Полска литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат.

Полска литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат.

Тематични броеве

1998

Литературен вестник, бр. 32, 1998. – Полска литература. Съст.Малина Томова.

Съдържание:

Поезия: Херберт, Збигнев. Бревиарий; Силата на вкуса; Тома; Кант; Последни дни; Нежност; Посланието на Пан Когито; Пан Когито. Актуално положение на душата. Прев. Вера Деянова;

Проза: Херберт, Збигнев. Из „Варварин в градината“. Прев. Вера Деянова; Херберт, Збигнев. Из „Натюрморт с Юзда“. Епилог. Прев. Вера Деянова; Херберт, Збигнев. За кучето адово. Прев. Силвия Борисова;

Статии: Баранчак, Станислав. Протокол от процеса [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова; Кишелевски, Стефан. Из „Азбука на Кишел“ [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова; Клочовски, Пьотр. В последната си изповед приживе… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова; Липска, Ева. Спомням си думите на поета… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова; Милош, Чеслав. Умря един голям поет… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова; Тирманд, Леополд. Следобед ме навести Херберт… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова; Михник, Адам. Сложи знак върху свойта епоха… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова; Херлинг-Груджински, Густав. Смъртта му е страшен удар за всички нас… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова;  Шимборска, Вислава. „Малко ще остане Ришарде…“ [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова; Бродски, Йосиф. Из предговора към италианското издание на „Рапорт от обсадения град“ [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова; Виелгош, Пшемислав. Титаник: анатомия на мита. Прев. Светла Златарска; Анджей. Наградата Т. С. Елиът [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова; Жичински, архиепископ Юзеф. Логиката на раните [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова; Зануси, Кшищов. Можем да изпитваме само искрена скръб… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова; Карпински, Войчех. Срещам го другаде [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова; Найдер, Зджислав. Херберт пръв изведе съвременната полска поезия на международното поле… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова; Суска, Дариуш. Краят на бурята [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова; Тишнер, отец Юзеф. Из рецензия за „Епилогът на бурята“ [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова;  Хлистовски, Хенрик. В творчеството си избягваше това, за което впрочем пише… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова.

2000

Литературен вестник, бр. 11, 2000. – Полската литература на 90-те. Съст. Искра Ликоманова.

Съдържание:

Поезия: Баран, Марчин. Просто е; Потоп; Тяло. Прев. Красимира Димова[с бележка за автора]; Електричне гитари. Аз съм от града; Главите на Ленин. Прев. Ирена Петрова [с бележка за Електричне гитари]; Кьолер, Кшищов. От Тагаста до Картаген; Всичко се съдържа в смъртта. Прев. Анелия Радомирова.[с бележка за автора]; Ошецка, Агнешка. Уискито ми…; Синг-синг. Прев. Антоанета Попова.[с бележка за авторката]; Подшадло, Яцек. Конфесата. Прев. Анелия Радомирова. [с бележка за автора]; Сендецки, Марчин. Този път ще мине без жертви. Прев. Анелия Радомирова.[с бележка за автора]; Шветлицки, Марчин. На Ян Полковски. Прев. Ирена Петрова.[с бележка за автора]; Шветлицки, Марчин. Полша. Прев. Анна Швед; Шветлицки, Марчин. McDonald’s. Прев. Цветомила Жечева. Шветлицки, Марчин. Не на Ян Полковски. Прев. Анелия Радомирова; Шлосарек, Артур. Разсъждавам си. Прев. Антоанета Попова. [с бележка за автора]

Проза: Токарчук, Олга. Сънища. Прев. Диана Стоилова. [фрагменти от романа „Дом дневен, дом нощен“, с бележка за автора]; Токарчук, Олга. Далии и гергини. Прев. Димитрона Хамзе. [фрагменти от романа „Дом дневен, дом нощен“, с бележка за автора]; Сташук, Анджей. Дукла. Прев. Искра Ангелова.[с бележка за автора]; Сташук, Анджей. Париж – Лондон – Ню Йорк. Прев. Яна Пеликарска.

2002

Литературен вестник, бр. 18, 2002. – Полската награда NIKE. Съст. Искра Ликоманова, Камен Рикев.

Съдържание:

Поезия: Баранчак, Станислав. Из „Елегии и песнички от 1995-1997“ (Тенори). Прев. Диляна Денчева.[с бележка за автора]; Баранчак, Станислав. Из „Елегии и песнички от 1995-1997“ (Там от някой прозорец). Прев. Антоанета Попова. [с бележка за автора]; Баранчак, Станислав. Из „Елегии и песнички от 1995-1997“ (Сълзи в киното). Прев. Христина Симеонова. [с бележка за автора]; Милош, Чеслав. Из „То“ (Където и да съм; Бяг). Прев. Георги Кръстев. [с бележка за автора „Прозренията на късния Милош“] ;

Проза: Милош, Чеслав. Крайпътно кученце. Прев. Вера Деянова. Мишливски, Веслав. Кръгозор. Прев. Цветомила Жечева. [с бележка за автора]; Пилх, Йежи. При силния ангел. Прев.Антония Русева, Петя Терзиева. [с бележка за автора]; Ружевич, Тадеуш. Майка си отива. Прев. Мария Аверина. [с бележка за автора]; Токарчук, Олга. Дом дневен, дом нощен. Прев. Христина Симеонова. [с бележка за автора]; Херлинг-Груджински, Густав. Горещият дъх на пустинята. Прев. Христина Симеонова.[с бележка за автора]

Статии: Гловацки, Януш. „Аз, Фортинбрас; Кьолер, Крищоф. О‘Харизъм. Прев. Анелия Радомирова; Радомирова, Анелия. Явлението „Brulion; Рошковски, Войчех. Поляците през ХХ век. Прев. Искра Ангелова; Хамзе, Димитрина. Олга Токарчук – философ, психолог, но най-вече оригинален писателски талант; Швед, Анна. Вайда, Мицкевич и полските алтернативи или: „как се казваме“;  Шливински, Пьотр. Поетика без етика? Прев. Цветомила Жечева.

Панорама. година XXII, бр. 3, 2002. – Съвременна полска литература.

Съдържание:

Поезия: Баранчак, Станислав. [Стихотворения]. Прев. Анго Боянов; Милобендска, Кристина. В неговия смях твойто лице е близко и цялостно. Прев. Анго Боянов; Милош, Чеслав. [Стихотворения.] Прев. Силвия Борисова; Подшядло, Яцек. [Стихотворения.] Прев. Димитрина Лау-Буковска; Ружевич, Тадеуш. [Стихотворения]. Прев. Първан Стефанов;

Проза: Гретковска, Мануела. Latin lover. Прев. Милена Милева; Дихтер, Вилхелм. Конят на Господ Бог. Прев. Румяна Евтимова; Конвицки, Тадеуш. Четиво. Прев. Искра Ангелова; Кот, Ян. Електра, Хамлет и Орестовците. Прев. Милена Милева; Крал, Ханна. Борът. Прев. Методи Методиев; Кучок, Войчех. Чути разкази. Прев. Галина Белинска; Одоевски, Влоджимеж. Оксана. Прев. Милена Милева; Пилх, Йежи. Откъси от книгата „ Безвъзвратно загубената леворъкост”. Прев. Георги Асьов; Сапковски, Анджей. Вълци. Прев. Юлиан Божков; Сташук, Анджей. [Разкази]. Прев. Искра Ангелова; Тишнер, Юзеф. Дебат за съществуването на човека. Прев. Силвия Борисова; Токарчук, Олга. Памтивек и други времена. Прев. Галина Белинска; Тули, Магдалена. Световният град дърво. Прев. Силвия Борисова; Хвин, Стефан. Ханеман. Прев. Благовеста Лингорска; Херлинг-Груджински, Густав. Южното гробищее. Прев. Силвия Борисова; Шемьон, Пиотр. Ниските ливади. Прев. Георги Асьов; Нуровска, Мария. Танго за трима. Прев. Галина Белинска.

Драматургия: Ингмар, Вилкист. Едноактни пиеси от цикъла „Анаероби”. Прев. Юлиан Божков.

2005

Литературен вестник, бр. 35, 2005. – Литературата на „токчета“. Съст. Амелия Личева.

Съдържание:

Проза: Гретковска, Мануела. Полка. Прев. Кр. Тодорова; Гьорке, Наташа. Ла Мала Хора. Прев. Д. Суролийска;Домагалик, Малгожата; Кофта, Кристина. Пред огледалото. Прев. Искра Ангелова; Масловска, Дорота. Полско-руска война под червено знаме. Прев. Искра Ангелова; Нашиловска, Анна. Книгата на началата. Прев. С. Плачкова; Сарамонович, Малгожата. Огледала. Прев.  М. Желязкова; Токарчук, Олга. Последни истории. Прев.Христина Симеонова; Тули, Магдалена. Наклонения. Прев. Н. Константинова.

Статии: Венгжиняк, Анна. Писателките в търсене на женската идентичност и собствен език. Прев. А. Русева.

2006

Литературен вестник, бр.6, 2006. – Литературата пред огледалото. Съст. Калина Бахнева; Искра Ликоманова; Жанета Павлович.

Съдържание:

Проза: Гьорке, Наташа. Катарзис. Прев. Е. Терзийска; Малзахн, Милка. Кралицата на ревена. Прев. В.Ананиева; Сарамонович, Малгожата. Сестра. Прев. Василка Мирева. Тераковска, Дорота. Какавида. Прев. Диана Попова; Токарчук, Олга. Най-грозната жена на света. Прев. Христина Симеонова-Митова.

2008

Пламък, бр. 5-6, 2008. – Полска литература. Съст. Силвия Борисова.

Съдържание:

Поезия: Загаевски, Адам. Невъзможни приятелства, Портата. Прев. Искра Ликоманова (с бел. за автора); Янко, Анна. Новогодишни пожелания. Прев. Димитрина Хамзе; Грабовски, Артур. Апокриф чудов операта. Прев. Димитрина Хамзе; Лисковацки, Артур Даниел. Отдалече. Прев. Димитрена Хамзе; Май, Бронислав. Сантиментален разговор. Прев. Димитрина Лау-Буковска; Ошайца, Вацлав. Сътворението на света. Прев. Димитрина Хамзе; Кас, Войчех. Избягах от този сън. Прев. Силвия Борисова; Мушал, Гжегож. Смъртта на Есенин. Прев. Иван Вълев; Хойновски, Збигнев. Улична икона. Прев. Димитрена Хамзе; Гужански, Йежи. Романтични настроения. Прев. Силвия Борисова; Шивчик, Кшищоф. Рисунка с пръст. Прев. Силвия Борисова; Бачевски, Марек Кристиян Емануел. За ползите  от варварите, Философска октава за раздялата. Прев. Силвия Борисова; Келар, Мажанна Богумила. Телефон. Прев. Силвия Борисова; Гжешчак, Мариан. Ажур с вятъра, Ажур с отец Твардовски. Прев. Силвия Борисова; Баран, Марчин. Още един апокриф. Прев. Силвия Борисова; Шветлицки, Марчин. Истината за дърветата. Прев. Димитрина Лау-Буковска; Немец, Мачей. Твърде красиви… Прев. Силвия Борисова; Немец, Мачей. Капчице, солена… Прев. Димитрена Хамзе; Куш, Мира. Песен. Прев. Димитрина Хамзе; Мицнер, Пьотр.Казвай какво не пасва…. Прев. Димитрина Хамзе;  Пюро, Тадеуш. Денят на детето. Прев. Димитрина Хамзе; Жуковски, Тадеуш . Мъгла над водите. Прев. Иван Вълев; Ружевич, Тадеуш. Паяжина, По пътя … Прев. Първан Стефанов; Ружицки, Томаш. Ангелът. Прев. Димитрина Лау-Буковска; Яструн, Томаш. Старият селянин. Прев. Димитрина Хамзе; Куриляк, Юзеф. Рафлекс. Прев. Димитрина Хамзе; Корнхаузер, Юлиан. Дрозд, Да, беше. Прев. Силвия Борисова; Твардовски, Ян. Лодките, пълни с хладни градини… Прев. Димитрина Лау-Буковска; Миколаевски, Ярослав.Гръбнакът на жена ми. Прев. Иван Вълев; Качмарски, Яцек. Касандра, Елена. Прев. Димитрина Лау-Буковска; Подшадло, Яцек. Часът между. Прев. Иван Вълев.

Проза: Михник, Адам. Ние, предателите. Прев. Силвия Борисова; Сташук, Анджей. Изгубеното наследство, За Храбал. Прев. Искра Ангелова; Брах-Чаина, Йоланта. Неприкосновеност. Прев. Димитрина Хамзе; Колаковски, Лешек. Fabula mundi и носът на Клеопатра. Прев. Силвия Борисова; Херц, Павел. Европеизмът и полската литература. Прев. Вера Деянова; Капушчински, Ришард. Пътешествия с Херодот. Прев. Благовеста Лингорска; Баранчак,  Станислав. Смесване на езиците. Прев. Евгения Манолова; Воджински, Цезари. И какво да чакаме от философа в лоши времена. Прев. Евгения Манолова; Милош, Чеслав. Легендата на острова. Прев. Силвия Борисова; Кот, Ян. Гилгамеш или тленността. Прев. Богдан Глишев.

Статии: Ликоманова, Искра. Полска мозайка; Борисова, Силвия. Яцек Малчевски (1854-1929);

2010

Литературен вестник, бр. 40, 2010. – 2011 – Година на Чеслав Милош. Съст. Малина Томова.

Съдържание:

Поезия: Милош, Чеслав. Campo de fiori; Песен на гражданина; Съгласие; Във Варшава; Предисловие; Молитва на Бъдни вечер. Прев. Вера Деянова;

Проза: Милош, Чеслав. Размисли върху Т. С. Елиът.  Прев. В. Деянова.

Статии: Стогодишният дъб на полската поезия. (ред. колектив); Херберт,Збигнев. Чеслав Милош в Полша. Прев. Вера Деянова;.

2011

Литературен вестник, бр. 13-14, 2011. – Чеслав Милош (30 юни 1911 -14 август 2004). Съст. Малина Томова.

Съдържание:

Поезия: Чеслав Милош: Съвети, Изповед, Но книгите. Прев. Вера Деянова; Милош, Чеслав. За молитвата, Из “Необозримата земя”,1984. Прев. Вера Деянова; Всички текстове в превод на Вера Деянова; Милош, Чеслав. Свят (Наивни поеми): Път, Вратичка, Веранда, Трапезария, Стълби, Картинки, Бащата в библиотеката, Заклинанията на бащата, От прозореца, Бащата обяснява, Притча за мака, При божурите, Вяра, Надежда, Любов, Излет в гората, Царство на птиците,, Тревога, Намиране, Слънцето (Варшава, 1943). Прев. Вера Деянова; Милош, Чеслав. Чиракът. Прев. Вера Деянова; Милош, Чеслав. Поезия: Портрет от средата на ХХ век; Заклинание, Върховни аргументи в полза на дисциплината; почерпени от реч пред съвета на всеобщата държава през 2068; Колко бляскави замисли; Задача. Прев. Вера Деянова; Милош, Чеслав. Тексас, Ако, 1900, поезия. Прев. С.Борисова; Daemones, Срещу поезията на Филип Ларкин, Ясно [из стихосбирката “То”, 2000]. Прев. К. Рикев, бел. на К. Рикев за стихосбирката “ То”;

Проза: Венцлова, Томас. Самокритика на преводача. (Из книгата на Томас Венцлова ”Форми на надеждата”, Варшава,1995. Прев. от английски на полски В. Зайончовски, с бел. за Т. Венцлова от В. Деянова; Милош, Чеслав. Делта – или трубадурът/ глава VІІ от “Поробеният разум”. Прев. Вера Деянова;

Статии: Поет на века, поет на трудната мисъл, духовен водач, учител във вярата, стълб на полската култура.; Страна на нобелисти: Мария Склодовска-Кюри (1903, 1911); Хенрик Сенкевич (1905); Владислав Станислав Реймонт (1924), с. 4; Чеслав Милош (1980); Вислава Шимборска (1996); Лех Валенса. Нобеловата награда за мир (1983); Милош, Чеслав. Нобелова реч. Прев.К. Игнатовски; Болецки, Влоджимеж. Посланието в “ Поробеният разум” [послеслов към предстоящото второ издание на книгата, 2011, (с бел. за автора)]; Фют, Александър. Обърнат с лице към реката…(Жечпосполита.9.05.1998 – текст за международния фестивал, посветен на Ч. Милош) [с бележка за автора]; Джуд, Тони. Поробените умове – някога и сега. Прев. К. Игнатовски; Залески, Марек. Архиобразецът на биография на поет. (Wiadomosci KAI, nr.34/35, 2004);

Рецензии: Стала, Марион. Отвъд земята Улро (за поемата „Свят” със съкращения);

Отзиви: 2011- година на Чеслав Милош “: Venezia di Milosz” – фестивал на Чеслав Милош във Венеция 13-15 април; ‘”Долината на Иса” на Конвицки откри фестивала Filmland Polen; Откриване на Годината на Милош в САЩ, Ню Йорк, The Unterberg poetry centre, 21 март 2011; Полският институт в София ще отбележи с редица прояви Годината на Милош;

Литературни Балкани, бр. 21, 2011. Полски брой.

Съдържание:

http://www.balkani.eu/bg/issue/03062012182023_03062012182326.pdf

2012

Литературен вестник, бр. 22, 2012.  Вислава Шимборска (1923-2012). – Съст. Амелия Личева.

Съдържание:

Поезия: Шимборска, Вислава. Взаимност. Прев. Силвия Борисова; Шимборска, Вислава. Лабиринит; Локва; Бележка; Похвала на сънищата. Прев. Адриана Ковачева; Шимборска, Вислава. Някой, когото наблюдавам от известно време; Има хора; Вериги; На летището; Принуда; Всекиму в даден момент; Ръка; Огледало; В полудрямка; Към стиха ми; Карта. Прев. Вера Деянова; Шимборска, Вислава. Буфо; Малко обяви; Clochard; Любезната тактичност на незрящите; Вермеер. Прев. Антоанета Попова; Шимборска, Вислава. Интервю с дете; Утеха; Перспектива; Катастрофа на пътя. Прев. Иван Вълев;

Проза: Шимборска, Вислава. [Авторски думи от „Poezje wybrane”].  Прев. Богдан Глишев;

Статии: Рушински, Михал. Писането е интимно занимание. Прев. Радостина Петрова; Кучинска-Кошани, Катажина. Минута тишина в памет на Вислава Шимборска (изпълнена със стихове). Прев. Адриана Ковачева, Калина Захова; Опацка-Валасек, Данута. „За миг съм тук, за миг съм тук само…”. Времето в поезията на Вислава Шимборска. Прев. Маргрета Григорова; Пилат, Марта. Завършено и незапочнато стихотворение. За посмъртно издадения том на Вислава Шимборска Стига. Szymborska W. Wystarczy, Wyd. a5, Krakow, 2012). Прев. Маргрета Григорова; Латавиец, Богуслава. Цар, царица, принц, принцеса – кого избираш първо ти? Правичката си кажи. Прев. Адриана Ковачева; Балцежан, Едвард. Похвално слово. Прев. Адриана Ковачева; Биконт, Анна. Шченсна, Йоанна. Поетесата на път, в Самоков само дъжд. Прев. Мира Костова; Ковачева, Адриана. Второ издание на света под редакцията на Блага Димитрова и Вислава Шимборска; Биконт, Анна. Йоанна Шченсна. Стеснителността на Вислава Шимборска. Поетесата и Чеслав Милош. Прев. Силвия Борисова; Венгжиняк, Анна. За поезията на Вислава Шимборска или „за лицевото и опакото на природата”. Прев. Галина Георгиева;

Рецензии: Радева, Яница. Незнанието на Вислава Шимборска. [За книгата „Обмислям света”];

Интервю: Шимборска, Вислава. „… сполучлив ли е въобще Homo sapiens?”. Разговор на Кристина и Стефан Хвин. Прев. Адриана Ковачева.

2013

Литературен вестник, бр. 30-31, 2013. Юлиан Тувим (1894-1953). – Съст. Амелия Личева.

Съдържание:

Поезия: Тувим, Юлиан. Скерцо. Прев. Стелиана Данкова.

Проза: Тувим, Юлиан. In vino veritas. Прев. Станка Дойчинова; Тувим, Юлиан. Из „Полски пиянски речник”. Прев. Маринела Димитрова; Тувим, Юлиан. Coctail, flip, fizz, sling, smash and sour. Прев. Маринела Димитрова; Тувим, Юлиан. Карнавалът. Прев. Маргрета Григорова; Тувим, Юлиан. Юлиан Тувим до Ярослав Ивашкевич. Прев. Олга Генчева.

Статии: Личева, Амелия. Лешек Колаковски и неговата философия; Григорова, Маргрета. На лекции при Боян Пенев и Калина Бахнева; Кокинова, Катеринал Отвъд времето. [За „Кronos” на Витолд Гомбрович]; Григорова, Маргрета. „Бакхусовият слуга” Тувим в огледалото на виното. [За „Nalej mi wina” на Julian Tuwim]; Тагарева, Албена. Ян Клата – едно от лицата на днешния полски театър; Глински, Миколай. Десетте лица на Юлиан Тувим. Прев. Вера Деянова; Мативецки, Пиотр. Лицето на Тувим. Прев. Адриана Ковчева; Блонски, Ян. Разговори с писатели: Юлиан Тувим. Прев. Олга Генчева, с. 13; Янушевски, Тадеуш. Тадеуш Янушевски за Тувим. Прев. Маргрета Григорова; Урбанек, Мариуш. Кабаретната кариера на Юлиан Тувим. Прев. Радостина Петрова; Урбанек, Мариуш. Търсаческо-колекционерската страст – Тувим като откривател на нови брегове. Прев. Радостина Петрова; Гловински, Михал. Поетиката на Тувим и полската литературна традиция. (Заключение). Прев. Радостина Петрова; Кошани, Катажина. Локомотивът на Тувим: вариации и контексти. (от стихотворение за деца до стихотворение за Унищожението). Прев. Силвия Борисова; Стемпен, Томаш. Пространството на „Бал в Операта”. Прев. Радостина Петрова;

Интервю: Мативецки, Пиотр. Оголен живот. За Юлиан Тувим разказва Пиотр Мативецки в разговор с Ярослав Миколаевски. Прев. Силвия Борисова;

2014

Литературен вестник, бр. 19, 21-27.05.2014. – Полският репортаж. Съст. Амелия Личева.

Съдържание:

Поезия: Ружевич, Тадеуш. Защо пиша. Прев. Силвия Борисова;

Проза: Капушчински, Ришард. Из „Автопортрет на репортера”. Прев. Елена Стойчовска; Шчигел, Мариуш, Шчигел. Полша в обяви * (1993). Прев. Милена Милева; Корчак, Януш. Нищетата на Варшава.Прев. Вера Деянова; Хуго-Бадер, Яцек. Москва. Прев. Силвия Борисова; Шабловски, Витолд. Британско воеводство. Прев. Мария Генчева; Крал, Ханна. Любов. Прев. Мария Генчева; Тохман, Вочех. Проповед. Прев. Силвия Борисова; Фостаковска, Анна. 2006, Сривай се, училище. Прев. Радостина Петрова; Новак, Кажимеж. С колело и пеша през Черния континент. (фрагменти). Прев. Маргрета Григорова; Ягелски, Войчех. Баши – доказателството за съществуването на Бог. Прев. Станка Дойчинова; Антчак, Яцек. Свобода. 2001 Надежда в руините на Световния търговски център. Прев. Стелиана Данкова; Групинска, Анка. Ако на моето погребение четеш кадиш, ще те вкарам в гроба. Прев. Боян Обретенов; Павлак, Беата. Via Dolorosa. Прев. Радостина Петрова.

Статии: Шчигел, Мариуш. Да бъдеш репортер, значи да разбираш. Прев. Милена Милева; Григорова, Маргрета. Репортажите на полския „бедуин” Кажимеж Новак – значимия предшественик на Ришард Капушчински; Борисова, Силвия. Все по-пусто е на поетическия „Парнас”. Тадеуш Ружевич отиде при Херберт, Милош, Шимборска, при Станислав Лем и Славомир Мрожек, великолепната петорка огромни съвременни полски поети; Ковачева, Адриана. По пътеките на паметта – около репортажа за ромската поетеса Бронислава Вайс-Папуша;

Отзиви: Вояшински, Рафал. Старата. Прев. Вера Деянова (рубрика Витрина);

Интервю: Хуго-Бадер, Яцек.. Журналистиката съществува, за да бъде светът по-хубав. Разговор на Радостина Петрова; Шчигел, Мариуш. Няма обща картина на Полша. Има няколко Полши. Разговор на Радостина Петрова.

 

Поезия

1991

Милош, Чеслав. L’acceleration de l’histoire; Когато казвах; Задача; Попаднах на него. Прев. К. Митова. – Литературен вестник, бр. 20, 1991, с. 4.

Твардовски, отец Ян. Богородични стихове. Прев. К. Митова. – Литературен вестник, бр. 46, 1991, с. 4.

Херберт , Збигнев. За двата крака на г-н Когито; Г-н Когито разказва за изкушението на Спиноза. Прев. Д. Лау-Буковска. – Литературен вестник, бр. 37, 1991, с. 4.

1993

Мрожек, Славомир. Писмо; Хамлет. Прев. О. Стамболиев –  Литературен вестник, бр. 5, 1993, с. 7.

Ружевич, Тадеуш. Опитва; Светът е голям. Прев. Първан Стефанов. –  Литературен вестник, бр. 45, 1993, с. 8.

Херберт, Збигнев. Силата на вкуса; Субстанция; Трен на Фортинбрас; Посланието на Пан Когито; Пан Когито размишлява за страданието. Прев. Вера Деянова. –  Литературен вестник, бр. 25, 1993, с. 1,8.

1994

Лешмян, Болеслав. Романс. Прев. Димитър Кирилов. – Литературен вестник, бр.45, 1994, с. 19.

Липска, Ева. Петелът; Можеш; Крайно време е; Последният дежурен; Око на ястреб. Прев. Вера Деянова  – Литературен вестник, бр. 23, 1994, с. 8.

Яшенски, Бруно. Обувка в ревера; Трупове с хайвер; Край реката. Прев. Панайот Карагьозов. – Литературен вестник, бр.33, 1994, с.10.

1995

Броневски, Владислав. Будя се тъй рано… Прев. Димитър Кирилов. – Литературен вестник, 12, 1995, с. 8.

Воячек, Рафал. Говоря, чудя се. Прев. Димитър Кирилов. – Литературен вестник, 12, 1995, с. 8.

Галчински, Константин Илдефонс. Винаги бягаме. Прев. Димитър Кирилов. – Литературен вестник, 12, 1995, с. 8.

Липска, Ева. Приказка. Прев. Димитър Кирилов. – Литературен вестник, 12, 1995, с. 8.

Милош, Чеслав. Владетелят на Албания. Прев. Димитър Кирилов. – Литературен вестник, 12, 1995, с. 8.

Ружевич, Тадеуш. Месецът свети. Прев. Димитър Кирилов. – Литературен вестник, 12, 1995, с. 8

Тувим, Юлиан. Старчета. Прев. Димитър Кирилов. – Литературен вестник, 12, 1995, с. 8.

Харасимович, Йежи. Гора. Прев. Димитър Кирилов. – Литературен вестник, 12, 1995, с. 8.

Херберт, Збигнев. Камък. Прев. Димитър Кирилов. – Литературен вестник, 12, 1995, с. 8.

Херберт, Збигнев. Изследване на предмета; Пан когито и въображението; Пан когито – записки от мъртвия дом. – Литературен вестник, 14, 1995, с. 16.

1996

Милош, Чеслав. Колко хубави бяха мислите; Пред пейзажа; Veni Creator; Антигона; Съвети; Притча; Вандейци; Колкото повече. Прев. Вера Деянова – Литературен вестник, 25, 1996, с. 9-11.

Стахура, Едвард. Детски забавления; Нощ или очакване на закуската; Залез слънце в Прованс; Старица и ангел; Метаморфоза; Небето все пак. Прев. Димитър Кирилов. – Литературен вестник, 8, 1996, с. 14.

Шимборска, Вислава. Авторска вечер; Надгробен надпис; Обмислям света. Прев. Б. Димитрова. – Литературен вестник, 34, 1996, с. 9-10

Шимборска, Вислава. Котка в празен дом; 16 май 1973 година; Някои обичат поезията; Любов от пръв поглед; Облекло; Възможности; Елегична равносметка. Прев. Искра Ангелова. – Литературен вестник, 34, 1996, с. 10-11

1997

Баранчак, Станислав. Безбройните оттенъци на сивото. Прев. Вера Деянова. – Факел, бр. 3-4, 1997, с. 203-206.

Криницки, Ришард. Неподвластни на нищото (Приятелят ми се откъсва от света; Езикът, това диво място; Животът ни расте; Живата поезия; Който избере самотата; Не плачи; Светът все още съществува; Не затова…; Понякога, когато казваш; Книгите, картините; Да предадем по-нататък; Спаси ме, води ме; Невидимо; Отде мога да знам; Свободни сте; Може някога; Ти, който се бориш…; Ничия елегия; Понякога чувам гласа си; Прелитайки; Мечти; Ръка; Нищо повече; В страната; За съжаление; Как да пишеш?; Колко от нас). Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 5, 1997, с. 1, 6, 7.

1998

Сливяк, Тадеуш. Занятия; Риба; Разговор с къртица; Паметници на коне; Упражнение по социология; Тест; Бяло стихотворение; Светла песен; Градиво; Версия. [с бележка за автора]. Прев. Здравко Кисьов. – Литературен вестник, бр. 38, 1998, с. 16.

Херберт, Збигнев. Бревиарий; Силата на вкуса; Тома; Кант; Последни дни; Нежност; Посланието на Пан Когито; Пан Когито. Актуално положение на душата. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 1, 9, 14.

1999

Липска, Ева. Ние от 1998; 31 Декември 1999; Хана Аренд; Когато в моята страна умира велик поет; За честта на трагедията; Бог моли; Недискретност; Бележка; Орденът на туристите; Джон Кийтс; 2001. Прев. Вера Деянова. Литературен вестник, бр. 22, 1999, с. 1, 9.

Милош, Чеслав. Не по този начин; Изкушение; Изучаване на самотата. Прев. от англ. Бойко Пенчев. – Литературен вестник, бр. 33, 1999, с. 1, 12.

Милош, Чеслав. Тост; Елегия за Н. Н.; Елегия за И. З.; Сбогуване. Прев от англ. Христина Василева. – Литературен вестник, бр. 33, 1999, с. 13.

Херберт, Збигнев. Престой; Пан Когито мисли за връщане в родния си град; Епизод от Сен-Беноа; Пан Когито разказва за изкушението на Спиноза; Пратеник; Трен; Камък. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 27, 1999, с. 16.

2000

Баран, Марчин. Просто е; Потоп; Тяло. Прев. Красимира Димова. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 13. [с бележка за автора]

Виежински, Кажимеж. Кажимеж Виежински. (стихотворения). Прев. Първан Стефанов. – Съвременник, бр. 11, 2000, с. 121-124.

Електричне гитари. Аз съм от града; Главите на Ленин. Прев. Ирена Петрова. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 7. [с бележка за Електричне гитари]

Загаевски, Адам. Сбогуване със Збигнев Херберт; Душа. Прев. Силвия Борисова. – Литературен вестник, бр. 29, 2000, с. 1.

Кьолер, Кшищов. От Тагаста до Картаген; Всичко се съдържа в смъртта. Прев. Анелия Радомирова. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 12. [с бележка за автора]

Милош, Чеслав. Крайпътно кученце. Прев. Вера Деянова. – Факел, бр. 5, 2000, с. 166-176.

Милош, Чеслав. На брега на реката V. – Факел, бр. 5, 2000, с. 160-167.

Милош, Чеслав. Разговор с Джейн; Стихотворение за края на века. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 10, 2000, с. 13.

Милош, Чеслав. Ода за осемдесетия рожден ден на Йоан Павел II. – Литературен вестник, бр. 23, 2000, с. 8.

Милош, Чеслав. Илюзионист; Инструкция. Прев. Силвия Борисова. – Литературен вестник, бр. 29, 2000, с. 1.

Ошецка, Агнешка. Уискито ми…; Синг-синг. Прев. Антоанета Попова. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 7. [с бележка за авторката]

Подшадло, Яцек. Конфесата. Прев. Анелия Радомирова. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 13. [с бележка за автора]

Подшадло, Яцек. Трийсетак зад гърба. Прев. Цветомила Жечева. – Литературен вестник, бр. 12, 2000, с. 12. [с бележка за автора]

Сендецки, Марчин. Този път ще мине без жертви. Прев. Анелия Радомирова. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 12. [с бележка за автора]

Шветлицки, Марчин. На Ян Полковски. Прев. Ирена Петрова. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 11. [с бележка за автора]

Шветлицки, Марчин. Полша. Прев. Анна Швед. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 12. [с бележка за автора]

Шветлицки, Марчин. McDonald’s. Прев. Цветомила Жечева. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 12. [с бележка за автора]

Шветлицки, Марчин. Не на Ян Полковски. Прев. Анелия Радомирова. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 16. [с бележка за автора]

Шимборска, Вислава. Бал; За душата. Прев Искра Ангелова. – Литературен вестник, бр. 25, 2000, с. 1.

Шлосарек, Артур. Разсъждавам си. Прев. Антоанета Попова. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 13. [с бележка за автора]

2001

Липска, Ева. Носачи; Туристи на думите; По време на празниците; Новият век; Дъщеричката П.; Става въпрос за това; Зоомагазини; Алергици; Мъгла; Натисни Enter; Съмнение; Инцидент. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 26, 2001, с. 13. [с бележка за автора]

Милош, Чеслав. Как е било в рая. Прев. Силвия Борисова.Култура, бр. 27, 2001.

Милош, Чеслав. Oeconomia divina; Четива; Прекрасната непозната. Прев. Вера Деянова.– Литературен вестник, бр. 26, 2001, с. 1-12.

2002

Баранчак, Станислав. Из „Елегии и песнички от 1995-1997“ (Тенори). Прев. Диляна Денчева. – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 15. [с бележка за автора]

Баранчак, Станислав. Из „Елегии и песнички от 1995-1997“ (Там от някой прозорец). Прев. Антоанета Попова. – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 15. [с бележка за автора]

Баранчак, Станислав. Из „Елегии и песнички от 1995-1997“ (Сълзи в киното). Прев. Христина Симеонова. – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 15. [с бележка за автора]

Ленерт, Марек. „La Fenice“; главоболието е мисъл закодирана…; fuori tutta l ‘aria; има затворена форма само устата…; в бронираната глава на камъка…; колко ли още трябва да ходя с тази глава…;  Умбрия 1995; незаслужени корони на дърветата; парят лавровите листи… Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 30, 2002, с. 1, 12. [с бележка за автора]

Милош, Чеслав. Из „То“ (Където и да съм; Бяг). Прев. Георги Кръстев. – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 11. [с бележка за автора „Прозренията на късния Милош“] – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 11.

Михник, Адам. Послеслов. Прев. Д. Кирков – Факел, II-III, 2002, с. 162-163

Шимборска, Вислава. Снимка от 11 септември. Прев. Силвия Борисова. – Литературен вестник, бр. 29, 2002, с. 2.

Шимборска, Вислава. Принос към статистиката. Прев. Искра Ангелова. – Литературен вестник, бр. 40, 2002, с. 13.

2003

Ружевич, Тадеуш. Назовавам с мълчание; Жива звезда; Неизвестно писмо; Сваляне на бреме; Разговор; Време е за мен…; Порта. Прев. Здравко Кисьов. – Литературен вестник, бр. 10, 2003, с. 9, 11. [с бележка за автора]

Шимборска, Вислава. Всичко; Тритер най-чудни думи; Първата любов. Прев. Искра Ангелова. . – Литературен вестник, бр. 23, 2003, с. 1.

2004

Милош, Чеслав. Молитва; С вреда; Честно описание на самия себе си на чаша уиски в аерогарата да речем на Минеаполис. Прев. Силвия Борисова. – Литературен вестник, бр. 30, 2004, с. 9.

Милош, Чеслав. Творец; Бягство; Портрет с котка; Изповед; Как ли ще е на небето; 1945. Прев. от англ. Кирил Василев. – Литературен вестник, бр. 30, 2004, с. 9-10.

Подшадло, Яцек. Сините ми очи сега са черни; Топло; Don’t leave me. Прев. Северина Плачкова. – Литературен вестник, бр. 16, 2004, с. 16. [с бележка за автора]

Розентал, Юлий Цезар. Песен; В албум; Ти не знаеш. – Литературен вестник, бр. 35, 2004, с. 16.

Херберт, Збигнев. Пан Когито винаги се бе отбранявал. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 40, 2004, с. 1.

Шимборска, Вислава. Вдругиден – без нас. Прев. Искра Ангелова. – Литературен вестник, бр. 4, 2004, с. 1.

Шимборска, Вислава. Всъщност всеки стих. Прев. Искра Ангелова. – Литературен вестник, бр. 40, 2004, с. 1.

2005

Загайевски, Адам. Животът не е сън. Прев. Вера Деянова –  Литературен вестник, бр.27, 2005, с.15.

Криницки, Ришард. Какво там?; Ефектът на чуждостта; Конюнктура; Истината; Върху крехките ръкописи; Който си. Прев .Вера Деянова –  Литературен вестник, бр.27, 2005, с.15.

Липска, Ева. Глава; Краков; Суфльорът. Прев. Вера Деянова –  Литературен вестник, бр.27, 2005, с.15.

Милош, Чеслав. Ода за 80 – годишнината на Йоан Павел II. Прев. Вера Деянова  –  Литературен вестник, бр. 13, 2005, с. 9.

Шимборска, Вислава. Бележка; Всичко; Миг; Трите най-чудни думи. Прев. Искра Ангелова. –  Литературен вестник, бр. 5, 2005, с.14.

Шимборска, Вислава.Всъщност всеки стих; Старият професор; АБВ; Първата любов; Негативи; Слушалка; Ранен час; Мълчанието на растенията; Локва; В парка; От спомените. Прев. Искра Ангелова. –  Литературен вестник, бр.6, 2005, с.1, 11, 16.

2006

Баранчак, Станислав. Да погледнем истината в очите; Събуден в още по-дълбок сън. Изстрелът ме смъкна на земята. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр.17, 2006, с. 1, 16.

Криницки, Ришард. Колко ли светове. Гълъби. Кьолн, далече. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр.17, 2006, с. 1, 16.

Липска, Ева. Никой; Суша; Телефонен секретар; Сапунена опера; Движение. Прев. Вера Деянова.– Литературен вестник, бр.17, 2006, с.1, 16.

2007

Щаудингер, Ян. Епиграми. Прев. Панайот Карагьозов. – Литературен вестник, 32, 2007, с. 11.

Шимборска, Вислава. Негатив; Слушалка; Мълчанието на растенията. Прев. Искра Ангелова. – Литературен вестник, 28, 2007, с. 1.

2008

Липска, Ева. Портокалът на Нютон; Все по-далеч; Петно; В приюта Европа. Прев.Вера Деянова. – Литературен вестник, бр.22, 2008, с. 16 [с бележка за автора].

2009

Милош, Чеслав. Което бе голямо; L’accélération de l’histoire; Много спя; След изгнанието; В Краков; Рамка. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр.4, 2009, с.13.

Милош, Чеслав. На определена възраст; L’accélération de l’histoire; 1945 година; Този свят; Ако няма; Късно съзряване; Изслушай ме; Забрави. Прев. Вера Деянова. –  Литературен вестник, бр.25, 2009, с.9 [с бележка за автора].

Шимборска, Вислава. Лукът. Прев. Диляна Денчева. – Литературен вестник, бр.16, 2009, с.1.

2010

Ружевич, Тадеуш. Сваляне на бреме. Прев. Здравко Кисьов. – Литературни Балкани, 19, 2010, с. 53.

Ружевич, Тадеуш. Разсъблечен; Врата; Новият човек; Нищото в плаща на Просперо. Прев. Първан Стефанов. – Литературен вестник , бр.4, 2010, с.10.

Херберт, Збигнев. Guziki; Копчета. Прев. Вера Деянова/ ПАМЕТ ЗА КАТИН 1940 – 2010. Поклон пред полската Голгота. – Литературен вестник, бр.14, 2010, с.1 [Из “Силата на вкуса”, 100 стихотворения; с тематична бележка на редакцията]

Херберт, Збигнев. Императорът. Прев. Н. Кънчев – Поетичен Никулден 2010- – Литературен вестник , бр.41, 2010, с. 7

2011

Баранчак, Станислав. Протокол; Авторска вечер; Определена епоха. Прев. Камен Рикев. – Литературни Балкани, 21, 2011, с. 159-161

Бурса Анджей. Надгробно слово; Казанова; Чужди езици; Из начините за издевателстване над гости с нисък ръст. Прев. Камен Рикев. – Литературни Балкани, 21, 2011, с. 155-158

Важик, Адам. Песничка за кока-колата. Прев. Камен Рикев. – Литературни Балкани, 21, 2011, с. 47

Илдефонс Галчински, Константи. Балада за треперещите гащи. Прев. Антоанета Попова. – Литературни Балкани, 21, 2011, с. 87

Йежи Керн, Лудвик. На теб. Прев. Антоанета Попова. – Литературни Балкани, 21, 2011, с. 261

Криницки, Ришард. Как възниква Живата поезия. – Литературен вестник , бр.29, 2011, с. 2 [в “Малина и полските поети” с кратък текст за М.Томова]

Липска, Ева. Когато в моята страна умира велик поет. Прев. Вера Деянова – Литературен вестник , бр.29, 2011, с. 2 [в: “Малина и полските поети” с кратък текст за М. Томова]

Милош, Чеслав. Молитва. Прев. Силвия Борисова. – Литературни Балкани, 19, 2011, с. 203

Стахура, Едвард. Gloria. Прев. Антоанета Попова. – Литературни Балкани, 21, 2011, с. 247

2012

Баранчак, Станислав. Из Биографиолии: портрети на 56 славни, прословути и прославени личности с Притурка, позволяваща на културния човек да вникне и запамети за какво иде реч в 7 основни произведения на У. Шекспир.  Омир, Абелар, Еразъм, Картезий, Кант, Наполеон, Гьоте, Набоков, Макбет, Отело, Ромео и Жулиета, Хамлет, Ричард Трети, Юлий Цезар, Крал Лир. Прев. Камен Рикев. – Литературен вестник, бр. 6, 2012, с. 11.

Ружевич, Тадеуш. Синее, бледнее… Прев. Първан Стефанов. – Литературен вестник, бр. 12, 2012, с. 1.

Шимборска, Вислава.  Лабиринт, Локви, Бележка, Похвала на сънищата. Прев. Маргрета Григорова. – Литературен вестник, бр. 21, 2012, с. 4-5.

Шимборска, Вислава. Някой, когото наблюдавам от известно време, Има хора, Вериги, На летището, Принуда, Всекиму в даден момент, Ръка, Огледало, В полудрямка, Към стиха ми, Карта. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 22, 2012, с. 10.

Шимборска, Вислава. Буфо, Малки обяви, Clochard, Любезната тактичност на незрящите, Вермеер. Прев. Антоанета Попова. – Литературен вестник, бр. 22, 2012, с. 15.

Шимборска, Вислава. Интервю с дете, Утеха, Перспектива, Катастрофа на пътя. Прев. Иван Вълев. – Литературен вестник, бр. 22, 2012, с. 17.

2013

Денел, Яцек. Щастие, Урарту, Течение, http://www.gaydar.pl, Рис. 370. Гърбица, причинена от туберколоза на гръбначния стълб. Прев. Адриана Ковачева. – Литературен вестник, бр. 23, 2013, с. 16.

Загаевски, Адам. Опитай да възпееш осакатения свят, Родният дом, Дойде пролетта, Писането на стихове, Декември, Там, където е диханието. Прев. Силвия Борисова. – Литературен вестник, бр. 25, 2013, с. 16.

2014

Домбровска, Кристина. Обувки; Бели столове. Прев. Адриана Ковачева – Литературен вестник, бр. 12, 2014, с. 1.

Домбровска, Кристина. След нещастния случай; Кози; Легло. Прев. Адриана Ковачева – Литературен вестник, бр. 12, 2014, с. 14.

Нашиловска, Анна. Дом. Те. Поезия. Прев. Радостина Петрова – Литературен вестник, бр.4, 2014, с. 5.

Подшадло, Яцек. 120 злоти и единственият билет; Любовта; Не ме оставяй; Автостоп; Депозит; Стихотворение, написано за 45 секунди; Инцидент, който за пореден път променил хода на историята. Прев. С. Плачкова – Литературен вестник, бр. 28, 2014, с. 15.

2015

Баранчак, Станислав. Нощес тя плака, но не плачът й го събуди; Нанесете с четивен почерк; Да живееш у себе си; Вие не стояхте тука; Кое ще свидетелства. Прев. Вера Деянова, Камен Рикев – Литературен вестник, бр. 24, 2015, с. 1, 14

Келар, Мажанна. Голота; На закуска; Телефон; Стая под наем; Бяла трева; Костенурка; Ръкопис; Екзистенцминимум; Но идва ден. Прев. Л. Селяшки – Литературен вестник, бр. 15, 2015, с. 15.

 

Проза

1991

Колаковски, Лешек. След смъртта на историческия човек. Прев. от френски А. Сапунджиева. – Литературен вестник, бр.4, 1991, с. 1,3

Колаковски, Лешек. Легенда за императора Кенеди: Нова антропологическа дискусия. Прев. И. Димитрова. – Литературен вестник, бр.18, 1991, с. 4

Курон, Яцек. Фрагмент от книгата „Вяра и вина“. Прев. Д. Лау-Буковска –  Литературен вестник, бр. 35, 1991, с. 4

1992

Гомбрович, Витолд. Из „Дневници. 1957 -1961“. Прев.Г. Минчев. – Литературен вестник, бр.12, 1992, с.8.

Милош, Чеслав. Мурти – Бинг. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, 37-38, 1992, с. 1,3

1993

Гловатцки, Януш. My Sweet Разколников. Прев. Правда Спасова –  Литературен вестник, бр. 10, 1993, с. 8

Гловацки, Януш.  My sweet Расколников. Прев. Правда Спасова. – Факел, бр. 4, 1993, с. 3-16.

Соколовски, Мирослав. Из „Влечуги“. Прев. Правда Спасова –  Литературен вестник, бр. 22, 1993, с. 7

1994

Гомбрович, Витолд. Дневник – 1953 – 1956. Прев. Св. Василева.  – Литературен вестник, бр. 18, 1994, с. 1,7

Гомбрович, Витолд. Из „Дневник 1953-1956“. Прев. Д. Чобанова. –  Литературен вестник, бр.40, 1994, с.8

Копшински, Йежи. Боядисаната птица. Прев. Искра Ликоманова. –  Литературен вестник, бр.44, 1994, с.5, 13

Лем, Станислав. Джобен компютър на любителите на научна фантастика. Прев. П. Николов. –  Литературен вестник, бр.35, 1994, с.15

1995

Гомбрович, Витолд. Против поетите. Из „Дневник“ 1953-1956. Прев. Д. Чобанова. – Литературен вестник, 14, 1995, с. 15

Грачик, Ева. Стара клюкарка. Прев. Светла Златарска. – Литературен вестник, 24, 1995, с. 9

Милош, Чеслав. Из „Морален трактат“. Прев. Димитър Кирилов. – Литературен вестник, 7, 1995, с. 8

Херберт, Збигнев. Ако не можеш да ни превърнеш в ангели, стори ни кучета небесни… Прев. В. Деянова. – Литературен вестник, 14, 1995, с. 16

1996

Милош, Чеслав. Ars poetica? Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, 25, 1996, с. 1.

Милош, Чеслав. Поробеният разум. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, 25, 1996, с. 9.

Шимборска, Вислава. От „Незадължителна литература“. Прев. Искра Ангелова. – Литературен вестник, 34, 1996, с. 11.

1997

Боярска, Анна. Баба Мраз. Прев. Светла Златарска (БМ). – Литературен вестник, бр. 1, 1997, с. 8.

1998

Баранчак, Станислав. Протокол от процеса [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 9.

Кишелевски, Стефан. Из „Азбука на Кишел“ [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 14.

Клочовски, Пьотр. В последната си изповед приживе… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 11.

Липска, Ева. Спомням си думите на поета… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 11.

Милош, Чеслав. Умря един голям поет… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 9.

Михник, Адам. Сложи знак върху свойта епоха… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 10.

Тирманд, Леополд. Следобед ме навести Херберт… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 1.

Херберт, Збигнев. Из „Варварин в градината“. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 12.

Херберт, Збигнев. Из „Натюрморт с Юзда“. Епилог. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 11.

Херберт, Збигнев. За кучето адово. Прев. Силвия Борисова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 12.

Херлинг-Груджински, Густав. Смъртта му е страшен удар за всички нас… [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 12.

Шимборска, Вислава. „Малко ще остане Ришарде…“ [по повод кончината на Збигнев Херберт]. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 32, 1998, с. 10.

2000

Брандис, Кажимеж. Аз съм полски писател… Прев. от фр. Еми Барух. – Литературен вестник, бр. 6, 2000, с. 9.

Вайда, Анджей. Романсът на Анджей Вайда с властта. Фрагменти от автобиографичната книга на режисьора Анджей Вайда „Киното и останалият свят. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 16, 2000, с. 1, 10-11.

Милош, Чеслав. Из „Крайпътно куче“. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 10, 2000, с. 12.

Милош, Чеслав. Крайпътно куче. Прев. Вера Деянова. – Факел, бр. 5, 2000, с. 166-176.

Токарчук, Олга. Сънища. Прев. Диана Стоилова. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 15. [фрагменти от романа „Дом дневен, дом нощен“, с бележка за автора]

Токарчук, Олга. Далии и гергини. Прев. Димитрона Хамзе. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 15. [фрагменти от романа „Дом дневен, дом нощен“, с бележка за автора]

Сташук, Анджей. Дукла. Прев. Искра Ангелова. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 15-16. [с бележка за автора]

Сташук, Анджей. Париж – Лондон – Ню Йорк. Прев. Яна Пеликарска. – Литературен вестник, бр. 11, 2000, с. 16. [с бележка за автора]

Херлинг-Груджински, Густав. Из „Дневник, писан нощем“. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 10, 2000, с. 1, 9-16.

2001

Виспянски, Станислав. Писма. [от и до Станислав Виспянски]. Прев. Силвия Борисова. – Театър, бр. 10-12, 2001, с. 33-36.

Виткевич, Станислав Игнаци (Виткаци). Станислав Игнаци Виткевич .(Избрани статии). Прев. Димитрина Хамзе, Силвия Борисова, Анна Швед, Цветомила Жечева. – Театър, бр. 3-4, 2001, с.12-37.

Милош, Чеслав. Кученце крайпътно. (фрагменти). Прев. Вера Деянова – Факел, V-VI, 2001, с. 104-119.

Хвин, Стефан. Наш ближен ли е антисемитът?  Прев. Юлиан Божков – Култура, бр. 35, 2001 [с бележка за автора].

Херберт, Збигнев. Пътешествието на Монтен в Италия. Прев. Магда Карабелова. – Литературен вестник, бр. 7, 2001, с. 5, 10.

2002

Кот, Ян. Драматург. Прев. Богдан Глишев. – Литературен вестник, бр. 5, 2002, с. 12.

Милош, Чеслав. Крайпътно кученце. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 10-11. [с бележка за автора „Прозренията на късния Милош“]

Мишливски, Веслав. Кръгозор. Прев. Цветомила Жечева. – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 14-15. [с бележка за автора]

Пилх, Йежи. При силния ангел. Прев.Антония Русева, Петя Терзиева.  – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 3-5. [с бележка за автора]

Ружевич, Тадеуш. Майка си отива. Прев. Мария Аверина. – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 15. [с бележка за автора]

Токарчук, Олга. Дом дневен, дом нощен. Прев. Христина Симеонова. – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 9, 13. [с бележка за автора]

Херлинг-Груджински, Густав. Горещият дъх на пустинята. Прев. Христина Симеонова. – Литературен вестник, бр. 18, 2002, с. 12-13. [с бележка за автора]

2004

Загаевски, Адам. Надгробно слово [за Чеслав Милош]. Прев. Силвия Борисова. – Литературен вестник, бр. 30, 2004, с. 10.

Милош, Чеслав. Богохулство и страх. – Литературен вестник, бр. 13, 2004, с. 4.

Милош, Чеслав. Чеслав Милош до Йосиф Бродски. Прев. Силвия Борисова. – Литературен вестник, бр. 30, 2004, с. 9.

Папа Йоан-Павел II. Из „Ставайте! Да вървим!“ Прев. от френски Стефка Паунова. – Литературен вестник, бр. 41, 2004, с. 16. [с бележка за автора]

Токарчук, Олга. Да пазим нашите разкази. Прев. Силвия Борисова. – Литературен вестник, бр. 39, 2004, с. 9.

Токарчук, Олга. Глицинията. Прев. Силвия Борисова. – Литературен вестник, бр. 39, 2004, с. 13. [с бележка за автора]

2005

Гретковска, Мануела. Полка. Прев. Кр. Тодорова –  Литературен вестник, бр.35, 2005, с. 4-5

Гьорке, Наташа. Ла Мала Хора. Прев. Д. Суролийска –  Литературен вестник, бр.35, 2005, с.11

Домагалик, Малгожата; Кофта, Кристина. Пред огледалото. Прев. Искра Ангелова –  Литературен вестник, бр.35, 2005, с.9, 15

Калуски, Мариан. Буферната държава. Прев. Силвия Борисова – Факел, II, 2005, с. 188-197.

Масловска, Дорота. Полско-руска война под червено знаме. Прев. Искра Ангелова –  Литературен вестник, бр.35, 2005, с.9

Нашиловска, Анна. Книгата на началата. Прев. С. Плачкова –  Литературен вестник, бр. 35, 2005, с. 16

Сарамонович, Малгожата. Огледала. Прев.  М. Желязкова –  Литературен вестник, бр.35, 2005, с.10

Токарчук, Олга. Последни истории. Прев.Христина Симеонова –  Литературен вестник, бр.35, 2005, с.14

Тули, Магдалена. Наклонения. Прев. Н. Константинова –  Литературен вестник, бр.35, 2005, с.15

2006

Гьорке, Наташа. Катарзис. Прев. Е. Терзийска. –  Литературен вестник, бр. 6, 2006, с. 12

Малзахн, Милка. Кралицата на ревена. Прев. В.Ананиева . –  Литературен вестник, бр.6, 2006, с. 14-15

Сарамонович, Малгожата. Сестра. Прев. В. Мирева. –  Литературен вестник, бр. 6, 2006, с.5-6

Тераковска, Дорота. Какавида. Прев. Д. Попова. –  Литературен вестник, бр. 6, 2006, с. 9-11

Токарчук, Олга. Най-грозната жена на света. Прев. Христина Симеонова-Митова. –  Литературен вестник, бр. 6, 2006, с. 12-14

Токарчук, Олга. Отвори очи, вече си мъртъв. Прев. Силвия Борисова – Факел, II, 2006, с. 260-278.

2007

Марковски, Михал Павел. Книгата на екрана. Прев. Искра Ангелова. – Литературен вестник, 20, 2007, с. 6-7 (рубрика Изток-Изток)

Михник, Адам. Благодарим ти, Лешек! Главният редактор на „Газета Виборча“  за 80-годишния юбилей на философа Лешек Колаковски. Прев. Силвия Борисова. – Литературен вестник, 40, 2007, с. 15

Стасюк, Анджей. В търсене на „другата Европа“. Прев. от френски С. Паунова. – Литературен вестник, 21, 2007, с. 3

Токарчук, Олга. Анна Ин в гробниците на света. Прев. Искра Ангелова. – Литературен вестник, 16, 2007, с. 10-11 (рубрика Изток-Изток)

Чайковска, Магдалена. Херберт и „Любимите зверчета“. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, 34, 2007, с. 10-11

Щедлецка, Йоанна. Барбара – сестрата на Йов. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, 4, 2007, с. 11.  [Статия за Барбара Садовска.]

2008

Капушчински, Ришард. Времето изчезва. Прев. Благовеста Лингорска. – Литературен вестник, бр.20, 2008, с.9 [с бележка за автора].

Сташук, Анджей. Из „ По пътя за Бабадаг”. Прев. Диляна Денчева. – Литературен вестник, бр.23, 2008, с.14-15 [с бележка за автора].

2009

Михник, Адам. Ние бяхме народът. – Литературни Балкани, 16, 2009, с. 169-177. [Статия, препечатана от сайта „Либерален преглед“ на Златко Енев]

Токарчук, Олга. Пръст, който сочи луната. Прев. Силвия Борисова.-  Литературен вестник, бр.25, 2009, с.16.

Херберт, Збигнев – Милош,Чеслав. Кореспонденция. Прев. Вера Деянова. – Литературен вестник, бр.4, 2009, с.1,12,13.

2010

Милош, Чеслав. Поробеният разум, гл. III Кетман. Прев. Вера Деянова. – Литературни Балкани, 19, 2011, с. 204-230.

2011

Домбровски, Мечислав. Милош и Канети – (авто)биографията като културен текст. Прев. Радостина Петрова. – Литературни Балкани, 21, 2011, с. 25

Кот, Ян. Гръцката трагедия и абсурдът; Просперо или Режисьорът; Bottom или Дъно. Прев. Богдан. Глишев. – Литературни Балкани, 21, 2011, с. 129-154

Милош, Чеслав. Тържествено слово след връчване на Нобеловата награда за литература, 10.ХII.1980 г.; Нобелова лекция Шведска Кралска академия, Стокхолм 8.ХII.1980 г.; Esse.  Прев. от английски М. Глишев. – Литературни Балкани, 21, 2011, с. 8-24

Можейко, Едвард. Вярност и страдание: за поляците в Съветския съюз преди 1939 г. Прев. Камен Рикев. – Литературни Балкани, 21, 2011, с. 49

Стелинговска, Барбара. Общият опит на женския творчески субект при полските и руските писателки на границата между XIX и XX век. Прев. Жана Станчева. – Литературни Балкани, 21, 2011, с. 249

2012

Биконт, Анна. Йоанна Шченсна. Поетесата на път, в Самоков само дъжд. (Откъс от биографичната й книга)Прев. Мира Костова. – Литературен вестник, бр. 22, 2012, с. 16-17.

Биконт, Анна. Йоанна Шченсна. Из биографичната книга Вехтории паметни, приятели и сънища. Прев. Мира Костова. – Литературен вестник, бр. 24, 2012, с. 11.

Колаковски, Лешек. Щастлив ли е Бог? Култура, бр. 44, 2012, с.11.

Кучинска-Кошани, Катажина. Зачеванка (фрагменти). Прев. Адриана Ковачева. – Литературен вестник, бр. 28, 2012, с. 16.

Тули, Магдалена. Бронек. Прев. Адриана Ковачева. – Литературен вестник, бр. 39, 2012, с. 13,16. Полска проза

Шимборска, Вислава. Поетът и светът. Реч при получаването на Нобеловата награда за литератураКултура, бр.6, 2012, с.12.

Шулц, Бруно. Пан Карол. Прев. Красимир Цанев. – Литературен вестник, бр. 41, 2012, с. 7.

2013

Варга, Кшищоф. Надгробна мозайка (откъс). Прев. Диляна Денчева. – Литературен вестник, бр. 34, 2013, с. 15.

Клос, Агнешка. Шаро, То ми стърчи от панталона, аидо; Бжежинка; Континент; Куба. Прев. Адриана Ковачева. – Литературен вестник, бр. 11, 2013, с. 15. а

Колаковски, Лешек. Подръчен декалог на интелигента. Прев. Правда Спасова. – Литературен вестник, бр. 20, 2013, с. 3.

Сташук, Анджей. Баба и духовете. Прев. Адриана Ковачева. – Литературен вестник, бр. 18, 2013, с. 16.

Сташук, Анджей. Таксим. (откъс). Прев. Искра Ангелова. – Литературен вестник, бр. 34, 2013, с. 14.

Токарчук, Олга. Карай плуга си през костите на мъртвите (откъс). Прев. Силвия Борисова. – Литературен вестник, бр. 38, 2013, с. 14.

Шчигел, Мариуш. Готланд. Милена Милева. – Литературен вестник, бр. 37, 2013, с. 10.

2014

Антчак, Яцек. Свобода. 2001 Надежда в руините на Световния търговски център. Прев. Ст. Данкова – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 26- 27

Батор, Йоанна. Дзен и бегачката. Прев. Кр. Крумов – Литературен вестник, бр.6, 2014, с.1, 15

Батор, Йоанна. Тъмно, почти нощ. Прев. Кр. Крумов – Литературен вестник, бр.6, 2014, с.12-13

Групинска, Анка. Ако на моето погребение четеш кадиш, ще те вкарам в гроба! Прев. Б. Обретенов – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 28-29

Завадски, Мариуш. Можем ли да разчитаме на Обама?Култура, бр.22, 2014, с.11.

Капушчински, Ришард. Из Автопортрет на репортера. Прев. Е. Стойчовска – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с.6, 10.

Корчак, Януш. Нищетата на Варшава. Прев. Вера Деянова – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 7, 10, 11.

Крал, Ханна. Любов. Прев. М. Генчева – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 16.

Лем, Томаш. Пререкания на фона на всеобщото привличане. Прев. Лина Василева – Литературен вестник, бр. 7, 2014, с.12-13

Нашиловска, Анна. Четиригодишната философка. Прев. Магда Карабелова – Литературен вестник, бр.4, 2014, с. 4

Новак, Кажимеж. С колело и пеша през Черния континент(Фрагменти). Прев. М. Григорова. – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 24

Павлак, Беата. Via Dolorosa. Прев. Радостина Петрова – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с.30-32

Ружевич, Тадеуш. Защо пиша? Прев. Силвия Борисова. – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 1.

Тохман, Войчех. Проповед. Прев. Силвия Борисова – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 17-19

Фостаковска, Анна.2006, Сривай се, училище. Прев. Радостина Петрова – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 20-22

Хуго-Бадер, Яцек. Москва. Прев. Силвия Борисова – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 12-13

Шчигел, Мариуш. Да бъдеш репортер, значи да разбираш – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 1, 4.

Шчигел, Мариуш. Полша в обяви* (1993). Прев. М. Милева – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 9, 17.

Шабловски, Витолд. Британско воеводство. Прев. М.Генчева – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 13-15.

Ягелски, Войчех. Баши – доказателство за съществуването на Бог. Прев.Ст.Дойчинова – Литературен вестник, бр. 19, 2014, с. 25, 27.

2015

Батор, Йоанна. Островът сълза. Прев. от полски Кр. Крумов – Литературен вестник, бр. 6, 2015, с. 16

Вайда, Анджей. Киното и всичко останало(фрагменти). Прев. Богдан Глишев – Литературен вестник , бр.5, 2011, с. 9, 12-13.

Гомбрович, Витолд. Хаос и безредие, безпорядък, бъркотия, неразбория…Прев. К. Кокинова – Литературен вестник, бр. 17, 2015, с. 11

 

 

 

Advertisements