Критическа рецепция на сръбската литература в България (1990-2015). Периодичен печат.

Критическа рецепция на сръбската литература в България (1990-2015). Периодичен печат.

Статии

1999

Легупи, Лоранс. Данило Киш – една етническа мозайка. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 16, 1999, с. 9.

2000

Господинов, Георги. Белград – 20 дни по-късно, 10 години по-рано. – Литературен вестник, бр. 37, 2000, с. 1, 9.

Попович, Ненад. Техниката като сянка на изкуството. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 10, 2000, с. 3, 6.

Стойкович, Драган. Страх, ненавист и кич. Прев. от англ. Р. Цанева. – Литературен вестник, бр. 29, 2000, с. 16.

2001

Великич, Драган. Съвети към младия автор за следващата война. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 16, 2001, с. 1, 12.

Курташева, Биляна. Сръбски приписки. – Литературен вестник, бр. 39, 2001, с. 9.

Михайлович, Ясмина. Павич и хипербелетристиката. Прев. С. Андонова. – Литературен вестник, бр. 25, 2001, с. 10-11.

Паич, Миленко. Глетчер в мрежата. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 26, 2001, с. 14-15 [с бележка за автора].

Потич, Душица. Нана, Зола и Басара. Прев. С. Андонова. – Литературен вестник, бр. 25, 2001, с. 11.

2002

Игов, Светлозар. Иво Андрич. Художествен философ на балканското битие. – Литературни Балкани, бр.1, 2002, с.36-49.

Христич, Йован. Мемоарите на Адриан. Прев. Соня Андонова. – Литературен вестник, бр. 15, 2002, с. 15.

2003

Джинджич, Зоран. Политиката като литература. Прев. Л. Миндова – Факел, бр.2-3, 2003, с. 349-353.

Стефановски, Горан. Защо Балканите не са секси. Прев. Л. Миндова – Факел, бр.2-3, 2003, с. 333-342.

2004

Георгиева, Жела. Сръбски книжовен пейзаж. – Литературни Балкани, бр.4, 2004, с.287-290.

Игов, Светлозар. Балканските литератури и „Балканска библиотека“. – Литературни Балкани, бр.3, 2004, с.298-305.

2005

Игов, Светлозар Две балкански теории за трагедията. Съпоставка между Исмаил Кадаре и Йован Христич. – Литературни Балкани, бр.3, 2005, с.94-110.

Киш, Данило. Набоков или носталгията. Прев. Ж. Георгиева. –  Литературен вестник, бр.40, 2005, с.9.

2006

Албахари, Давид. За обувките на югославския постмодернизъм. Прев. Л.Миндова. –  Литературен вестник, бр.36, 2006, с.10.

2010

Иванович, Иван. Проект за балканска култура. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани бр.18, 2010, с. 98-111.

2012

Блашкович, Ласло. Стих за прозата, проза за стиха. Прев. Л.Миндова. – Литературен вестник, бр. 40, 2012, с. 14.

Копицл, Владимир. Поезията като биосфера. Прев. Л.Миндова. – Литературен вестник, бр. 40, 2012, с. 14.

Станкович, Горан. Поетика на дигиталния свят. Прев. Л.Миндова. – Литературен вестник, бр. 40, 2012, с. 11.

Хемон, Александър. Чий писател е Данило Киш? Прев. Л. Миндова Култура, бр.38, 2012, с.12.

2014

Пантич, Михайло. Какво е литературата днес? Прев. Ив. Давитков – Литературен вестник, бр. 36, 2014, с. 8.

 

Рецензии

1992

Оруш, Константин. От другата страна на разума. – Литературен вестник, бр. 27, 1992, с. 7 [за Миодраг Булатович  „Ездач”].

1993

Михайлова, Мара. Жертвоготовност или за обречения кръг на балканската страст. – Литературен вестник, бр.15, 1993, с.2 [за Борисав Станкович „Нечиста кръв“].

1996

Игов, Светлозар. Три текста на Йован Христич. – Литературен вестник, бр.36,1996, с.12.

ПАН, Прозорецът и Утробата. Липсва информация за автора. – Литературен вестник, бр.13, 1996, с. 4 [за  Мирослав Цера „Кърпене на утробата“ и  Зоран Вучич „Тъмен прозорец“].

Робев, Евгени. Йован Христич пред мрака. – Литературен вестник, бр. 24, 1996, с. 2  [за Йован Христич  „Александрийска школа“].

1999

Колникоф, Жак. Данило Киш в пясъците на паметта – Литературен вестник, бр. 16, 1999, с. 11 [за  Данило Киш „Пясъчен часовник“].

2000

Курташева, Биляна. Реабилитиране на естеството. – Култура, бр.17, 2000 [за Владислав Баяц „Книга за бамбука”].

Симич, Чарлз. Анатомия на един убиец. Прев. М. Нахабедян – Култура, бр.6, 2000 [за Душко Додер и Луиз Брансън  „Милошевич: портрет на един диктатор”].

2001

Антонова, Велислава. Последната книга на Ясмина Тешанович. Моралната задача на писателката.   –  Култура, бр.23, 2001 [за Ясмина Тешанович „За нормалността: моралната опера на един политически идиот”].

Бодаков, Марин. Човекът умря. Човекът е мъртъв. – Култура, бр.9, 2001 [за Ясмина Тешанович. „За нормалността: моралната опера на един политически идиот”].

Савов, Ганчо. Как се поврежда хубава книга. – Литературен вестник, бр. 36, 2001, с. 4.  [за Милорад Попович „Черногорският въпрос“].

2002

Дечева Виолета. Белградски истории. – Култура, бр.10, 2002 [за Биляна Сръблянович ”Белградска трилогия”, театър “Българска армия”, реж. К. Азарян].

Дечева, Виолета. Предрешен като опит за шоу (The Show mustn’t go on). – Култура, бр. 38, 2002 [за Душан Ковачевич “Лари Томпсън. Трагедията на една младост. (The show must go on)”, Народен театър “Ив.Вазов”, реж. Вл. Александров].

2003

Вандов, Никола. Взаимното четене на уродливата виталност. – Култура, бр. 34, 2003 [за постановката на  Ягош МарковичТелефонна кабина”, прев. Бл. Николич].

Дечева, Виолета. Вурстчета и въпроси. – Култура, бр.13, 2003 [за постановката на Небойша Ромчевич “Каролина Нойбер” в Благоевградския театър].

Кирова, Милена. Три поезии. – Култура, бр. 47, 2003 [ за антологията “Придавам форма на копнежа. Женска поезия от времето на прехода “].

2004

Игов, Светлозар. Роман за злодеите. – Литературни Балкани, бр.4, 2004, с. 266-272 [за  Драгослав Михайлович „Злодеи“].

Кирова, Лилия. Модерната епоха и художествените й образи на Балканите. – Култура, бр.47, 2004, с.12 [за М. Георгиева “Южнославянски диалози на модернизма…”].

Ковачев, Огнян. Руритания или Балканите: (ни)чия земя в топографията на въображението. – Култура, бр. 31, 2004 [Весна Голдсуърди. “Измислянето на Руритания. Империализмът на въображението”].

Новков, Митко. На четенето с любов, към любовта с четене. – Литературен вестник, бр. 35, 2004, с. 5 [за Горан Петрович „Магазинчето „Сполука“].

2005

Дечева, Виолета. А ла Сръблянович. – Култура, бр. 5, 2005 [за Биляна Сръблянович „Mама,Татко,Кучето и Аз”, реж. Б. Петканин].

Игов, Светлозар. Любовната поема на Васко Попа в света на разрухата. – Литературни Балкани, бр.2, 2005, с. 50-62.

2007

Савов, Ганчо. Единственият драматургичен опит на Иво Андрич [едноактната пиеса “Краят на комедията”, 1912 г.] – Литературни Балкани, бр.2, 2007, с.203-209.

Янев, Владимир. Пътуванията из Средиземноморието на Йован. – Литературни Балкани, бр.3, 2007, с. 161-164 [за Йован Христич “Пътувания из Средиземноморието”].

2008

Жилиев, Юлиан. Романът „Съдби” на Мирослав Попович. – Литературен вестник, бр.31, 2008, с.5.

2009

Миндова, Людмила. Чарът на писмото. – Литературен вестник, бр.9, 2009 с.3. [за Милорад Павич. „Последна любов в Цариград”].

Миндова, Людмила. Симфония в пет части, въведение и post scriptum. –  Литературен вестник, бр.16, 2009, с.6 [за Милорад Павич „Другото тяло”].

2010

Миндова, Людмила. Диалектическият балканизъм. – Литературен вестник , бр.6, 2010 с.6-7 [за  Владислав Баяц  “Хамамът Балкания. Роман и други истории”].

Миндова, Людмила. Вера против мера. – Литературен вестник , бр.13, 2010, с.4-5 [за Предраг Матвеевич “Средиземноморски молитвеник”].

Младенова, Мария. Ценен принос в историята на средновековните сръбски библиотеки.- Литературни Балкани, бр. 18 ,2010, с.269-278. [за Гордана Стокић “Српске библиотеке у средњем веку”].

Новков, Митко. Предраг Матвеевич. „Средиземноморски молитвеник”. – Култура, бр. 15, 2010, с.9.

2011

Михайлова, Здравка. Антологията на балканската поезия „Хемус” – противоотрова срещу балканския културен песимизъм. – Литературен вестник , бр.24, 2011, с. 6.

Радева, Яница. Животът: пясъчен часовник. Култура, бр. 26, 2011, с.2 [за Данило Киш “Пясъчен часовник”].

Тодорова, Теодора А. Разрушената реалност. Романът “Пиявиците” на Давид Албахари.

Литературен вестник , бр.35, 2011, 10, 14.

2012

Бодаков, Марин. България днес е тежко болна.– Култура, бр.33, 2012, с.1[за Иво Андрич „Раждането на фашизма”].

Игнатов, Владимир.Себевглеждания и догадки: „Прелюбодейци” на Вида Огненович.– Литературен вестник, бр. 13, 2012, с. 4.

Радева, Яница. „Кратки разкази завинаги” – предговорът като разказ и книгата като учебник.– Литературен вестник, бр. 34, 2012, с. 5. [за „Кратки разкази завинаги”, вкл. Давид Албахари „Кравата е самотно животно”].

2013

Велкова-Гайдарджиева, Антония. Иво Андрич като художествен философ на балканското историческо битие. – Литературен вестник, бр. 39, 2013, с. 5, 14. [за  Светлозар Игов „Иво Андрич. Исторически песимизъм и трансцедентални блянове ”].

Давитков, Ивана. За „Дневник на прогонената душа”. – Литературен вестник, бр. 26, 2013, с. 2. [за  Йовица Ачин „Дневник на прогонената душа”].

Миндова, Людмила. Сънят на бдящия.– Литературен вестник, бр. 17, 2013, с. 2. [за  Константин Оруш „Балкански бдения”].

Петров, Румен. Социалната травма.Култура, бр. 38, 2013, с.7 а Милан Ристович “Обикновени хора. Приноси към историята”].

Ракьовски, Цветан. Балканските литературни потайности. –  Литературен вестник, бр. 42, 2013, с. 4 [за Магдалена Костова-Панайотова  „Близки непознати. Другият език или за езиците на другостта.”].

2014

Игов, Ангел. Колебливият и властта.Култура, бр. 13, 2014, с.2 а  Меша Селимович „Дервишът и смъртта“].

Игов, Ангел. Убийственото търсене на смисъл. – Култура, бр. 23, 2014, с.4 [за Давид Албахари. Гьоц и Майер].

Игов, Ангел. Разгадаване на невидяното време. – Култура, бр. 41, 2014, с.2 а Гордана Чирянич „Къщата в Пуерто“].

2015

Радева, Яница. Да си Homo poeticus. – Литературен вестник, бр. 28, 2015, с. 5 [за Данило Киш „Homo poeticus“].

 

Отзиви

1994

Георгиева, Жела. Елегантността на добрите хора. – Литературен вестник, бр. 10 -11, 1994, с.7 [спомен за Васко Попа].

Стефанов, Първан. Птица през зимата. – Литературен вестник, бр.10- 11, 1994, с.7 [спомен за сръбската поетеса Десанка Максимович].

1995

Попа, Васко. Поклонения. Подб. и прев. С. Владимиров. – Литературен вестник, 28, 1995, с. 5 (рубрика Витрина).

1996

Робев, Евгени. Йован Христич пред мрака. – Литературен вестник, 24, 1996, с. 2 [за Йован Христич „Александрийска школа“].

1997

Иванович, Иван. Прокълнатият сърбин. Прев. А. Тихинова-Йованович. – Литературен вестник, бр. 19, 1997, с. 5 (рубика Витрина).

2000

Баяц, Владислав. Книга за бамбука. Прев. М.-Й. Стоядинович. –  Литературен вестник, бр. 17, 2000, с. 4 (рубрика Витрина).

Бодаков, Марин. Книгата за Сърбия и сърбите. – Култура, бр. 22, 2000 [за Величко Тодоров „Знам ги аз тях! Сърбия и сърбите в българската литература”].

Павич, Милорад. Стъкленият охлюв. Разкази в Интернет. Прев. Хр. Василева. – Литературен вестник, бр. 10, 2000, с. 5. (рубрика Витрина).

Тодоров, Величко. „Знам ги аз тях!“ Сърбия и сърбите в българската литература. – Литературен вестник, бр. 18, 2000, с. 5. (рубрика Витрина).

2001

Бодаков, Марин. Сръбски стенвестник – Култура, бр. 31, 2001 [за “Язък за боята!].

Язък за боята! Графитите на Белград. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 32, 2001, с. 5 (рубика Витрина).

2003

Арсич, Бранка. Разум и лудост. Прев. Р.Ляпова. – Литературен вестник, бр. 2, 2003, с. 5 (рубрика Витрина).

Ачин, Йовица. Сънища в Белград. Прев. Р.Ляпова. – Литературен вестник, бр. 27, 2003, с. 4 (рубрика Витрина).

Ачин, Йовица. Сънища в Белград. Прев. Р.Ляпова.– Литературен вестник, бр. 37, 2003, с. 4 (рубрика Витрина).

Максимович, Десанка. Търся милост. Прев. П.Стефанов.– Литературен вестник, бр. 11, 2003, с. 5 (рубрика Витрина).

Савов, Ганчо. Южнославянските литератури през ХХ столетие. – Литературен вестник, бр. 11, 2003, с. 4 (рубрика Витрина).

2004

Бодаков, Марин. Борово красноречие. Епископ Николай Велимирович. – Култура, бр. 1, 2004 г [за епископ Николай Велимирович „Езерни молитви”].

Божинова, Екатерина. Зона (Замфирова) – несвободна от външни влияния и подвластна на любовта. – Литературен вестник, бр. 8, 2004, с. 16.

Петрович, Горан. Магазинчето „Сполука“. Прев. Ж. Георгиева – Литературен вестник, бр. 29, 2004, с. 5 (рубрика Витрина).

2005

Савов, Ганчо. Политическият роман „Прокълнатият сърбин“– Литературни Балкани, бр.2, 2005, с.48-49 [отзив за Иван Иванович „Прокълнатият сърбин“].

Христич, Йован. Пътувания из средиземноморието. Прев. Св. Игов. –  Литературен вестник, бр. 4, 2005, с. 4 (рубрика Витрина).

2007

Гавран, Миро. Юдит. Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, 41, 2007, с. 4 (рубрика Витрина).

Йеротич, Владета. Учението на свети Йоан Лествичник и нашето време. Прев. свещеник Стоян Бербатов и презвитера Екатерина Крумова. – Литературен вестник, 27, 2007, с. 4 (рубрика Витрина).

Павич, Милорад. Вътрешната страна на вятъра или роман за Херо и Леандър. – Литературен вестник, 37, 2007, с. 4 (рубрика Витрина).

Петрович, Горан. Атлас, описан с небе. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, 41, 2007, с. 5 (рубрика Витрина).

Попович, Мирослав. Съдби. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, 40, 2007, с. 5 (рубрика Витрина).

Савич, Милисав. Хляб и страх. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, 27, 2007, с. 5 (рубрика Витрина).

2008

Домазет, Саня. Кой плаче. Прев. А.Тихинова-Йованович. – Литературен вестник, бр.41-42, 2008, с.5 (рубрика Витрина).

2009

Басара, Светислав. Легенда за велосипедистите. Прев. Р.Ляпова. – Литературен вестник, бр.27, 2009, с.5 (рубрика Витрина).

Бодаков, Марин. За сп. Панорама, бр. 5, 2009. Гл. ред. Ж. Георгиева. Посветен на съвременната сръбска литература. –  Култура, бр. 37, 2009. (рубрика Ходене по буквите).

Ковачевич, Душан. 20 сръбски поделби (сърби против сърби). Прев. М.-Й. Стоядинович –Литературен вестник, бр.40, 2009, с.5 (рубрика Витрина).

Ковачевич, Душан. 20 сръбски поделби (Сърби против сърби). Прев. М.-Й. Стоядинович.  – Култура, бр. 45, 2009. (рубрика Ходене по буквите).

Михайлович, Драгослав. Венецът на Петрия. Когато цъфтяха тиквите. Третата пролет. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 34, 2009, с.4 (рубрика Витрина).

Нушич, Бранислав. Мистър долар и други пиеси. Прев. Д. Лафчиева и Р. Шарланджиева. – Литературен вестник , бр.12, 2010, с. 5 (рубрика Витрина).

Павич, Милорад. Последна любов в Цариград. Прев. Хр. Василева  – Литературен вестник, бр.1, 2009, с.4 (рубрика Витрина).

Павич, Милорад. Пейзаж, рисуван с чай. Прев. Р. Ляпова –  Литературен вестник, бр.24, 2009, с.4 (рубрика Витрина).

Янева, Моника. Рицарят ня арационалното.Творчеството на сръбския сюрреалист Марко Ристич. – Литературен вестник, бр. 26, 2009, с.5 (рубрика Витрина).

2010

Албахари, Давид. Пиявиците. Прев. А. Тихинова-Йованович.– Литературен вестник , бр.22, 2010, с. 5 (рубрика Витрина).

Великич, Драган. Руският прозорец (роман-омнибус). Прев. М.-Й. Стоядинович.– Литературен вестник , бр.39, 2010, с. 4 (рубрика Витрина).

Видойкович, Марко. Хищни нокти. Прев. Кал. Йорданова.– Литературен вестник, бр.1, 2010, с.4 (рубрика Витрина).

Нушич, Бранислав. Мистър долар и други пиеси. Прев. Д. Лафчиева и

Р. Шарланджиева.– Литературен вестник , бр.12, 2010, с. 5 (рубрика Витрина).

Павич, Милорад. Уникат. Прев. Ж. Георгиева.– Литературен вестник, бр.6, 2010, с.5 (рубрика Витрина).

Пантич, Михайло. Ако това е любов. Прев. Р. Ляпова. – Литературен вестник, бр.13, 2010, с. 4 (рубрика Витрина).

Петкович, Радослав. Човекът, който живееше в сънищата. Прев. Р. Ляпова.– Литературен вестник , бр.39, 2010, с. 4 (рубрика Витрина).

2011

Албахари, Давид. Кравата е самотно животно, прев. Р. Ляпова.– Литературен вестник , бр.37, 2011, с. 4 (рубрика Витрина).

Албахари, Давид. Кравата е самотно животно. Прев. Р. Ляпова – Култура, бр. 40, 2011, с. 2 (рубрика Ходене по буквите).

Капор, Момо. Магията на Белград. Прев. А. Тихинова – ЙовановичКултура, бр. 13, 2011, с. 2 (рубрика Ходене по буквите).

Киш, Данило. Пясъчен часовник. Прев. Л. Миндова.– Литературен вестник , бр.26, 2011, с. 5 (рубрика Витрина).

Петрович, Горан. Разлики. Прев. Ж. Георгиева.– Литературен вестник , бр.21, 2011, с. 5 (рубрика Витрина).

2012

Албахари, Давид. Братът. Прев. Р. Шарланджиева. – Литературен вестник, бр. 32, 2012, с. 2. (рубрика Витрина).

Андрич, Иво. Разкази за особняците и малките хора. Прев. А. Тихинова-Йованович – Култура, бр.1, 2012, с. 2 (рубрика Ходене по буквите).

Андрич, Иво. Монашески притчи. Прев. А. Тихинова-Йованович – Култура, бр. 42, 2012, с. 2 (рубрика Ходене по буквите).

Кустурица, Емир. Смъртта е непотвърден слух. Прев. А. Тихинова-Йованович. Колибри, София, 2012. – Литературен вестник, бр. 9, 2012, с. 4.  (рубрика Витрина).

Николова, Камелия. Битеф за 46-и път. [за театр. фестивал в Белград] – Литературен вестник, бр. 30, 2012, с. 8.

Пантич, Михайло. Ловец на разкази. Есета. Прев. Ж. Георгиева – Култура, бр.4, 2012, с. 2 (рубрика Ходене по буквите).

Новакович, Йосип. Курс по творческо писане. Стъпка по стъпка. Прев. Б. Делирадев, П. Петкова. Сиела, София, 2012. (рубрика Витрина).

Чолева, Силвия. Сичево 2012. – Литературен вестник, бр. 34, 2012, с. 12. [за писателска колония в Сърбия, до Ниш].

2013

Оруш, Константин. Балкански бдения. – Литературен вестник, бр. 12, с. 4. (рубрика Витрина).

Пантич, Михайло. Този път за болката. Прев. С. Гайдарова-Димитрова. – Литературен вестник, бр. 41, 2013, с. 5 (рубрика  Витрина).

Чосич, Бора. Пътят към Аляска. Прев. П. Иванова – Култура, бр. 19, 2013, с. 2 (рубрика Ходене по буквите).

Чосич, Бора. Пътят към Аляска. Прев. П. Иванова. – Литературен вестник, бр. 17, 2013, с. 5. (рубрика Витрина).

2014

Великич, Драган. „За писателите и градовете“. Прев. М.-Й. Стоядинович – Литературен вестник, бр. 6, 2014, с.4 (рубрика Витрина).

Негош, Петър. Горски венец. Прев. А. Романов – Литературен вестник, бр. 7, 2014, с. 4 (рубрика Витрина).

Негош, Петър II Петрович. Горски венец. Прев. А. Романов. – Култура, бр.8, 2014, с.2 (рубрика Ходене по буквите).

Чирянич, Гордана. „Къщата в Пуерто“. Прев. М.-Й. Стоядинович – Литературен вестник, бр. 6, 2014, с. 5 (рубрика Витрина).

2015

Киш, Данило. HOMO POETICUS. Прев. Л. Миндова, А. Игов, С. Андонова – Литературен вестник, бр. 6, 2015, с. 4 (рубрика Витрина).

 

Съобщения

1999

Ковачевич, Душан. Професионалистът. – Култура, бр.45, 1999 [по повод първо представление на МГТ „Зад канала”].

2001

nemalabavo@yahoo.com. Српска Мрежа. – Литературен вестник, бр. 39, 2001, с. 5. [ за сръбски литературни сайтове]

2002

Живкович, Зоран. Седем докосвания.– Литературен вестник, бр. 36, 2002, с. 2 [представяне на книгата].

2006

Евтимов, Йордан, сп. Книжарница. Съобщение за екранизацията на романа “Предумишлено убийство” на Слободан Селенич. – Литературни Балкани, бр.1, 2006, с.320.

2010

Великич, Драган. Руският прозорец.– Литературен вестник, бр.40, 2010, с.2 [представяне на книгата с участието на автора].

 

 Интервюта

1998

Баяц, Владислав. Интелектуалният номад Баяц. Разговор на Диана Чолакова – Култура, бр.35, 1998.

1999

Киш, Данило. Чувствам злото с кожата си. Разговор на Жанин Матийон. Прев. Л. Миндова. – Факел, бр. 6, 1999, с. 31-33.

2000

Баяц, Владислав.Чувствам се като самотен бамбук. Разговор на Георги Господинов. – Литературен вестник, бр. 17, 2000, с. 3.

Павич, Милорад. Нямаме право да избираме бъдещето си. Разговор на Андрей Шарий. Прев. Здр. Петрова. – Факел, бр. 2, 2000, с. 25-28.

Пакович, Златко. Дяволът ни отне шегата. Разговор на Никола Вандов и Диана Попова – Култура, бр.4, 2000.

Хамович, Зоран. „Клио“ и Балканите. Интервю със Зоран Хамович, собственик и мениджър на белградското издателство „Клио“. Разговор на Георги Господинов. – Литературен вестник, бр. 37, 2000, с. 9.

2001

Баяц, Владислав. Любопитството трябва да победи канона. Разговора на Людмила Миндова – Факел, бр.2, 2001, с.184-186.

Божович, Гойко. Издателският проект „Стълбове на културата“ и неговите автори. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 16, 2001, с. 12 [с бележка за проекта].

Михайлович, Драгослав. В литературата винаги трябва да се пише по нов начин. Разговор на Жела Георгиева. – Литературен вестник, бр. 12, 2001, с. 12-13.

Павич, Милорад. Ще си помисля дали да продължа да публикувам в Сърбия. Разговор на Татяна Незич. Прев. С. Андонова. – Литературен вестник, бр. 25, 2001, с. 9.

Павич, Милорад. Книги без корици. Разговор на Зоран Радисавлевич. Прев. С. Андонова. – Литературен вестник, бр. 25, 2001, с. 9-10.

Пакович, Златко. Не съм виновен, но съм отговорен за нещата. Разговор на Никола Вандов, Христо Буцев, Диана Попова – Култура, бр.3, 2001.

Тешанович, Ясмина. Истината за моята смърт. Разговор на Велислава Антонова  – Култура, бр.23,  2001.

2002

Тишма, Александър. Преди Тито, след Милошевич… Разговор на Курт Кьопрунер. Прев. от немски  Ж. Чивиков. – Култура, бр.17, 2002.

2003

Павич, Милорад. Тайната е по-стара от истината. Разговор на Рада Саратлич. Прев. П. Бончева. – Литературен вестник, бр. 27, 2003, с. 16.

2004

Михайлович, Драгослав. Обратна връзка. Драгослав Михайлович пред “Литературни Балкани” Разговор на Георги Гроздев. Прев. Ж. Георгиева – Литературни Балкани, бр. 4, 2004, с.13.

Михайлович, Драгослав. Чадъри и мълнии. Разговор на Георги Коритаров за Блиц +, Радио Нова Европа. Прев. Л. Миндова – Литературни Балкани, бр. 4, 2004, с.273-276.

Михайлович, Драгослав.  В затворите минах… Интервю. Прев. Ж. Георгиева. – Литературни Балкани, бр. 4, 2004, с. 255-265.

Петрович, Горан. Често живеем в миналото или бъдещето, а само понякога – в настоящето. Интервю на . Прев. Ж. Чивиков. – Литературни Балкани, бр.3, 2004, с.231-252.

2005

Иванович, Иван. Войната не решава нищо. Разговор на Георги Гроздев. Прев. А. Ливен. – Литературни Балкани, бр. 2, 2005, с. 33-44.

2006

Басара, Светислав. Интелектуалната свобода няма цена. Разговор на Людмила Миндова – Факел, бр.1, 2006, с. 185-188.

2010

Киш, Данило. Нормалният човек не пише книги. Разговор на Брендън Лемън. Прев. Л. Миндова – Алманах на Факел, 2010, с. 486-494.

2011

Албахари, Давид. Творецът е изгнанник. Разговор на Михайло Пантич. Прев. А. Тихинова – Йованович. – Литературни Балкани, бр. 20, 2011, с. 182.

Албахари, Давид. Малките светлинки на постмодернизма. Разговор на Марин Бодаков. Прев. Р. ЛяповаКултура, бр. 41, 2011, с. 9.

Великич, Драган. Муха между стъклата. Разговор на Митко Новков. Прев. Р. Ляпова –  Култура, бр. 6, 2011, с. 6.

Иванов, Стефан. Вашето литературно събитие на 2011. Анкета. – Литературен вестник , бр.41-42, 2011, с.20.[Данило Киш]

Ленголд, Елена. Страданието е най-голямото табу. Разговор на Любица Арсич. Прев. Р. Ляпова – Литературен вестник , бр.8, 2011,с.10-11.

Христов, Владислав. Вашето литературно събитие на 2011. Анкета. – Литературен вестник , бр.41-42, 2011, с.18 [Давид Албахари].

Чолева, Силвия. Вашето литературно събитие на 2011. Анкета. – Литературен вестник, бр.41-42, 2011, с.13 [Горан  Петрович].

2012

Баяц, Владислав. Не обичам големите думи. Разговор на Силвия Чолева. Прев. Ал. Ливен. – Литературен вестник, бр. 34, 2012, с.1, 4.

Огненович, Вида. Идентичността не трябва да бъде бойница, от която да стреляме по всичко, което е различно  от нас. Разговор на Чавдар Парушев. Прев. С. Гайдарова-Димитрова. – Литературен вестник, бр. 24, 2012, с. 1, 16.

2013

Албахари, Давид. Истината често има повече от едно лице. Разговор на Лидия Кирилова. Прев. Р. Ляпова.– Литературен вестник, бр. 41, 2013, с. 5-6.

Божович, Гойко. Книгата трябва да бъде събитие. Разговор на Силвия Чолева. Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, бр. 4, 2013, с. 11.

2014

Великич, Драган. Да намаляваш стереотипите. Разговор на Марин Бодаков – Култура, бр. 5, 2014, с. 12.

Киш, Данило. Животът, литературата. Разговор с Габи Глайшман, председател на шведския ПЕН клуб. Прев.С. Андонова – Литературен вестник, бр. 34, 2014, с. 9, 12, 13.

Чирянич, Гордана. Да си поет и без стихове. Разговор на Марин Бодаков. Прев. М.-Й. Стоядинович – Култура, бр.41, 2014, с.12.

2015

Киш, Данило. Търся място под слънцето за съмнението. Разговор на Лела Зечкович. Прев. С. Андонова – Литературен вестник, бр. 7, 2015, с. 12-13.

Проданович, Милета. За студентските протести, литературата и духа на едно поколение. Разговора води Чавдар Парушев. Прев. Р. Ляпова – Литературен вестник, бр. 16, 2015, с. 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements