Vijenac, br. 401-403, Matica hrvatska, Zagreb, 2009

2010

Popov, Alek. Alek Popov, bugarski pisac, gost Sajma knjiga u Puli. Intervju Davora Mandića – http://www.novilist.hr , 9. prosinca 2010: http://www.novilist.hr/Kultura/Knjizevnost/Alek-Popov-bugarski-pisac-gost-Sajma-knjiga-u-Puli  [ интервю с А.Попов, гост на панаира на книгата в Пула]

2011

Gospodinov, Georgi. Split je jedinstven i jako inspirativan, tu završavam svoj roman. Razgovarao Siniša Kekez. – Slobodna Dalmacija, 11.10.2011.

2012

Popov, Alek. Diplomatski život je smeće i potpuno izvan pameti. Razgovarala Nina Ožegović – Nacional, br. 857, 2012-04-17

2014

Sharlandzhieva, Rada. Disku®sija sa prevoditeljicom Radom Sharlandzhievom. Razgovarala Mladena Mimica. – Brodarica.net. 30.03.2014.: http://www.brodarica.net/zabava/clanak/1155/disku-sija-sa-prevoditeljicom-radom-sharlandzhievom [разговор за преводите на български и хърватски книги]

2015

Andreev, Emil. ‘Zbog moje knjige počela je potraga za nadnaravnim i bogumilima’.Intervju Denisa Derka. – Večernji list, 28.7.2015: http://www.vecernji.hr/knjige/emil-andreev-autor-misticne-staklene-rijekezbog-moje-knjige-pocela-je-potraga-za-nadnaravnim-i-bogumilima-1016742[Е. Андреев за рецепцията на романите си]

Bojčev, Hristo. Svaki put kad Balkanac uđe u EU, dogodi de mala smrt njegove duše. Intervjuirala Milena Zajović. – Večernji list, 10.06.2015

Advertisements