Хърватска литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат.

Хърватска литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат.

Тематични броеве

1996

Панорама, V, 1996. Съвременна хърватска литература. Поезия. Проза. Драматургия. Хумор и сатира. Българо-хърватски литературни връзки. Ред. Ганчо Савов.Съставители: Хрвое Пеякович, Дубравко Йелчич, Никола Батушич.

Съдържание

2006

Литературни Балкани, бр.1, 2006.  Нова хърватска поезия и проза. Ред. Георги Гроздев.

Съдържание

 2017

Панорама, бр.1, 2017. Split happens. Отг. ред. Р. Шарланджиева; ред. Ж. Георгиева. Прев. Ж. Георгиева, Р. Шарланджиева, Р. Ляпова, Хр. Попов.

Съдържание

Поезия

1993

Вулетич, Анджелко. Млада Херцеговина; Да станеш роден край; Основен камък. Прев. Г. Савов. –  Литературен вестник, бр. 34, 1993, с. 5.

1994

Петлевска, Сибила. Заселено пространство. Прев. Г. Савов.  –  Литературен вестник, бр.25, 1994, с. 11.

1998

Държич, Марин. Из комедията „Дундо Марое“. Прев. Г. Савов, Ив. Коларов  – Литературен вестник, бр. 27, 1998, с. 16 [с бележка от Ганчо Савов „Еротиката в хърватския хумор и сатира“].

Канижай, Пайо. Една работа на „П“. Прев. Г. Савов, Ив. Коларов – Литературен вестник, бр. 27, 1998, с. 16. [с бележка от Ганчо Савов „Еротиката в хърватския хумор и сатира“].

Релкович, Матия Антун. Очарования и хитрости при венчаване. Прев. Г. Савов, Ив. Коларов – Литературен вестник, бр. 27, 1998, с. 16 [с бележка от Ганчо Савов „Еротиката в хърватския хумор и сатира“].

Франкопан, Фран Кръсто. Старецът чевръст в живота. Прев. Г. Савов, Ив. Коларов. – Литературен вестник, бр. 27, 1998, с. 16. [с бележка от Ганчо Савов „Еротиката в хърватския хумор и сатира“].

2005

Мраович, Симо. Гмюнд. Прев. Л. Миндова. –  Литературен вестник, бр.22, 2005, с.15.

2008

Облучар, Бранислав. Самотата в средата на ябълка; Злият демиург. Прев. Цв. Паули. – Литературен вестник, 7, 2008, с.15 [с бележка за автора].

2009

Василевич, Бранко. … Прев. Г.Савов – Литературен вестник, бр.18, 2009, с.15  [с бележка за автора; в цикъл Съвременни хърватски поети].

Жижович, Боян. Гробно място. Прев. Г.Савов – Литературен вестник, бр.18, 2009, с.15  [с бележка за автора; в цикъл Съвременни хърватски поети].

Мичанович, Мирослав. Йов. Прев. Г.Савов – Литературен вестник, бр.18, 2009, с.14  [с бележка за автора; в цикъл Съвременни хърватски поети].

Новакович. Антония. … Прев. Г.Савов – Литературен вестник, бр.18, 2009, с.14  [с бележка за автора; в цикъл Съвременни хърватски поети].

Пъртеняча,Ивица. След любовта. Прев. Г.Савов . – Литературен вестник, бр.18, 2009, с.14  [с бележка за автора; в цикъл Съвременни хърватски поети].

Савичевич Иванчевич, Оля.посещение. Прев. Г. Савов.- Литературен вестник, бр.18, 2009, с.14  [с бележка за автора; в цикъл Съвременни хърватски поети].

Херцег, Иван. Пътят към теб. Прев.Г.Савов. – Литературен вестник, бр.18, 2009, с.15 [с бележка за автора;  цикъл Съвременни хърватски поети].

Чегец, Бранко. цветът на бурята, възторгът на косата. Прев.Г. Савов . – Литературен вестник, бр.18, 2009, с.14 [с бележка за автора;  цикъл Съвременни хърватски поети].

Ягич, Дорта. Песен за закъснението. Прев.Г.Савов. – Литературен вестник, бр.18, 2009, с.15 [с бележка за автора;  цикъл Съвременни хърватски поети].

2010

Байсич, Томица. Апокрифи за Тито; Всеки ден нов ден; Диктатори; След като затворих телефона. Прев. Б. Атанасова. – Литературен вестник , бр.2, 2010, с.14[с белeжка за автора].

Херцег, Иван. Платинено момиче; Като сняг; Двойнствен живот. Прев. Н. Николаев. – Литературни Балкани, бр.18, 2010, с. 229- 232 [с бележка за автора].

Яхич, Ервин. Как дишат нещата; Причина да напишеш стихотворение; Проклятието на историята; Моята разплата с рака. Прев. Н. Николаев. – Литературни Балкани, бр.18, 2010, с. 233 -236 [с бележка за автора].

2011

Кърлежа, Мирослав. Нощ в провинцията; Селската църква.  Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, бр.18, 2011, с. 39 – 40 [с бележка за автора].

Михалич, Славко. Майсторе, угаси свещта. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, бр.18, 2011, с. 64 [с бележка за автора].

Парун, Весна. Островчето, което полудя от самота. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, бр. 20, 2011, с. 154 [с бележка  за автора].

2012

Вуйчич, Никола. Стая. Прев. Людмила Миндова. – Литературен вестник, бр. 34, 2012, с. 12. [с бележка за автора].

2013

Херцег, Иван. Като сняг, Кой обърка живота; Отпътувания; Една нощ; Къде се появява снегът? Прев. Людмила Миндова. – Литературен вестник, бр. 41, 2013, с. 13.

 

Проза

1998

Угрешич, Дубравка. Професия интелектуалец. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 5, 1998, с. 10-11.

Угрешич, Дубравка. Палиндромски заговор. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 38, 1998, с. 1, 10-13.

1999

Угрешич, Дубравка. Из „Американски речник“. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 27, 1999, с. 15.

2001

Павичич, Юрица. Кръст и трибагреник. Прев. Людмила Миндова. – Факел, бр. 1, 2001, с. 124-126

Угрешич, Дубравка. Прегръдката на автор и читател. Реч при получаване на наградата на името на Хайнрих Ман. Прев от немски М. Каро. – Литературен вестник, бр. 22, 2001, с. 9.

Угрешич, Дубравка. Да живее соцреализмът! Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, бр. 39, 2001, с. 15 [с бележка за автора].

Угрешич, Дубравка. Домашни духове. – Факел, бр. 1, 2001, с. 127-133.

Угрешич, Дубравка. Как можех да стана Ивана Тръмп. Прев. Людмила Миндова. – Факел, бр. 1, 2001, с. 134-137.

Угрешич, Дубравка. Писателят в изгнание. Прев. Людмила Миндова. – Факел, бр. 5-6, 2001, с. 158-175.

2002

Угрешич, Дубравка. Форсиране на романа река. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 15, 2002, с. 15.

Угрешич, Дубравка. Послеслов към постюгославското издание на романа „Форсиране на романа река“, който в края на краищата не беше публикуван. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 15, 2002, с. 15.

Угрешич, Дубравка. Из послеслова към постюгославското издание на романа „Форсиране на романа река“, който в края на краищата не беше публикуван. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 25, 2002, с. 1 [с П.П. от българската издателка].

2003

Кърлежа, Мирослав. Банкет в Блитва. Книга първа. Прев. С. Рачева. – Литературни Балкани, бр. 2, 2003, с. 117-126 [с бележка за автора].

Угрешич, Дубравка. Нощ в Лисабон. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 3, 2003, с. 12-13.

Угрешич, Дубравка. A walking woman. Прев. Л. Миндова – Факел, бр. 2-3, 2003, с. 321-332.

2004

Гавран Миро. Разумът не е единственото, което ни отличава от животните. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, бр.3, 2004, с. 164-173.

Кърлежа Мирослав.  Из „Балкански импресии”; из „Летим над Панония”. Прев. Г. Савов. – Литературни Балкани, бр. 3, 2004, с. 59-64.

Угрешич, Дубравка. American Nails. Прев. Л. Миндова. – Литературен вестник, бр. 7, 2004, с. 9, 11.

Ферич, Зоран. Из „Тъжната приказка за Клара Шуман и Братя Грим“. Прев. Б. Курташева. – Литературен вестник, бр. 39, 2004, с. 12. [с бележка за автора].

Щикс, Игор. Балканите са някъде другаде. Прев. Л.Миндова. – Литературен вестник, бр. 24, 2004, с. 10.

2005

Угрешич, Дубравка. Министерство на болката. Прев. Л. Миндова. –  Литературен вестник, бр. 3, 2005, с. 11.

2009

Ферич, Зоран. Блус за госпожата с червените петна. Прев. Д. Йорданов. – Литературни Балкани, бр.16, 2009, с. 129-137.

2010

Перишич, Роберт. 25% литература. Прев. Русанка Ляпова. – Култура, бр. 43, 2010.

2013

Периш, Желимир. Фалос; Двайсет години, двайсет века; Да наречем това ден; Капитан Изланд Мура и любовта, голяма като Сахара. Прев. Ст. Николаев. – Литературен вестник, бр. 41, 2013, с. 12-13. [бележка за автора].

Угрешич, Дубравка. Из есето КК. Keitai Shosetsu. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 19, 2013, с. 1.

Угрешич, Дубравка. Опасни връзки. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 19, 2013, с. 9, 13.

Угрешич, Дубравка. Из есето КК. Fan fiction. Прев. Ж. Георгиева. – Литературен вестник, бр. 19, 2013, с. 13.

2014

Громача, Татяна. Дечица Божии. Прев. Р. Ляпова. – Литературен вестник, бр. 33, 2014, с. 15.

Савичевич-Иванчевич, Оля. Адио, каубой. Прев. Р. Ляпова – Литературен вестник, бр. 40, 2014, с. 14-15.

Угрешич, Дубравка. Баба Яга снесла яйце. Прев. Р.Ляпова – Литературен вестник, бр. 22, 2014, с. 12-13.

Угрешич, Дубравка. Европа в сепия; Фатално привличане; Божии витамини; Кралска битка. Прев. Ж. Георгиева – Литературен вестник, бр. 35, 2014, с. 12-13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements