Критическа рецепция на полската литература в България (1990-2015). Периодичен печат.

Критическа рецепция на полската литература в България (1990-2015). Периодичен печат.

Статии

1991

Колаковски, Лешек. Как да бъдем консервативно-либерални социалисти. Прев. К. Митова –  Литературен вестник, бр. 38, 1991, с. 3.

Колаковски, Лешек. За революционния дух. Прев. И. Димитрова –  Литературен вестник, бр. 46, 1991, с. 4-5.

1992

Бахнева, Калина. Как  бе прочетен полският експресионизъм у нас. – Литературен вестник, бр.27, 1992, с. 4-5.

1993

Бжежински,Збигнев. Векът на мегасмъртта. Прев. от английски К. Колев. – Литературен вестник, бр.33, 1993, с.5.

Борковска, Гражина. Дъщерите на Милтън (За субекта на феминистичната критика).

Прев. Светла Златарска –  Литературен вестник, бр. 37, 1993, с. 6.

Кулерски, Виктор. Постоталитарният синдром. Прев. И. Николава-Михайлова – Литературен вестник, бр. 49, 1993, с. 8.

1994

Карабелова, Магда. Нова среща с полското литературознание: списание: „Teksty drugie“. – Литературен вестник, бр.33, 1994, с.7.

Колаковски, Лешек. Истина и свобода – кое по-напред?. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр.33, 1994, с.8-9.

Милош, Чеслав. На страната на жените. Прев. Светла Златарска; Искра Ликоманова .  –  Литературен вестник, бр.33, 1994, с.7.

Пендерецки, Кшищоф. Културотворческата мощ на християнството. Прев. Ванда Смоховска – Петрова. – Литературен вестник, бр.34, 1994, с.11.

Яшенски, Бруно. Футуристът традиционалист. Прев. Панайот Карагьозов. – Литературен вестник, бр.33, 1994, с. 10.

1995

Дойнов, Пламен. Яворов пише на Пшибишевски. – Литературен вестник, 33, 1995, с. 9. [За Станислав Пшибишевски. De profundis. Любовни послания. ]

1996

Деянова, Вера. „И с лекота приемам собствената тленност“. – Литературен вестник, 25, 1996, с. 9. [за Чеслав Милош.]

Златарска, Светла. Вислава Шимборска – Фантастичната. – Литературен вестник, 34, 1996, с. 9. [за Вислава Шимборска.]

1997

Баранчак, Станислав. Най-малко думи. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 5, 1997, с. 6.

Биолчев, Боян. Гомбрович и сътворяването на човека. – Литературен вестник, бр. 13, 1997, с. 3.

Златарска, Светла. Сто години драма на полската драма в България. – Литературен вестник, бр. 33, 1997, с. 7-8.

Смоховска-Петрова, Ванда. Християнските корени на Европейската общност. – Литературен вестник, бр. 13, 1997, с. 9, 12.

1998

Бродски, Йосиф. Из предговора към италианското издание на „Рапорт от обсадения град“ [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 13.

Виелгош, Пшемислав. Титаник: анатомия на мита. Прев. Светла Златарска. – Литературен вестник, бр. 14, 1998, с. 9.

Гелберг, Анджей. Наградата Т. С. Елиът [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 14.

Жичински, архиепископ Юзеф. Логиката на раните [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 11.

Зануси, Кшищов. Можем да изпитваме само искрена скръб… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 14.

Карпински, Войчех. Срещам го другаде [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 11.

Найдер, Зджислав. Херберт пръв изведе съвременната полска поезия на международното поле… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 14.

Суска, Дариуш. Краят на бурята [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 10.

Тишнер, отец Юзеф. Из рецензия за „Епилогът на бурята“ [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 13.

Фарино, Йежи. Стомана и анатомия. Прев. Дечка Чавдарова. – Литературен вестник, бр. 22, 1998, с. 12-13.

Хлистовски, Хенрик. В творчеството си избягваше това, за което впрочем пише… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 12.

Чавдарова, Дечка. Християнско и езическо в социалистическите представи за анатомията (реплика към текста на проф. Фарино „Стомана и анатомия). – Литературен вестник, бр. 22, 1998, с. 13.

1999

Бурек, Томаш. Праведният в Содом. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 27, 1999, с. 11.

Василев, Кирил. Чеслав Милош – поет, християнин. – Литературен вестник, бр. 33, 1999, с. 12.

Геремек, Станислав. Европа и паметта. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 5, 1999, с. 9-11.

Гротовски, Йежи. Не беше изцяло себе си. Прев. Богдан Глишев. – Литературен вестник, бр. 11, 1999, с. 1, 9.

Зануси, Кшищов. Хуманитарното предизвикателство на новото столетие. Прев. Искра Ангелова. – Литературен вестник, бр. 12, 1999, с. 1, 12.

Маслон, Кшищов. Квинтесенция на литературата. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 37, 1999, с. 1, 9.

Стоичкова, Ноеми. „Кървава песен“ и „Пан Тадеуш“ в интертекстуалния дискурс. – Литературен вестник, бр. 1, 1999, с. 15.

Швед, Анна. Отворените врати на Мицкевич и Славейков. – Литературен вестник, бр. 16, 1999, с. 14-15.

Щомпка, Пьотр. Смисълът на голямата промяна. Прев. Искра Ангелова. – Литературен вестник, бр. 38, 1999, с. 1, 6. [с бележка за автора]

2000

Бродски, Йосиф. За Збигнев Херберт. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 29, 2000, с. 12.

Валицки, Анджей. За свободата и робствата през ХХ век. Случаят Полша или още веднъж за „Поробеният разум“. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 10, 2000, с. 1, 9-11, 14.

Георгиева, Гергана. Наративни игри в новелата „Жените на Варшава“ на Георги Марков. – Литературен вестник, бр. 4, 2000, с. 6.

Гловацки, Януш. „Аз, Фортинбрас“. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 6.

Жуйар, Жак. Пламъкът на Йоан Павел II. Прев.Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 23, 2000, с. 8, 13.

Кьолер, Крищоф. О‘Харизъм. Прев. Анелия Радомирова. – – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 3.

Маслон, Кшищов. Хвърлен на количката. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 16, 2000, с. 4-5.

Радомирова, Анелия. Явлението „Brulion“. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 4.

Рошковски, Войчех. Поляците през ХХ век. Прев. Искра Ангелова. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 4, 8.

Смоховска-Петрова, Ванда. Апостол на цивилизацията на любовта. – Литературен вестник, бр. 23, 2000, с. 8.

Хамзе, Димитрина. Олга Токарчук – философ, психолог, но най-вече оригинален писателски талант. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 14.

Швед, Анна. Вайда, Мицкевич и полските алтернативи или: „как се казваме“. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 10-11.

Шливински, Пьотр. Поетика без етика? Прев. Цветомила Жечева.  – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 9, 11.

2001

Баранчак, Станислав. Инструментите на мислещия човек. Прев. Силвия Борисова. – Литературен вестник, бр. 8, 2001, с. 9-10.

Горчинска, Рената. Из „Еротичното въображение на Милош“. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 26, 2001, с. 12.

Деянова, Вера. Градинарят, отгледал голямо дърво. – Литературен вестник, бр. 26, 2001, с. 11.

Нич, Ришард. Съвременни направления и тенденции на литературнотеоретичните изследвания. Прев. Гергана Георгиева. – Литературен вестник, бр. 26, 2001, с. 10. [с бележка за автора]

Пшастек-Самокова, Мария. На Йордан Радичков словата диви и опитомени. Прев. Искра Ангелова. – Литературен вестник, бр. 14, 2001, с. 5.

Швед, Анна. Наивни въпроси – не само балкански. – Литературен вестник, бр. 23, 2001, с. 13.

2002

Брук, Питър. Относно Ян Кот. Прев. от френски Ева Димчева. – Литературен вестник, бр. 5, 2002, с. 12.

Гуз, Еугениуш. Хроника на покушенията срещу Йоан-Павел II. Прев. Искра Ангелова. – Литературен вестник, бр. 20, 2002, с. 12-13.

Кот, Ян. Полският Шекспир. Прев. Богдан Глишев.Литературен вестник, бр. 5, 2002, с. 1, 13.

Кот, Ян. Лец. Прев. Богдан Глишев. – Литературен вестник, бр. 5, 2002, с. 13.

Краснодембски, Зджислав. Постсекуларното общество или Драмата на нашето време. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 30, 2002, с. 1, 12. [с бележка за автора]

Матушевски, Ришард. Ян Кот (27.10.1914 – 22. XII.2001). Сбогуване с приятеля. Прев. Богдан Глишев. – Литературен вестник, бр. 5, 2002, с. 3.

Пшастек-Самокова, Мария. Животец на един човечец. Прев. Искра Ангелова. – Литературен вестник, бр. 2, 2002, с. 11.

Рикев, Камен. Новата полска лауреатност. – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 1.

2003

Краснодембски, Зджислав. Модернизацията на Източна Европа и културните дилеми на постмодерния Запад. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 28, 2003, с. 10-11.

Стефанова, Аглика. „Свидетели ли сме на раждането на един нов театър?“ – Литературен вестник, бр. 35, 2003, с. 8, 16. [по повод второто издание на Международния театрален фестивал „Диалог“ във Вроцлав]

2004

Борисова, Силвия. Все още сърдити млади хора. – Литературен вестник, бр. 12, 2004, с. 3.

Дойнов, Пламен. Юлий Цезар Розентал. Един поляк – български поет. – Литературен вестник, бр. 35, 2004, с. 16.

Лукашевич, Яцек. Пан Cogito. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 40, 2004, с. 9, 14.

Михник, Адам. Сбогуване с Чеслав Милош. Прев. Силвия Борисова. – Култура, бр. 34, 2004.

Ричардс, Томас. Томас Ричардс за работата си с Гротовски. Прев. Асен Терзиев. – Литературен вестник, бр. 31, 2004, с. 8.

Симеонова-Конах, Галя. Видяно от Варшава. – Литературен вестник, бр. 15, 2004, с. 6. [За полската рецепция на най-новата българска литература]

Симеонова-Конах, Галя. В огледалото на „естествения роман“. Бележки върху българския постмодернизъм. – Литературен вестник, бр. 15-16, 2004, с. 6-6, 10.

Трендафилов, Владимир. Сънят на изобилието ражда липси. Обзор на преводната поезия 2000-2003 г. – Литературен вестник, бр. 38, 2004.[“Битка за дъх”и Зб. Херберт “Силата на вкуса”]

2005

Венгжиняк, Анна. Писателките в търсене на женската идентичност и собствен език. Прев. А. Русева –  Литературен вестник, бр.35, 2005, с. 1,6,12-13.

Лем, Станислав. Размисли. Прев. Искра Ангелова –  Литературен вестник, бр. 5, 2005, с. 3.

2006

Венгжиняк, Анна. Писателките в търсене на женската идентичност и собствен език. Прев. А. Русева; Д. Попова . –  Литературен вестник, бр. 35, 2006, с. 3-4

Краснодембски, Зджислав. Дрямката на просветените. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 17, 2006, с. 9, 13.

Можейко, Едвард. Постмоденизмът в Полша. Прев. Камен Рикев. –  Литературен вестник, бр.36, 2006, с.10.

Николчина, Миглена. Станислав Лем (1921-2006). Завръщане към звездите. – Култура, бр. 13, 2006.

2007

Олшевска, Барбара. Сбогуване с Ришард Капушчински (1932-2007). – Култура, бр. 5, 2007.

Олшевска, Барбара. Надрусаният свят на Виткаци. – Култура, бр. 43, 2007.

Ронг, Микела. Капушчински! Капушчински? Истината. Прев. Зорница Христова. – Култура, бр. 8, 2007.

Сиакадарис, Йоргос. Капушчински? Капушчински! Вестителят. Прев. Здравка Михайлова. – Култура, бр. 8, 2007.

2009

Кунчев, Божидар. Херберт с главни букви. – Литературне Балкани, бр. 16, 2009.

2010

Игов, Светлозар. Pan Cogito и Monsieur Testе. Героите-маски на поетите Збигнев Херберт и Пол Валери – Литературен вестник , бр. 30, 2010, с. 9-10.

Игов, Светлозар. Збигнев Херберт и Николай Кънчев. – Култура, бр. 42, 2010.

Новков, Митко. 6/9: преводи по-встрани. [За превода на книгата на Олга Токарчук „Бегуни”. Прев. Силвия Борисова. Весела Люцканова, София, 2009.] – Култура, бр. 15, 2010.

2011

Байков, Михаил. Stereo ирония в Demo(луди) вариант –  Литературен вестник , бр.35, 2011 с. 8. [за театралния фестивал „Демолуди” – “Изгубената Чехословакия” от Малгожата Сикорска -Мишчук]

Бодаков, Марин. Криницки, Ришард.Култура, бр. 34, 2011, с. 5.

Борисова, Силвия. Втори литературен фестивал Чеслав Милош в КраковКултура, бр. 25, 2011, с. 3.

Карпинска, Ханна. Българската литература в Полша. – Литературен вестник , бр.22, 2011 с. 4, 6

Радева, Яница. Балканската литература в погледа на колекция „Поезия” – Литературен вестник , бр.33, 2011 с. 4 [за издадените книги на полски автори]

Рикев, Камен. Що е То?Култура, бр. 33, 2011, с. 7.

2012

Балцежан, Едвард. Похвално слово. Прев. Адриана Ковачева. – Литературен вестник, бр. 22, 2012, с. 14-15.

Биконт, Анна. Йоанна Шченсна. Поетесата на път, в Самоков само дъжд. Прев. Мира Костова. – Литературен вестник, бр. 22, 2012, с. 16.

Биконт, Анна. Йоанна Шченсна. Стеснителността на Вислава Шимборска. Поетесата и Чеслав Милош. Прев. Силвия Борисова. – Литературен вестник, бр. 22, 2012, с. 20-21.

Бодаков, Марин. Самотата преживявана с хумор.– Култура, бр.32, 2012, с.3. [за Ева Липска]

Бодаков, Марин. В годината на Корчак – Култура, бр.32, 2012, с.4.

Божидарова, Ина. Тирамису. Нова полска пиеса в театър София. – Литературен вестник, бр. 23, 2012, с. 8.

Борисова, Силвия. Облакът Шимборска – Култура, бр.6, 2012, с.12.

Венгжиняк, Анна. За поезията на Вислава Шимборска или „за лицевото и опакото на природата”. Прев. Галина Георгиева. – Литературен вестник, бр. 22, 2012, с. 22-23.

Загаевски, Адам. Очарователно старомоднаКултура, бр.6, 2012, с.12. [за Вислава Шимборска]

Ковачева, Адриана. Второ издание на света под редакцията на Блага Димитрова и Вислава Шимборска. – Литературен вестник, бр. 22, 2012, с. 18-19.

Кучинска-Кошани, Катажина. Минута тишина в памет на Вислава Шимборска (изпълнена със стихове). Прев. Адриана Ковачева, Калина Захова. – Литературен вестник, бр. 21, 2012, с. 4-5.

Латавиец, Богуслава. Цар, царица, принц, принцеса – кого избираш първо ти? Правичката си кажи. Прев. Адриана Ковачева. – Литературен вестник, бр. 22, 2012, с. 12-13.

Личева, Амелия. Думи за Вислава Шимборска (2 юли 1923 – 1 февруари 2012) – Култура, бр.5, 2012, с.3

Личева, Амелия. Инициативи на Полския институт: теми и маршрути на европейското. – Литературен вестник, бр. 37, 2012, с. 3.

Личева, Амелия. Конрад фестивал в Краков. – Литературен вестник, бр. 39, 2012, с. 1,9.

Опацка-Валасек, Данута. „За миг съм тук, за миг съм тук само…”. Времето в поезията на Вислава Шимборска. Прев. Маргрета Григорова. – Литературен вестник, бр. 21, 2012, с. 6-7, 9.

Петров, Павел Пл. Лицето на поета. – Литературен вестник, бр. 24, 2012, с. 10. [за Вислава Шимборска]

Пилат, Марта. Завършено и незапочнато стихотворение. За посмъртно издадения том на Вислава Шимборска Стига. Szymborska W. Wystarczy, Wyd. a5, Krakow, 2012). Прев. Маргрета Григорова. – Литературен вестник, бр. 22, 2012, с. 11.

Рикев, Камен. Атанас Скив-Лабранч, Криста Банал-Вчасна, Араб Вланч-Сатански, С. Н. Ванич Бар-Салатка, а.к.а. Станислав Баранчак. – Литературен вестник, бр. 6, 2012, с. 11.

Рушински, Михал. Писането е интимно занимание. Прев. Радостина Петрова. – Литературен вестник, бр. 21, 2012, с. 2. [за Вислава Шимборска]

Чаплински, Пшемислав. Непокорната Масловска. Прев. от англ. Радостин Желев. – Литературен вестник, бр. 39, 2012, с. 14-15.

2013

Василев, Кирил. Да постигнеш Европа като родина. За Книгата на Чеслав Милош „Родната Европа”. Прев. Маргрета Григорова, Мира Костова. Елиас Канети, Русе, 2012. – Литературен вестник, бр. 12, 2013, с. 4-5.

Деянова, Вера. Малина и полските поети. –Литературен вестник, бр.4, 2013, с. 1, 3.

Донев, Владимир. Eкзистенциалистката версия на лагерния опит.– Литературен вестник, бр. 14, 2013, с. 4-5. [За творчеството на Густав-Херлинг Груджински]

Марковски, Михал Павел. Шулц: дом и свят. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр.1, 2013, с. 6-7. (Рубрика Малки литератури)

Спасова, Правда. Непоследователният скептицизъм на КолаковскиКултура, бр. 41, 2013, с. 5.

2014

Венцлова, Томас. Патрони на писателите емигранти. Прев. Богдан Глишев – Литературен вестник, бр. 20, 2014, с. 5.

Григорова, Маргрета. Репортажите на полския „бедуин“ Кажимеж Новак – значимия предшественик на Ришард Капушчински.  – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 2, 8.

Игов, Ангел. Невинността и гневът. Прев. Силвия Борисова – Култура, бр.42, 2014, с.3. [За Олга Токарчук] (рубрика Думи срещу думи)

Ковачева, Адриана. Предмети от всяко пътуване. – Литературен вестник, бр. 12, 2014, с. 14.

Ковачева, Адриана. По пътеките на паметта – около репортажа за ромската поетеса Бронислава Вайс – Папуша – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 23.

Криницки, Ришард. Рошек, Йоанна. Дептула, Богуслав. Борба с езика. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 14, 2014, с. 10.

Розе, Алиция. Зелената страна на Целан. Прев. В. Деянова. – Литературен вестник, бр. 14, 2014, с. 11.

Шливински, Пьотр. Все по-пусто е на поетическия Парнас. Тадеуш Ружевич отиде при Херберт, Милош, Шимборска, при Станислав Лем и Славомир Мрожек, великолепната петорка огромни съвременни полски писатели. Прев. Силвия Борисова. – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 3.

2015

Петрова, Радостина. Среща, посветена на Станислав Баранчак – Литературен вестник, бр. 24, 2015, с. 14.

Токарчук, Олга. Как написах „Книгите на Якоб”. Прев. Кр. Крумов – Литературен вестник, бр. 30, 2015, с. 12-13.

Терзиев, Асен. Да чуеш мълчанието – Литературен вестник, бр. 34, 2015, с. 7.

 

Рецензии

1993

Бахнева, Калина. Предатели край Сарагоса. – Литературен вестник, бр.18, 1993, с.2 [рецензия за „Ръкопис, намерен в Сарагоса“ от Ян Потоцки]

1994

Господинов, Георги. Записки на уредника на раздел Библиотопия. – Литературен вестник, бр.23, 1994, с.2 [рецензия за „Лапидариум“ от Ришард Капушчинкси]

Цветкова, Христина.Отдалечената близост.   –  Литературен вестник, бр.27, 1994, с.6 [рецензия за романа „Опитомяване на скорпионите“ от  Войчех Галозанка]

1997

Димитрова, Крас. Друго „начало“ за поезията на Вислава Шимборска. – Литературен вестник, бр. 27, 1997, с. 3. [рецензия за „Край и начало“ от Вислава Шимборска]

Карабелова, Магда. Полската легенда. – Литературен вестник, бр. 14, 1997, с. 5. [рецензия за „Още един спомен“ от Халина Пошвятовска]

1998

Биолчев, Боян. Калейдоскоп на изкуството.. – Литературен вестник, бр. 18, 1998, с. 5. [рецензия за „Полското изкуство през последните сто години“ от Димитър Димитров]

Карабелова, Магда. Апетит за промяна легенда. – Литературен вестник, бр. 8, 1998, с. 5. [рецензия за „Апетит за промяна“ от Йежи Яжембски]

Карабелова, Магда. Обмисляме ли света?. – Литературен вестник, бр. 18, 1998, с. 6. [рецензия за „Обмислям света“ от Вислава Шимборска]

Шимборска, Вислава. Обмислям света. Прев. Блага Димитрова. София: Свободно поетическо общество, 1998, 235 с. – Литературен вестник, бр. 17, 1998, с. 5.

1999

Биолчев, Боян. Феноменът Кърлежа. – Литературен вестник, бр. 17, 1999, с. 5. [рецензия за дисертацията на Ина Христова на тема „Прозата на Мирослав Кърлежа – прочит през интертекстуалността“]

Ванда Смоховска-Петрова. Вяра мъничка. – Литературен вестник, бр. 37, 1999, с. 4. [рецензия за „Вяро мъничка“ от Ян Твардовски“]

Георгиева, Десислава. Имагинистиката досущ като sine qia non. – Литературен вестник, бр. 16, 1999, с. 4. Отпечатано и в: – Литературен вестник, бр. 16, 2000, с. 5. [рецензия за „Общуване с церемонии или български образи на Полша и поляците“ от Величко Тодоров]

Карабелова, Магда. За диктаторите с любов. – Литературен вестник, бр. 21, 1999, с. 4. [рецензия за книгата „Хитлер и Сталин“ от Лех Некраш]

2000

Биолчев, Боян. Сюжетите на историята и реваншът на духа. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 3. [рецензия за „Сюжетите на историята и реваншът на духа“ от Николай Даскалов]

2001

Карабелова, Магда. Хамлет по централноевропейски?. – Литературен вестник, бр. 2, 2001, с. 4. [За „Być (albo nie być) srodkowoeuropejczykiem“ от Александър Фют]

2002

Бодаков, Марин. Старите хора знаят, затова вече притихват. – Култура, бр. 23, 2002. [ За “Крайпътно кученце” на Чеслав Милош.]

Господинов, Георги. За полския брой на Панорама. – Литературен вестник, бр. 34, 2002, с. 4.

Карабелова, Магда. Най-новото от полското литературознание. – Литературен вестник, бр. 9, 2002, с. 4.

Личева, Амелия. Дефиниции и реторика на меланхолията. – Култура, бр. 22, 2002. [За книгата на Марек Биенчик. “Меланхолия. За тез, които никога изгубеното няма да намерят”. Прев. Д. Недялкова и М. Айкова-Гурецка.]

2003

Божков, Юлиян. Ироникът Пилх. – Литературен вестник, бр. 26, 2003, с. 5 [рецензия за „При Силния ангел“ от Йежи Пилх]

Карабелова, Магда. Маските на Господ (есета за писатели и мистици). – Литературен вестник, бр. 34, 2003, с. 2. [рецензия за „Маските на Господ“ от Анна Соболевска]

Новков, Митко. Удоволствието да чалгизираш възвишеното– Култура, бр. 33, 2003. [За  “Изчезналата любов. Любовта като естетическо понятие.”: Виткевич на Правда Спасова, Парадигма, София, 2001].

2004

Антова, Ориета. Допуснат ли е зрителят до „Недостъпната“? – Литературен вестник, бр. 33, 2004, с. 8. [За постановката „Недостъпната“ по текст на Кшищов Зануси и Едвард Жебровски]

Борисова, Силвия. Нова книга за българския народ. – Култура, бр. 21, 2004. [рецензия на книгата на Целина Юда “Под знака на БееРеЛ. Българската култура и литература в капана на идеологията”, изд.”Университас”, Краков]

Кирова, Милена. Ванда Смоховска или своето чуждо. –  Култура, бр. 11, 2004 [ рецензия за книгата на Ванда Смоховска-Петрова. “Национално своеобразие на литературата на Българското възраждане”]

Рикев, Камен. Отсам и отвъд океана за един славистичен юбилей. – Литературен вестник, бр. 27, 2004, с. 4. [За юбилейните сборници в чест на 70-годишния юбилей на проф. Едвард Можейко, издадени в университетите в Индиана и Катовице]

Пенчев, Бойко. Модернизмът и постмодернизмът в полско-българска перспектива. – Литературен вестник, бр. 31, 2004, с. 6. [за сб. По следите на модернизма и постмодернизма. Литературни и културологични прочити в началото на третото хилядолетие, съст. Магда Карабелова и Ришард Нич]

2005

Карабелова, Магда. Паметта, с която се случваме, и пространството, в което се сбъдваме.  –  Литературен вестник, бр. 17, 2005, с.4. [рецензия за „Дом дневен, дом нощен“ от Олга Токарчук]

Кирова, Милена. Антропология на светото безумие. – Култура, бр.25, 2005. [За книгата на Цезари Воджински. “Светият идиот. Проект за апофатична антропология”. Прев. Д. Недялкова, 2004.]

Личева, Амелия. За философията и полското. – Култура, бр. 6, 2005. [За книгата на Ванда Смоховска-Петрова. Отец Юзеф Тишнер, Мислене според ценностите. Прев. Д. Недялкова. София, 2004]

2006

Бодаков, Марин. Славянският литературен преход. – Култура, бр. 31, 2006. [За „Literatury slowianskie po roku 1989, Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Tom 1 – Transformacja, red. Halina Janasze – Ivaničkova. Tom 2 – Feminizm, red. Ewa Kreskowska. Tom 3 – Podmiotowosc, red. Barbara Czapik. Tom 4 – Mniejszosci, red. Mieczyslaw Dabrowski. Wydawnictwo Elipsa, Warszawa, 2005.]

Йорданова, Кристина. Тайните коридори на Токарчук.– Култура, бр. 14, 2006. [За „Дом дневен, дом нощен” на Олга Токарчук. Прев. Христина Симеонова-Митова. Абагар, Велико Търново, 2005.]

2008

Вандов, Никола. Съвременна полска драма. [За книгата „Съвременна полска драма”. Съдържа: Прев. Марияна Минковска, Ина Михайлова, Йоанна Попова, Искра Ангелова, Юлиян Божков. Ред. Силвия Борисова, Юлиян Божков. Полски институт, София, Веселин Траянов, София, 2008.] – Култура, бр. 36, 2008.

2009

Дечева, Виолета. За кого бие сърцето на новия полски театър. – Култура, бр. 44, 2009. [За „Театрален алманах „Гестус“ на Барбара Олшевска. Фондация „Идея за театър“, София, 2009.]

Кирова, Милена. На пазара – полски дяволи. – Култура, бр. 17, 2009. [За „Приказки от полски писатели”. Съст. Правда Спасова, Тодорка Минева. Прев. Правда Спасова. Сонм, София, 2009.]

Кирова, Милена. Философия на диалога. – Култура, бр. 18, 2009. [За книгата „Философия на драмата” на Юзеф Тишнер. Прев. Правда Спасова. Сонм, София, 2008.]

Савчев, Георги. Полското мрънкане приличало на нашето. – Култура, бр. 37, 2009. [За пиесите, излъчени по радио Христо Ботев:“Mama – mама, tata – татко, история с деца на заден план“ на Цезари Галек и Даниела Манолова ,„Най-много самоубийства стават в неделя на Анна Бужинска, „Десет етажа“ на Цезари Харашимович.]

2010

Драгова, Надежда. Релефът на модерната българска литература. – Литературен вестник, бр.19,2010, с.6. [За книгата на Гражина Шват- Гълъбова „HAERESIS BULGARICA в българското културно съзнание на ХIХ и ХХ в.”].

Новков, Митко. Олга Токарчук „Бегуни” (Bieguni, 2007). Прев. С. Борисова – Култура, бр. 15, 2010.

2011

Димитрова, Геновева. Мемоарите на мъдреца – Култура, бр. 8, 2011, с. 1. [За “Киното и останалият свят/ Двоен поглед” от Анджей Вайда, прев. С. Борисова, Пл. Баженова.]

Новков, Митко. Постмодернизъм в България. Белетристичният случай – Литературен вестник , бр.37, 2011 с. 4-5[За “Постмодернизмът. Българския случай” от Галя Симеонова-Конах]

Пенчева, Радка. През води и гори… чак в Полша.Култура, бр. 35, 2003 [ “През води и гори” на Емилиян Станев на полски, Emilian Stanev. Guzdrala I Raptus. Przez góry i wody. Wydawnictwo Skrzat. Krakow, 2003.]

Попова, Диана. Спор с Виткевич. [За “Новите форми в живописта и произтичащите от тях недоразумения” на Станислав Виткевич Прев. Правда Спасова] – Култура, бр. 42, 2011, с. 3.

Симеонова-Конах, Галя. Българските пътешествия на Ален Роб-Грийе. . – Литературен вестник , бр.41-42, 2011, с.9. [за “Четири дни в България” от Ален Роб Грийе].

2012

Радева, Яница. „Незнанието” на Вислава Шимборска.– Литературен вестник, бр. 22, 2012, с. 2. [За книгата в прев. на Блага Димитрова „Обмислям света. Свободно поетическо общество, 1998.]

2013

Байков, Михаил. Habemus, fabulam, novam. – Литературен вестник, бр. 11, 2013, с. 7. [За „Ските на Светия отец” на Йежи Пилх. Прев. Камен Рикев, Балкани, София, 2012.]

Бурова, Ани. Когато фактът победи измислицата. – Литературен вестник, бр. 38, 2013, с. 3. [За „Готланд” на Мариуш Шчигел. Прев. Милена Милева. Парадокс, София, 2013.]

Даскалов Николай. Джоузеф Конрад: Творецът като мореплавател. – Литературен вестник, бр., 19, 2013, с. 4. За „Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател” на Маргрета Григорова. УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011.

Солнцева-Накова, Екатерина. Уникална книга за българско-полските междуезикови и междукултурни контакти. – Литературен вестник, бр. 11, 2013, с. 3. [За “Kompetencja komunikacyjna bulgarskich uzytkownikow jezyka polskiego (Aspekt glottodydaktyczny)” на Magdalina Mitreva. Warszawa, 2012.]

Спасова, Правда. По повод Януш Корчак. – Култура, бр. 12, 2013, с. 1. [За “Избрани съчинения. Правото на детето да бъде уважавано. Как да обичаме детето. Дневник” на Януш Корчак. Прев. Блага Лингорска]

2014

Григорова, Маргрета. Любов не е думата. Антология на полски поети и поетеси, дебютирали след 1989 г. – Литературен вестник, бр. 40, 2014, стр. 5

Зих, Конрад. История за достойното умиране на малкия човек. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 21, 2014, стр. 6. [За „Старата” на Рафал Вояшински. Прев. Вера Деянова. “Нови швят”, Варшава, 2012.]

Кокинова, Катерина. За полонистиката в България: вчера, днес и утре. Postscriptum polonistyczne. – Литературен вестник, бр. 25, 2014, стр. 3.

2015

Григорова, Маргрета. Още една българска антология в превод на полски. – Литературен вестник, бр. 8, 2015, стр. 7. [За антологията „Podróż z nieznajomą. 33 współczesne opowiadania bułgarskie”. Rzeszów, 2012.]

Ковачева, Адриана. Ако погледнем света с фасетните очи на мухата. – Литературен вестник, бр. 13, 2015, с. 7. [„Space Opera”, композитор Александър Новак, либрето Георги Господинов.]

Чолева, Силвия. Коя е Старата?– Литературен вестник, бр. 15, 2015, с. 1,6. [За „Старата” на Рафал Вояшински. Прев. Вера Деянова]

Шведек, Вероника. Младите преводачи и техните Любими полски автори и творби. – Литературен вестник, бр. 8, 2015, стр. 7. [За антологията „Любими полски автори и творби/Ulubieni polscy autorzy i dzieła”. Фабер, Велико Търново, 2014.]

Янев, Кристиян. Смисълът на света във фрагментите на един вечен диалог. – Литературен вестник, бр. 13, 2015, с. 4. [За „Скъпа госпожо Шуберт…” на Ева Липска. Прев. Вера Деянова]

 

Отзиви

1996

Колаковски, Лешек. Метафизичният ужас. – Литературен вестник, 27, 1996, с. 5 (рубрика Витрина)

Шацки, Йежи. Либерализъм след комунизма. Прев. В. Деянова, В. Томов. – Литературен вестник, 25, 1996, с. 4 (рубрика Витрина)

1998

Капушчински, Ришард. Лапидарии. Прев. Благовеста Лингорска. София: Карина М, 366 с. – Литературен вестник, бр. 22, 1998, с. 5 (рубика Витрина).

Шимборска, Вислава. Обмислям света. Прев. Блага Димитрова. София: Свободно поетичаско общество, 1998, 235 с. – Литературен вестник, бр. 17, 1998, с. 5 (рубика Витрина).

1999

Борисова, Силвия. Полковникът птица във Варшава. – Култура, бр. 25, 2004.

Жечева, Цветомила. „Прозорец с изглед към вятъра“ [отзив за поетичната вечер, посветена на Мария Павликовска-Ясножевска]. – Литературен вестник, бр. 23, 1999, с. 7.

Карпински, Войчех. Книги бунтовни. Прев. Благовеста Лингорска. София: Карина М, 1999, 300 с. с. 4 (рубрика Витрина).

Олшевска Барбара [по повод кончината на Ян Кот] – Култура, бр. 4, 2001. [In memoriam]

Твардовски, Ян. Вяро мъничка. Прев. Анго Боянов. София: Аб, 1999, 42 с. – Литературен вестник, бр. 22, 1999, с. 4 (рубрика Витрина).

Чилингиров, Стилиян. Маджари и поляци в Шумен. Принос към историята на българската цивилизация. София: Огледало – Унгарски културен институт, 1999, 106 с.

2000

Херберт, Збигнев. Варварин в градината. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 31, 2000, с. 3. (рубрика Авторът представя).

2001

Дечева, Виолета. Мансардата на различността– Култура, бр. 4, 2001.[“Нощта на Хелвер” от Ингмар Вилкист, Народен театър “Иван Вазов” (“Театър на последния етаж”).  Реж. Анд. Кулев]

Херберт, Збигнев. Пан Когито. Прев. Димитрина Лау-Буковска. София: Аб, 2001, 121 с. – Литературен вестник, бр. 23, 2001, с. 5. (рубрика Витрина).

Miedzy Kultura „Niska“ a „Wysoka“. Red. M. Korytokwska, Zd. Darasz, G. Minczew. Lodz, 2001. – Литературен вестник, бр. 29, 2001, с. 4 (рубика Витрина).

2002

Биенчик, Марек. Меланхолия. Прев. Десислава Недялкова, Маргарита Айкова-Гурецка. София: Сонм, 2002, 303 с. – Литературен вестник, бр. 20, 2002, с. 5 (рубика Витрина).

Григорова, Маргрета. Хоризонти и пътища на полската идентичност. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2002, 224 с. – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 5 (рубика Витрина).

Гуз, Еугениуш, Покушението срещу папата. Прев. Искра Ангелова, Милена Милева. София: Захарий Стоянов, 2002, 365 с. – Литературен вестник, бр. 24, 2002, с. 4 (рубика Витрина).

Димитров, Димитър Г. Полското изкуство през последнте сто години. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2000, 256 с.– Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 4 (рубика Витрина).

Илиева, Ирина. Панорама като повод. – Култура, бр.39, 2002, с.2. [Представяне на тематичния брой на списание “Панорама”, посветен на полската литература]

Капушчински, Ришард. Избрано (Футболната война. Още един ден живот. Абанос). Прев. Благовеста Лингорска. София: Карина М, 2001, 472 с. – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 4 (рубика Витрина).

Марковски, Михал-Павел. Ефектът на вписването. Жак Дерида и литературата. Прев. Десислава Недялкова. София: Сонм, 2002, 303 с. – Литературен вестник, бр. 20, 2002, с. 5 (рубика Витрина).

Спасова, Правда. Изчезналата любов (Любовта като естетическо понятие). София: Парадигма, 2001, 208 с. – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 5 (рубика Витрина).

Херберт, Збигнев. Силата на вкуса. Прев. Вера Деянова. София: „Стигмати“, 2000, 202 с. – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 4. (рубика Витрина).

Херлинг-Груджински, Густав. Друг свят. Съветски записки. Прев. Десислава Недялкова. София: Аб, 2001, 268 с. – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 5. (рубика Витрина).

2003

Борисова, Силвия. Снимка от Шимборска. – Култура, бр.6, 2003. [ Вислава Шимборска.”Миг”. Изд. Знак. Краков, 2002].

Милош, Чеслав. Крайпътно кученце. Прев. Вера Деянова. София: Факел експрес, 2002, 246 с. – Литературен вестник, бр. 1, 2003, с. 4 (рубика Витрина).

2003

Пилх, Йежи. При силния ангел. Прев. Юлиян Божков. София: Парадигма, 2003, 206 с. – Литературен вестник, бр. 23, 2003, с. 4 (рубика Витрина).

2004

Зануси, Кшищов. Време да се мре. Прев. Юлиян Божков. София: Колибри, 2004, 336 с. – Литературен вестник, бр. 33, 2004, с. 5 (рубика Витрина).

Смоховска-Петрова, Ванда. Национално своеобразие на литературата на Българското възраждане. София: ИЦ „Боян Пенев“, 2004. – Литературен вестник, бр. 3, 2004, с. 2 (рубика Витрина).

Juda, Celina. Pod znakiem BRL-u. Krakow: Uniwersitas, 2004. – Литературен вестник, бр. 39, 2004, с. 5 (рубика Витрина).

2007

Михник, Адам. Диалог вместо мантра. Прев. Силвия Борисова. – Литературен вестник, 20, 2007, с. 4 (рубрика Витрина)

Токарчук, Олга. Музика от много барабани. Прев. С. Борисова. – Литературен вестник, 10, 2007, с. 4 (рубрика Витрина)

2008

Съвременна полска драма. Съдържа: Прев. Марияна Минковска, Ина Михайлова, Йоанна Попова, Искра Ангелова, Юлиян Божков. Ред. Силвия Борисова, Юлиян Божков. Полски институт, София, Веселин Траянов, София, 2008. – Култура, бр. 35, 2008.  (рубрика Изборът на Култура)

Съвременна полска драма. Съдържа: Прев. Марияна Минковска, Ина Михайлова, Йоанна Попова, Искра Ангелова, Юлиян Божков. Ред. Силвия Борисова, Юлиян Божков. Полски институт, София, Веселин Траянов, София, 2008. – Култура, бр. 36, 2008.  (рубрика Изборът на Култура)

2009

Бодаков, Марин. За книгата на Павел Хюле „Мерцедес Бенц“. Прев. Силвия Борисова. ИК „Колибри“, София, 2009. – Култура, бр. 32, 2009. (рубрика Ходене по буквите)

Георгиева, Теодора. Без малки стъпки и знахари. За книгата „Лешек Балцерович“ на Витолд Гадимски. Прев. Деси Попов. МаК, София, 2009. – Култура, бр. 26, 2009.

Гестус. театрален алманах. Съвременен полски театър. Съст. Барбара Олшевска. Фондация „Идея за театър“, София, 2009. – Култура, бр. 44, 2009. (рубрика Изборът на Култура)

Савчев, Георги. Една щастлива пиеса, написана на полски. [За пиесата „Двама нещастни румънци, говорещи полски“ на Дорота Масловска. Прев. Ина Михайлова.] – Култура, бр. 35, 2009.

Шимборска, Вислава. Миг. Прев. Искра Ангелова. УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2009. – Култура, бр. 39, 2009. (рубрика Ходене по буквите)

2010

Голямото вписване или Какво сравнява сравнителното литературознание?. Съст. Румяна Л. Станчева, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2009. – Литературен вестник, бр.25, 2010, с. 4 (рубрика Витрина)

Карагьозов, Панайот.Календари, мъченици и поети., УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2010. – Литературен вестник , бр.38, 2010, с. 5. (рубрика Витрина)

Смоховска – Петрова, Ванда. Ванда в страната на българските чудеса. Спомени и размисли. Прев. В. Смоховска – Петрова и В. Деянова, Полски институт – София, изд.„Валентин Траянов”, София, 2010. – Литературен вестник , бр.12., 2010, с. 5. (рубрика Витрина)

Сташук, Анджей. По пътя за Бабадаг. Прев. Диляна Денчева. София, „Парадокс”, 2010. – Литературен вестник, бр.17, 2010, с. 5 (рубрика Витрина)

Сташук, Анджей. По пътя за Бабадаг. Прев. Диляна Денчева. Парадокс, София, 2010. – Култура, бр. 35, 2010. (рубрика Ходене по буквите)

Сташук, Анджей. Галицийски истории. Прев. Диляна Денчева, изд. „Парадокс”, С., 2010. – Литературен вестник , бр.38, 2010,с. 5. (рубрика Витрина)

Поетичен Никулден 2010. – Литературен вестник , бр.41, 2010, с. 7. [посветен на Николай Кънчев и Збигнев Херберт ]

2011

Криницки, Ришард. Камък, скреж. Избрани стихове. Прев. Вера Деянова, „Стигмати”, София, 2011. – Литературен вестник , бр.29, 2011, с. 4 (рубрика Витрина)

Милош, Чеслав. На брега на реката. Избрани стихове и поеми. Прев. Вера ДеяноваКултура, бр. 16, 2011, с. 2 (рубрика Ходене по буквите)

Пошвятовска, Халина. Мога само да обичам/ Poswiatowska, Halina. Umiem tylko kochac. Подб. и прев. Лъчезар Селяшки, „Фабер”, Велико Търново, 2011. – Литературен вестник, бр.21, 2011, с. 4 (рубрика Витрина)

Сташук, Анджей. Галицийски истории. Прев. Диляна ДенчеваКултура, бр. 4, 2011, с. 2. (рубрика Ходене по буквите)

2012

Григорова, Маргрета. Джоузеф Конрад Коженьовски. Поетът като мореплавател. УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011. – Литературен вестник, бр. 34, 2012, с. 4. (рубрика Витрина)

Корчак, Януш. Крал Матиуш Първи. Прев. Пламена Баженова. СОНМ, София, 2012. – Литературен вестник, бр. 29, 2012, с. 2. (рубрика Ново)

Липска, Ева. Портокалът на Нютон. Прев. Вера Деянова. Стигмати, София, 2011. – Литературен вестник, бр. 12, 2012, с. 5. (рубрика Витрина)

Милош, Чеслав. Това. Прев. Силвия Чолева и Камен Рикев. ИК Сиела, София, 2012. – Литературен вестник, бр. 6, 2012, с. 4. (рубрика Витрина)

Милош, Чеслав. Родната Европа. Прев. Маргрета Григорова, Мира Костова. МД „Елиас Канети”, Русе, 2012. – Литературен вестник, бр. 34, 2012, с. 4. (рубрика Витрина)

Милош, Чеслав. Това. Прев. Силвия Борисова, Камен Рикев. ИК Сиела, София, 2012. – Литературен вестник, бр. 42, 2012, с. 15. (рубрика Книгите на 2012)

Милош, Чеслав. Годината на ловеца. Прев. Вера Деянова, Боян Обретенов. Балкани, София, 2011. – Литературен вестник, бр. 12, 2012, с. 4. (рубрика Витрина)

Милош, Чеслав. Годината на ловеца. Превод от полски език Вера Деянова и Боян Обретенов – Култура, бр.8, 2012, с.2 (рубрика Ходене по буквите)

Ружевич, Тадеуш. Пиеси. Прев. Божко БожковКултура, бр.19, 2012, с.2 (рубрика Ходене по буквите)

2013

Колаковски, Лешек. Моите правилни възгледи за всичко. Прев. Правда Спасова. Сонм, София, 2013. – Литературен вестник, бр. 26, 2013, с. 4. (рубрика Витрина)

Липска, Ева. Портокалът на Нютон и други стихотворения. Прев. Вера Деянова. Стигмати, София, 2012. – Литературен вестник, бр. 30-31, 2013, с. 5. (рубрика Витрина)

Личева, Амелия. [За представянето на книгата „Родната Европа” от Чеслав Милош. Прев. Маргрета Григорова и Мира Костова. МД „Елиас Канети”, Русе, 2012.] – Литературен вестник, бр. 11, 2013, с. 7.

Милош, Чеслав. Родната Европа. Прев. Мира Костова, Маргрета Григорова. ИК „Елиас Канети”, Русе, 2012. – Литературен вестник, бр. 30-31, 2013, с. 5. (рубрика Витрина)

Новак, Илиана. „Арката на въображението”. Пети международен фестивал, посветен на Бруно Шулц, Дрохобич, 6-12 септември 2012. – Литературен вестник, бр. 15, 2013, с. 6.

Ожешкова, Елиза. Меир Езофович. Прев. Правда Спасова. СОНМ, София, 2012. – Литературен вестник, бр. 30-31, 2013, с. 4. (рубрика Витрина)

Олчак- Роникер, Йоанна. Корчак. Опит за биография. Прев. Олга Генчева. СОНМ, София, 2013. – Литературен вестник, бр. 30-31, 2013, с. 5. (рубрика Витрина)

Пилх, Йежи. Ските на Светия отец. Прев. Камен Рикев. Балкани, София, 2012. – Литературен вестник, бр. 30-31, 2013, с. 4. (рубрика Витрина)

Сташук, Анджей. Девет. Прев. Искра Ангелова. Парадокс, София, 2013. – Литературен вестник, бр. 12, 2013, с. 5. (рубрика Витрина)

Сташук, Анджей. Девет. Прев. Искра Ангелова. Парадокс, София, 2013. – Литературен вестник, бр. 30-31, 2013, с. 4. (рубрика Витрина)

Сташук, Анджей. Белият гарван. Прев. Искра Ангелова. Парадокс, София, 2013. – Литературен вестник, бр. 35, 2013, с. 5. (рубрика Витрина)

2014

Вояшински, Рафал. Старата. Прев. Вера Деянова – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 4 (рубрика Витрина)

Доленга-Мостович, Тадеуш. Знахар. Прев. Антоанета Балканджиева – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 4 (рубрика Витрина)

Колаковски, Лешек. Моите правилни възгледи за всичко. Прев. Правда Спасова – Литературен вестник, бр. 19, 2014, стр. 5 (рубрика Витрина)

Лем, Томаш. Пререкания на фона на всеобщото привличане. Прев. Лина Василева – Литературен вестник, бр. 16, 2014, с. 4 (рубрика Витрина)

Лем, Томаш. Пререкания на фона на всеобщото привличане. Прев. Лина Василева – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 4 (рубрика Витрина)

Нашиловска, Анна. „Четиригодишната философка“, прев. Магда Карабелова – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 5 (рубрика Витрина)

Токарчук, Олга. Карай плуга си през костите на мъртвите. Прев. Силвия Борисова – Литературен вестник, бр. 28, 2014, с. 5 (рубрика Витрина)

Шчигел, Мариуш. Готланд. Прев. М. Милева – Литературен вестник, бр. 19, 2014, стр. 5 (рубрика Витрина)

Варга, Кшищоф. Гулаш от турул. Прев. Милена Милева – Култура, бр.27, 2014, с.2 (рубрика Ходене по буквите)

Денел, Яцек и Вожняк, Мачей. Любов не е думата. [Антология на полски поетеси и поети, дебютирали след 1989 г. Двуезично издание. Подбор и предговор Яцек Денел и Мачей Вожняк] Култура, бр.26, 2014, с.2 (рубрика Ходене по буквите)

Липска Ева. Скъпа госпожо Шуберт. Прев. Вера Деянова – Култура, бр.40, 2014, с.2 (рубрика Ходене по буквите)

2015

Гил-Пьонтек, Ханна, Кшивонос, Хенрика. Бедността. Пътеводител за деца. Прев. Павлина Сивова. Точица, София, 2015. – Литературен вестник, бр. 23, 2015, с. 5 (рубрика Витрина)

Келар, Мажанна. Първоматерия. Подбор и превод Л. Селяшки.Фабер, Велико Търново, 2015. (двуезична) – Литературен вестник, бр. 23, 2015, с. 4 (рубрика Витрина).

Ложински, Миколай. Книга. Прев. Радостина Петрова. Балкани, София, 2014. – Литературен вестник, бр. 9, 2015, стр. 4 (рубрика Витрина)

Полска поезия в превод на Първан Стефанов. Съставител Панайот Карагьозов. УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2015. – Литературен вестник, бр. 13, 2015, с. 5 (рубрика Витрина)

Полска поезия в превод на Първан Стефанов. Антология – Култура, бр.14, 2015, с.2 (рубрика Ходене по буквите)

Съобщения

1999

Личева, Амелия. Отвъд церемониите [репортаж за премиерата на „Общуване с церемонии или български образи на Полша и поляците“ от Величко Тодоров]. – Литературен вестник, бр. 12, 1999, с. 3.

Проф. Тереза Домбек. – Литературен вестник, бр. 11, 1999, с. 3. [In Memoriam.]

Тодоров, Величко. Слово по случай избирането на Войчех Галонзка за doctor honoris causa. – Литературен вестник, бр. 17, 1999, с. 4-5.

Чавдарова, Дечка. Нова среща на литературното „сметище“ [съобщение за конференцията „Боклукът в бита, в езика / културата и в изкуството / литературата“, проведена във Варшава]. – Литературен вестник, бр. 7, 1999, с. 6.

2000

Ангелова, Искра. Варшава през май . – Литературен вестник, бр. 25, 2000, с. 3. [съобщение за Панаира на книгата във Варшава]

Вайда, Анджей. Реч при връчването на наградата „Оскар“; С „Оскар“ у дома; Режисьорите за Анджей Вайда (Роман Полански, Фолкер Шльондорф; Никита Михалков, Милош Янчо). – Литературен вестник, бр. 16, 2000, с. 12.

Дойнов, Пламен. На 25 Май в двора на Българското посолство във Варшава… – Литературен вестник, бр. 20, 2000, с. 3.

Най-новият филм на Йежи Щур… – Литературен вестник, бр. 31, 2000, с. 3. [за прожекцията на наградения със Специалната награда на журито на Международния филмов фестивал в Карлови Вари филм на Йежи Щур „Голямото животно“]

Седмица на полския театър. – Литературен вестник, бр. 20, 2000, с. 6.

Чавдарова, Дечка. Поредното обсъждане на проблема за „другостта“ в междукултурния диалог [съобщение за конференцията „Образът на съседа. Поляците в очите на руснаците. Руснаците в очите на поляците“, проведена във Варшава]. – Литературен вестник, бр. 4, 2000, с. 5.

2001

Рикев, Камен. Полско-българско четене. – Литературен вестник, бр. 29, 2001, с. 2. [по повод издаването на българистичен брой на сп. Tygiel Kultury]

Рикев, Камен. Български брой на Dekada Literacka. – Литературен вестник, бр. 37, 2001, с. 2.

2002

Бодаков, Марин. Похвали и към книжка 4 от 22-та годишнина на списание “Факел” – Култура, бр.44 , 2002 [публикация на  Ришард Капушчински]

Карабелова, Магда. Капушчински в София. – Литературен вестник, бр. 13, 2002, с. 5. [по повод посещението на Ришард Капушчински в София].

Култура (екип). По повод връчването на Почетния знак “Заслужил за полската култура”на проф. Атанас Куртев, д-р Мариана Тодорова, Димитрина Лау-Буковска, Здравко Кисьов и Барбара Олшевска.Култура, бр. 40,2002.

2003

Бодаков, Марин. Акценти в кн. 1 на пловдивското списание ”Страница” – Култура, бр.33, 2003. [В броя – Вислава Шимборска, Йоланта Стефко]

Борисова, Силвия. Полското списание за литература и култура “Opcjе” – Култура, бр. 33. [За българския брой на полското списание за литература и изкуство “Opcjе” от Катовице[А. Попов, Г. Господинов, Е. Андреев, Б. Богданов, Н. Георгиев (и интервю, Ив. Арнаудов, Кр. Димитрова, Б. Ламбовски и Б. Христов; съобщение за премиера на книгата на Боян Биолчев “Отвъд мита. Адам Бернард Мицкевич. Между осанката на народния пророк и homo ludens” в превод на Целина Юда]

Борисова, Силвия. Полковник птица във Варшава. – Култура, бр. 39,2003.

Пенчева, Радка. Българска премиера във Варшава. – Литературен вестник, бр. 26, 2003, с. 5 [за премиерата на новото полско издание на „През води и гори“ от Емилиян Станев]

Полското списание за литература и култура „Opcje“… – Литературен вестник, бр. 22, 2003, с. 2 [за новия брой, посветен на българската литература].

2004

Борисова, Силвия. Чеслав Милош. – Литературен вестник, бр. 30, 2004, с. 9. [In memoriam]

Терзиев, Асен. Томас Ричардс и Марио Биаджини. – Литературен вестник, бр. 39, 2004, с. 8. [за подхода към театъра на Йежи Гротовски, Томас Ричардс и Марио Биаджини]

2010

Деянова, Вера. Деветдесет годишна солидарност. – Литературен вестник , бр.3,2010,с.1[по повод закриването на Полския културен институт]

Списание „Литературата”, книжка 5, Преводимост на българската култура. – Литературен вестник , бр.5, 2010, с.2 [представяне на броя]

2011

„Камък, скреж” на Ришард Криницки в Полския културен институт – Литературен вестник , бр.39, 2011, с. 7[представяне на броя]

Смоховска – Петрова Ванда (30 юни 1919 – 20 юни 2011) – Литературен вестник , бр.23, 2011, с.2 [ По повод на кончината й]

2014

Божков, Божко. Тадеуш Ружевич (1921 –2014) – Култура, бр.17, 2014, с.4 [In Memoriam]

Руг, Люцина. Тадеуш Ружевич (1921–2014). Прев. Б. Обретенов – Литературен вестник, бр. 17, 2014, с. 2. [In memoriam]

 

Анкети

1998

Мрожек в България. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 4.

2011

Жилиев, Юлиян. Вашето литературно събитие на 2011. Анкета. – Литературен вестник , бр.41-42, 2011, с.18.[Ч.Милош, Р. Криницки]

Иванов, Стефан. Вашето литературно събитие на 2011. Анкета. – Литературен вестник , бр.41-42, 2011, с.20. .[Ч.Милош, Р. Криницки]

Йосифова, Екатерина. Вашето литературно събитие на 2011. Анкета. – Литературен вестник , бр.41-42, 2011, с.13. [Ч. Милош, Р. Криницки]

Минева, Тодорка Вашето литературно събитие на 2011. Анкета. – Литературен вестник , бр.41-42, 2011, с.20. .[Ч.Милош]

Неделчев, Михаил. Вашето литературно събитие на 2011. Анкета. – Литературен вестник , бр.41-42, 2011, с.17-18.[Ч.Милош, полски брой на Литературен вестник]

Чолева, Силвия. Вашето литературно събитие на 2011. Анкета. – Литературен вестник, бр.41-42, 2011, с.13.[Р. Криницки]

Интервюта

1994

Марек, Ярослав. „Живея полумъртъв, полужив, живота на крайпътната коприва…“.  Разговор на Вера Деянова. – Литературен вестник, бр.34, 1994, с. 3, 10.

Станишкис, Ядвига. Експанзията на хибридите. Разговор на Вера Деянова. – Литературен вестник, бр.40, 1994, с.15.

1995

Мои, Торил. Феминизмът е политически. Разговор на Малгожата Валицка-Хуецкел. Прев. Светла Златарска. – Литературен вестник, 9, 1995, с. 12-13

1996

Корнхаузер, Юлиан. За литературната игра и безкрайността на формите. Разговор на Д. Чобанова. – Литературен вестник, 3, 1996, с. 6-7

Милош, Чеслав. Разовор десети: за „Долината на Иса“. Интервю на Ева Чернецка. Липсва информация за преводача. – Литературен вестник, 25, 1996, с. 10

1998

Блонски, Ян. Критикът в необикновени времена. Разговор на Анджей Бернат и Павел Козловски. Прев. Светла Златарска. – Литературен вестник, бр. 9, 1998, с. 3-6.

Галонска, Войчех. Как да опитомим скорпионите три години по-късно. Разговор на Яница Илиева. – Литературен вестник, бр. 5, 1998, с. 4.

Мрожек, Славомир. „Не се интересувам от себе си като литератор“.  Разговор на Иглика Трифонова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 4.

Питаш, Марек. Вече не може да се говори за емиграция. Разговор на Елена Иванова и Иглика Трифонова. – Литературен вестник, бр. 14, 1998, с. 3-6.

1999

Карпински, Войчех. „За мен емиграцията никога не е означавала изхвърляне в маргиналното пространство“. Разговор на Магда Карабелова. – Литературен вестник, бр. 27, 1999, с. 10-11.

2000

Вайда, Анджей. Щасливият човек на киното. Разговор на Барбара Холендер. – Литературен вестник, бр. 16, 2000, с. 1, 11-12.

Новосад, Анджей. Културата, това е човешки катарзис. Интервю с новия директор на Полския институт в София д-р Анджей Новосад. Разговор на Иглика Трифонова. – Литературен вестник, бр. 10, 2000, с. 3.

Херберт, Збигнев. „Хуманитаристиката е приключение“.  Разговор на Моника Мускала. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 29, 2000, с. 10-12.

2001

Бродски, Йосиф. Милош, Чеслав. Преследвайки реалността. Разговор. Прев. Ася Григорова – Факел, V-VI, 2001, с. 120-130.

Милош, Чеслав. Няколко въпроса към Чеслав Милош. Разговор на Йежи Илг. Прев. Гергана Георгиева. – Литературен вестник, бр. 26, 2001, с. 11.

2002

Папеж, Анджей. Задължаваща половинвековна традиция. Интервю с новия директор на Полския институт в София Анджей Папеж. Разговор на Иглика Трифонова. – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 7.

Пилх, Йежи. С душа, разум и ръка. Разговор на Януш Врублевски. Прев. Надя Константинова. – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 3.

2003

Римкевич, Арослав Марек. „Изследвам историята на живота“. Разговор на Пьотр Шевц. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 36, 2003, с. 1, 10.

2004

Лем, Станислав. Какво ще бъде бъдещето или Хари Потър, опиум за масите. Разговор на Давид Торес .Прев. Нева Мичева – Култура, бр.  44, 2004,с.8. [с биографична бележка за автора]

Милош, Чеслав. Страх от отплаването на кораба. Разговор на Влоджимеж Болецки. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 33, 2004, с. 9, 11.

Милош, Чеслав. Знаменията на настъпващите времена. Разговор на сп. Жечпосполита. – Култура, бр. 34, 2004.

2005

Квашневски, Александър. Предотвратихме кръвопролитието. Разговора на Кшищоф Бурнетко. Прев. Силвия Борисова – Факел, II, 2005, с. 179-187.

2006

Капушчински, Ришард. Човек има нужда от идентичност. Разговор на Артур Домославски и Александър Качоровски. Прев. Силвия Борисова – Факел, I, 2006, с. 302-315.

2007

Марковски, Михал Павел. Културната идентичност е ефект от интерпретацията на различното… Интервю с проф. д-р Михал Павел Марковски. Разговор на П. Новакова. – Литературен вестник, 20, 2007, с. 7.

Лем, Станислав. Богородица няма да ни се яви. Разговор на Пшемислав Шубартович. Прев. Силвия Борисова – Факел, II, 2007, с. 222-227

2011

Криницки, Ришард. Ако ще будиш отчаяние… Криницки. Разговор на М. Бодаков. Прев. Вера Деянова – Култура, бр. 34, 2011, с. 5.

Криницки, Ришард. Към всеки отделен човек. Разговор на Силвия Чолева. – Литературен вестник , бр.41-42, 2011, с. 7.

Можейко, Едвард. Културната проницателност на днешния свят не е намаляла. Блиц интервю на Г. Гроздев. Прев. Радостина Петрова. – Литературни Балкани, 21, 2011, с. 72.

Сташук, Анджей. Книгата е като писмо на корабокрушенец.  Разговор на Ани Бурова. Прев. Д. Денчева – Литературен вестник , бр.3, 2011, с.17. [с бележка за автора]

2012

Липска, Ева. Да спасиш смисъла. Разговор на Марин Бодаков. Прев. Вера Деянова.Култура, бр.29, 2012, с.4.

Олкуш, Пьотр. Уморени от традицията – очаровани от обществото. Нов полски театър. Интервю с Пьотр Олкуш, сп. „Диалог”, Полша. Разговор на Анастасия Траянова. – Литературен вестник, бр. 23, 2012, с. 8.

Тули, Магдалена. Уплаших се, а този път нямаше от какво да се страхувам. Разговор с Магдалена Тули. Прев. от англ. Ружа Мускурова. – Литературен вестник, бр. 39, 2012, с. 12.

Шимборска, Вислава. „… сполучлив ли е въобще Homo sapiens?”. Разговор на Кристина и Стефан Хвин. Прев. Адриана Ковачева. – Литературен вестник, бр. 22, 2012, с. 24.

2013

Бралчик, Йежи. Езикът е живо създание, не може да се ограничи с декрети. Разговор с проф. Йежи Бралчик. Разговор на Радостина Петрова. – Литературен вестник, бр. 38, 2013, с. 5.

Варга, Кшищоф. Очарованието на читателската аудитория се състои в това, че е много разнородна. Разговор с писателя Кшищоф Варга. Разговор на Ани Бурова. Прев. Радостина Петрова. – Литературен вестник, бр. 35, 2013, с. 13.

Змарз-Кочанович, Мария. Бъди реалист – искай невъзможното. Разговор на Силвия Борисова. Култура, бр. 22, 2013, с.7.

Кошчушко, Агнешка. За общите територии, обединяването на идеи и срещата на култури. Разговор с директора на Полския институт г-жа Агнешка Кошчушко. Разговор на Амелия Личева. – Литературен вестник, бр. 8, 2013, с. 3.

Марковски, Михал Павел. В мен винаги е имало някой друг. Разговор с директора на Конрад фестивал Михал Павел Марковски. Прев. от англ. Ружа Мускурова. – Литературен вестник, бр. 39, 2012, с. 10-11.

Можейко, Едвард. Соцреализмът като гето. Разговор с проф. Едвард Можейко. Въпросите задава Йорданка Белева.  – Култура, бр. 32, 2009.

Сташук, Анджей. Трябва да бъдеш на своето място. Разговор на Ани Бурова. Прев. Радостина Петрова. – Литературен вестник, бр. 35, 2013, с. 1, 12.

Токарчук, Олга. Олга Токарчук: За мен е добре да съм от периферията. Разговор на Силвия Чолева. – Литературен вестник, бр. 33, 2013, с. 4-5.

Хвалба, Анджей. История без бели и червени петна. Разговор с проф. Анджей Хвалба по повод неговата “История на Третата Полска република”. Прев. Радостина Петрова. Въпросите зададе Марин Бодаков. – Култура, бр. 14, 2013, с. 5.

Шчигел, Мариуш. Писането не е толкова лесно – да отнемаш на хората времето. Разговор с Мариуш Шчигел на Кирил Василев. Записа Ивайла Александрова. – Литературен вестник, бр. 42, 2013, с. 4-5.

2014

Батор, Йоанна. Литературата не е международно състезание. Интервю на Кр. Крумов – Литературен вестник, бр.6, 2014, с.12.

Валенса, Данута. Всичко има своята цена. Разговор с Данута Валенса. Въпросите зададе Марин Бодаков. Прев. Светла Каранешева – Култура, бр.13, 2014, с.2

Груджинска-Грос, Ирена. Днес светът е различен. Разговор с проф. Ирена Груджинска-Грос около българското издание на книгата й „Милош и Бродски. Магнитното поле“

Въпросите зададе Ч. Парушев – Литературен вестник, бр. 33, 2014, с. 7.

Кудас, Себастиан. За графиките и хората. Разговор със Себастиан Кудас, илюстратор на стихосбирката „Скъпа госпожо Шуберт…” от Ева Липска.  Разговор на Ч. Парушев. Прев. Вера Деянова – Литературен вестник, бр. 40, 2014, с. 9.

Липска, Ева. Поезията принадлежи на младите. (за българската премиера на стихосбирката „Скъпа госпожо Шуберт…”). Разговор на Ч. Парушев. Прев. Вера Деянова – Литературен вестник, бр. 40, 2014, с. 1, 9.

Нашиловска, Анна. Нашиловска, Йоанна. За писането, живота и литературните героини. Интервю на Радостина Петрова – Литературен вестник, бр.8, 2014, с. 6-7

Рушинек, Михал. Имате ли снимка на пустиня? Разговор с Михал Рушинек за Вислава Шимборска. Разговор на Марин Бодаков – Култура, бр.10, 2014, с.5

Токарчук, Олга. Смятам, че един ден писателят трябва да изпробва силите си и в тъй наречения жанров роман. Въпросите зададе Ч. Парушев. Прев. Силвия Борисова – Литературен вестник, бр. 36, 2014, с. 7

Франашек, Анджей. Значение имат дори и не много големи, но интелектуални центрове… Разговор с Анджей Франашек, биограф и сценарист на филм за живота на Чеслав Милош Въпросите зададе Ч. Парушев. Прев. Светла Каранешева. –  Литературен вестник, бр. 32, 2014, с. 3.

Хуго-Бадер, Яцек. Журналистиката съществува, за да бъде светът по-добър. Разговор на Радостина Петрова – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 4.

Шчигел, Мариуш. Няма обща картина на Полша. Има няколко Полши. Разговор на Радостина Петрова – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 5.

2015

Батор, Йоанна. Островът сълза” – опасно пътуване към себе си. Интервю на Кр. Крумов с Йоанна Батор по повод премиерата на романа – Литературен вестник, бр. 6, 2015, с. 6.

Велмински, Тереса и Анджей. За Тадеуш Кантор и неговия театър с Тереса и Анджей Велмински. Разговор на Радостина Петрова. – Литературен вестник, бр. 25, 2015, с. 8.

Господинов, Георги. Питлак, Магдалена. За жанра и текста на оперното либрето. Разговор на Адриана Ковачева с писателя Георги Господинов и преводачката Магдалена Питлак. – Литературен вестник, бр. 13, 2015, с. 7.

Груджинска-Грос, Ирена. Франашек, Анджей. Чеслав Милош и Йосиф Бродски между полюсите. Разговор с Ирена Груджинска-Грос и Анджей Франашек. Въпросите зададе Марин Бодаков. Прев. Светла Каранешева – Култура, бр.27, 2015, с.12

Карковска, Александра. Място на памет и пространство за гражданско образование. Разговор с Александра Карковска от Музея за история на полските евреи – Литературен вестник, бр. 18, 2015, с. 16.

Келар, Мажанна. Поезията е повод за размисъл над живота. Разговор на Радостина Петрова – Литературен вестник, бр. 24, 2015, с. 7.

Липска, Ева. В часа на скептицизма. Разговор с Ева Липска по повод книгата й „Скъпа госпожо Шуберт…“ Разговора води Марин Бодаков. Прев. Вера Деянова – Култура, бр.6, 2015, с.7.

Пясковски, Роберт. Изграждаме едно отворено общество, способно да се самонаблюдава. Разговор на Радостина Петрова – Литературен вестник, бр. 19, 2015, с. 6.

Токарчук, Олга. Отмъщението на сърните. Разговор с Олга Токарчук. Разговора води Марин Бодаков. Прев. Силвия Борисова – Култура, бр.1, 2015, с.6.

 

Advertisements