Критическа рецепция на хърватската литература в България ( 1990-2015). Периодичен печат.

Критическа рецепция на хърватската литература в България ( 1990-2015). Периодичен печат.

Статии

1993

Савов, Ганчо. Херцогът на страданието.  Анджелко Вулетич не смени перото с калашник. – Литературен вестник, бр.34, 1993, с.5.

2003

Златар, Андреа. Промени в хърватската култура през 90-те. – Култура, бр.5, 2003.

2006.

Игов, Светлозар. Иво Андрич в „Млада хърватска лирика“. – Литературни Балкани, бр.1, 2006, с.17-129.

Савов, Ганчо. Хървати и българи през вековете. – Литературни Балкани, 1, 2006, с. 23-25.

2009

Кравър, Зоран. С екология против модернизма. Пр.Цв. Паули. – Литературен  вестник, бр. 28, 2009, с. 10-11.

2010

Перишич, Робърт. 25% литература. Прев. Р. ЛяповаКултура, бр. 43, 2010, с. 7.

2014

Бийелич, Марияна. Апокалипсисът като фантазъм на тоталното жертвено обновяване (окончателен катарзис) в поемата „Септември” на Гео Милев. – Литературен вестник, бр. 35, 2014, с. 10-11.

Бийелич, Марияна. Апокалипсисът като фантазъм на тоталното жертвено обновяване (окончателен катарзис) в поемата „Септември” на Гео Милев. – Литературен вестник, бр. 37, 2014, с. 6-7.

 

Рецензии

1998

Микулич, Борислав.  Срещу утехата на сладникавата идеология. Прев. Д. Мукова. – Литературен вестник, бр. 38, 1998, с. 9, 13. [ за  Дубравка Угрешич „Култура на лъжата“].

1999

Биолчев, Боян. Феноменът Кърлежа. – Литературен вестник, бр. 17, 1999, с. 5. [за дисертацията на Ина Христова  „Прозата на Мироллав Кърлежа – прочит през интертекстуалността“].

Личева, Амелия. Между реда и свободата. – Култура, бр.46, 1999 [за Дубравка Угрешич „Американски речник”].

2003

Георгиева, Галина. Ситуация-post-четене вариант на „Култура на лъжата“ на Дубравка Угрешич. – Литературен вестник, бр. 5, 2003, с. 4.

Личева, Амелия. Какво се случва с литературата днес?– Култура, бр. 1/2, 2003 [за  Дубравка Угрешич “Четенето забранено”].

2004

Игов, Светлозар. За блатото и диктаторите. Мирослав Кърлежа: „Банкет в Блитва“. – Литературен вестник, бр. 25, 2004, с. 4-5.

2005

Личева, Амелия. За себе си като снимка. – Култура, бр. 9, 2005 [за  Дубравка Угрешич “Музеят на безусловната капитулация”].

2006

Игов, Ангел. За Балканите, куфарът и всичко останало.– Култура, бр. 40, 2006. [за Дубравка Угрешич „Няма никой вкъщи”].

Кунчев, Божидар. Болката да си човек. –  Литературен вестник, бр.4, 2006, с.3 [за Дубравка Угрешич „Министерство на болката“].

2010

Миндова, Людмила. Вера против мера. – Литературен вестник, бр.13, 2010, с. 4 -5 [за Предраг Матвеевич “Средиземноморски молитвеник”].

Новков, Митко. 6/9: преводи по-встрани.– Култура, бр. 15, 2010 [за Предраг Матвеевич „Средиземноморски молитвеник” ].

2012

Георгиева, Диляна. Хърватски „Очи”. – Литературен вестник, бр. 5, 2012, с. 5. [за  Едо Попович „Очи”].

2014

Игов, Ангел. Засмукан във водовъртежа. – Култура, бр. 9, 2014, с.3 а Игор Щикс „Елияховият стол”].

2015

Гъркова, Зорница. Двуликият Янус – към една митология на разочарованието. – Литературен вестник, бр. 31, 2015, с. 7 [за  Оля Савичевич  „Адио, каубой“].

Дяконова, Емилия. Съдба в тялото. – Литературен вестник, бр. 28, 2015, с. 6 [за Татяна Громача „Дечица божии“].

Игов, Ангел. Наобратно и разклонено.Култура, бр.36, 2015, с.4 [за Миленко Йергович  „Орехови двори”].

 

Отзиви

1990

Радев, Иван. Из кореспонденцията на български писатели с Иван Есих. –  Литературен вестник, бр.5, 1990, с. 4.

1999

Йергович, Миленко. Сараевско Марлборо. Прев.Р. Ляпова. – Литературен вестник, бр. 39, 1999, с. 4 (рубика Витрина).

Угрешич, Дубравка. Американски речник. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 36, 1999, с. 2 (рубика Витрина).

Угрешич, Дубравка. Култура на лъжата. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 42, 1999, с. 17 (рубика Изборът на „Литературен вестник“).

2002

Господинов, Георги. В утробата на моржа Роланд. – Литературен вестник, бр. 26, 2002, с. 4 [слово при представянето на Дубравка Угрешич при публичната й лекция в Червената къща – Център за култура и дебат, София,  28 юни, 2002].

Угрешич, Дубравка. Четенето забранено. Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, бр. 40, 2002, с. 5 (рубика Витрина).

2003

Кърлежа, Мирослав. Банкет в Блитва. Прев. С. Рачева.– Литературен вестник, бр. 39, 2003, с. 4 (рубика Витрина).

2005

Угрешич, Дубравка. Музеят на безусловната капитулация. Прев. Ж.. Георгиева –  Литературен вестник, бр. 2, 2005, с. 4 (рубрика Витрина).

Угрешич, Дубравка. Министерство на болката. Прев. Л. Миндова –  Литературен вестник, бр. 42, 2005, с.24 (рубрика Книгите на 2005 година).

2006

Гавран, Миро. Опит да забравиш. Прев. Ал. Ливен. –  Литературен вестник, бр.23, 2006, с.5 (рубрика Витрина).

Угрешич, Дубравка. Няма никой вкъщи. Прев.Л. Миндова –  Литературен вестник, бр.39, 2006, с.5 (рубрика Витрина).

2010

Барбиери, Велко. Епитафия на императорския сладокусник. Прев. Ж. Георгиева. – Култура, бр. 10, 2010. (рубрика Ходене по буквите).

2011

Карахасан, Джевад. Писма от тъмния вилает. Прев. П. ИвановаКултура, бр. 14, 2011, с. 2 (рубрика Ходене по буквите).

2012

Громача, Татяна. Негър. Прев. Р. Ляпова – Култура, бр.9, 2012, с.2 (рубрика Ходене по буквите).

Стоич, Миле. Небесен пансион. Подб. и прев. Хр. ПоповКултура, бр.13, 2012, с.2 (рубрика Ходене по буквите).

2013

Томич, Анте. Какво е мъж без мустаци. Прев. Р.Ляпова. – Литературен вестник, бр. 27, 2013, с. 4. (рубрика Витрина).

2014

Йергович, Миленко. Мама Леоне. Прев. Р. Ляпова – Литературен вестник, бр. 18, 2014, с. 5 (рубрика Витрина).

Угрешич, Дубравка. „Баба Яга снесла яйце“. Прев. Р. Ляпова – Литературен вестник, бр. 20, 2014, с. 5 (рубрика Витрина).

Херцег, Иван. Неправилности. Прев. Л. Миндова Култура, бр.19, 2014, с.2 (рубрика Ходене по буквите).

Щикс, Игор. Елияховият стол. Прев.  Ж. Георгиева – Литературен вестник, бр. 16, 2014, с. 4 (рубрика Витрина).

2015

Громача, Татяна. Дечица божии. Прев. Р. Ляпова – Литературен вестник, бр. 8, 2015, с. 5 (рубрика Витрина).

Савичевич, Оля. Адио, каубой. Прев. Р. Ляпова – Литературен вестник, бр. 21, 2015, с. 4 (рубрика Витрина).

Томич, Анте. Чудото в Поскокова Драга. Прев. Р. Ляпова – Литературен вестник, бр. 24, 2015, с. 5 (рубрика Витрина).

 

Съобщения

1997

Димитрова, Кристин. До Загреб и назад (През пещенската гара); Заключение. ХХ загребски литературни разговори . – Литературен вестник, бр. 19, 1997, с. 3.

2003

Бодаков, Марин. Смисъл в провала.Култура, бр 30, 2003. [Представяне на книжка 2/3  на сп. Факел с есета на Д. Угрешич].

2009

Гордана  Бенич на поетична вечер в рамките на панаира на книгата – Литературен вестник, бр.37, 2009, с.3, (рубрика Покана).

Чолева, Силвия. “Горанова пролет” в средна Далмация (пътни бележки). – Литературен вестник, бр.18, 2009, с.14.

 

Интервюта

1999

Рада Ивекович – философ, писател, индолог, феминистка. Разговор на Интелектуален колектив „Bastard“ на издателство „Akzin“. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 37, 1999, с. 12-13.

2000

Дракулич, Славенка. Човекът вече сам не може да се познае. Разговор на Алемка Лисински. Прев. Г. Савов. – Литературен вестник, бр. 5, 2000, с. 9 [с бележка за авторката].

Угрешич, Дубравка. Защо си слагам вазата върху хладилника. Разговор на Яша Дърноушек. Прев. от словенски Г. Савов. – Литературен вестник, бр. 23, 2000, с. 1, 10-11.

Угрешич, Дубравка. Балканите нямат copyright над това, което се опитват да ни внушат.. Разговор на Явор Гърдев. – Литературен вестник, бр. 37, 2000, с. 10-11.

Угрешич, Дубравка.Цената на предателството. Разговор на Дьорд Сербхорват. Прев. Св. Кьосева. – Литературен вестник, бр. 37, 2000, с. 11.

2002

Угрешич, Дубравка. Да не би писателите да са снайперисти? Разговор на Марин  Бодаков. – Култура, бр.28, 2002, с.9.

2004

Гавран, Миро. Разумът не е единственото, което ни отличава от животните. Интервю на “Литературни Балкани”.  – Литературни Балкани, бр.3, 2004, с. 165-167 [бележка  за автора].

2006

Бек, Борис. Книгите и медийната пропаганда. Разговор на Валентина Седефчева. – Литературни Балкани, бр.1, 2006, с. 75-80.

Угрешич, Дубравка. Да разказваш с тиксо на устата. Разговор на Людмила Миндова. – Литературни Балкани, бр.1, 2006, с. 65-70.

Угрешич, Дубравка. Вярвам,че литературата променя и поправя света. Разговор на Ани Бурова и Людмила Миндова. –  Литературен вестник, бр.36, 2006,с.1,7.

2008

Дракулич, Славенка. Славенка Дракулич: Да пишеш от жабешка перспектива. Разговор на Людмила Миндова и Марин Бодаков. – Култура, бр. 18, 2008.

2012

Угрешич, Дубравка. Няма бунтарство без значителен личен риск. Разговор на Амелия Личева и Ани Бурова. Прев. Ж. Георгиева – Литературен вестник, бр. 28, Култура по време на криза, с. VII, 2012.

2015

Херцег, Иван. Поезията е от полюса на тишината. Разговора на Марин Бодаков. – Литературен вестник, бр. 6, 2015, с. 4-5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Advertisements