Българска литература в превод на сръбски език (1990 – 2015). Периодичен печат.

Българска литература в превод на сръбски език (1990 – 2015). Периодичен печат.

Тематични броеве

1996

Савременик Плус, бр. 41/42/43, 1996 – Бугарска књижевност јуче и данас. Изаб. и прир. М. Васов и З. Вучић. Ред. С. Игњатовић. [сп. Савременик Плюс, бр. 41/42/43, 1996 – Българската литература вчера и днес. Съст. М. Васов и З. Вучич. Ред. С. Игнятович – тематичен брой: антологиен подбор с акцент върху съвременната българска литература. Преводачески колектив]

Съдържаниеhttp://www.rastko.rs/rastko-g/umetnost/knjizevnost/savremenik1996/index.php

Свеске, бр. 32, 1996. – Нова бугарска прича [сп. Свеске, бр.32, 1996. – Новият български разказ]

1999

Писмо, бр. 57, 1999 – Бугарска  књижевност. [сп. Писмо, бр. 57, 1999 – Българска литература]

2002

Балканис, јесен – зима, 2002 – Нови бугарски приповедачи [сп. Балканис, есен-зима, 2002 – Нови  български разказвачи]

2003

Мост, бр. 175/176, 2003 – Књижевност  српског и бугарског ПЕН-а: Сръбският и българският ПЕН/ Српски и бугарски ПЕН. [сп. Мост , бр.175/176, 2003 – Литература  на сръбския и българския ПЕН-клуб: Сръбският и българският ПЕН. Двуезично издание. Преводачески колектив]

Съдържание

2005

Градина, бр.7, 2005 – Књижевност наших суседа: Савремена бугарска књижевност. Прир. В. Костов, А. Попов, Б. Ламбовски.[сп. Градина, бр.7, 2005 – Литературата на нашите съседи: Съвременна българска литература. Съст. В. Костов, А. Попов, Б Ламбовски. Преводачески колектив]

Съдържание: http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/Gradina/XL_7/index_html?stdlang=ser_cyr

2006

Polja, br. 442., 2006 – Antologija savremene bugarske poezije [сп. Поля, бр.442, 2006 – Антология на съвременната българска поезия : тематичен блок.]

Съдържание: http://polja.rs/polja442/index442.htm

2009

Мостови, бр.145, 2009 – Савремена бугарска књижевност: Један поглед на савремену бугарску књижевност. Прир. М. Пантић, Ж. Георгиева, Ј. Евтимов. [сп. Мостове, бр.145, 2009 – Съвременна българска литература: Поглед към съвременната българска литература. Съст. М. Пантич, Ж. Георгиева, Й. Евтимов]

Съдържание

2010

Letopis Matice srpske, књ.485, бр.3, 2010 – Из новије бугарске књижевности.[сп. Летопис Матице српске, кн.485, бр.3, 2010. Из новата българска литература – тематичен блок, с.323-356]

Съдържание

 

Поезия

1990

Бaгрјана, Јелисавета. На дан свођења рачуна. Прев. Д. Максимовић, Нико те није заменио, Вече. Прев. Стева Раичковић., Потомак. Прев. Велебит, Пенелопа двадесетог века (1),(2),(3), Киша, Руке. Прев. В. Балентовић и др. – Стремљења, бр. 8, 1990, с.123-138.

1991

Канчев, Николај. Племенска балада ; Све ; Септембар. Прев. М. Васов. – Књижевне новине, бр. 829, 1991, с. 12. [“Племенна балада”; “Всичко”; “Септември” – стихотворения]

1992

Христов, Борис. Песме. Прев. М. Сибиновић. – Српски књижевни гласник,, бр. 4, 1992, стр. 34-35. [“Стихотворения”]

1994

Иванова, Мирела. Једно за другим ; Антибалада. Прев. М. Васов. – Градина, бр. 7/8, 1994, с. 6-7 [“Едно след друго”; “Антибалада”- стихотворения]

Ламбовски, Бојко. Гаврани ; Слобода. Прев. М. Васов. – Градина, бр. 7/8 , 1994, с. 5-6[“ Гарвани”; “Свобода”]

1995

Ботев, Христо. Хајдуци. Прев. Денко Рангелов. – Детињство,  бр. 1/2, 1995, с. 42. [“Хайдути”]

Вазов, Иван. Где је земља моја. Прев. Денко Рангелов. – Детињство,  бр. 1/2, 1995, с. 43. [“”].

Димитрова, Кристин. За оца, који је појео часовник ; Сува игла ; Он постоји..Прев. З. Стојанов. – Свитак, бр. 8 , 1995, стр. 23-24. [“За бащата, който си изяде часовниците”; “Суха игла”; “Той съществува”- стихотворения]

1996

Игов, Светлозар. Призори. Прев. З. Вучић. – Српски књижевни гласник, бр.1/2, 1996, с. 43-46. [“Сцени”; с бел. за автора]

Ламбовски, Бојко. И ето ме ничијег Франкештајна у прслуку и панталонама. Прев. М. Васов. – Књижевне новине, бр. 941, 1996, с.14.[“И ето ме ничий Франкенщайн в жилетка и панталони”]

1997

Алекова, Елена. Без наслова. Прев. М. Геров. – Путеви , бр. 3, 1997, с. 36..[“Без заглавие”]

Асенов, Петко. Посвета. Прев. М. Геров. – Путеви, бр. 3, 1997, с. 39. .[“Посвещение”]

Евтимов, Венко. Мајци. Прев. и преп. Сл.Б. Ђуровић и В. М. Ракчевић. – Стварање, бр. 1/5 ,1997, с. 123.[“На майка ми”]

Ламбовски, Бојко. Неко ме зове; Поуздан знак.Прев. Др. Урошевић. – Багдала, 432, 1997, с. 45-47.[“ Някой ме вика”; “Сигурен знак”]

1998

Ефтимов, Јордан. Аполонија. Прев. М. Васов. – Реч , бр. 44 ,1998, с. 105-107. [“Аполония 95 та”]

Ефтимов, Јордан. Неумољивост као незнање.Прев. М. Васов и З.Вучић. – Књижевне новине, бр. 972, 1998, с. 8.[“Неумолимостта като незнание”]

Иванова, Мирела. Insomnia chronica. Изабр. и прев. М.Васов и З. Вучић. – Књижевне новине, бр. 972,1998, с. 8.[ “Insomnia chronica”]

Кадијски, Кирил. Експрес (10 јесењих импресија). Прев. В. Костов. – Градина, бр. 7/9, 1998, с. 106-107. .[“Експрес”(10 есенни импресии)]

Ламбовски, Бојко. Опомена режима. Изабр. и прев. М. Васов и З. Вучић. – Књижевне новине, бр. 972, 1998, с.8.[“Спомен за режима”]

Павлов, Константин. Једном издајници; Бугарско-Вавилонска песма; Болешљива осећања; Велико поздрављање. Преп. Б. С. Ристић. – Књижевна реч, бр. 504, 1998, с. 36. [«На един предател»; «Българо-вавилонско стихотворение», Болезнени усещания «Великото сбогуване»- стихотворения]

1999

Господинов, Георги. Зелена поља Венеције; Више образовање; Очева кућа; Љубавно; Умирем за Пастернаком. Преп. Бр.Ристић. – Међај,бр. 45, 1999, с. 87-88.[“Зелените поля на Венеция”, “Висше образование”; “Бащината къща”; “Любовно”;”Умирам по Пастернак”- стихотворения]

2000

Господинов, Георги. Задржавање; Girl. Прев. Бранко С. Ристић. – Багдала, бр. 444, 2000, с. 65-66.[“Забавяне”, “Girl”- стихотворения]

Инџов, Николај. Свакодневница; Хасковска мелодија. Прев. Бр. Ристић. – Свети Дунав, бр. 5/6, 1999-2000, с. 141.[“Всекидневие”, “Хасковска мелодия”- стихотворения]

Левчев, Владимир. Ђаво и Бог ; Стаљин ; Велика селидба. Прев. Б.С. Ристић. – Багдала,  бр. 444, 2000, с. 61-62. [“Дявол и Бог”, “Сталин”, “Великото преселение”- стихотворения]

2001

Господинов, Георги. Бог је црвен. – Књижевни магазин, бр. 4, 2001, с.25 [“Бог е червен…”]

2002

Чолева, Силвија. Она пише. Прев. В. Костов. – Свеске, бр. 62-63, 2002, с.59-60 [“Тя пише”, с бел.за автора]

2004

Јосифова, Екатерина. Ја бјех дијете… – Браничево, бр. 2, 2004, с. 147. [“Бях дете”]

2006

Господинов, Георги. Hey Jude, 7:09. Prev. M. Ristić. – Polja, br. 442, 2006, 20-21.[с бел. за автора]

2007

Господинов, Георги. Бечке вране. Прев. В. Костов. – Београдски књижевни часопис, бр. 8, 2007, с. 74-79. [“Враните на Виена”]

2009

Длгачева Маја. Дивљи лабудови ; Успут; Земаљске пчеле; Слово и љупчић, Моја кћер сања, Иза олтара. Прев. Е. Георгиев. – Кораци, св. 11/12, 2009, с..81-85 [“Дивите лебеди”; “Пътьом”; Земни пчели”; “Буква и цунка“, “Дъщеря ми сънува”, “ Зад олтара”- стихотворения; с бел. за автора]

2010

Spasova, Kamelija. Po spisku ; Naslov ; Pod crtom ; Znaci. Prev. M. Dobričić . –  Treći trg, sv. 20/30 , 2010, str. 132-134. [“По списъка”; “Заглавие”; “Под чертата”, “Знаци”- стихотворения]

2014

Душкова, Мира. Отвори врата, Жута ружо; Анђели и снег над Монтреалом; Поклапања;  До села мртвих; Леп јој је ход ујутро. – Књижевни магазин, бр. 158162, 2014, с. [“Отвори вратата”; “Жълта розо” ;”Ангели и сняг над Монреал”; “До селото на мъртвите”; “ Красива е походката й сутрин”; с бел. за автора]

Кисјов, Роман. Да буде сан у песмама … Изб. и прев. А. Марић – Кораци, св. 10/12, 2014, с.94-95 [с бел.за автора]

Čoleva Silvija. ***[Znam da sve žrtvuješ…Prev. V. Kostov. – Sent, br 30/31, 2014, s.66. [“Знам, че жертваш всичко…”; с бел.за автора]

 

Проза

1991

Пасков, Виктор. Лот у изгнанству. Прев. Н. Антић. – Књижевност, бр. 7/8, 1991, с.1023-1030.[“Лот в изгнание”]

1996

Дичев, Ивајло. Еротика комунизма : (препричавање, претпоставке и гласине). Прев. М. Васов и В. Костов. – Свеске, бр. 32, 1996, стр. 141-148. [“Еротика на комунизма”]

Енев, Дејан. Марија. Прев. М. Васов и В. Костов. – Багдала, бр. 430/431, 1996, с. 18-19. [“Мария”; с бел за автора]

Златанов, Златомир. Ноје. Прев. М. Васов и В. Костов. – Свеске., бр. 32, 1996, с. 149-153 [“ Ной”; с бел. за автора]

Попов, Алек. Метаболични људи. Прев.М. Васов и В. Костов). – Свеске, бр. 32 , 1996, с. 154-158 [“Метаболитни хора”; с бел. за автора]

Радичков, Јордан. До неба и натраг.Прев. М. Васов и В. Костов. – Свеске, бр. 32, 1996, с. 127-130. [“До небето и обратно”]

1997

Попов, Алек. Писац је зидар? Прев. В. Костов и М. Васов. – Градина, бр. 12, 1997, с. 113-119.[“Писателят е зидар?”]

1998

Господинов, Георги. Историја са станицом. Прев. М. Васов. – Свети Дунав, бр.3, 1998, с.78. [“История с гара”]

2001

Попов, Алек. Барк. Прев. М.Ј. Стојадиновић. – Мостови, бр.3, 2001, с.286-295. [с бел. за автора]

2003

Попов, Алек. Симић је мртав. Прев. В. Костов. – Слава, бр.4 /5, 2003, с. 81-85. [“Симич е мъртъв”]

2004

Господинов, Георги. Случај са станице. Прев. Ив. Стоичков. – Знак, бр. 30, 2004/2005, с.100. [“История с гара”]

2005

Евтимова, Здравка. Виолина. Прев. В. Костов. – Бдење, бр. 10, 2005, с. 92-95 [“Цигулка”]

Енев, Дејан. Париз. Прев. Е. Георгијев. – Акт ,бр.17/18/19, 2005, с.49-50.[“Париж”]

Попов, Алек. Велико божићно чишћење. Прев. В. Костов. – Knjizevni list , № 32, 2005[“Голямото коледно чистене”]

Попов, Алек. Оинк, оинк. Прев. Прев. В. Костов. – Свеске, бр.77, 2005, с. 42-44.

2006

Попов, Алек. Одисеја на Косову 2001. године. Прев. В. Костов – Београдски књижевни часопис , № 3, 2006, с. 52-55.[“Одисея на Косово през 2001 година”]

2007

Попов, Алек. Књижевност и стрес. Прев. М.Ј. Стојадиновић. – Летопис Матице српске, св.1/2, 2007, с.197-199.[“Литература и стрес”]

Табаков, Николај. Пинокио.(два фрагмента).Прев. Дејан Ајдачић. – Електронно списание LiterNet, 14.11.2007, № 11 (96)   – 2007-11-15 http://www.rastko.rs/rastko/delo/11540. [“Пинокио”, откъси]

2008

Попов, Алек. Linking Parts. Прев. Е. Георгиев. – Кораци, бр.5/6, 2008, с. 85-89.[“Linking Parts “; с бел. за автора]

Попов, Алек. Ниво за напредне (Advanced Level). Прев. В. Костов. – Повеља, бр. 1 (2008), с. 69-74.[“Ниво за напреднали”, откъс]

Popov, Alek. Niskoleteći psi. Prev. M. J. Stojadinović – Polja, br.451, 2008, s. 33-35.[“Черната кутия”, откъс]

Попов, Алек. Оинк,оинк. Прев. Велимир Костов. 2008-01-07 http://www.rastko.rs/rastko/delo/11919// E-magazine LiterNet, 10.09.2005, № 9 (70)

Попов, Алек. Последњи залогај. Прев. В. Костов. – Књижевни магазин, бр. 84, 2008, с. 27-29. [“Последен залък”]

Попов, Алек. Сателит радикалног мислиоца : штампана књига и ауторство. Прев. М.Ј. Стојадиновић. – Квартал, бр. 5, 2008, с. 57-59. [“Спътник на радикалния мислител: печатната книга и авторството”]

Popov, Alek. Small woman. Prev. V. Kostov. – Gradina , br.25/26, 2008, s.73-80.[Small woman]

2010

Kosturkov, Jordan. Dve priče: Istorija lečenja zuba u Bugarskoj; Gomila glupaka I grabljivaca. Prev. E. Georgiev. – Koraci, br.3-4, 2010, s.61-66. Два разказа: “История на зъболечението в България” ; “Тълпи от глупаци и хищници”- разкази]

2011

Господинов, Георги. Азбука жена. Прев. Е. Георгиев. – Летопис Матице српске, бр. 4, 2011, с.479-485 [“Азбука на жените”]

Gospodinov, Georgi. Prvi koraci. Prev. Ivana Stoičkov. Polja, God. 56, br. 470, 2011, str. 17-19. [“Първи стъпки”]

2012

Aleksieva, Elena. Leon, Prev. V. Kostov, M. Vasov, Love Stained Machine. Prev. V. Kostov– Gradina , br.50/51, 2012, s.87-100.[“Леон”; “Love Stained Machine”- разкази]

Алексиева, Елена. Преводилац. Прев. Е. Георгиев. – Кораци, 4/6, 2012, с. 156-162. [“Преводачът”]

Андреев, Емил. Ружа у Дунаву, Влашка ватра; Рода у кавезу. Прев. В. Костов, М. Васов. – Градина, бр.50/51, 2012, c.62-74. [ “Роза по Дунава”, “Влашки огън”, “Щъркел в кафез”]

Денчев, Петар. Ана и самоћа; Бићу младеж изнад твоје усна; Малакоф, желим да остарим. Прев. В. Костов, М. Васов. – Градина, бр.50/51, 2012, с.101-110.[“Ана и самотата”; “ Ще бъда бенка изнад твойте устни”; “Малакоф, искам да остарея” – разкази]

Терзијски, Калин. Велики брат онакав какав није : (измишљена прича); Игра асоцијација; Брутална похлепа Виниа Пуа и Пинокијева паклена зверства. Прев. В. Костов и М. Васов. – Градина, бр.50/51, 2012, с .75-86.[“Биг брадър – такъв какъвто не е (измислена история)”; “Игра на асоциации”; “Бруталната алчност на Мечо Пух и пъклените зверства на Пинокио” – разкази]

2013

Попов, Алек. Сестре Палавејеве : доживљаји двеју близнакиња у Другом светском рату. Прев. Л. Панајотов. – Књижевност ,бр. 1, 2013, с. 47-56. [Сестри Палавееви в бурята на историята”, откъс от романа]

Терзијски, Калин. Читање у троли. Прев. Ј. Јовановић. – Мостови, бр. 155-156,2013, с. 117-120.[“Четене в тролея”]

 

Драматургия

1990

Цанев, Стефан. Последња Сократова ноћ. Народна комедија. Прев. Мила Васов. – Мостови, бр 3/4, 1990, стр. 157-178.[“Последната нощ на Сократ”]

1998

Бојчев, Христо. Пуковник птица. Прев. Н. Антић. – Књижевност, св.1/2 ,1998, с. 120-151. [“Полковник птица”]

2012

Popov, Alek. Kovači. Prev. V. Kostov – Scena, br.4, 2012, s.155-175. [“Ковачи”]

Литература за деца

Поезия

1995

Ангелов, Цветан. Бебица. Прев. Денко Рангелов. – Детињство, бр. 1/2, 1995, с. 60 [Бебе]

Босев, Асен. Чаробни прутић. Прев. Денко Рангелов. – Детињство. бр. 1/2 , 1995, с. 56.[“”]

Босилек, Ран. Родна стреха. Прев. Денко Рангелов. – Детињство, бр. 1/2 ,1995, с. 50.[“Родна стрха”].

Вапцаров, Никола. Машиновођа. Прев. Денко Рангелов. – Детињство, бр. 1/2 ,1995, с. 56.[“”]

 

 

Основни източници:

cobiss.sr

rastko.bg – http://www.rastko.rs/rastko-bg/bibliografija/bugarska-nasrp.php

rastko.rs

 

 

Advertisements