Словашка литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат

Словашка литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат

Тематични броеве

1997

сп. Орфей, бр. 1, 1997 –  Съвременна словашка поезия.  Съст. Милан Рихтер. Прев. Димитър Стефанов. [Включва текстове на Мирослав Брук, Ян Замбор, Петер Ковачик, Юрай Куниак, Камил Петерай, Дана Подрацка, Вера Прокешова, Мариан Хатала, Мила Хоугова, Игор Хохел, Рудолф Чижмарик].

2004

сп. Пламък, бр. 5-6, 2004 – Съвременни словашки писатели. Съст. Димитър Стефанов. Прев. Димитър Стефанов, Атанас Звездинов, Борис Липчински, Виктория Благоева, Донка Нейчева, Вътьо Раковски.

Съдържание

 

Поезия

2005

Хмел, Карол. Питаш се; Стихотворения; Остава; Поетите лъжат. Прев. А. Татаренко; Цв. Еленкова. –  Литературен вестник, бр. 41, 2005, с. 16.

2009

Прокешова, Вера. Нежност; Стоя тук такава; Чужди; В България. Прев. Диана Иванова – Литературен вестник, бр. 26, 2009, с.15 [с бележка за автора].

 

Проза

2010

Ранков, Павол. Случило се на първи септември (или друг път). Прев. Николай Фенерски. – Литературен вестник, бр. 14, 2010, с. 14 [откъс; с бележка за автора].

2012

Бала, Владимир. Из В името на отца. Прев. Димана Иванова. – Литературен вестник, бр. 7, 2012, с. 13 [с бележка за автора].

2013

Татарка, Доминик. В безпокойствието на търсенето (фрагменти). Прев. Десислава Славова, Илиана Владова. – Литературен вестник, бр. 18, 2013, с. 15.

Татарка, Доминик. Душевни сътресения (откъс). Прев. Евгения Митова, Ирена Димова. – Литературен вестник, бр. 18, 2013, с. 14.

Татарка, Доминик. Разказ за настъпващата пролет (откъс). Прев. Лиляна Видова. – Литературен вестник, бр. 18, 2013, с. 15.

Advertisements