Критическа рецепция на славянските литератури в България

Критическа рецепция на славянските литератури в България. Книги и монографии (1990 – 2014)

 

1990

Тодоров, Величко. Световният чех. Книга за Карел Чапек. София: УИ „Св. Климент Охридски“ ,1990.

1992

Биолчев, Боян. Пътят на едно Възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на полския Ренесанс. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1992 [второ издание].

Игов, Светозар. Иво Андрич. Творческо развитие и художествена структура. София: АИ на БАН, 1992.

Павлов, Иван, Тодоров, Величко. Българо-чешки литературни паралели ІІ. София, 1992.

Тодоров, Величко. Чешкият сюжет. Чехия и чехите в българската литература. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1992.

1993

Бахнева, Калина. Преселението на художественото слово. Полският романтизъм и модернизъм и френският символизъм в българския поетичен контекст от края на XIX до 20-те години на XX век. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1993.

Павлов, Иван, Пирова, Валентина. Христоматия по стара чешка литература. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1993.

1994

Даскалов, Николай. Оспорвани шедьоври. „Quo vadis“, „Фараон“, „Пепелища“. София: УИ „Св. Климент Охридски“,1994.

Кирова, Лилия. Литературно-естетически процеси на Балканите.София: ИБ – Моранг, 1994.

1995

Басат, Емил, Тодоров, Величко. Чешки триптих. Образът на българската литература в профил и анфас. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1995.

Биолчев, Боян. Отвъд мита. Адам Бернард Мицкевич. Между осанката на народния пророк и homo ludens. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1995.

Павлов, Иван. Записки по словашка литература. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1995.

1996

Иво Андрич и неговата Босна. Съст. Йорданова, Катя, Ина Христова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1996.

Карагьозов, Панайот. Самосознание словесности. Историографии славянских литератур, София : УИ „Св. Климент Охридски“ – Бохемия клуб, 1996.

Тодоров, Величко. Бай Швейк или Залисване по Чехия. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1996.

Тодоров, Величко. И свой своя (не) позна… Етюди по славянска имагинистика. Част първа. София: УИ „Св. Климент Охридски“,1996.

1997

Георгиев, Никола. Българска хашекиада. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1997.

Георгиева, Десислава. Мостове от думи. Полската литература в България в периода между двете световни войни. София: УИ „Св. Климент Охридски“,1997.

Карагьозов, Панайот. Някогашните славяни днес. София: Славика, 1997.

Павлов, Иван. Наративът и неговите литературни силуети. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1997.

Тодоров, Величко. И свой своя (не) позна… Етюди по славянска имагинистика. Част втора. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1997.

Тодоров, Величко. Общуване с церемонии или български образи на Полша и поляците. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1999

1998

Павлов, Иван. Литературни предизвикателства и славистични търсения. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1998.

Павлов, Иван. Наративът и неговите литературни силуети. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 1997.

Тодоров, Величко. И свой своя (не) позна… Етюди по славянска имагинистика. Част трета. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1998.

Чолакова, Жоржета. Лицата на човека в поезията на чешкия авангардизъм. Пловдив: Дом за литература и книга, 1998.

1999

Даскалов, Николай. Славянски литературни взамоотношения. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1999.

Кирова, Лилия. Югоизточноевропейски феномени. Символизмът и критическата мисъл в литературите на балканските славяни. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 1999.

Тодоров, Величко. Общуване с церемонии или български образи на Полша и поляците. София: УИ „Св. Климент Охридски“, София, 1999.

2000

Балчева, Антоанета. Между мита и балканските реалности. Романтизмът на славянския юг. София: РИК Темто, 2000.

Дончева, Дарина. Сръбска литература. І част, Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2000.

Тодоров, Величко. Знам ги аз тях! Сърбия и сърбите в българската литература. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2000.

2001

Григоров, Добромир. Милан Кундера и познанието на романа. София: Колибри, 2001.

Даскалов, Николай. Сюжетите на историята и реваншът на духа. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001.

2002

Бонджолов, Христо. Homo Balcanicus като homo ludens. Сатирична картина на света в творчеството на Радое Доманович и Бранислав Нушич. Велико Търново: Фабер, 2002.

Григорова, Маргрета. Хоризонти и пътища на полската идентичност. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2002.

Ничев, Боян. Модернизъм и символизъм в южнославянските литератури. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2002.

Пенчева, Анжелина. Мост между вселени. Баладите на Карел Яромир Ербен. София: Херон прес, 2002.

Пенчева, Анжелина. Двата дома на жанра. Типология на жанровите преходи между фолклора и литературата. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2002.

Преводна рецепция на европейските литератури в България. Славянски литератури. Съст. Иван Павлов, Христина Балабанова, Боян Биолчев, Величко Тодоров, Лидия Терзийска. София: АИ „Проф. М. Дринов“, 2002.

Савов, Ганчо. Южнославянските литератури през 20 в. Литературно-исторически преглед. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2002.

2003

Биолчев, Боян. Станислав Виспянски. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2003.

Григорова, Маргрета. Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература. Велико Търново: Фабер, 2003.

Чавдаров, Рачо. Помагало по история на славянските литератури, ч. 1 – 3, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 1991 – 2003.

2004

Преводна рецепция на европейските литератури в България. Балкански литератури. Ч. 1. Съст. Боян Ничев, Ганчо Савов, Катя Йорданова. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2004.

2005

Христова, Ина. Мирослав Кърлежа. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2005.

2006

Иванова Албена. Поезията на южнославянския символизъм. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2006.

Карагьозов, Панайот. Славянските свети мъченици. Светост и канонизация, хронология и типология, критика и апология на славянското мъченичество, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2006.

2007

Савов, Ганчо, Бонджолов, Христо. Южнославянските литератури до началото на ХХ век. Велико Търново: „Св. св. Кирил и Методий“, 2007.

Трифонова-Станкова, Радослава. Сръбската книжнина през XIII век (контекст и текст). София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2007.

Янева, Моника. Рицарят на ирационалното. Творчеството на сръбския сюрреалист Марко Ристич. Пловдив: Макрос, 2008.

2009

Савов, Ганчо. Южнославянските литератури през XX столетие. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2009.

2010

Балчева, Антоанета. Мостове през вековете. Югоизточноевропейски диалогични полета. София: Темто, 2010.

Карагьозов, Панайот. Календари, мъченици и поети. Статии по полска история и литература. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2010.

2011

Иванова, Найда. Българската преводна рецепция на Петър II Петрович Негош през XIX век. „Извлечение из Горский венец” (1891) от П.Иванов”. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2011.

Миндова, Людмила. Гласът на барока. Иван Гундулич и хърватската барокова норма. София: Алтера, 2011.

2012

Бонджолов, Христо, Савов, Ганчо. История на южнославянските литератури. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012.

Игов, Светозар. Иво Андрич. Исторически песимизъм и трансцендентални блянове. София: ИК „Хермес“, 2012.

Станкова, Радослава. Култ и химнография. Служби за местни южнославянски и балкански светци в ръкописи от ХІІІ–ХV в. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012.

2013

Василева–Карагьозова, Светлана. По пътя на барока. Рецепция и трансформация на бароковата парадигма в славянските литератури. София: УИ „Св. Климент Охридски“.

Малинова–Димитрова, Людмила, Димитров, Людмил. Багряна и Словения. София: Факел, 2013.

2014

Бурова, Ани. Литературата и фрагментаризираният свят. София: Парадигма, 2014.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s