Критическа рецепция на словенската литература в България (1990 – 2015). Периодичен печат.

Критическа рецепция на словенската литература в България (1990 – 2015). Периодичен печат.

Статии

1998

Дробнич, Мариета. „Съвременна словенска поезия“. – Литературен вестник, бр. 10, 1998, с. 16.

1999

Вирк, Томо. Перспективите на литературата и литературната наука в края на хилядолетието. Прев. И. Енчева. – Литературен вестник, бр. 39, 1999, с. 9, 11 [с бележка за автора].

2003

Дебеляк, Алеш. Между солидарността и самотата.Прев. от англ. Б. Курташева.  – Литературен вестник, бр. 26, 2003, с. 11 [с бележка за автора].

Жижек, Славой. Идеологията: презареждане. Прев. от англ. Б. Станчев. – Литературен вестник, бр. 22, 2003, с. 11.

2008

Димитров, Людмил. Културната програма на Словенското председателство. Какво се случва в славянските литератури?. – Култура, бр. 24, 2008.

2011

Малинова-Димитрова, Людмила, Димитров, Людмил. Багряна и Словения. 1932. Пристигането – Литературен вестник, бр.3, 2011, с. 9,11,14.[откъс от монография]

Радева, Яница. Балканската литература в погледа на колекция „Поезия” – Литературен вестник , бр.33, 2011, с.4 [посочена е издадената стихосбирка на Иван Добник].

2013

Миндова, Людмила. Обемът на една прегръдка.– Литературен вестник, бр. 41, 2013, с. 3[За поезията на Алеш Дебеляк.].

 

Рецензии

2002.

Савов, Ганчо. Йосип Ости. Поет на страданието. – Литературни Балкани, 1, 2002, с. 154-157 (рубрика Навиканите Балкани).

2004

Савов, Ганчо. Респектът на поезията. – Литературен вестник, бр. 40, 2004, с.3 [за „Кашмир“ от Алеш Щегер].

Савов, Ганчо. Респектът на поезията. – Литературен вестник, бр. 40, 2004, с.3 [за „Кашмир“ от Алеш Щегер].

2007

Бодаков, Марин. Сол, водорасли, черупки и йод. – Култура, бр. 44, 2007. [За двуезичната книга Морето/Morje. Съст. Людмил Димитров. Български поети на словенски език: Константин Величков, Кирил Христов, Пейо Яворов, Николай Лилиев, Дора Габе, Елисавета Багряна, Иван Пейчев, Александър Геров, Валери Петров, Христо Фотев, Биньо Иванов, Борис Христов, Милена Лилова, Петя Дубарова, Камелия Кондова]

2008

Паскалева, Богдана. България и Словения – среща край „Морето” – Литературен вестник, бр.4, 2008, с.3 [рецензия за „Морето. Петнайсет български поети”, съст. Л. Димитров, „Младинска книга”, Любляна, 2007].

Савов, Ганчо. Антология на българската литература в Любляна. – Литературен вестник, бр.30, 2008, с.4.

Феноменалният Славой Жижек. Прев. от англ.Й. Ефтимов  –  Литературен вестник, бр.32, 2008, с.9-10  [обзорна].

Филипова, Божана. Преливащи прочити. –  Литературен вестник, бр.26, 2008, с.2  [за Тоне Шкърянец  „Всеки има своя блян”].

2010

Савов, Ганчо. Забележителен труд – Литературен вестник , бр.21, 2010, с.2 [Л. Димитров. Антология на българската литература – І и ІІ том, Любляна 2008,2009].

2011

Савов, Ганчо. Книга за Багряна в Словения- – Литературен вестник , 13-19.07.2011 ,бр. 26,2011, с. 2 [Л.Малинова-Димитрова, Л. Димитров Багряна и Словения] (рубрика Abroad)

2013

Господинов, Георги. В Републиката на буквите. – Литературен вестник, бр. 40, 2013, с. 4 [за поезията на Алеш Дебеляк и книгата му „Край на носталгията” Избрани стихотворения. Прев. Людмила Миндова. Издателство за поезия „ДА”, София, 2013].

2014

Игов, Ангел. За безпомощността на живота. – Култура, бр.1, 2014, с.3 [рецензия за книгата на Драго Янчар “Тази нощ я видях”. Прев. Л. Димитров].

 

Отзиви

2001

Дебнейки Годо. Пет съвременни словенски пиеси. Съст. и прев. Л. Димитров. – Литературен вестник, бр. 22, 2014, стр. 4 (рубрика Витрина).

Жижек, Славой. Понеже не знаят какво правят. Прев. Милен Русков. София: Критика и хуманизъм, 2001, 343 с. – Литературен вестник, бр. 29, 2001, с. 4 (рубика Витрина).

Мочник, Растко. Засрещания: истории, преходи, вярвания. София: Панорама, 2001. – Литературен вестник, бр. 28, 2001, с. 4 (рубика Витрина).

2003

Янчар, Драго. Звънтеж в главата. Прев. Ганчо Савов. София: Стигмати, 2003, 238 с. – Литературен вестник, бр. 26, 2003, с. 5 (рубрика Витрина).

2004

Щегер, Алеш. Кашмир. Прев. Стефка Хрусанова. София: ПАН, 2003, 46 с. – Литературен вестник, бр. 7, 2004, с. 4. (рубрика Витрина).

Господинов, Георги. Международен литературен фестивал Vilenica. – Литературен вестник, бр. 31, 2004, с. 14.

2006

Мозетич, Бране. Банални неща.  –  Литературен вестник, бр. 26, 2006, с.4 (рубрика Витрина).

Прегъл, Славко. Всичко тече.  –  Литературен вестник, бр.23, 2006, с.5 (рубрика Витрина)

2015

Шаламун Томаж. Кой кой е. Избрани стихотворения. Съст. и прев. Л. Миндова. – Култура, бр.37, 2015, с.2 (рубрика Ходене по буквите)

2008

Шкърянец, Тоне. Всеки има своя блян. Прев. Е. Томова. – Литературен вестник, бр.23, 2008, с.5 (рубрика Витрина).

2010

Добник, Иван. Рапсодия в мразовитото време. Прев. Г. Савов, изд. „Балкани”, С., 2010. – Литературен вестник , бр.11, 2011, с. 4 (рубрика Витрина).

Михайлова, Аксиния. Поети превеждат поети – сините капандури на стихотворението. – Литературен вестник , бр.41, 2010, с.15. [Международен фестивал за превод на поезия в Словения]

2011

Тук глътка, там глътка. Съвременна словенска поезия. Прев. Л.Миндова, Цв. Гергинова, П. Фичева, Т. Петрова, Д.Митева, К. Попова, Е.Шпрагер, под ред. на Л. Димитров, изд. „Факел”, С., 2011 – Литературен вестник , бр.32, 2011, с. 4 (рубрика Витрина).

Щегер, Алеш. Единственият обитател на камъка. Подб. и прев. Л. Димитров, изд. „Факел”, С., 2011. – Литературен вестник , бр.32, 2011, с. 5 (рубрика Витрина).

2012

Ости, Йосип. Ябълката на Сезан. Прев. и съст. Людмила Миндова. Панорама, София, 2012. – Литературен вестник, бр.4, 2013, с. 4. (рубрика Витрина).

2013

За какво говорим? Кратка словенска проза 1990-2004. Прев. Ева Шпрагер и Людмил Димитров. Съст. Митя Чандър. Факел, София, 2013. – Литературен вестник, бр. 27, 2013, с. 4. (рубрика Витрина)

Янчар, Драго. Тази нощ я видях. Прев. Людмил Димитров. Алтера, София, 2013. – Литературен вестник, бр. 27, 2013, с. 5 (рубрика Витрина).

 

Съобщения

2003

Савов, Ганчо. Новият носител на Хердеровата награда за литература. – Литературен вестник, бр. 19, 2003, с. 5 [откъс от казаното от Драго Янчар пред Весна Милек].

2010

Списание „Литературата”,книжка 5: Преводимост на българската култура – Литературен вестник , бр.5, 2010,с.2. [представяне на броя]

2011

Премиера на стихосбирката “Единственият обитател на камъка” на Алеш Щегер– Литературен вестник , бр.32, 2011, с. 3.

2013

Томаж Шаламун с наградата Негош. – Култура, бр. 32, 2013, с. 1.

2015

Миндова, Людмила. Томаж Шаламун (1941 –2014).Култура, бр.1, 2015, с.5 [по повод кончината на Томаж Шаламун].

 

Интервюта

1993

Янчар, Драго. Времето ни се изплъзва между пръстите. Разговор на Ганчо Савов.  –  Литературен вестник, бр. 23, 1993, с. 3

2001

Жижек, Славой. Хистерия и киберпространство. Разговор на Улрих Гутмайер и Крис Флор. Прев. от англ. Тодор Христов. – Литературен вестник, бр. 3, 2001, с. 3.

2003

Мочник, Растко. Историческите аналогии са опасен съветник. Разговор на Наташа Говедич, Прев. Л. Миндова. – Факел, II-III, 2003, с. 343-361.

2004

Ости, Йосип. Когато няма диалог, мазохизмът на един народ се превръща в садизъм към друг народ. Интервю за “Литературни Балкани”: Интервюта с писатели от полуострова – Литературни Балкани, бр.3, 2004, с.104-119

Прегъл, Славко. За първи път имаме своя истинска държава и сякаш не знаем какво да правим с нея. Интервю на Литературни Балкани : Интервюта с писатели от полуострова ” – Литературни Балкани, бр.3, 2004, с.175-186

Прегъл, Славко . Словения: Интелектуалците срещу политиците Разговор на Йордан Попов със словенския писател Славко Прегъл, лауреат на наградата за хумористичен разказ Алеко за 2004 г.– Култура, бр. 35, 2004

2008

Жижек, Славой. Невидимите правила и явните закони. Интервю на Майя Праматарова. – Факел, III, 2008, стр. 325-329.

Славой Жижек, професор и писател. Интервю на Р. Грийнстрийт. Прев. Р. Лайбахова. – Литературен вестник, бр.32, 2008, с.9.

2011

Щегер, Алеш, Цигленечки, Йелка, Димитров, Л. В Словения е така. Разговор на Силвия Чолева – Литературен вестник , бр.37, 2011, с. 2.

2013

Димитров, Людмил. Името му е „Жълт”: словенски реминисценции за Румбата. Румен Леонидов на 60 години. – Литературен вестник, бр. 19, 2013, с. 2 [Съдържа интервю на Сташа Павлович и Петер Метерц с Румен Леонидов „Румен Леонидов: Поезията е звук, изтръгнат от мълчанието”].

Ости, Йосип. Камък във въздуха. Разговор с Йосип Ости. Разговор на Людмила Миндова и Силвия Чолева. Прев. Людмила Миндова. – Литературен вестник, бр.4 , 2013, с. 12-13.

Шаламун, Томаж. Вярвам в поезията. Разговор с Шаламун Томаж. Разговор на Силвия Чолева. Прев. от англ. Нона Георгиева. – Литературен вестник, бр. 4, 2013, с. 9.

2014

Дебеляк, Алеш. Всеки писател е диктатор. Интервю на Марин Бодаков. Прев. Л. Миндова. – Култура, бр.3, 2014, с.12.

Advertisements