Сръбска литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат.

Сръбска литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат.

Тематични броеве

2005

Литературни Балкани, бр.2, 2005. – Нова сръбска поезия и проза. Ред. Георги Гроздев.

Съдържание

2009

Панорама, бр.V, 2009 –  Съвременна сръбска литература. Ред. Жела Георгиева.

Съдържание

Литературни Балкани, бр.17, 2009. Сръбски акцент. Ред. Георги Гроздев.

Сръбски хумор, сръбска проза и поезия:

Съдържание

 

Поезия

1991

Пушич, Босилка. Брат на брата; Дали това сме или други; И бръшлянът. Прев. Е. Йосифова. – Литературен вестник, бр. 39, 1991, с. 4.

1993

Драинац, Раде. Отговор на майчиното писмо. Прев. Е. Багряна. –  Литературен вестник, бр. 15, 1993, с. 8.

Йосипович, Габриел. Плодородната страна; Фрагменти от въображаем послеслов. Прев. Ю. Антонов. –  Литературен вестник, бр. 18, 1993, с. 8.

Максимович, Десанка. Говори тихо; Самота. Прев. В. Желязкова. –  Литературен вестник, бр. 8, 1993, с. 8.

Маркович, Веселин. Топография. Прев. А. Ливен и А. Благоев. – Литературен вестник, бр. 46, 1993, с. 4-5.

Тодорович, Миролюб. АБЦ за Миролюб Тодорович; Внимателно с инструкциите; Миролюб Тодорович ви сваля от закачалката. Прев. А. Ливен и А. Благоев.– Литературен вестник, бр. 46, 1993, с. 4-5.

Христич, Йован. Към Федър; Кому са нужни още красивите приказка; По цял ден стоя в библиотеката; В голямата библиотека; Отдавна забравените книги; Уморен от дългата зима. Прев. Св. Игов. –  Литературен вестник, бр. 29, 1993, с. 8.

1994

Васов, Мила. Писмо. Нещо трябва да повторя. – Литературен вестник, бр. 45, 1994, с.19.

Максимович, Десанка. За хората дето виждат всичко; За ония, които са храбри само когато загиват. Прев. П. Стефанов. – Литературен вестник, бр.10-11, 1994, с.7.

Максимович, Десанка. За бедняка; За знатните; За алкохола. Прев. Ж.Георгиева. – Литературен вестник, бр.34, 1994, с.8-9.

Попа, Васко. В селото на прадедите; Смъртта на черния Джордже; Черният Джордже. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 10-11, 1994, с. 7.

1995

Данилов, Драган. Автопортрет в огледалото на перископ; Бог, алергията, диамантите; Малчуганство мое, хей розо; Новогодишната нощ; За мене мислят ангели и още някой; През моя монокъл; Close reading. Прев. Б. Курташева. – Литературен вестник, 35, 1995, с. 16.

1996

Вучич, Зоран. Няма смисъл да гледаш…. – Литературен вестник, 13, 1996, с. 4.

Данилов, Драган. Transilvanija blues. Прев. Б. Курташева. – Литературен вестник, 29, 1996, с. 11.

Михайлович, Мирослав Цера. Разходка. – Литературен вестник, 13, 1996, с. 4.

Никчевич, Желидраг. Понякога устните, понякога световете. Прев. Б. Курташева и Ив. Радославов. – Литературен вестник, 29, 1996, с. 8.

Попа, Васко. От шепите ти птици…; Спят теменуги…; Нощем чезне тъмнината…; Улицата, по която…; Ръце протягаме нагоре…; По алеята дърветата…; Улиците на твоите погледи… Прев. Р. Ляпова. – Литературен вестник, 3, 1996, с. 16.

Христич, Йован. Александрийска школа. Прев. С. Игов. – Литературен вестник, 24, 1996, с. 5.

Христич, Йован. В голямата библиотека; Нощем, излез да гледаш звездите, гледаш съдбите; Свещи; Оратори говорят по площадите; „Познай самия себе си“. Превод С. Игов. – Литературен вестник, 36, 1996, с. 15.

Христич, Йован. Три песни любовни. Прев. С. Игов. – Литературен вестник, 36, 1996, с. 12-15.

Шимокович, Мария. Чиста песен. – Литературен вестник, 29, 1996, с. 1.

1997

Васов, Мила. Писмо; Родилни мъки. Прев. от англ. и слов. Ст. Хрусанова, Б. Ламбовски. – Литературен вестник, бр. 29, 1997, с. 14. [С бележка „Международна среща „Пияната метафора” от Бойко Ламбовски].

Данилов, Драган. Парабола; Ноктюрно; Нежно, с ръка; Кой е този, който ме вика; Опело; Под розите (из стихосбирката „Дълбока тишина“). Прев. И. Енчева. – Литературен вестник, бр. 3, 1997, с. 16.

1999

Ристич, Майя. Варварски сън. Прев. М. Ристич, Б. Ламбовски. – Литературен вестник, бр. 24, 1999, с. 4.

2001

Пакович, Златко. Ставаме поне един час преди да тръгнем за работа; След нас ще остане разказ; Плачем заради книгите, които няма да прочетем. Прев. Зл. Пакович. – Литературен вестник, бр. 2, 2001, с. 11.

2002

Христич, Йован. Из „Александрийската школа“ („Към Федър“, „Острови“, „По цял ден седя в библиотеката“). Прев. Св. Игов – Литературен вестник, бр. 29, 2002, с. 4.

2004

Балканско хайку. Зоран Додерович. Драган Ристич. Йоже Воларич. Аленка Зорман. Богданка Стояновски. Миленко Чирович-Лютички. Боголюб Михайлович. Деян Богоевич. Славица Шавли. Прев. Г. Билярска. – Литературен вестник, бр. 42, 2004, с. 12.

Каранович, Воислав. Елегия за акацията под прозореца. Прев. Б. Курташева. – Литературен вестник, бр. 31, 2004, с. 14. [с бележка за автора].

2005

Блашкович, Ласло. Страх от летене. Прев. А.Татаренко и Цв.Еленкова. –  Литературен вестник, бр.41, 2005, с.16.

2006

Антич, Мирослав. Ходейки на ръце. Прев. Св. Стойчева и В. Свачко. –  Литературен вестник, бр.18, 2006, с.15-16.

2007

Ристич, Маня. Бонзай душа; Чайка. Прев. Цв. Софрониева. – Литературен вестник, 10, 2007, с. 14.

Сеферович, Ана. Забава без край; Чисто противоречие от другата страна на клепачите. Прев. Цв. Софрониева. – Литературен вестник, 10, 2007, с. 15.

2008

Блашкович, Ласло. Край на цитата; Женска работа. Прев. Г. Савов.  –  Литературен вестник, бр.5, 2008, с.14,15 [с бележка за автора].

Данилов, Драган Йованович. Древният учител; Слепият прозорец; Свято място. –  Литературен вестник, бр.5, 2008, с.14,15 [с бележка за автора].

Павкович, Васа. Сърбеж по есенния зид; Несигурен текст; Тежестта на думите; Пунктуация. Прев. Г. Савов.  –  Литературен вестник, бр.5, 2008, с.14,15 [с бележка за автора].

Ристич, Мая. В жълтия град; Невроза; Съживяване на романтиката; За мига. Прев. Г. Савов.  –  Литературен вестник, бр.5, 2008, с.14,15 [с бележка за автора].

2009

Бакрач, Момчило. Мимически птици и процесии; Предговор към виното. Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, бр.16, 2009, с.11 [с бележка за автора].

Каранович, Звонко. Всекидневна пустиня;LSD.Прев. Л.Миндова. – Литературен вестник, бр.16, 2009, с.11 [с бележка за автора].

2010

Максимович,. Десанка. Боязън; За знатните. Прев. П. Стефанов – Литературни Балкани, бр. 19, 2010, с. 54-55.

Миодраг Павлович. Богомилска песен, Научете песен. Прев. Св. Игов, Н. Кънчев. – Литературни Балкани, бр. 19, 2010, с. 28-29.

Симич, Чарлз. Разчленяване на тишината. Стихотворения. Прев. Л. Миндова, К. Стойкова – Алманах на Факел, 2010, с. 501-507.

2011

Максимович, Десанка. Боязън. Прев. П. Стефанов. – Литературни Балкани, 19, 2011, с. 54.

Павлович, Миодраг. Богомилска песен. Прев. С. Игов и Н. Кънчев. – Литературни Балкани, 19, 2011, с. 28.

Христич, Йован. Последни стихотворения: В тъмен час; I morti, i morti; Един по един, приятелите си отидоха; Преминават влакове с осветени прозорци на вагоните; Два малки даймона си играят със своя човек; През отворения прозорец долита шум от гласове; Лица . Прев. Св. Игов – Литературен вестник , бр.21, 2011, с. 16 [с бележка за автора].

2012

Живкович, Горан. 4 ден. Прев. Людмила Миндова. – Литературен вестник, бр. 34, 2012, с. 13 [с бележка за автора].

Костов, Велимир. Зад затворената врата, Спомен за зеления банан до Върбас в Баня Лука. Прев. Людмила Миндова. – Литературен вестник, бр. 40, 2012, с. 16.

Крагуевич, Таня. Едно. Прев. Русанка Ляпова. – Литературен вестник, бр. 25, 2012, с. 3.

Халилович, Енес. При вестта за кражбата на най-стария сърп в Багдад, Основно боядисване. Прев. Людмила Миндова. – Литературен вестник, бр. 34, 2012, с. 12  [с бележка за автора].

2013

Божович, Гойко. На хоризонта, Тихо зверче на следобеда, По склона, Сенки, Елементи, Над водата, Крахът на империите, Хранилище, Единствен опит, Вълна. Прев. Людмила Миндова. – Литературен вестник, бр. 4, 2013, с. 10.

 

Проза

1991

Милетич, Милан. Два гарвана. Прев. Т. Ганчева –  Литературен вестник, бр. 40, 1991, с. 1, 4.

1992

Андрич, Иво. Босненска нощ. Откъс от есето „Писмо от 1920 г.“. Липсва информация за преводача. – Литературен вестник, бр.19, 1992, с. 8.

Булатович, Миодраг. Из „Ездач на ездачите“. Прев. Г. Коритаров. – Литературен вестник, бр. 27, 1992, с. 7.

1993

Албахари, Давид. Разходки край реката. Прев. Г. Савов –  Литературен вестник, бр. 46, 1993, с. 4-5.

Ачин, Йовица. Рецензия. (самокритика). Прев. Ж. Георгиева.  –  Литературен вестник, бр. 3, 1993, с. 7.

Басара, Светислав. Въведение в шизофренията. Прев. А. Ливен и А. Благоев. – Литературен вестник, бр. 46, 1993, с. 4-5.

Ковач, Мирко. Полетата на смъртта. Прев. Г. Николова-Михайлова. –  Литературен вестник, бр. 33, 1993, с. 1, 3.

Стеванович, Видосав. Из „завет“. Прев. Д. Захова –  Литературен вестник, бр. 5, 1993, с. 4-5.

Стеванович, Видосав. Цезарово сечение. Прев. Ж. Георгиева –  Литературен вестник, бр. 40, 1993, с. 4-5.

1994

Албахари, Давид.Сова.Прев. А. Благоев. –  Литературен вестник, бр.25, 1994, с.11.

Михайлович, Драгослав. Шарл Азнавур. Прев. Ж. Георгиева.  –  Литературен вестник, бр. 34,1994, с.8-9.

1995

Паич, Миленко. Малкото сръбско стадо. Прев. Б. Курташева. – Литературен вестник, бр.36, 1995, с. 9, 11-12.

1996

Арсениевич, Владимир. Как отново се влюбих в Деян (откъс от романа „В трюма“). Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 29, 1996, с. 15.

Басара, Светислав. Писмо от ада. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 29, 1996, с. 10.

Басара, Светислав. Фаталният купон. Прев. Й. Ефтимов. – Литературен вестник, бр. 21, 1996, с. 15.

Киш, Данило. Разказ за Майстора и Ученика. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 29, 1996, с. 9, 11.

Ковачевич, Душан. Имало едно време една страна. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 29, 1996, с. 12-13.

Михайлович, Драгослав. Чия душа се лута насам? Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр.29, 1996, с. 14.

Павич, Милорад. Сервиз за чай Wedgеwood. Прев. Св. Мигов. – Литературен вестник, бр. 3, 1996, с. 9.

Паич, Миленко. Из книгата „Художникът по време на сън“. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 34, 1996, с. 16.

Христич, Йован. Проблемът за творчеството. Прев. С. Игов. – Литературен вестник, бр. 36, 1996, с. 14-15.

Христич, Йован. След четиридесет и седем години. Прев. С. Игов – Литературен вестник, бр. 36, 1996, с. 13-14.

1997

Киш, Данило. Славно е да умреш за отечеството; Червените марки с образа на Ленин; Посмъртни почести. Прев. Ж.. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 20, 1997, с. 9-15.

1998

Басара, Светислав. Няма вече нови години. Прев. М.- Й. Стоядинович. – Литературен вестник, бр. 5, 1998, с. 9.

Киш. Данило. Нож с дръжка от розов храст. Прев. Р. Ляпова. – Литературен вестник, бр. 5, 1998, с. 12-13.

Киш, Данило. Симон Чудотвореца. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 16, 1998, с. 9-11.

Петров, Детко. Как беше убит щурецът. Прев. Ж.  Георгиева. – Литературен вестник, бр. 5, 1998, с. 14-15.

Христич, Йован. Стенанието на Бодлер.  Прев. Светлозар Игов. – Литературен вестник, бр. 22, 1998, с. 10. [с бележка за автора].

1999

Киш, Данило. Книга на кралете и будалите. Прев. Ж. Георгиева – Факел, бр. 6, 1999, с. 5-28.

Киш, Данило. Homo poeticus. Въпреки всичко. Прев. Л. Миндова – Факел, бр. 6, 1999, с. 29-30.

Пакович, Златко. Разказ за убиването. Прев. Зл. Пакович, М. Крумова. – Литературен вестник, бр. 36, 1999, с. 5.

2000

Баяц, Владислав. Друидът от Синдуин. Прев. М.-Й. Стоядинович. – Литературен вестник, бр. 17, 2000, с. 9.

Гаталица, Александър. Притчи. Прев. Л. Миндова. – Факел, бр. 1, 2000, с. 119-123.

Маркович, Миряна. Страници от дневника. Прев. Л. Миндова. – Факел, бр. 2, 2000, с. 36-39.

Павич, Милорад. Партия шах с живи фигури. Прев. Хр. Василева. – Факел, бр. 2, 2000, с. 5-23.

Стеванович, Видослав. В търсене на човека (апокриф?).Прев. Л. Миндова. – Факел, бр. 2, 2000, с. 29-33.

2001

Баяц, Владислав. Геопоетически басни. Прев. М.-Й. Стоядинович – Факел, бр.2, 2001, с. 177-183.

Гаталица, Александър. Притчи. Прев. Л. Миндова – Факел, бр.1, 2001, с. 119-123.

Каспар, Лиляна Йокич. Из „Плешивите кучета“. Прев. Б. Курташева – Литературен вестник, бр. 39, 2001, с. 11. [с бележка за автора]

Михайлович, Драгослав. Можете ли да им простите? Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 12, 2001, с. 12.

Павичич, Юрица. Кръст и трибагреник. Прев. Л. Миндова – Факел, бр.1, 2001, с. 124-126.

Пантич, Михайло. Седмият ден на кошавата. Какъв ти Фройд. Прев.Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 16, 2001, с. 13.

Пекич, Борислав. Как да умъртвим вампира. Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, бр. 39, 2001, с. 10 [с бележка за автора].

Петрович, Горан. Продавница „При щастливата ръка“. Прев. С. Андонова. – Литературен вестник, бр. 39, 2001, с. 9, 11.

Пищало, Владимир. Гъркът. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 16, 2001, с. 14.

Попович, Мирослав. Съдби. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 12, 2001, с. 13-16.

Чирянич, Гордана. Предпоследно пътуване. Прев. Б. Курташева. – Литературен вестник, бр. 39, 2001, с. 14-15 [с бележка за автора].

Чулафич, Миладин. Гарван; Глад; Шест; Сиромашия; Не е хубаво; Когато се жениш; Нито тук, нито там; Възможно ли е това?; Семейство; Най-младият; И водата може да гние; Ако…; Къртица. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 40, 2001, с. 12 [с бележка за автора].

Язък за боята! Графитите на Белград. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 16, 2001, с. 16.

2002

Андрич, Иво. Да бъдеш човек. Реч на Иво Андрич, първия балкански Нобелов лауреат пред Шведската академия (1961г.). Прев. Св. Игов. – Литературни Балкани, бр. 1, 2002, с. 5-8.

Андрич, Иво. Прокълнатия двор.[oткъс]. Прев. С. Рачева. – Литературни Балкани, бр. 1, 2002, с. 9-35.

2003

Албахари, Давид. Гледка, прозорец. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 11, 2003, с. 14.

Ачин, Йовица. Мистификаторът. Прев. Русанка Ляпова. – Литературен вестник, бр. 37, 2003, с. 5.

Великич, Драган. Влакове. Прев. Жела Георгиева. – Литературен вестник, бр. 11, 2003, с. 14.

Михайлович, Драгослав. Злодеи. Прев. Ж. Георгиева. – Литературни Балкани, бр. 1, 2003, 65-80 [с бележка за автора].

Павич, Милорад.Сервиз за чай “Уеджууд”. Прев. Л. Миндова – Факел, бр.2-3, 2003, с. 317-320.

Стеванович, Видосав. Сухото дърво в мъртвата гора. Прев. Ж. Георгиева – Факел, бр.2-3, 2003, с. 343-348.

Христич, Йован. Елегия за антикварната книжарница. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 11, 2003, с. 11.

2004

Андрич, Иво. Да бъдеш човек. Из словото произнесено  на получаването на нобеловата награда; За Балканския човек [из “Знаци покрай пътя”]. – Литературни Балкани, бр. 3, 2004, с.22-27 [с белeжка за автора].

Петрович, Горан. Из „Хрониката на тайното общество“. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 3, 2004, с. 9.

Петрович, Горан. Често живеем в бъдещето и миналото, а само понякога в настоящето. Липсва информация за преводача. – Литературни Балкани, бр.3, 2004, с. 231-252.

Проданович, Милета. Това би могъл да бъде вашият щастлив ден. Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, бр. 23, 2004, с. 10-11.

Чотрич, Александър. Малки прорези. Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, бр. 30, 2004, с. 14.

2005

Киш, Данило. Съвети към младия писател. Прев. Ж. Георгиева. –  Литературен вестник, бр. 13, 2005, с.16.

Михайлович, Драгослав. Какво представлява сръбският юг? Прев. Ж. Георгиева. – Литературни Балкани, бр. 3, 2005, с.269-282.

Пантич, Михайло. България, каквато я видях през юни 2005; Zulu Warriors (снимка с баща ми). Прев. Р. Ляпова. – Литературни Балкани, бр. 4, 2005, с.33-40.

Пантич, Михайло. Защо ще се оженя за фолк певица. Прев. Р. Ляпова. –  Литературен вестник, бр. 41, 2005, с.12-13.

Чулафич, Миладин. Мъченик; Ако спуснеш поглед; Дете. Прев. С. Рачева – Литературни Балкани, бр. 3, 2005, с. 41-43 [с бележка за автора].

2006

Басара, Светислав. Сърцето на земята. Роман. Прев. Л. Миндова – Факел, бр.1, 2006, с. 130-184.

Савич, Милислав. Хляб и страх. Прев. Ж. Георгиева. –  Литературен вестник, бр.38, 2006, с.9,16.

2007

Баяц, Владислав. Изход към света. Прев. М.-Й. Стоядинович – Факел, бр.1, 2007, с. 308-313.

Димич, Мома. Другата Русия. Прев. Л. Миндова – Факел, бр.1, 2007, с. 111-118.

Илиев, Александар. Из „Берлински прозорец”. Прев. В. Седефчева. – Литературен вестник, 19, 2007, с. 12-13.

Кърлежа, Мирослав. Европа днес. Прев. Л. Миндова – Факел, бр.1, 2007, с. 296-307.

Петрович, Горан. Атлас, очертан с небе. Откъс. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, 12, 2007, с. 12-13.

Савич, Милисав. Да не се подмазваме. – Литературни Балкани, бр.2, 2007, с. 194-199.

Секулич, Исидора. Балканите. Прев. А. Ливен. – Литературни Балкани, бр.14, 2008, с. 224-227.

Шево, Александар. По-малкото е повече. Прев. В. Седефчева. – Литературен вестник, бр.17, 2007, с. 6-7.

2008

Секулич, Исидора. Балканите. Прев. А. Ливен – Литературни Балкани, бр. 14, 2008, с. 224-227.

Симич, Чарлз. Ренегатът. Прев. от англ.И. Димитрова. –  Литературен вестник, бр.8, 2008, с.12,13.

2009

Албахари, Давид. Как да четем къси разкази. Прев. С. Андонова. – Литературен вестник, бр.27, 2009, с.12,13.

2010

Киш, Данило. Пясъчен часовник. Прев. Л. Миндова – Алманах на Факел, 2010, с. 429-485.

Олуич, Гроздана. Откъс от „Гласове във вятъра“. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, бр. 18, 2010, с. 115.

Пантич, Михайло. Десет фрагмента за играта на четенето (литература и читател). Прев. Ж.. Георгиева. – Литературен вестник , бр.12, 2010, с.9,16 [с бележка за автора].

Пантич, Михайло. Навсякъде има живот. Прев. Р. Ляпова – Литературни Балкани, бр.18, 2010, с. 215-222.

Симич, Чарлз. Безработен прорицател. Прев. Л. Миндова – Алманах на Факел, 2010, с. 508-521.

2011

Албахари, Давид. Решение; Международен мач; Изследовател; Щастие; Професор Петрович; Само това ; Глас; Купол; Точност. Прев. Р. Ляпова. – Литературен вестник , бр.35, 2011, с. 11 [Из “Необичайни разкази”- текстове, невключени в книгата “Кравата е самотно животно”].

Басара, Светислав. Въздушна парабола; Учението на дон Уинстън. Прев. С. Андонова. – Литературен вестник , бр.41-42, 2011, с.13 [из авторската колонка в Данас с бележка за гостуване в България].

Иван Иванович. Петте чистки. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, бр.20, 2011,с. 272-276 [из “Разочарованият дисидент”].

Капор, Момо. Белград, та Белград; Духът; Сърцето. Прев. А. Тихинова-Йованович – Литературен вестник , бр.16, 2011, с. 13 [откъс от “Магията на Белград” с кратък отзив].

Петрович, Горан. Намери и огради с кръгче. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник , бр.5, 2011, с.14.

2012

Басара, Светислав. Гъзиян, кралят на Жарково и Железник. Прев. Соня Андонова. – Литературен вестник, бр. 9, 2012, с. 9, 12,13.

Грозданович, Милош. Приказки и други разкази (откъс от романа „Целувка за лека нощ”). Прев. Людмила Миндова. – Литературен вестник, бр. 34, 2012, с. 13 [с бележка за автора].

Огненович, Вида. Прелюбодейци. Прев. Севда Гайдарова-Димитрова. – Литературен вестник, бр. 8, 2012, с. 13.

2014

Киш, Данило. Защита на поезията. Прев. Л. Миндова – Литературен вестник, бр. 16, 2014, с. 9-12.

Киш, Данило. Последното убежище на здравия разум. Прев. Л. Миндова – Литературен вестник, бр. 28, 2014, с. 16.

Петрович, Горан. Из Търсачката. Прев. Ж. Георгиева – Литературен вестник, бр. 15, 2014, с. 1, 13.

2015

Басара, Светислав. Из „По следите на Граала”. Прев. Ж. Георгиева – Литературен вестник, бр. 13, 2015, с. 9, 13.

Пантич, Михайло. Новобелградчани. Прев.Ст. Николаев – Литературен вестник, бр. 1, 2015, с. 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements