Критическа рецепция на чешката литература в България (1990 – 2015). Периодичен печат

Критическа рецепция на чешката литература в България (1990 – 2015). Периодичен печат

Статии

1992

Паточка, Ян. Еретични есета за философията на историята. Войните на XX в. и XX в. като война. Прев. Маргарита Костадинова. –  Литературен вестник, бр. 17, 1992, с. 8.

1993

Паточка, Ян. Герои на нашето време. Прев. Маргарита Костадинова. – Литературен вестник, бр. 47, 1993, с. 3.

1994

Гросман, Ян. Антикодове или ангажираната артикулация на абсурда. Прев. А. Матеева. – Литературен вестник, бр. 31, 1994, с. 11.

Павлов, Николай. Зелените пера и лабиринтите на полета. Апекти в дефиниранетона тенденции в най-новата чешка поезия. – Литературен вестник, бр. 34, 1994, с. 14 [със стихотворения на Ярослав Свобода, Мирослав Салава, Роберт Янда].

1995

Григоров, Добромир. Милан Кундера в България? – Литературен вестник, бр. 30, 1995, с. 8.

1996

Балабанова, Христина. Ироничната сага на разказвача Кундера. – Литературен вестник, бр. 36, 1996, с. 10-11.

1998

Георгиев, Никола. Внимание, швейкомани, баламосват ви! – Литературен вестник, бр. 26, 1998, с. 5.

1999

Бурова, Ани. Авторефлексивна проза. – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 9 [уводен текст].

Бурова, Ани. Кундера срещу Хавел – тъждеството на противоречията. – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 9, 11.

Григоров, Добромир. Към сюжета на литературнокритическото раздвоение. – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 6.

Григоров, Добромир. Сериозна за „шегата“ на Милан Кундера. – Литературен вестник, бр. 11, 1999, с. 10-11.

Кршиванек, Владимир. Да бъдеш поет в края на хилядолетието. Прев. Галина Белинска. – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 3.

Пинсент, Робърт. Усещане за криза; Идентичност и отговорност. Прев. Мартина Гърдева. – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 9, 10 [из книгата „Въпроси на идентичността”, с бележка за автора].

Ходрова, Даниела. Изпитът през лабиринта. Прев. Добромир Григоров.  – Литературен вестник, бр. 5, 1999, с. 1, 12. [с бележка за автора].

Хоржинек, Зденек. Нетеатърът на Иван Вискочил. Прев. от англ. Теодора Янева. – Литературен вестник, бр. 21, 1999, с. 8. [с бележка за Иван Вискочил].

2000

Бурова, Ани. Прелиствайки главата за 90-те години… – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 1 [уводен текст].

Мацура, Владимир. Контексти на чешката кръчма. Прев. Славея Димитрова. – Литературен вестник, бр. 25, 2000, с. 16.

Яноушек, Павел. Промените в литературната атмосфера след 1989. Прев. Маргарита Костадинова. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 4, 6 [с бележка за автора].

2001

Бурова, Ани. „Светът е изплъзващ се като готически роман…“– Литературен вестник, бр. 42, 2001, с. 1 [уводен текст].

Григоров, Добромир. Идеалният читател и съвършната памет. – Литературен вестник, бр. 21, 2001, с. 10-11.

Груша, Юри. Странно завръщане. Как най-големият чешки писател превръща отчуждението в своя родина. Прев. от немски Мария Каро. – Литературен вестник, бр. 22, 2001, с. 9.

Яноушек, Павел. Напред! Назад! Прев. Анжелина Пенчева. – Литературен вестник, бр. 42, 2001, с. 10-11 [с бележка за автора].

2002

Григоров, Добромир. За ключовите думи на романа и за Владимир Мацура. – Литературен вестник, бр. 5, 2002, с. 4 [за „Гражданинът Монте Кристо“ от Владимир Мацура].

Григоров, Добромир. Никола Георгиев на 65. Лесно ли е … да се чете Хашек. – Култура, бр. 44, 2002.

Доносници и литература. Значителни творби. – Литературен вестник, бр. 23, 2002, с. 13 [не е посочен автор].

Личева, Амелия. Литературната 2001. – Култура, бр. 1, 2002, с. 7 [литературни събития за 2001: „Самоличност” и „Шегата” на Милан Кундера].

Свободова, Катержина, Шалек, Марек. И за наводненията е виновен комунизмът (Вацлав Хавел). – Литературен вестник, бр. 32, 2002, с. 11.

2002

Тиханов, Галин. Защо съвременната литературна теория се ражда в Централна и Източна Европа? – Култура, бр. 2, 2002, с. 10-11 [за Пражкия лингвистичен кръжок].

2003

Балащик, Мирослав. Метаморфозите на прозата. Прев. Владимир Пенчев. – Литературен вестник, бр. 25, 2003, с. 4, 11 [с бележка за автора].

Бурова, Ани. В този брой на ЛВ гостува списание „Host“…  – Литературен вестник, бр. 25, 2003, с. 1 [уводен текст].

Крал, Петър. Чешката поезия и светът след катастрофата. Прев. Михаела Кузмова. – Литературен вестник, бр. 25, 2003, с. 5, 15 [с бележка за автора].

Кратохвил, Иржи. Обяснение в любов към романа. Прев. Анжелина Пенчева. – Литературен вестник, бр. 25, 2003, с. 12-13 [с бележка за автора].

Христова, Наталия. Митът за българското отсъствие. – Култура, бр. 26, 2003 [цитира броя на „Homo Bohemicus“, посветен на 1968 г. и статии на В. Тодоров, В. Радев, Ив. Павлов, Хр. Балабанова и др.].

2004

Бурова, Ани. Изговаряне на фрагментаризирания свят (съвременна българска проза). – Литературен вестник, бр. 24, 2004, с. 12-13 [с бележка „Българската литература – гост в Host].

Бурова, Ани. Основаното в началото на 90-те години издателство „Петров”… – Литературен вестник, бр. 31, 2004, с. 9 [уводен текст].

Капралова, Дора. Petrov – възпитаване на успеха в Чехия. Прев. Михаела Кузмова. – Литературен вестник, бр. 31, 2004, с. 9, 10.

Сампсън, Фиона. Въведение. Прев. от английски Биляна Курташева. – Литературен вестник, бр. 31, 2004, с. 3 [Въведение към антологията A Fine Line. New poetry from Eastern and Central Europe; вкл. поезия и от Полша, Чехия, Словакия, Словения, България; с бел. от Вацлав Хавел].

Трендафилов, Владимир. Сънят на изобилието ражда липси. Обзор на преводната поезия 2000-2003 г. – Култура, бр. 38, 2004 [вкл. за стихосбирките на М. Холуб, Я. Скацел и антологията „Сметало на любовта“].

Хранова, Албена. Изобретяването на езика (съвременна българска поезия). – Литературен вестник, бр. 24, 2004, с. 12. [с бележка „Българската литература – гост в Host].

2005

Яноушек, Павел. За какво служи литературата? Кратък курс по самозащита. Прев. Анжелина Пенчева. –  Литературен вестник, бр. 12, 2005, с. 6, 12-13.

2006

Махала, Лубомир. Съдбините на чешкия и словашкия постмодернизъм. Прев. Славея Димитрова –  Литературен вестник, бр. 36, 2006, с. 14.

Скалова, Ивана. Всекидневието на българските войници в Прага през 1968. Прев. Диана Иванова. –  Литературен вестник, бр. 23, 2006, с . 6.

2008

Леви, Александър. Милан Кундера във въртележката на миналото. – Култура, бр. 36, 2008.

2015

Иванова, Димана. За книгата „Аз съм твоята съдба“ на чешката поетеса Бронислава Волкова. – Литературен вестник, бр. 29, 2015, с. 6.

Терзиев, Асен. Експеримент по чешки. – Литературен вестник, бр. 9, 2015, с. 8.

 

Рецензии

1991

Михайловска, Елена. Пътят на „посттоталитарните“ общества? Или за политическите есета на Вацлав Хавел. – Литературен вестник, бр. 8, 1991, с. 4 [за „Политически есета” от Вацлав Хавел].

1993

Савов, Ганчо. Неостаряваща сатира за „Изкусителката и нейното куче. Старочешки декамерон от XIVвек“. – Литературен вестник, бр. 46, 1993, с. 2 [за „Изкусителката и нейното куче. Старочешки декамерон от XIV век”].

1994

Русева, Жана. Последната книга на Милан Кундера. – Литературен вестник, бр. 6, 1994, с. 3 [за „Завети и предателства” от Милан Кундера].

1995

Балабанова, Христина. Езикът – духовна диагностика. – Литературен вестник, бр. 14, 1995, с. 2 [за „Критика на думите. Петдесет и две неделни проповеди“ от Карел Чапек].

1999

Великов, Димитър. „Полковникът Птица“ в Прага – Култура, бр. 11, 1999 [за „Полковникът Птица“ на Христо Бойчев].

Кирова, Милена. Даниела Ходрова: градът – живот. – Култура, бр. 26, 1999 [за „Двойно начало. Роман за мъртвите“ от Даниела Ходрова].

2000

Кирова, Милена. Кундера, патриархалният романтизъм на битието. – Култура, бр. 21, 2000 [за „Непосилната лекота на битието“ от Милан Кундера].

Личева, Амелия. Насред разпнатостта. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 3 [за „Двойно начало” от Даниела Хордова].

2001

Караконова, Марина. Петата българска история, написана от чех. – Култура, бр. 4, 2001 [за „История на България“ от Ян Рихлик].

Тиханов, Галин. Пустините на Бохемия и дебрите на Балкана. – Литературен вестник, бр. 15, 2001, с. 8 [за книгата „The Deserts of Bohemia. Czech Fiction and Its Social Context” от Питър Стайнър].

2002

Караконова, Марина. Чешки словесни чакри. – Култура, бр. 36, 2002 [за сп. „Панорама”, бр. 1, 2002 на тема „Десет чешки прозаици на XX век между реалността и визията”].

Личева, Амелия. Мемоарите на Поспишил. – Култура, бр. 25, 2002 [за „Изтъркаляйте буретата“ от Ладислав Поспишил].

На три граници за три танцови представления от афиша на „Kоnfrontace 2002“. – Литературен вестник, бр. 39, 2002, с. 8 [по повод фестивала за нов танц „Конфронтации“ в Прага].

Попов, Кирил. Нобеловата награда и „Обелискът на чумата“.  – Литературен вестник, бр. 17, 2002, с. 4 [за „Обелискът на чумата“ от Ярослав Сайферт].

2003

Бурова, Ани. Чешкият казус на 90-те: Вивег. – Литературен вестник, бр. 2, 2003, с. 5.

Божанкова, Ренета. Буква, която убива. – Литературен вестник, бр. 7, 2003, с. 6. [за „Тета“ от Даниела Ходрова].

Йорданова, Юлия. Мост между два дома– Литературен вестник, бр. 12, 2003, с. 4-5 [рецензия за „Двата дома на жанра. Типология на жанровите преходи между фолклора и литературата” и „Мост междувселени. Баладите на Карел Яромир Ербен” от Анжелина Пенчева].

Ковачев, Огнян. Кучето на паметта, рицарят сляп и буквата. – Литературен вестник, бр. 11, 2003, с. 4-5 [за „Тета” от Даниела Ходрова].

Личева, Амелия. Нов вид евроскептицизъм. – Култура, бр. 46, 2003 [за „Europeana. Кратка история на ХХ век” от Патрик Оуржедник].

Чолева, Силвия. Пътеводител към Буквата. – Литературен вестник, бр. 26, 2003, с. 4 [за „Тета“ от Даниела Ходрова].

2004

Бодаков, Марин. Сухи корени. – Култура, бр. 14/15, 2004 [за „Незнанието” от Милан Кундера].

Бурова, Ани. „Europeana”, безстрастният разказ. – Литературен вестник, бр. 34, 2004, с. 14.

Бурова, Ани. „Сол в раните”, една двуезична книга. – Литературен вестник, бр. 39, 2004, с. 5.

Личева, Амелия. За верността към етикетите. – Култура, бр. 17, 2004 [за „Незнанието“ от Милан Кундера].

Пенчева, Анжелина. Скатософия или размишления над една антология и отвъд нея. – Литературен вестник, бр. 29, 2004, с. 10. [за антологията „Velká kniha o hovně“].

2005

Господинов. Чешкият случай. – Култура, бр. 28, 2005 [съдържа рецензии от Бара Грегорова, Даниела Ивашита и Ондржей Хорак за чешките издания на „И други истории” и „Естествен роман” от Георги Господинов; прев. Ани Бурова; с бележки от редакцията на в-к „Култура” и Ани Бурова].

2006

Бурова, Ани. Миналото като генератор на съвременната проза. – Литературен вестник, бр. 12, 2006, с. 6  [за „Как вълците ме изядоха“ от Ирена Доускова].

2008

Димитров, Людмил. От модернизма към авангарда или как се прави неруска русистика – Литературен вестник, бр. 10, 2008, с. 4 [за „Od moderny k avantgardě. Rusko-české paralely” от Danuše Kšicová].

Ковачев, Огнян. Краевековна готика и (анти)утопия в „Седмоцърквие“ на Милош Урбан. – Литературен вестник, бр. 10, 2009, с. 4, 5.

Радева, Яница. Да поиграем на народна топка. – Литературен вестник, бр. 2, 2008, с .6 [рецензия за „Народна топка“.от Михал Вивег].

Чолева, Силвия. Играта без край. – Литературен вестник, бр. 36, 2008, с. 6 [рецензия за „Хепиенд“ от Даниела Фишерова].

2009

Трифонова, Йорданка. Как ухае камбаната? – Литературен вестник, бр. 34, 2009, с. 2 [за „Как отливахме камбаната“ от Вацлав Данек].

2011

Новков, Митко. Като сме поели към Ада, поне да е с добраумнаинтересна книга. – Литературен вестник, бр. 3, 2011, с. 6 [за „Поемеш ли към Ада, яхай хубава кобила“ от Ян Яндоурек].

Чолева, Силвия. Метеорология на любовта.– Култура, бр. 10, 2011, с. 4. [за „Демони на лошото време“ от Ева Кантуркова].

2012

Григоров, Добромир. Поети и предателства. „Животът е другаде” – още един роман на Милан Кундера в изключителния превод на Анжелина Пенчева. – Култура, бр. 14, 2012, с. 6.

Игов, Ангел. Приземяване.– Култура, бр. 18, 2012, с. 4 [за „Животът е другаде” от Милан Кундера].

Кирова, Милена. Животът – между историята и съня. – Култура, бр. 9, 2012, с. 1. [за „Животът е другаде” от Милан Кундера]

Радева, Яница. „Обслужвал съм английския крал”: пристрастен прочит [за „Обслужвал съм английския крал” от Бохумил Храбал] – Литературен вестник, бр. 40, 2012, с. 4-5.

2015

Кирова, Милена. Последният модернист.Култура, бр. 23, 2015, с. 4 [за „Завесата. Есе в седем части” от Милан Кундера]

 

Отзиви

1996

Кундера, Милан. Смешни любови. Прев. Анжелина Пенчева, Янко Бъчваров, Иван Павлов. София: ИК „Христо Ботев”, 1995. – Литературен вестник, бр. 20, 1996, с. 4 (рубрика Витрина).

1997

Алманах „Бохемия ‘98. Част I. Съст. Величко Тодоров. София: УИ „Св. Климент Охридски“. – Литературен вестник, бр. 33, 1997, с. 5 (рубрика Витрина).

Българска хашекиада. Статии за „Швейк“ и за разказите на Ярослав Хашек от Никола Георгиев. Съст. Величко Тодоров. Голяма чешка библиотека 2/1997. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1997. – Литературен вестник, бр. 14, 1997, с. 5 (рубрика Витрина).

1998

Алманах „Бохемия ‘98. Част II. Съст. Величко Тодоров. София: УИ „Св. Климент Охридски”. – Литературен вестник, бр. 9, 1998, с. 4 (рубрика Витрина).

Ленкова, Горяна. България в Чехия – Култура, бр. 49, 1998 [за премиерата на  „Полковникът-птица” на Христо Бойчев в „Дивадло на забрадли” („Театър на перилата“)].

Ничев, Боян. Непознатата позната Чехия. София: Отворено общество, 1998. – Литературен вестник, бр. 10, 1998, с. 4 (рубрика Витрина).

„Преди да станеш радост…” Сборник в памет на Григор Ленков по случай недоживяната 60-годишнина от рождението му. Съст. Горяна Ленкова, Величко Тодоров. София: Бохемия клуб – УИ „Св. Климент Охридски“, 1998. –  Литературен вестник, бр. 23, 1998, с. 5 (рубрика Витрина).

Тодоров, Величко. И свой своя (не) позна… Етюди по славянска имагинистика. Част III. София: Бохемия клуб – УИ „Св. Климент Охридски“, 1998. – Литературен вестник, бр. 26, 1998, с. 5 (рубрика Витрина).

1999

Бурова, Ани. Монолози… диалози… конференции. – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 4 [отзив за българо-чешката конференция „Антропология на диалога”, 14 – 16 декември 1998, Прага].

Костадинова, Маргарита; Григоров, Добромир. Най-обичаните си отиват твърде рано… Владимир Мацура (1945 – 1999). – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 4 [In memoriam, по повод кончината на Владимир Мацура].

Кохак, Еразим. Пътеводител по демокрацията. Прев. Валентин Траянов. София: Валентин Траянов, 1999. – Литературен вестник, бр. 36, 1999, с. 5 (рубика Витрина).

Кундера, Милан. Бавността. Прев. от фр. Боян Знеполски. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1999. – Литературен вестник, бр. 24, 1999, с. 4 (рубрика Витрина).

Кундера, Милан. Самоличност. прев. Росица Ташева – в сп. „Факел”, бр. 4 и 5, 1998 – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 5 (рубрика Витрина).

Незвал, Витезслав. Азбука. Прев. Добромир Григоров, Георги Господинов – в сп. „Летература”, бр. 19, 1998. – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 5 (рубрика Витрина).

Павлов, Иван. Литературни предизвикателства и славистични търсения, София: Бохемия клуб, УИ „Св. Климент Охридски”, 1998. – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 4 (рубрика Витрина).

Тодоров, Величко. И свой своя (не)позна… Етюди по славянска имагинистика, част трета, София: Бохемия клуб, УИ „Св. Климент Охридски”, 1998. – Литературен вестник, бр. 19, 1999,  с. 4 (рубрика Витрина).

Чехи в България – история и типология на една цивилизаторска роля. Част III. Съст. Величко Тодоров. София: Бохемия клуб – УИ „Св. Климент Охридски“, 1999. – Литературен вестник, бр. 6, 1999, с. 4 (рубрика Витрина).

Чолакова, Жоржета. Лицата на човека, Пловдив: Дом за литература и книга, 1998. – Литературен вестник, бр. 19, 1999,  с. 4 (рубрика Витрина).

2000

Българският роман на Витезслав Незвал. Прев. и съст. Вътьо Раковски. София: изд. Аб, 2000. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 4 (рубрика Витрина).

Ванчура, Владислав. Лъкът на кралица Доротка. Прев. Гинка Бакърджиева. София: Бохемия клуб, Херон прес, 2000. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 5 (рубрика Витрина).

Гостуване на директора на Итститута по литература към ЧАН д-р Павел Яноушек в Софийския и Пловдивския университет. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 2 (рубрика Видено и чуто).

Кундера, Милан. Непосилната лекота на битието. Прев. Анжелина Пенчева. София: Колибри, 2000, 319 с. – Литературен вестник, бр. 18, 2000, с. 4 (рубрика Витрина).

Кундера, Милан. Непосилната лекота на битието. Прев. Анжелина Пенчева. София: Колибри, 2000 – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 4 (рубрика Витрина).

Младенова, Маргарита. Предстоящо. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 2 [отзив за изданията на Бохемия клуб].

Сп. Панорама – Съвременна чешка литература, бр. 3, 1999. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 5 (рубрика Витрина).

Ходрова, Даниела. Двойно начало. Прев. Маргарита Кюркчиева. София: Панорама, 1999 – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 4 (рубрика Витрина).

Homo Bohemicus, кн. 1/2, 1999. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 2 (рубрика Периодическо списание).

Христов, Кирил. Каменният блян на Прага / Christov, Kiril. Symfonie Prahy. София: Аб, 2000, 194 с. – Литературен вестник, бр. 29, 2000, с. 4 (рубрика Витрина).

Чолакова, Жоржета. Чешкият сюрреализъм на 30-те години. Прага: Каролинум, 1999. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 5 (рубрика Витрина).

2001

Григоров, Добромир. Милан Кундера и познанието на романа. София: Колибри, 2001. – Литературен вестник, бр. 27, 2001, с. 189. (рубрика Витрина).

Кратохвил, Иржи. Любов моя, постмодерна. Прев. Анжелина Пенчева. София: Херон прес, 2001. – Литературен вестник, бр. 13, 2001, с. 5. (рубрика Витрина).

Кундера, Милан. Книга за смеха и забравата. Прев. Боян Знеполски. София: Колибри, 2001, – Литературен вестник, бр. 32, 2001, с. 5 (рубика Витрина).

Мацура, Владимир. Гражданинът Монте Кристо. Прев. Анжелина Пенчева. София: Панорама, 2001, 328 с. – Литературен вестник, бр. 14, 2001, с. 4. (рубрика Витрина).

Кундера, Милан. Шегата. Прев. Васил Самоковлиев. София: Колибри, 2001. – Литературен вестник, бр. 27, 2001, с. 5. (рубрика Витрина).

Сайферт, Ярослав. Обелискът на чумата. Прев. Вътьо Раковски. София: Аб, 2001. – Литературен вестник, бр. 42, 2001, с. 4 (рубрика Витрина).

2002

Бодаков, Марин. Похвалите…: Изборът на Култура. – Култура, бр. 33, 2002. [Представяне на втора и трета книжка на сп. „Факел. Чудната история на комунизма“ – разговор между Вацлав Хавел и Адам Михник].

Дечева, Виолета. По-лесно ли е да се свири на флейта. – Култура, бр. 35, 2003. [за постановка на „Вернисаж“ от Вацлав Хавел].

Кундера, Милан. Самоличност. Прев. от френски Росица Ташева. София: Колибри, 2001. – Литературен вестник, бр. 2, 2002, с. 4 (рубрика Витрина).

Поспишил, Ладислав. Изтъркаляйте буретата. Прев. Валентин Траянов. София: Валентин Траянов, 2002, 220 с. – Литературен вестник, бр. 24, 2002, с. 4 (рубика Витрина).

Ротрекъл, Зденек. Снежен гроздобер. Прев. Димитър Стефанов. София: Матом, 2002. – Литературен вестник, бр. 25, 2002, с. 5. (рубика Витрина).

Хачикян, Анахит. Тета. – Култура, бр. 5, 2003 [за ремиерата на романа „Тета” от Даниела Ходрова].

2003

Вивег, Михал. Възпитаване на девойки в Чехия. Прев. Маргарита Младенова. София: ИК Колибри, 2002. – Литературен вестник, бр. 25, 2003, с. 5 (рубрика Витрина).

Клима, Иван. Влюбени за един ден. Прев. Елена Семерджиева. София: Херон прес, 2002. – Литературен вестник, бр. 25, 2003, с. 4 (рубрика Витрина).

Михал, Карел. Чест и слава. Прев. Радост Железарова. София: Херон прес, 2002. – Литературен вестник, бр. 25, 2003, с. 4 (рубрика Витрина).

Можни, Иво. Защо така лесно… Някои смешни основания за нежната революция. Прев. Огнян Божков. София: Изток-Запад, 2003. – Литературен вестник, бр. 26, 2003, с. 3 (рубрика Ново).

Можни, Иво. Защо така лесно… Някои смешни основания за нежната революция. Прев. Огнян Божков. София: Изток-Запад, 2003. – Литературен вестник, бр. 30, 2003, с. 5 (рубрика Витрина).

Скацел, Ян. На дъното на песента. Прев. Димитър Стефанов. София: Матом, 2001. – Литературен вестник, бр. 25, 2003, с. 4 (рубрика Витрина).

Ходрова, Даниела. Тета. Прев. Добромир Григоров. София: Стигмати, 2002. – Литературен вестник, бр. 25, 2003, с. 5 (рубрика Витрина).

Homo Bohemicus, бр. 4, 2002 – Литературен вестник, бр. 25, 2003, с. 2 (рубрика Периодическо списание).

Чапек, Карел, Чапек, Йозеф. Из живота на насекомите. Прев. Светомир и Ясен Иванчеви. София: Херон прес, 2001. – Литературен вестник, бр. 25, 2003, с. 5 (рубрика Витрина).

2004

Георги Господинов – на чешки. – Литературен вестник, бр. 22, 2004, с. 5 (рубрика Abroad).

Караконова, Марина. Йозеф Шкворецки навърши 80 години. – Култура, бр. 37, 2004.

Кроужилова, Людмила. Сол в раните. Прев. Димитър Стефанов. София: Матом, 2004. – Литературен вестник, бр. 24, 2004, с. 4 (рубрика Витрина).

Кундера, Милан. Незнанието. Прев. от френски Боян Знеполски. София: Колибри, 2004. – Литературен вестник, бр. 20, 2004, с. 5 (рубрика Витрина).

Трендафилов, Владимир. Сънят на изобилието ражда липси. Обзор на преводната поезия 2000-2003 г. – Култура, бр. 38, 2004 [за стихосбирката на чешкия поет Ян Скацел и словашката антология „Истината с безкрайно дълги крака“].

2005

Бурова, Ани. Господинов. Чешкият случай. – Култура, бр. 28, 2005 [за рецепцията на „И други истории” и „Естествен роман” от Г. Господинов в Чехия, с бележка на редакцията; съдържа откъси от чешки рецензии за книгите в превод на български].

Сухи, Йозеф. Цветовете на тишината. Прев. Вътьо Раковски. София: Панорама, 2005. –  Литературен вестник, бр. 24, 2005, с. 5 (рубрика Витрина).

Кундера, Милан. Валс на раздяла. Прев. Мариана Лоскова. София: Колибри, 2005. –  Литературен вестник, бр. 35, 2005, с. 5 (рубрика Витрина).

Доускова, Ирена. Как вълците ме изядоха. Прев. Анжелина Пенчева, Владимир Пенчев. София: Колибри, 2005. –  Литературен вестник, бр. 36, 2005, с. 4 (рубрика Витрина).

Ходрова, Даниела. Какавидите.  Прев. Добромир Григоров. София: Стигмати, 2005. –  Литературен вестник, бр. 5, 2005, с. 4 (рубрика Витрина).

2006

Оуржедник, Патрик. Подходящ момент, 1855. Прев. Йорданка Трифонова. София: Факел експрес, 2006. –  Литературен вестник, бр. 31, 2006, с. 4 (рубрика Витрина).

2007

Вивег, Михал. Народна топка. Прев. Маргарита Младенова. София: Колибри, 2007. – Култура, бр. 31, 2007 (рубрика Нови книги).

Вивег, Михал. Народна топка. Прев. Маргарита Младенова. София: Колибри, 2007. – Литературен вестник, бр. 32, 2007, с. 5 (рубрика Витрина).

Кундера, Милан. Изкуството на романа. Прев. от френски Боян Знеполски. София: Колибри, 2007.  – Литературен вестник, бр. 25, 2007, с. 5 (рубрика Витрина).

Пала, Мариан. Записките на чистачката Мод. Прев. Анжелина Пенчева. София: Колибри, 2007.  – Литературен вестник, бр. 32, 2007, с. 4 (рубрика Витрина).

Парал, Владимир. Панаир на сбъднатите желания; Интимна вихрушка. Прев. Васил Самоковлиев. София: Херон прес, 2007. – Литературен вестник, бр. 18, 2007, с. 4 (рубрика Витрина).

Хашек, Ярослав.  Грехът на поп Ондржей. Прев. Светомир Иванчев. София: Сиела, 2007. – Култура, бр. 31, 2007. (рубрика Нови книги).

Ходрова, Даниела. Комедия. Прев. Маргарита Кюркчиева. София: Панорама плюс, 2006. – Литературен вестник, бр. 10, 2007, с. 4 (рубрика Витрина).

Чех, Сватоплук. Разходката на пан Броучек из XV столетие. Прев. Невена Захариева. София: Еднорог, 2007. – Литературен вестник, бр. 13, 2007, с. 4 (рубрика Витрина).

2008

Дивиш, Иван. Което казвам. Прев. Димитър Стефанов. София: Хайни, 2008. – Литературен вестник, бр. 30, 2008, с. 5 (рубрика Витрина).

Кратохвил, Иржи. Лейди Карнавал. Прев. Луиза Бусерска. София: Стигмати, 2008. – Литературен вестник, бр. 31, 2008, с. 4 (рубрика Витрина).

Незвал, Витезслав. Като две капки вода. Прев. Евелина Йоцова. София: Херон прес, 2008. – Литературен вестник, бр. 23, 2008, с. 4 (рубрика Витрина).

Незвал, Витезслав. Като две капки вода. Прев. Евелина Йоцова. София: Херон прес, 2008. – Литературен вестник, бр. 28, 2008, с. 4 (рубрика Витрина).

Урбан, Милош. Седмоцърквие. Прев. Анжелина Пенчева. София: Стигмати, 2008. – Литературен вестник, бр. 30, 2008, с. 4 (рубрика Витрина).

Фишерова, Даниела. Хепиенд. Прев. Маргарита Кюркчиева. София: Ерго, 2008. – Литературен вестник, бр. 23, 2008, с. 5 (рубрика Витрина).

Шабат, Ярослав. Паточка, Якуб. „За” Милан Кундера. Прев. Розалия Байрактарова. – Литературен вестник, бр. 35, 2008, с. 3.

2009

Бодаков, Марин. Отиване – връщане. В Прага.– Култура, бр. 9, 2009 [рубрика Културен коктейл, за чешкия брой на сп. Алтера, бр. 1-2, 2009].

Коменски, Ян Амос. Лабиринтът на света и раят на сърцето. Прев. Маргарита Младенова. Прага: Валд прес, 2009. – Литературен вестник, бр. 34, 2009, с. 4 ( рубрика Витрина).

Оуржедник, Патрик. Ad acta. Прев. Йорданка Трифонова. София: Прозорец, 2009. – Литературен вестник, бр. 29, 2009, с. 4 (рубрика Витрина).

Фертилио, Дарио. Случаят Кундера. Кой съди един писател. Манеа пробива фронта от интелектуалци, които го защитават. Прев. от италиански Дария Карапеткова. – Литературен вестник, бр. 1, 2009, с. 5.

Ходрова, Даниела. Денят на Перун. Прев. Маргарита Кюркчиева. София: Панорама плюс, 2009.  – Литературен вестник, бр. 9, 2009, с. 5 (рубрика Витрина).

2010

Вивег, Михал. Чудесни години – кучета ги яли. Прев. Маргарита Младенова. София: Колибри, 2010. – Литературен вестник, бр. 28, 2010, с. 5 (рубрика Витрина).

Господинов, Георги. Лапидариум. – Литературен вестник, бр. 21, 2010, с. 3 [съдържа откъси от рецензии на Ондржей Ханус, Ондржей Хорак, Йонаш Зборжил, Иво Хорак за чешкото издание на „Лапидариум” от Георги Господинов; прев. Ани Бурова; публикувано в рубрика Abroad].

Караконова, Марина. Разплитане на Оуржедник. Прев. Йорданка Трифонова – Култура, бр. 2, 2010, с. 2 [за „Ad Acta” от Патрик Оуржедник].

Мацура, Владимир. Информаторът; Комендантът; Гувернантката; Медикус. Прев. Маргарита Симеонова. София: Стигмати – Бохемия клуб, 2010. – Литературен вестник, бр. 28, 2010, с. 5 (рубрика Витрина).

Стоянова, Надежда. Предизвикателства на преводимостта. – Литературен вестник, бр. 8, 2010, с. 5 [за сп. „Литературата“, бр. 5.]

2011

Айваз, Михал. Пътуване на юг. Прев. Маргарита Кюркчиева. София: Ерго, 2011.– Литературен вестник, бр. 32, 2011, с. 4 (рубрика Витрина).

Айваз, Михал. Другият град. Прев. Добромир Григоров. София: Стигмати – Бохемия клуб, 2011. – Литературен вестник, бр. 41-42, 2011, с. 4 (рубрика Витрина).

Василева, Веселина. Нови книги от Издателството на Нов български университет. [Чапек, Карел. Критика на думите. Петдесет и две литературни проповеди] – Литературен вестник, бр. 8, 2011, с. 7.

Иванов, Стефан. Вашето литературно събитие на 2011. – Литературен вестник , бр.41-42, 2011, с. 20 [за М. Кундера, в отговор на анкета за литературното събитие на годината].

Кундера, Милан. Завети и предателства. Прев. от френски Росица Ташева. София: Колибри, 2011. – Литературен вестник, бр. 11, 2011, с. 4 (рубрика Витрина).

Ракьовски, Цветан. Вашето литературно събитие на 2011. – Литературен вестник, бр.41-42, 2011, с. 19 [за М. Кундера, в отговор на анкета за литературното събитие на годината].

Рийдълбаухова, Тереза. Една дълга нощ в Бискупов. Прев. Димана Иванова.Култура, бр. 14, 2011, с. 2 (рубрика Ходене по буквите).

Рихлик, Ян, Пенчев, Владимир. История на Чехия. София. Парадигма, 2010 – Литературен вестник, бр. 3, 2011, с. 4 (рубрика Витрина).

Рудиш, Ярослав. Небето под Берлин. Прев. Христина Дейкова. София: Стигмати, 2011. – Литературен вестник , бр. 5, 2011, с. 4 (рубрика Витрина).

Славяните и техните контакти. Доклади от IX национални славистични четения, посветени на 120-годишнината на славистиката в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. София: ЕТО, 2010. – Литературен вестник, бр. 21, 2011, с. 4 (рубрика Витрина).

Ходрова, Даниела. Призоваване. Прев. Маргарита Симеонова. София: Стигмати – Бохемия клуб, 2011. – Литературен вестник , бр. 41, 2011, с. 5 (рубрика Витрина).

Ходрова, Даниела. Призоваване. Прев. Маргарита Симеонова. София: Стигмати – Бохемия клуб, 2011. – Литературен вестник , бр. 42, 2011, с. 5 (рубрика Витрина).

Христов, Александър. Българската литература в превод. – Литературен вестник, бр. 20, 2011, с. 3 [за проведената дискусия в Гьоте институт – „Превод и преход“].

Чапек. Карел. Критика на думите – петдесет и две неделни проповеди. Прев. Йорданка Трифонова. София: Нов български университет, 2011. – Литературен вестник, бр. 17, 2011, с. 5 (рубрика Витрина).

Шкворецки, Йозеф. Бассаксофон. Прев. Гинка Бакърджиева, Маргарита Симеонова. София: Стигмати – Бохемия клуб, 2010. – Литературен вестник, бр. 19, 2011, с. 5 (рубрика Витрина).

2012

Баяя, Антонин. Вълчеотдание. Прев. Маргарита Кюркчиева. София: Ерго, 2012. – Литературен вестник, бр. 21, 2012, с. 4. (рубрика Витрина).

Кундера, Милан. Животът е другаде. Прев. Анжелина Пенчева. София: Колибри, 2012. – Литературен вестник, бр. 9, 2012, с. 4.  (рубрика Витрина).

Храбал, Бохумил. Обслужвал съм английския крал. Прев. Васил Самоковлиев. София: Колибри, 2012. – Литературен вестник, бр. 24, 2012, с. 5. (рубрика Витрина).

Храбал, Богумил. Уроци по танци за възрастни и напреднали. Прев. Васил Самоковлиев. София: Колибри, 2012. – Литературен вестник, бр. 38, 2012, с. 4. (рубрика Витрина).

 

Храбал, Бохумил. Уроци по танци за възрастни и за напреднали. Прев. от чешки Васил Самоковлиев.Култура, бр. 42, 2012, с. 2 (рубрика Ходене по буквите).

2013

Българската бохемистика днес. Съст. Христина Дейкова, Владимир Пенчев. София: Парадигма, Бохемия клуб, 2012. – Литературен вестник, бр. 12, 2013, с. 4 (рубрика Витрина).

Ванчура, Владислав. Маркета Лазарова. Прев. Васил Самоковлиев. София: Парадокс, Бохемия клуб, 2013. – Литературен вестник, бр. 19, 2013, с. 4 (рубрика Витрина).

Прохазкова, Ленка. Слънце в зенита. Роман за Ян Палах. Прев. Владимир Пенчев. София: Парадокс, 2013. – Литературен вестник, бр. 19, 2013, с. 5 (рубрика Витрина).

Яндоурек, Ян. Бомба под леглото. Прев. Маргарита Кюркчиева. София: Ерго, 2013. – Литературен вестник, бр. 17, 2013, с. 5 (Рубрика Витрина).

2014

Кундера, Милан. Книга за смеха и забравата. Прев. от френски Боян Знеполски. София: Колибри, 2014. – Литературен вестник, бр. 7, 2014, с. 4 (рубрика Витрина).

Соукупова, Петра. Без следа. Прев. от чешки Радост Железарова. Сфия: АПП Аля, 2014. – Литературен вестник, бр. 22, 2014, с. 4 (рубрика Витрина).

сп. Homo Bohemicus, бр. 1, 2014. Разлистване на архивите. Свидетелства за известни (и недотам) „български” чехи – Литературен вестник, бр. 35, 2014, стр. 4 (рубрика Витрина).

Рудиш, Ярослав. Булевард Народен. Прев. от чешки Маргарита Кюркчиева. София: Панорама плюс, 2014. – Литературен вестник, бр. 35, 2014, стр. 5 (рубрика Витрина).

Кундера, Милан. Завесата. Есе в 7 части. Прев. от френски Р.Ташева. София: Колибри, 2014. – Литературен вестник, бр. 40, 2014, стр. 5 (рубрика Витрина).

Кундера, Милан. Завесата. Есе в 7 части. Превод от френски Росица ТашеваКултура, бр. 41, 2014, с. 2 (рубрика Ходене по буквите).

2015

20 години Бохемия клуб. Юбилеен сборник. Съст. Владимир Пенчев. София: Парадигма, 2014. – Литературен вестник, бр. 8, 2015, с. 5 (рубрика Витрина).

Бинар, Владимир. Пяната на китаеца. Прев. Йорданка Трифонова. София: Сонм, 2014. – Литературен вестник, бр. 13, 2015, с. 4 (рубрика Витрина).

Бурова, Ани. Литературата и фрагментаризираният свят. София: Парадигма, 2014. – Литературен вестник, бр. 27, 2015, с. 5 (рубрика Витрина).

Кундера, Милан. Празникът на незначителността. Прев. от френски Росица Ташева. София: Колибри, 2015. – Литературен вестник, бр. 28, 2015, с. 5 (рубрика Витрина).

Соукупова, Петра. На море. Прев. Радост Железарова. София: АПП Аля, 2014. – Литературен вестник, бр. 13, 2015, с. 5 (рубрика Витрина).

Фукс, Ладислав. Крематорът. Прев. Гинка Бакърджиева. София: Парадокс, 2015. – Литературен вестник, бр. 13, 2015, с. 5 (рубрика Витрина).

Шинделка, Марек. Останете с нас. Прев. Красимир Проданов. София: Изида, 2015. – Литературен вестник, бр. 36, 2015, с. 4 (рубрика Витрина).

Homo Bohemicus, бр. 2, 2014 – Из архивите. Потомците на „българските“ чехи  – Литературен вестник, бр. 28, 2015, с. 4 (рубрика Витрина).

 

Съобщения

1998

Бурова, Ани. „Бохемия клуб“ – Литературен вестник, бр. 19, 1998, с. 2 [съобщение за премиерите на книгата „Непознатата позната Чехия“ от Боян Ничев и сборника „Преди да станеш радост“, посветен на недоживяната 60-годишнина на Григор Ленков].

На втори юли в Чешкия център… – Литературен вестник, бр. 26, 1998, с. 3. [съобщение за премиерата на книгата „И свой своя (не)позна“ от Величко Тодоров].

Тодоров, Величко. In Memoriam. Проф. д-р Зденек Урбан. – Литературен вестник, бр. 19, 1998, с. 3.

Хавел, Вацлав. Аудиенция; Вернисаж. – Култура, бр. 5, 1998 [за премиера в Държавен сатиричен театър].

1999

Сръбкова, Ивана. Йордан Радичков – все така актуален в Прага. – Култура, бр. 48, 1999 [по повод честването на 70-годишнината Йордан Радичков в Прага].

Отново на приказки с Карел Чапек – Култура, бр. 9, 1999 [представяне на второто издание на „Девет приказки и две в повече“ от Карел Чапек и по повод спектакъла „На приказки с Карел Чапек”].

Тодоров, Величко. In memoriam. Владимир Мацура (1945-1999). – Литературен вестник, бр. 17, 1999, с. 2.

2000

Войта, Милош. In memoriam. – Култура, бр. 26, 2000.

2002

Култура. В Чехия… Четения на чешки. – Култура, бр. 35, 2002 [за инициативата за четене на чешки език].

2003

Бодаков, Марин. 10 години „Бохемия клуб” и „Homo Bohemicus”. – Култура, бр. 47, 2003.

 

Караконова, Марина. Йозеф Шкворецки навърши 80 години. – Култура, бр. 37, 2004. (рубрика Честито!)

Николова, Камелия. Българската сценография на Пражкото квадрианале. – Литературен вестник, бр. 23, 2003, с. 8.

Николова, Камелия. PQ’2003 – Сценографията като представление, книга, текст. – Литературен вестник, бр. 24, 2003, с. 8 [за „Пражкото квадрианале“].

2004

„Гаустин всъщност съм аз” – Литературен вестник, бр. 26, 2004, с. 2 [съобщение за интервю с Георги Господинов в чешкия всекидневник „Lidové noviny“].

Спасов, Румен. Рудолф Седлачек – почетен доктор. – Литературен вестник, бр. 42, 2004, с. 2.

Якимова, Вера. Павел Яноушек в София, декември 2004. – Литературен вестник, бр. 42, 2004, с. 2.

2010

Списание „Литературата. Преводимост на българската култура”, бр. 5, 2010 – Литературен вестник, бр. 5, 2010, с. 2 [представяне на броя].

 

Интервюта

1993

Войта, Милош; Войта, Мария. За демокрацията. Разговор в навечерието на Рождество. Разговор на Цв. Ленкова.  –  Литературен вестник, бр. 3, 1993, с. 3.

1996

Голдщюкер, Едуард. Чешката рецепция на Кафка. Интервю на А. Лайм от книгата „Генерация”. Прев. Десислава Драгнева. – Литературен вестник, бр. 2, 1996, с. 8.

1998

Белохрадски, В. За човека на късната епоха или опитът на 1968 г. Разговор на Карел Хвиждала. Прев. Добринка Корчева.  – Литературен вестник, бр. 39, 1998, с. 9, 11 [с бележка за Вацлав Белохрадски].

1999

Мацура, Владимир; Яноушек, Павел; Червенка, Мирослав. Няма травми от обезценяването на литературната наука. Разговор на Ани Бурова. – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 3.

2000

Лескова, Ирена; Сухаржипова, Хелена. Какво се случи в чешкия театър през последните десет години. Разговор на Камелия Николова. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 8.

Яноушек, Павел. Свършва векът на методологиите. Разговор с участието на Иван Павлов, Христина Балабанова, Анжелина Пенчева, Маргарита Костадинова, Добромир Григоров, Михаела Кузмова, Радост Железарова, Славея Димитрова, Ани Бурова. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с 5.

2001

Карагьозов, Панайот. Българистиката в чуждестранните университети. Разговор на Ани Бурова. – Литературен вестник, бр. 42, 2001, с. 5.

2002

Хавел, Вацлав. Михник, Адам. Чудната история на комунизма. Разговор. Прев. Димитър Кирков. – Факел, II-III, 2002, с. 150-161 [с послеслов от Адам Михник].

Ходрова, Даниела. Спираловидната действителност. Разговор на Марин Бодаков. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Култура, бр. 36, 2002.

2003

Балащик, Мирослав. Нашият читател е всеки, който чете книги. Разговор на Ани Бурова. – Литературен вестник, бр. 25, 2003, с. 3.

Зашева, Агнес. Български културни изненади в Прага. Разговор на Георги Папакочев. – Култура, бр. 28, 2002.

Кундера, Милан. Неведението. Разговор на Антоан Галимар. Прев. от френски Маринели Димитрова. – Литературен вестник, бр. 19, 2003, с. 5.

Фищейн, Ефим. Хавел – последната илюзия. Разговор на Диана Иванова. – Култура, бр. 6, 2003.

Ходрова, Даниела. Сюжетите в нас. Разговор на Надежда Мацурова и Лубор Касал. Прев. Добромир Григоров. – Литературен вестник, бр. 3, 2003, с. 5, 10 [с бележка за авторката].

2006

Клаус, Вацлав. Да замразим процесите на интеграция. Разговор на Бертолд Колер и Карл-Петер Шварц. Прев. Христина Панагонова. – Факел, I, 2006, с. 89-93.

Оуржедник, Патрик. Незавършеното става безгранично. Разговор на Георги Борисов. – Факел, I, 2006, с. 127-129.

Хавел, Вацлав. Вацлав Хавел на 70 години. Прев. Розалия Байрактарова. –  Литературен вестник, бр. 39, 2006, с. 4-5 [превод от Mlada Fronta Dnes].

2007

Клаус, Вацлав. Критикувам дефицита на свобода в Европейския съюз. Интервю. Прев. Розалия Байрактарова – Литературен вестник, бр. 28, 2007, с. 3.

Ом, Амир. За изкуството. Разговор на Алфред Бронски и Естер Ломова. Прев. Розалия Байрактарова. – Литературен вестник, бр. 5, 2007, с. 9.

2011

Храбал, Иржи. Дигитализацията на книгата бележи края на една галактика. Разговор на Ани Бурова. Прев. Анжелина Пенчева. – Литературен вестник, бр. 39, 2011 [притурка „Култура по време на криза“, бр. 3, 2011, с. VІІІ].

2013

Пенчев, Владимир. Пражката пролет между редовете. Разговор на Марин Бодаков. Култура, бр. 31, 2013, с. 9 [по повод романа Слънце в зенита от Ленка Прохазкова].

Advertisements