Българска литература в превод на чешки език (1990 – 2015). Периодичен печат

Българска литература в превод на чешки език (1990 – 2015). Периодичен печат

Тематични броеве

2004

Host, č. 4, 2004 – Současná bulharská literatura. Red. Ani Burova [сп. Хост, бр. 4, 2004 – Съвременна българска литература. Съст. Ани Бурова].

Съдържание

2006

Aluze, č. 1, 2006 – Současná literatura na Balkaně II. Red. Ani Burova, Ivana Srbková [сп. Алузе, бр. 1, 2006 – Съвременната литература на Балканите II. Съст. Ани Бурова, Ивана Сръбкова].

Съдържание

2012

Tvar, č. 20, 2012. Red. Marcel Černý a Ondřej Zajac [в. Твар, бр. 20, 2012. Съст. Марцел Черни, Ондржей Заяц].

Съдържание:

http://old.itvar.cz/prilohy/493/Tvar20-2012.pdf

2014

Plav, č. 1, 2014 – Třeštící Sofia, velitelka Bulharů? [сп. Плав, бр. 1, 2014].

Съдържание: Plav

 

Поезия

1993

Christov, Boris. Křížоvá cesta. Překl. Ludmila Kroužilová.  –  Světová literatura, roč. 38, č. 4, 1993, s. 180 – 183 [из „Честен кръст”; с бележка за автора].

1994

Trajanov, Teodor. Básník bulharského symbolismu. Překl. Ludmila Kroužilová.  –  Světová literatura, roč. 39, č. 3, 1994, s. 20 – 23 [избрани стихотворения,  с бележка за автора].

1995

Javorov,  Pejo K….jenž přichází odjinud a odchází do nicoty. Překl. Ludmila Kroužilová.  –  Světová literatura, roč. 40, č. 1, 1995, s. 141 – 153 [избрани стихотворения,  с бележка за автора].

2004

Gospodinov, Georgi. Milostný zajíc; Konec minotaurů; Zelené pláně Benátek; Zprávy. – Host, č. 4, 2004, s. 75 – 76 [„Любовният заек”; „Край на минотаврите”; „Зелените поля на Венеция”; „Новини” – стихотворения].

Ilkov, Ani. Spáči. Bulhárek. Africká sestra. Slyšel jsem bečet beránka. – Host, č. 4, 2004, s. 78 [„Сънувачи”; „Българче”; „Африканската сестра”; „Чух агнето да блее и си казах” – стихотворения].

Radulova, Nadežda. Victoria Inn; Sklo; Podzimní zahrada. Překl. Ludmila Kroužilová.  –  Host, č. 4, 2004, s. 75 – 76 [„Victoria Inn”; „Стъкло”; „Есенна градина” – стихотворения].

2006

Gospodinov, Georgi. Slunečnicové ráno; Laura; Technika vykosťování textů; Vzdělání z výšky; Čaj se smetanou. Překl. Ludmila Kroužilová.  – Aluze, č. 1, 2006, s. 49 – 52 [„Слънчогледова сутрин”; „Лаура”; „Техника за обезкостяване на текстове”; „Образование свише”, „Чай със сметана” – стихотворения].

2014

Apostolova. Božana. Všední den; Synu můj; Vina; Teď; Ateliér; Odplata; Přesto. Překl. Ludmila Kroužilová. – Plav, č. 1, 2014, s. 41 – 43 [„Делник”; „Сине мой”; „Вина”; „Сега”; „Ателие”; „Отплата”; „Въпреки” – стихотворения].

Čoleva, Silvija. Majestátní požár vyšlehává…; Vítr; Dům; Uprostřed července; Na hranici; Ulice; Origami. Překl. Ludmila Kroužilová. – Plav, č. 1, 2014, s. 45 – 47 [„Величествен пожар изригва в…”; „Вятър”; „В средата на юли”; „На границата”; „Улицата”; „Оригами”- стихотворения].

Nestorovová, Sofija.  Mořské fragmenty; Tvá nepřítomnost; Chtěla jsem; 18. června 1987, bouře; My; Po třicítce; Roční období; Zhuštěný čas; Norway; Štědrý večer. Překl. Ludmila Kroužilová. – Plav, č. 1, 2014, s. 43 – 45 [„Морски фрагменти”; „Отсъствие от къщи”; „Исках”; „18 юни 1987, бурята”; „Ние”; „След тридесет години”; „Сезони”; „Сгъстено време”; „Norway”; „Бъдни вечер” – стихотворения].

Terzijski, Kalin. Jasný den; Chce se mi; My; Tragédie nevelikých básníků; Zeď а nářek; Dobrácký zloděj; Rady 2; Jak se budeš dívat na lidi (k malému chlapci, kterým jsem). Překl. Ondřej Zajac – Plav, č. 1, 2014, s. 9 – 14 [„Ясен ден”; „Ще ми се”; „Ние”; „Трагедията на невеликите поети”; „Стената и плачът”; „Кроткият крадец”; „Съвети 2”; „Как ще гледаш хората (към малкото момче, което съм)” – стихотворения].

 

Проза

1990

Igov, Svetlozar. Za rozbřesku. Překl. Vladimír Kříž. –  Světová literatura, roč. 35, č. 3, 1990, s. 207 – 222 [фрагменти от книгата „Призори”; с бележка за автора].

1991

Markov, Georgi. Svoboda, klobouky a dialektika v emigraci. Překl. Ludmila Nováková – Světová literatura, roč. 36, č. 5, 1991, s. 66 – 74 [есета от книгите „Задочни репортажи за България” и „Литературни есета”; с портрет на автора от Зденек Урбан].

2004

Gospodinov, Georgi. Přirozený román. Překl. Ivana Srbková. Host, č. 4, 2004, 69 – 70 [откъси от „Естествен роман”].

Popov, Alek. Služba. Překl. Ivana Srbková. Host, č. 4, 2004, 71 – 72 [„Услугата” – разказ].

Stambolova, Albena. Osmý den v týdnu. Překl. Ivana Srbková. Host, č. 4, 2004, 73 – 74. [„Осмият ден от седмицата” – разказ].

2006

Gospodinov, Georgi. Višňový čaj. Překl. Ivana Srbková. – Aluze, č. 1, 2006, s. 53 – 56 [„Чай от вишни” – разказ].

Enev, Dejan. Maria. Překl. Ivana Srbková. – Aluze, č. 1, 2006, s. 58 – 60 [„Мария” – разказ].

Popov, Alek. Úroveň pro pokročilé. Překl. Ivana Srbková. – Aluze, č. 1, 2006, s. 56 – 58 [„Ниво за напреднали” – разказ].

2014

Gospodinov, Georgi. Rituál. Přel. Jana Georgievová. – Plav, č. 1, 2014, s. 35 – 40 [„Ритуалът” – разказ].

Dimitrovа, Kristin. Zpověď nafukovací panny. Přel. Marcel Černý. – Plav, č. 1, 2014, s. 23 – 25 [„Изповед на една секс кукла” – разказ].

Dimova, Teodora. Vlak do Emauz. Přel. David Bernstein. – Plav, č. 1, 2014, s. 26 – 30 [„Влакът за Емаус”, откъс].

Enev, Dejan. Niki-Nikola; Casablanca; Jak se píše haiku. Přel. Markéta Kraevská. – Plav, č. 1, 2014, s. 31 – 34 [„Ники – Никола”; „Казабланка”; „Как се пише хайку” – разкази].

Kisjov, Stefan. Dürrenmatt. Překl. Ivana Srbková. – Plav, č. 1, 2014, s. 15 – 17 [„Фридрих Дюренмат” – разказ].

Popov, Alek. Metabolitní lidé. Přel. Marcel Černý. – Plav, č. 1, 2014, s. 19 – 22 [„Метаболитните хора” – разказ].

 

Драматургия

1998

Bojčev, Christo. Plukovník Pták. Překl. Milena Přikrylová. –  Hospodářské noviny, 11. 12. 1998 [Откъс от пиесата „Полковникът птица; с бележка за автора].

Advertisements