Чешка литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат

Чешка литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат

Тематични броеве

1999

Литературен вестник, бр. 19, 1999 – Чешка литература. Съст. Ани Бурова.

Съдържание:

Поезия: Соучкова, Милада. Из Дневниците на Йозефина Рикрова: En logos; Ars longa; Дафне (Метаморфоза). Прев. Милена Атанасова; Топол, Яхим. Обичам те до лудост: Писането ми ще бъде грозно; Неделен миг поезия; из Тъпо просташко стихотворение; из Възраждане на поезията; из Следващата любовна авантюра. Прев. Милена Атанасова.

Проза: Брабцова, Зузана. Из По-далече от дървото. Прев. Бойка Добрева; Кундера, Милан. Непосилната лекота на битието. Прев. Анжелина Пенчева; Кундера, Милан. Отвличането на Запада. Прев. Босила Дончева; Линхартова, Вера. Из Клеопатра. Прев. Анжелина Пенчева; Рихтерова, Силвие. Из Разпилени образи. Прев. Евелина Йоцова; Ходрова, Даниела. Из Денят на Перун. Прев. Маргарита Костадинова.

Статии: Бурова, Ани. Кундера срещу Хавел – тъждеството на противоречията;  Бурова, Ани. Авторефлексивна проза [уводен текст]; Григоров, Добромир. Към сюжета на литературнокритическото раздвоение; Кршиванек, Владимир. Да бъдеш поет в края на хилядолетието. Прев. Галина Белинска; Пинсент, Робърт. Усещане за криза; Идентичност и отговорност. Прев. Мартина Гърдева.

Отзиви: Бурова, Ани. Монолози… диалози… конференции [отзив за българо-чешката конференция „Антропология на диалога”, 14 – 16 декември 1998, Прага]; Костадинова, Маргарита; Григоров, Добромир. Най-обичаните си отиват твърде рано… Владимир Мацура (1945 – 1999) [In memoriam, по повод кончината на Владимир Мацура].

Интервю: Мацура, Владимир; Яноушек, Павел; Червенка, Мирослав. Няма травми от обезценяването на литературната наука. Разговор на Ани Бурова.

сп. Панорама, бр. 3, 1999 – Съвременна чешка литература. Съст. Маргарита Кюркчиева.

Съдържание

2000

Литературен вестник, бр. 22, 2000 – Чешката литература на 90-те. Съст. Ани Бурова.

Съдържание:

Поезия: Нохавица, Яромир. Сараево; Петербург; Danse macabre; Тешинска. Прев. Маргарита Костадинова; Типърт, Яромир. Летоброене на мига. Прев. от чешки Маргарита Костадинова; Топол, Яхим. Индиански черти; Обичам те до лудост. Прев. Ани Бурова, Георги Господинов.

Проза: Вивег, Михал. Из Чудесни години – да ти призлее. Прев. Маргарита Младенова; Данек, Хнат. Из Път и Странствие на Хнат. Прев. Михаела Кузмова; Драшнар, Иржи. Из За революциите, тайните общества и генетичния код. Прев. Владимир Пенчев; Кахуда, Вацлав. Из Гъсталак. Прев. Славея Димитрова; Типълт, Яромир. Из Подвижните прагове на храма (Книга на дефлорациите). Прев. Евелина Йоцова; Топол, Яхим. Из Сестра. Прев. Анжелина Пенчева. Статии: Бурова, Ани. Прелиствайки главата за 90-те години… [уводен текст]; Яноушек, Павел. Промените в литературната атмосфера след 1989. Прев. Маргарита Костадинова.

Рецензии: Личева, Амелия. Насред разпнатостта [за „Двойно начало” от Даниела Хордова].

Отзиви: Младенова, Маргарита. Предстоящо [за изданията на Бохемия клуб].

Интервю: Лескова, Ирена; Сухаржипова, Хелена. Какво се случи в чешкия театър през последните десет години. Разговор на Камелия Николова; Яноушек, Павел. Свършва векът на методологиите. Разговор с участието на Иван Павлов, Христина Балабанова, Анжелина Пенчева, Маргарита Костадинова, Добромир Григоров, Михаела Кузмова, Радост Железарова, Славея Димитрова, Ани Бурова.

2001

Литературен вестник, бр. 42, 2001 – Неоготика – чешкият роман около 2000-та. Съст. Ани Бурова.

Съдържание:

Проза: Урбан, Милош. Из Седемте църкви (готически роман за Прага). Прев. Маргарита Младенова; Лудва, Роман. Из Стената на сърцето. Прев. Славея Димитрова; Яндоурек, Ян. Из Булеварден роман. Прев. Михаела Кузмова.

Статии: Бурова, Ани. Светът е изплъзващ се като готически роман… [уводен текст]; Яноушек, Павел. Напред! Назад! Прев. Анжелина Пенчева.

Интервю: Българистиката в чуждестранните университети. Интервю с доц. Панайот Карагьозов, лектор по български език в Карловия университет, Прага. Разговор на Ани Бурова.

2002

сп. Панорама, бр. 1, 2002 – Десет чешки прозаици на XX век между реалността и визията. Съст. Маргарита Кюркчиева.

Съдържание

2003

Литературен вестник, бр. 25, 2003 – Чешкото литературно списание Host гостува на ЛВ. Съст. Ани Бурова, Мирослав Балащик.

Съдържание:

Поезия: Трояк, Богдан. Видение от Виднава; Купел; Езерница; При пълнолуние в планинско село; Нощ; Бяло; Йона. Прев. Маргарита Костадинова.

Проза: Фиала, Петър. Прага, временни местожителства (2 в 1). Прев. Маргарита Младенова; Хайичек, Иржи. Дървеният нож. Прев. Силвия Николова; Балабан, Ян. Джебчия. Прев. Славея Димитрова.

Статия: Бурова, Ани. В този брой на ЛВ гостува списание Host [уводен текст]; Балащик, Мирослав. Метаморфозите на прозата. Прев. Владимир Пенчев;  Крал, Петър. Чешката поезия и светът след катастрофата. Прев. Михаела Кузмова;  Кратохвил, Иржи. Обяснение в любов към романа. Прев. Анжелина Пенчева.
Интервю: Мирослав Балащик. Нашият читател е всеки, който чете книги. Разговор на Ани Бурова.

2004

Литературен вестник, бр. 31, 2004 – Чешкото издателство Petrov гостува на ЛВ. Съст. Ани Бурова.

Съдържание:

Проза: Ванек-Увалски, Бохуслав. Из Портокалът на моето детство беше картоф. Прев. Маргарита Младенова; Доускова, Ирена. Из Гордбъди. Прев. Анжелина Пенчева; Рут, Пршемисъл. Семейна история. Прев. Славея Димитрова; Фарнер, Мартин. Нямата барикада. Прев. Ани Бурова.

Статии: Бурова, Ани. Основаното в началото на 90-те години издателство „Петров”… [уводен текст]; Капралова, Дора. Petrov – възпитаване на успеха в Чехия. Прев. Михаела Кузмова.

2009

сп. Алтера, бр. 1/2, 2009 – Чешки брой. Съст. Ани Бурова, редакционна колегия на „Алтера”.

Съдържание

 

Поезия

1991

Сайферт, Ярослав. Кафене „Славия“; И сбогом! Прев. Христина Балабанова. – Литературен вестник, бр. 35, 1991, с. 4.

1993

Халас, Франтишек. Булевардът на дадаизма; Петелът плаши смърта; Старите жени. Прев. Георги Господинов и Маргарита Костадинова. –  Литературен вестник, бр. 3, 1993, с. 8.

1994

Скацел, Ян. Погребението на Ярослав Сайферт; Пейзаж с черен кон и реката на забравата; Тези, които забраняват. Прев. Христина Балабанова. – Литературен вестник, бр. 35, 1994, с. 14.

Хавел, Вацлав. Моята биография; Поетика; Диалектически синтез; Бариера; Философ; Машинописна версия; Алтернатива; Коректор; На тема Бекет. Прев. А. Матеева. – Литературен вестник, бр. 31, 1994, с. 11.

1995

Мацура, Владимир. Пристанище; Портрет; Четящият поет; Есенно настроение; Полунощ през юли; Март; Лято; Септември; Зима. Прев. Вътьо Раковски. – Литературен вестник, бр. 34, 1995, с. 16.

Холан, Владимир. Ода на радостта. Прев. Вътьо Раковски. – Литературен вестник, бр. 34, 1995, с. 16.

1998

Блатни, Иван. Необятно море; Андре Бретон; Кон; Летоброене; Класи. Прев. Виктория Благоева. – Литературен вестник, бр. 39, 1998, с. 16 [с бележка „Новата стара писалка на Иван Блатни“].

1999

Соучкова, Милада. Из Дневниците на Йозефина Рикрова: En logos; Ars longa; Дафне (Метаморфоза). Прев. Милена Атанасова. – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 13.

Топол, Яхим. Обичам те до лудост: Писането ми ще бъде грозно; Неделен миг поезия; из Тъпо просташко стихотворение; из Възраждане на поезията; из Следващата любовна авантюра. Прев. Милена Атанасова. – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 1 [с бележка за автора].

2000

Нохавица, Яромир. Сараево; Петербург; Danse macabre; Тешинска. Прев. Маргарита Костадинова. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 7 [бележка за автора – Лукшу, Иржи. За Нохавица – безглаголно].

Типърт, Яромир. Летоброене на мига. Прев. от чешки Маргарита Костадинова. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 15.

Топол, Яхим. Индиански черти; Обичам те до лудост. Прев. Ани Бурова, Георги Господинов. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 1, 13.

2003

Ашкенази, Лудвиг. Дяволски лъв; Вилицата. Прев. Снежана Славчева. – Литературен вестник, бр. 37, 2003, с. 15 [с бележка за автора].

Оуржедник, Патрик. ad infinitum; дома на Изутия; толкова небеса; дома на Изутия привечер; ах, деца, деца; ах!; любовници; катехизис (из „Дома на Изутия“). Прев. Йорданка Трифонова, Людмила Кроужилова. – Литературен вестник, бр. 34, 2004, с. 14 [с бележка за автора].

Трояк, Богдан. Видение от Виднава; Купел; Езерница; При пълнолуние в планинско село; Нощ; Бяло; Йона. Прев. Маргарита Костадинова. – Литературен вестник, бр. 25, 2003, с. 15 [с бележка за автора].

Шиктанц, Карел. В алеята липи и тук-там вдовици; Сребърна сватба; Погребението на Владимир Холан. Прев. Вътьо Раковски. – Литературен вестник, бр. 32, 2003, с. 16 [с бележка за автора].

2006

Оуржедник, Патрик. Къщата на босия. Стихотворения. Прев. Вътьо Раковски. – Факел, I, 2006, с. 94-97.

2012

Георгиев, Адам. Да подпишеш опасната присъда …, На границата ще донесат…(стихотворения без заглавия). Прев. Димана Георгиева. – Литературен вестник, бр. 32, 2012, с. 15 [с бележка за автора].

Пилатова, Маркета. Бяла змия. Прев. Димана Иванова. – Литературен вестник, бр. 7, 2012, с. 13 [с бележка за автора].

2014

Кршиванек, Владимир. Поезия. Прев. Жоржета Чолакова. – Литературен вестник, бр. 7, 2014, с. 13.

 

Проза

1993

Билек, Петър А. Търсене на постмодерното. Прев. Николай Павлов. –  Литературен вестник, бр. 47, 1993, с. 8.

Хашек, Ярослав. Когато магарето хвърля къч (из разсекретените архиви на Ярослав Хашек). Прев. Н. Хаджиниколов. –  Литературен вестник, бр. 26, 1993, с. 8.

Шкворецки, Йозеф. Red music. Прев. Добромир Григоров. –  Литературен вестник, бр. 43, 1993, с. 4-5, 8.

Шкворецки, Йозеф. Red music. Прев. Добромир Григоров. –  Литературен вестник, бр. 44, 1993, с. 4-5.

1995

Вацулик, Лудвик. Моята Европа (с три изображения). Прев. Евелина Йоцова. – Литературен вестник, бр. 34, 1995, с. 9.

Кундера, Милан. Романът и Европа. Прев. от френски Маринела Димитрова. – Литературен вестник, бр. 3, 1995, с. 5.

Кундера, Милан. Увод към една вариация (Увод към пиесата „Яков и неговият господар”). Прев. Г. Лукова. – Литературен вестник, бр. 14, 1995, с. 6.

Кундера, Милан. Увод към една вариация. Прев. Г. Лукова. – Литературен вестник, бр. 15, 1995, с. 15.

Мацура, Владимир. Източният Дон Жуан; Игра на лейди Годайва. Прев. Анжелина Пенчева. – Литературен вестник, бр. 34, 1995, с. 14-15.

Мацура, Владимир. Отстъпление или настъпление? Прев. Маргарита Костадинова. – Литературен вестник, бр. 39, 1995, с. 3, 6.

Мацура, Владимир. Чешките банкноти. Прев. Маргарита Костадинова. – Литературен вестник, бр. 35, 1995, с. 11.

Мацура, Владимир. Чешкият свят. Прев. Маргарита Костадинова. – Литературен вестник, бр. 34, 1995, с. 15

Паточка, Ян. Какво представляват чехите? Прев. Маргарита Костадинова. – Литературен вестник, бр. 34, 1995, с. 12-13.

Ходрова, Даниела. Портата и пролуката. Прев. Добромир Григоров. – Литературен вестник, бр. 34, 1995, с. 10.

Ходрова, Даниела. Тета. Прев. Добромир Григоров. – Литературен вестник, бр. 29, 1995, с. 12-13.

Ходрова, Даниела. Творбата – мрежа. Прев. Добромир Григоров. – Литературен вестник, бр. 29, 1995, с. 13.

1996

Клима, Иван. Мириам. Прев. Ани Бурова. – Литературен вестник, бр. 2, 1996, с. 10-11.

Кундера, Милан. Остроумният съюзник на своите гробокопачи (из романа „Безсмъртие”). Прев. Христина Балабанова. – Литературен вестник, бр. 36, 1996, с. 9.

Мацура, Владимир. Сняг. Прев. Д. Василева. – Литературен вестник, бр. 8, 1996, с. 11.

Ходрова, Даниела. Съдбовният влак. Прев. Маргарита Костадинова. – Литературен вестник, бр. 27, 1996, с. 9, 12-13.

1999

Брабцова, Зузана. Из По-далече от дървото. Прев. Бойка Добрева. – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 15.

Кундера, Милан. Легендарната среща. Прев. Марина Караконова. – Литературен вестник, бр. 25, 1999, с. 9-11.

Кундера, Милан. Непосилната лекота на битието. Прев. Анжелина Пенчева. – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 5 [откъс].

Кундера, Милан. Отвличането на Запада. Прев. Босила Дончева. – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 7 [откъс].

Кундера, Милан. Писмо до редактора. Прев от англ. Андрей Субашки. – Литературен вестник, бр. 11, 1999, с. 10.

Линхартова, Вера. Из Клеопатра. Прев. Анжелина Пенчева. – Литературен вестник, бр. 9, 1999, с. 12, 13.

Рихтерова, Силвие. Из Разпилени образи. Прев. Евелина Йоцова. – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 16.

Ходрова, Даниела. Из Денят на Перун. Прев. Маргарита Костадинова. – Литературен вестник, бр. 19, 1999, с. 14.

2000

Вивег, Михал. Из Чудесни години – да ти призлее. Прев. Маргарита Младенова. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 9, 11 [с бележка за автора].

Данек, Хнат. Из Път и Странствие на Хнат. Прев. Михаела Кузмова [подп. кузмовамихаела]. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 11, 15 [с бележка за автора].

Драшнар, Иржи. Из За революциите, тайните общества и генетичния код. Прев. Владимир Пенчев. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 10 [с бележка за автора].

Кахуда, Вацлав. Из Гъсталак. Прев. Славея Димитрова. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 16 [с бележка за автора].

Типълт, Яромир. Из Подвижните прагове на храма (Книга на дефлорациите). Прев. Евелина Йоцова. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 14, 15 [с бележка за автора].

Топол, Яхим. Из Сестра. Прев. Анжелина Пенчева. – Литературен вестник, бр. 22, 2000, с. 9, 12, 13 [с бележка за автора].

Ходрова, Даниела. Аурата на града. Прев. Маргарита Кюркчиева. – Култура, бр. 30, 2000.

2001

Лудва, Роман. Из Стената на сърцето. Прев. Славея Димитрова. – Литературен вестник, бр. 42, 2001, с. 11, 16 [с бележка за автора].

Урбан, Милош. Из Седемте църкви (готически роман за Прага). Прев. Маргарита Младенова. – Литературен вестник, бр. 42, 2001, с. 9, 12-13 [с бележка за автора].

Яндоурек, Ян. Из Булеварден роман. Прев. Михаела Кузмова. – Литературен вестник, бр. 42, 2001, с. 14-15 [с бележка за автора].

2003

Балабан, Ян. Джебчия. Прев. Славея Димитрова. – Литературен вестник, бр. 25, 2003, с. 16 [с бележка за автора].

Вивег, Михал. Как се става чешки писател лесно и бързо. – Литературен вестник, бр. 2, 2003, с. 12-13.

Фиала, Петър. Прага, временни местожителства (2 в 1). Прев. Маргарита Младенова. – Литературен вестник, бр. 25, 2003, с. 9-11 [с бележка за автора].

Хайичек, Иржи. Дървеният нож. Прев. Силвия Николова. – Литературен вестник, бр. 25, 2003, с. 14 [с бележка за автора].

2004

Ванек-Увалски, Бохуслав. Из Портокалът на моето детство беше картоф. Прев. Маргарита Младенова. – Литературен вестник, бр. 31, 2004, с. 13 [с бележка за автора].

Доускова, Ирена. Из Гордбъди. Прев. Анжелина Пенчева. – Литературен вестник, бр. 31, 2004, с. 11 [с бележка за автора].

Оуржедник, Патрик. Роден съм в деня, когато край крепостта Трокадеро с кървав щурм е потушена Испанската революция… Прев. Йорданка Трифонова. – Литературен вестник, бр. 34, 2004, с. 12-13 [с бележка за автора].

Рут, Пршемисъл. Семейна история. Прев. Славея Димитрова. – Литературен вестник, бр. 31, 2004, с. 10 [с бележка за автора].

Фарнер, Мартин. Нямата барикада. Прев. Ани Бурова. – Литературен вестник, бр. 31, 2004, с. 12 [с бележка за автора].

2006

Оуржедник, Патрик. За комунизма, алтруизма и (без)полезността на дефинициите. Есе. Прев. Анжелина Пенчева. – Факел, I, 2006, с. 118-126.

Оуржедник, Патрик. Подходящ момент. 1855. Фрагменти от роман. Прев. Йорданка Трифонова – Факел, I, 2006, с. 98-117.

Храбал, Бохумил. Из Обслужвал съм английския крал. Прев. Васил Самоковлиев. – Литературен вестник, бр. 20, 2006, с. 16.

2007

Ване, Властимил. За гледната точка. Прев. Розалия Байрактарова. – Литературен вестник, бр. 35, 2007, с. 11.

Вивег, Михал. Урок по творческо писане. Прев. Маргарита Младенова. – Литературен вестник, бр. 18, 2007, с. 12-13, 15.

Колачек, Здена. Имало едно време на Изток. (Имало едно време на Запад…; Срещата; В чужд град). Прев. Маргарита Костадинова. – Литературен вестник, бр. 13, 2007, с. 14-15.

Кратохвил, Иржи. Изповед на сюжетността (история за добрата история). Обяснение в любов към разказа. Прев. Маргарита Костадинова. – Литературен вестник, бр. 11, 2007, с. 12-13.

Мацура, Владимир. Из „Информаторът“. Прев. Маргарита Костадинова. – Литературен вестник, бр. 14, 2007, с. 12-13, 15.

Оуржедник, Патрик. Синята вълна. Прев. Розалия Байрактарова. – Литературен вестник, бр. 28, 2007, с. 3.

Проуза, Петер. Момичетата и гробището. Прев. Димана Иванова. – Литературен вестник, бр. 3, 2007, с. 12-13, 15.

Травничек, Иржи. Из Мъртва ли е фабулата. Прев. Маргарита Костадинова. – Литературен вестник, бр. 10, 2007, с. 12-13.

2008

Кундера, Милан. Wеltliteratur-ата. Как се четем едни други. Прев. от англ. Анна Попова – Литературен вестник, бр. 3, 2008, с. 3, 7; бр. 4, 2008, с. 11, 14.

Оуржедник, Патрик. Свободата е робство. Прев. Анжелина Пенчева. – Факел, I, 2008, с. 292-301.

2011

Кундера, Милан. Из романа Животът е другаде. Втора част или Ксавер. Прев. Анжелина Пенчева. – Литературен вестник, бр.41-42, 2011, с. 12-13.

Вивег, Михал. Все пак в Коледата има нещо. Прев. Анжелина Пенчева – Литературен вестник, бр. 41-42, 2011, с. 16.

2012

Ходрова, Даниела. Столът; Обиталищата на книги. Прев. Маргарита Симеонова. – Литературен вестник, бр. 12, 2012, с. 15 [с бележка за автора].

Яноушек, Павел. Черна котка или субектът на познавача в мисленето за литературата и неговите комуникационни стратегии. Прев. Маргарита Симеонова. – Литературен вестник, бр. 34, 2012, с. 9-11.

2013

Прохазкова, Ленка. Из Слънце в зенита. Прев. Владимир Пенчев. – Култура, бр. 31, 2013, с. 9.

2014

Кундера, Милан. Данило Киш, велик и невидим писател. Прев. от италиански Нева Мичева. – Литературен вестник, бр. 28, 2014, с. 16.

Кундера, Милан. Що е романист? Прев. от френски Росица Ташева – Литературен вестник, бр. 35, 2014, с. 9, 14.

Храбал, Бохумил. Кафкиада. Прев. Вяра Ризова. Ред. Анжелина Пенчева. – Литературен вестник, бр. 16, 2014, с. 11-14.

2015

Кратохвил, Иржи. Из романа Авион. Прев. Анжелина Пенчева – Литературен вестник, бр. 13, 2015, с. 12 [с бележка за автора].

 

Драматургия

2012

Хавел, Вацлав. Грешка (едноактна пиеса). Прев. Мартин Младенов. – Литературен вестник, бр. 1, 2012, с. 11, 13.

Advertisements