Литература на Черна гора в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат.

Литература на Черна гора в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат.

Поезия

2009

Перович, Сретен. Горяла и недогоряла; Веригата, ***(Годините седят в безтелесен кръг); Тъмно биле; На лозе мирише; Гумно. Прев. Г. Савов – Литературни Балкани, бр.17, 2009, c.304-307.

2012

Джуришич, Владимир. Олово, Куче и Дърво. Прев. Р.Ляпова. – Литературен вестник, бр. 24, 2012, с. 16.

Лабович, Любета. Вътрешна стая. Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, бр. 34, 2012, с. 13 [с бележка за автора].

Новакович, Душко. Морякът Л. М., Грешка. Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, бр. 34, 2012, с. 13 [с бележка за автора].

 

Проза

2009

Спахич, Огниен. Из „Карвър е мъртъв”. Прев.от англ. П. Чухов. – Литературен вестник, бр.32, 2009, с.16.

Спахич, Огниен. Карвър е мъртъв. Прев.от англ. П. Чухов. – Литературен вестник, бр.34, 2009, с. 9, 12. [с бележка за автора].

2011

Бъркович, Йеврем. Из “Дуклянски епистоларий”. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, бр. 20, 2011, с. 170-177.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements