Украинска литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат

Украинска литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат

Поезия

2005

Жадан, Сергий. Контрабанда. Прев. Р. Камберова, Ст. Иванов – Факел, II, 2005, с. 64-79.

Сливински, Остап. Двойно безсмъртие. Прев. Р. Камберова, Т. Марков – Факел, II, 2005, с. 87-90.

2013

Андрухович, Юрий. Ребро, Girl you will be a woman soon, Calling Dem, Glory to the camels, Absolutely Vodka, Life Is A Long Song. Прев. А. Стаменова. – Литературен вестник, бр. 35, 2013, с. 11.

2014

Андрухович, Юрий. Back in USSR; Without you-2; Just in between; Прев. А. Стаменова. – Литературен вестник, бр. 28, 2014, с. 15.

Стус, Васил. Над черното езеро; Еволюцията на поета. Прев. Д. Дойнов. – Литературен вестник, бр. 31, 2014, с. 16.

 

Проза

2001

Андрухович, Юрий. Перверзия. Прев. Ив. Тотоманов. – Факел, I, 2001, с. 7-77.

Андрухович, Юрий. Перверзия. (продължение) Прев. Ив. Тотоманов. – Факел, II, 2001, с. 55-120

2004

Андрухович, Юрий. Но с обич странна. Прев. Ив. Тотоманов. – Факел, III, 2004, с. 97-103.

2005

Андрухович, Юрий. Дванайсетте обръча. Прев. Р. Камберова. – Факел, II, 2005, с. 7-50.

Андрухович, Юрий. В търсене на DREAMLAND. Прев. А. Стаменова, Р. Камберова. – Факел, II, 2005, с. 54-63.

Билоцеркивец, Наталя. Още веднъж за трагедията на централна Европа. Прев. Здр. Петрова. – Факел, II, 2005, с. 154-159.

Виничук, Юрий. Обяд. Прев. А. Стаменова. – Факел, III, 2005, с.134-144.

Виничук, Юрий. Бродиран свят. Прев. М. Петкова. – Факел, III, 2005, с. 145-147.

Виничук, Юрий. Във вечния плен на Рождеството. Прев. М. Петкова. – Факел, III, 2005, с. 148-154.

Виничук, Юрий. Приказки за свободата. Прев. М. Петкова. – Факел, III, 2005, с. 155-159.

Гнатюк, Олександра. У дома, а не „Между Изтока и Запада”. Прев. А. Стаменова. – Факел, III, 2005, с. 202-214.

Жадан, Сергий. Anarchy in the UKR. Прев. Р. Камберова. – Факел, II, 2005, с. 71.

Забужко, Оксана. Отворено писмо. Прев. Здр. Петрова. – Факел, II, 2005, с. 142-144.

Забужко, Оксана. Апология на жертвоприношението. Прев. А. Стаменова. – Факел, II, 2005, с. 151-153.

Коган, Александр. Религия на обидените. Прев. С. Борисова. – Факел, II, 2007, с. 335-336.

Курков, Андрей. Последната любов на президента. Прев. Здр. Петрова. – Факел, II, 2005, с. 240-302.

Курков, Андрей. Последната любов на президента. Роман. Прев. Здр. Петрова. – Факел, III, 2005, с. 240-297.

Рябчук, Микола. Двете Украйни. Прев. В. Кръстев, А. Стаменова, Здр. Петрова. – Факел, II, 2005, с. 109-136.

Сливински, Остап. Постапокалиптичният ангел. Прев. Р. Камберова. – Факел, II, 2005, с. 80-86.

2008

Андрухович, Юрий. Московиада. Роман на ужасите. Прев. А.Стаменова. – Литературен вестник, бр.11, 2008, с.9,12,13 [с бележка за автора].

2012

Андрухович, Юрий. Венеция 1992, 2001. [откъс от книгата Лексикон на интимните градове, 2011]. Прев. А. Стаменова. – Литературен вестник, бр. 40, 2012, с. 1, 12-13.

2014

Андрухович, Юрий. Обръщение на украинския писател Юрий Андрухович. Прев. Р. Камберова, О. Сливински. – Литературен вестник, бр.4, 2014, с.1.

Портников, Виталий. Писмо от Украйна. Прев. Д. Горчева. – Литературен вестник, бр. 9, 2014, с. 9.

 

 

Advertisements