Словенска литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат

Словенска литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат

Tематични броеве

2004

Литературни Балкани, бр.4, 2004 – Нова словенска поезия и проза. Ред. Георги Гроздев.

Съдържание

Поезия

1992

Злобец, Цирил. Коварният Прометей; Из „Чудната авантюра“. Прев. Т. Ганчева. –  Литературен вестник, бр.9, 1992, с.8.

1998

Деклева, Милан. Анаксимандър изважда… Прев. Р. Панчовска. – Литературен вестник, бр. 10, 1998, с. 16.

Зайц, Дане. Ще платиш за всичко. Прев. Р. Панчовска. – Литературен вестник, бр. 10, 1998, с. 16.

Кович, Кайетан. Есента на мъртвите войници. Прев. Р. Панчовска. – Литературен вестник, бр. 10, 1998, с. 16.

Макарович, Светлана. Ловът. Прев. Р. Панчовска. – Литературен вестник, бр. 10, 1998, с. 16.

Мозетич, Бране. не вдигай щорите на прозорците… Прев. Р. Панчовска. – Литературен вестник, бр. 10, 1998, с. 16.

Потокар, Юре. х. л. б. Прев. Р. Панчовска. – Литературен вестник, бр. 10, 1998, с. 16.

Шаламун, Томаш. Додея ми от образа на племето ми… Прев. Р. Панчовска. – Литературен вестник, бр. 10, 1998, с. 16.

Щегер, Алеш. На теб; Орех. Прев. от словенски С. Хрусанова, Б. Ламбовски. – Литературен вестник, бр. 29, 1998, с. 14 [с бележка „Международна среща „Пияната метафора“ от Бойко Ламбовски]

2001

Щегер, Алеш. В центъра на страха: Антициклон; Евдемон Арабия; Рентген. Прев. Г. Савов, Г. Борисов. – Факел, бр. 2, 2001, с. 136-138.

2002

Ости, Йосип. Ешафод; Людоеди; Аз други братя освен поети нямам; Пощадиха те, девойче, с изстинал поглед; С риск върху ми да се срутят камъни и дънери; Щастлив съм като слепеца от онази песен; Където и да се разхождам, ходя по сараевските улици; Поет отличен си, де да беше и такъв човек; Самоговор; Понорница; Ледени цветя; Още едно любовно писмо; Сянка; Звярът у човека; Още едно прощално писмо. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 1, 2002, с. 185-197.

Ости, Йосип. Из „Сараевска книга на мъртвите“. Бялото знаме; Кървав Великдин, Кървав Байрам. В Сараево самолети; Преминаване през звуковата бариера; Сирени, въздушна тревога; непрестанно и напразно вдигам телефонната слушалка, въртя шайбата; Докато Европа усмихната се ръкува със злодеите; Могат да ме убият, но не могат да ме накарат да убивам; На 27 март деветдесет и втора снаряд избухна всред тълпа от хора, които чакаха  посред Сараево да купят хляб (…).Както е дошло, всичко ще отмине, но за жалост дотогава много вода и кръв ще изтече, Сараево и да го няма вече, ще бъде онова ,което е било,Завръщане в града., Черни знамена. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 1, 2002, с. 158-185.

2003

Крамбергер, Тая, Les choses et les mots. Прев. С. Хрусанова. – Литературен вестник, бр. 13, 2003, с. 16 [с бележка за автора].

Ости, Йосип. Из „Сараевска книга на мъртвите“. Прев. Г. Савов.  –  Литературен вестник, бр. 12, 1993, с. 8.

Пейович, Вера. „Нуждая се от светлината ти…“ Прев. И. Енчева. – Литературен вестник, бр. 13, 2003, с. 16 [с бележка за автора].

Семолич, Петер. Татко. Прев. И. Енчева. – Литературен вестник, бр. 13, 2003, с. 16 [с бележка за автора].

Шкрянец, Тоне. Опиат. Прев. Е.Томова, И. Енчева. – Литературен вестник, бр. 13, 2003, с. 16 [с бележка за автора].

2004

Анакиев, Димитър. Автопортрет. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 4, 2004, с. 62.
Зайц, Дане. Всички птици. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 4, 2004, с. 25-26.
Злобец, Цирил. Из „Чудната авантюра“. Прев. Т. Ганчева. – Литературни Балкани, 4, 2004, с. 27-28.
Ихан, Алоиз. Време е. Прев. Т. Ганчева. – Литературни Балкани, 4, 2004, с. 31-32.

Йесих, Милан.  Из „Жалба прещастлива“. Прев. Г. Савов, Ал. Миланов. – Литературни Балкани, 4, 2004, с. 29-30.
Петан, Жарко.  Афоризми. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 4, 2004, с. 33-35.

Стърниша, Грегор. Песен за каменния праг. Прев. Т. Ганчева. – Литературни Балкани, 4, 2004, с. 24.

Тауфер, Вено. Водата ни отнася. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 4, 2004, с. 63-64

2007

Видмар, Мая. Присъствие. Прев. Г. Савов. – Литературен вестник, 27, 2007, с. 14.

Деклева, Милан. Из „Изпревареният човек“ – 28., 36., 84., 105. Прев. Г. Савов. – Литературен вестник, 27, 2007, с. 14.

Добник, Иван. Дванайсета; Шестнайсета; Из „Записки върху горска шума“. Прев. Г. Савов. – Литературен вестник, 27, 2007, с. 14.

Кравос, Марко. Песен край бъчвата. Прев. Г. Савов. – Литературен вестник, 27, 2007, с. 14.

Медвед, Андрей. Из цикъла „Африка“. Прев. Г. Савов. – Литературен вестник, 27, 2007, с. 14.

Ости, Йосип. Сутрешни и вечерни. Прев. Г. Савов. – Литературен вестник, 27, 2007, с. 14.

Стропник, Иво. Парещият връх на езика; Уста. Прев. Г. Савов. – Литературен вестник, 27, 2007, с. 14.

Ступица, Луция. Тесният път. Прев. Г. Савов. – Литературен вестник, 27, 2007, с. 14.

Шаламун, Томаж. Баща и син. Прев. Г. Савов. – Литературен вестник, 27, 2007, с. 14.

Щегер, Алеш. Камък. Прев. Г. Савов. – Литературен вестник, 27, 2007, с. 14.

2008

Кравос, Марко. Мъдро семе; Ляво дясно; Всъщност; Десетстихови песни. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 14, 2008, с. 117-119.

Ости, Йосип. Поезия. Прев. Л .Миндова. – Литературен вестник, бр.11, 2008, с. 1,11 [с бележка за автора].

Щегер, Алеш. Из „Книга за нещата”. Прев. Л. Димитров. – Литературен вестник, бр.36, 2008, с.16 [с бележка за автора].

2009

Грегорчич, Симон. Заветът на хайдутина. Прев. Л. Димитров – Литературен вестник, бр.2, 2009,  с. 7 [с бележка Един български сюжет в словенската класическа поезия].

Стропник, Иво. Върба; бял; работилница 8; време. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 14, 2008, с. 114-116.

2010

Бабачич, Есад. Tropea; Пощенска кутия. Прев. А. Михайлова. – Литературен вестник , бр.41, 2010, с.15.[с бел. за автора и отзив за Международен фестивал за превод на поезия в Словения от А.Михайлова]

Дебеляк, Алеш. Град и дете; Космополис. Прев.Л. Миндова, – – Литературен вестник ,  бр.29, 2010, с.15.[с бел. за автора]

Деклева, Милан. Прозорецът наблюдава…;.управлявай, ветре…;.вятърът във върбите… Прев. А. Михайлова. – Литературен вестник , бр.41, 2010, с.15.[с бел. за автора и отзив за Международен фестивал за превод на поезия в Словения от А.Михайлова]

Пинтарич, Миха .На дъното; От тук до вечността; Бърда. Прев. А. Михайлова. – Литературен вестник , бр.41, 2010, с.15,17.[ с бел. за автора и отзив за Международен фестивал за превод на поезия в Словения от А.Михайлова]

Погачник; Барбара Някогашно сметало. Прев.Акс. Михайлова- – Литературен вестник , бр.41, 2010, с.17.[ с бел. за автора и отзив за Международен фестивал за превод на поезия в Словения от А.Михайлова]

Храстел, Станка.После седнахме заедно на масата; Времето, когато сядаш; Защо вече не се поглеждаме. Прев. Л. Димитров. – Литературен вестник , бр.28, 2010, с.13 [Стихове на чуждите участници в София: Поетики 2010; с бел. за автора ].

2011

Шаламун, Томаж. Послание на манихейците. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 18, 2011, с. 76.

Роде, Матей. Българистиката в Словения. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 20, 2011, с. 161.

2012

Фърбежар, Иво. Повече светлини, При изгрев. Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, бр. 34, 2012, с. 12. [с биографична бележка за автора]

Шаламун, Томаж. Йона (Поклонение при Марушка, 1971), Отново са тихи пътищата (Бялата Итака, 1972), Народна (Маски, 1980), На Метка (Дете и елен, 1990). Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, бр. 4, 2013, с. 10.

2013

Дебеляк, Алеш. Безгранична стая, Новородена ода. Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, бр. 40, 2013, с. 16.

2015

Ости, Йосип. Игра. Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, бр. 1, 2015, стр. 13.

Шаламун, Томаж. Да четеш: да обичаш, Мъртви момчета. Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, бр. 1, 2015, стр. 13.

Шаламун, Томаж. Движение; За дрехите на художничката; Покер VІ; Покер VІI; Неща VII; Всичко записвам. Поезия. Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, бр. 13, 2015, с. 1, 15.

Шаламун, Томаж. Неща; Мрак II; имам кон. конят има четири крака; Мрак V; Гъбки I; Пон Ньоф; Раждането на поета. Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, бр. 16, 2015, с. 14.

 

Проза

1995

Ковачич, Владимир. Вълшебникът. Прев. Г. Савов. – Литературен вестник, 9, 1995, с. 15.

2001

Янчар, Драго. Бриони. Прев. Г. Савов. – Литературен вестник, бр. 36, 2001, с. 1, 12-13. [с бележка за автора]

2003

Мочник, Растко. Пророкът? Прев. Д. Камбуров. – Литературен вестник, бр. 14, 2003, с. 13. [с бележка за автора]

Ости, Йосип. Радован Караджич – писател и/или престъпник. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 2, 2003, с. 129-142.

2004

Проф. д-р Вришер, Игор, Словенската икономика. Липсва информация за преводача. – Литературни Балкани, 4, 2004, с. 98-105.

Детела, Андрей. За душата на Словения… Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 4, 2004, с. 50-54.

Мате, Миха.  Моралът. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 4, 2004, с. 44-46.

Омерзъл, Борут. Традицията… Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 4, 2004, с. 47-49.

Прегъл, Славко. Танталовите мъки. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 4, 2004, с. 36-43.

Рожанц, Марян.  Възмездие в родния край. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 4, 2004, с. 55-59.

Търстеняк, Антон. Мисли за… Прев. Н. Тошева – Хайдиняк. – Литературни Балкани, 4, 2004, с. 117-129.

Хрибар, Тине. Еврословенство. Прев. Н. Тошева-Хайдиняк. – Литературни Балкани, 4, 2004, с. 130-143.

Янчар, Драго.  Пътят към Аугсбург. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 4, 2004, с. 13-23.

2007

Дебеляк, Алеш. Неуловимите общи мечти. Прев. С. Владимиров. – Факел, I, 2007, с. 323-337.

2008

Жижек, Славой. SOS „Насилие“. Прев. М. Русков. – Факел, III, 2008, с. 307-324.

2009

Жижек, Славой. Да повторим Ленин. Прев. М. Русков. – Факел, I, 2009, с. 344.

2010

Янчар, Драго. Писателски възражения. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, 18, 2010, с. 82-91.

2011

Йезерник, Божидар. Където раят е само на глътка дяволска напитка. Разказ за кафето на Балканите. Прев. Е. Попова (под редакцията на Д. Каракушева) – Литературен вестник , бр.16, 2011, с.10-11[есе]

Драма

Кведер, Зофка. Любов. Драма в едно действие. – Годишник на Театрален
колеж “Любен Гройс”, Година І, книжка 1.,  2007, с. 77-93.

Advertisements