Критическа рецепция на българската литература в Словения (1990 – 2015). Периодичен печат

Критическа рецепция на българската литература в Словения (1990 – 2015). Периодичен печат

Статии

1991

Matej. Velika umetnica in prijateljica: slovo bolgarske pesnice. Elisaveta Bagrjana. – Delo, 33, št.106, 1991, str.15 [статия за Елисавета Багряна].

1992

Rode, Matej. Pretrgana slovensko bolgarska naveza: ob smrti Venceslave Jordanove. – Delo, 34, št.156, 1992, str.13 [статия за Венцеслава Йорданова].

1993

Rode, Matej. Ob stoletnici velike pesnice. – Delo, št.114, 1993, str.15 [статия за Елисавета Багряна].

1999

Peklenik, Ana. Recepcija knjižnih izdaj prevodov iz bolgarske proze na Slovenskem. – Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, Letn. 47, št. 1, 1999, str. 131-138 [обзорна статия за преводите от българска проза в Словения].

2003

Svilar, Snežana. Ko odide pesnica; Ars poetica; Sončarica. – Primorska srečanja: revija za družboslovje in kulturo, Letn. 27, št. 271/272, 2003, str. 84-85. [статия за Блага Димитрова].

2006

Dimitrov, Ljudmil. Ali lahko medved vozi vlak? : (Hristo Bojčev po tračnicah sodobne bolgarske dramatike). Prev. Metod Čepar. – Gledališki list, Letn. 52, št. 5, 2006/2007, str. 4-8 [статия за Христо Бойчев].

Rozman, Franc. Slovensko-bolgarski odnosi od samostojnosti Slovenije do leta 2001. – Prispevki za novejšo zgodovino. Letn. 46, št. 1, 2006, str. 425-430 [обзорна статия за българо-словенските отношения до 2001 г.].

Savov, Gančo. Bolgarski poeti in narava. – Poetikon : revija za poezijo in poetično, Letn. 2, št. 7/8, 9/10, 2006, str. 370-371. [обзорна статия за българската поезия].

2009

Dimitrov, Ljudmil. Rumen Leonidov : prodoren zvok nenadnih zavor. Prev. Miran Kovačič. – Nova revija : mesečnik za kulturo, Letn. 28, št. 321/323, 2009, str. 208-212 [статия за Румен Леонидов].

Karačodžukova, Nadja Dimitrova. Bolgarske knjižnice od srednjega veka do danes. Prev. Franci Pivec. – Organizacija znanja, Letn. 14, zv. 3, 2009, str. 58-61 [статия за българските библиотеки].

2010

Kolšek, Peter. Bagrjana iz Bolgarije. – Delo, št. 291, 2010, str. 15 [статия за Елисавета Багряна].

2011

Komelj, Milček. Izpovedi plamtečih duš: slovensko slikarstvo tridesetih let XX. stoletja: Božidar Jakac in Elisaveta Bagrjana. – Zvon: kulturno-družbena revija, Letn. 14, št. 6, 2011, str. 44-49 [статия за Елисавета Багряна].

2013

Skapin, Anja. Zbiralec svetov v boju proti uničenju sveta: Ilija Trojanow, Nemčija. – Pogledi: umetnost, kultura, družba, Letn. 4, št. 4, 2013, str. 7 [статия за Илия Троянов].

 

Рецензии

2005

Plahuta Simčič, Valentina. Svet skozi oči muhe. – Delo, št. 300, 2005, str. 13 [за „Естествен роман“ от Георги Господинов].

2006

Cestnik, Mare. Georgi Gospodinov, Naravni roman. – Ampak, št. 4, 2006, str. 69 [за „Естествен роман“ от Георги Господинов].

2011

Gedrih, Igor. Dimitrov, Ljudmil in Ljudmila Malinova-Dimitrova: Bagrjana v Sloveniji : prevedla Namita Subiotto in Metod Čepar. Študentska založba, Ljubljana 2011. – Zvon: kulturno-družbena revija, Letn. 14, št. 3, 2011, str. 58 [за „Багряна в Словения“].

Puc, Ivan. Bagrjana in Slovenija. – Reporter Magazin, št. 1, 2011, str. 119-120 [за „Багряна в Словения“от Людмил Димитров].

 

Отзиви

1997

Šutej Adamič, Jelka. Radoživa zmes glasbe in odrske improvizacije: bolgarska gledališka skupina La Strada je s svojo predstavo Marmelad zabavala gledalce v MGL. – Delo, 39, št. 111, 1997, str. 7 [за представление на трупа Мармалад].

2006

Plahuta Simčič, Valentina. Najprej so bila krila… – Delo, št. 36, 2006, str. 15 [за „Естествен роман“ от Георги Господинов].

2009

Plahuta Simčič, Valentina. Častna gosta letošnje Medane – Rumen Leonidov. – Delo, Leto 51, št. 196, 2009, str. 19 [за Румен Леонидов].

2010

Babnik, Gabriela. Slišanje lastnega ritma: Teodora Dimova v Ljubljani. – Mentor: mesečnik za vprašanja literature in mentorstva, Letn. 31, št. 3, 2010, str. 74-75 [за Теодора Димова].

2012

Kolšek, Peter. Pokojni soborci so bili Vilenice za Albaharija veseli: zadnji dan na zemlji in v jami: nagrado kristal vilenice je prejel bolgarski pesnik Rumen Leonidov. – Delo, Leto 54, št. 209, 2012, str. 8 [за Румен Леонидов].

 

Интервю

2006

Popov, Alek in Georgi Gospodinov. Če ne govoriš odkrito, si sprejel kompromis. Intervju, pogovarjal se je Milan Ilić. – Delo, Leto 48, št. 2, 2006, str. 12.

Gospodinov, Georgi. Pozabili smo, kako biti sami, in bojimo se biti sami. Zapisala Veronika Dintinjana. – Ampak: mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo, Letn. 7, št. 3, 2006, str. 37-40.

2007

Bojčev, Hristo. Intervju. Pog ovarjala se je Elena Tomova. Prev. Staša Kokot. – Gledališki list, Letn. 52, št. 5, 2006/2007, str. 10-16

2009

Popov, Alek. Ničesar se ne more in ne sme skriti. Alek Popov, bolgarski pisatelj, avtor Delove poletne zgodbe. Zapisala Eva Šprager. – Delo, Leto 51, št. 196, 2009, str. 19

Zarev, Vladimir. Na Balkanu že od nekdaj živimo v magičnem realizmu: bolgarski pisatelj. Zapisal Milan Ilić. – Delo, Leto 51, št. 297, 2009, str. 15

2014

Popov, Alek. Največ predsodkov imajo t. i. navadni ljudje. Pogovarjala se je Agata Tomažič. – Pogledi : umetnost, kultura, družba. Letn. 5, št. 17, 2014, str. 6

2015

Gospodinov, Georgi. Dostojevski ve več o krizi kot ekonomisti. Zapisal Igor Bratož. – Delo, Leto 57, št. 58, 2015, str. 15

 

 

 

 

Advertisements