Словенска литература

Словенска литература в превод на български език (1990-2014 )

Поезия

1993

Липуш, Цветка. Времето на здрача. Прев. Даря Хараланова. Пловдив: Пигмалион, 1993.

1995

Петан, Жарко. Еврика! Не ме откриха! Състав. Анелия Цанкова. Прев. Ганчо Савов, Анелия Цанкова. Габрово: Дом на хумора и сатирата, 1995.

2002

Кович, Кайетан. Далечини. Прев. Кръстьо Станишев. София: ИК Агрипина, 2002.

2003

Ости, Йосип. Сараевска книга на мъртвите. Прев. Ганчо Савов. София: Балкани, 2003.

Щегер, Алеш. Кашмир: Избрани стихотворения. Прев. Стефка Хрусанова. София: Пан, 2003

2005

Прегъл, Славко. Всичко тече… Прев. Ганчо Савов. София: Балкани, 2005.

2009

Ости, Йосип. Къща от език: Избрани стихотворения 1990-2005. Прев. Людмила Миндова. София: Алтера, 2009.

2010

Добник, Иван. Рапсодия в мразовитото време. Прев. Ганчо Савов. София: Балкани, 2010.

2011

Щегер, Алеш. Единственият обитател на камъка. Подб. и прев. Людмил Димитров. София : Факел, 2011.

2012

Ости, Йосип. Ябълката на Сезан. Състав. и прев. Людмила Миндова. София: Панорама, 2012.

2013

Дебеляк, Алеш. Край на носталгията. Прев. Людмила Миндова. София: Издателство за поезия ДА, 2013.

2015

Шаламун, Томаж. Кой кой е. Прев. Людмила Миндова. София: Издателство за поезия ДА, 2015.

2015

Цанкар, Иван. Еротика. Прев. Людмил Димитров. София: Нов Златорог, 2016.

 

Проза

2003

Янчар, Драго. Звънтеж в главата. Прев. Ганчо Савов. Стигмати, 2003.

2007

Дърновшек, Янез. Мисли за живота и осъзнаването. Прев. Виктория Менкаджиева. София: Младинска книга, 2007.

2011

Янчар, Драго. Градителят : митът за Дедал. Прев. Ганчо Савов. София: Балкани, 2011.

2012

Крамбергер, Наташа. Небеса в къпините: роман в случки. Прев. Ганчо Савов. Русе: МД Елиас Канети, 2012.

2013

Янчар, Драго. Тази нощ я видях. Прев. Людмил Димитров. София: Алтера, 2013.

2016

Бабник, Габриела. Сух период. Прев. Виктория Менкаджиева. София: Прозорец, 2016.

 

Антологии

Поезия

2011

Тук глътка, там глътка: съвременна словенска поезия. Прев. Людмила Миндова … [и др.] София: Факел, 2011.

2016

Балканска роза. Антология. Прев. колектив. София: Пен център, ИК Хермес, 2016.

Проза

2013

За какво говорим?: словенска кратка проза 1990-2004. Състав. Митя Чандър; прев. Ева Шпрагер, Людмил Димитров. София: Факел, 2013.

Драма

2014

Дебнейки Годо. Пет съвременни словенски пиеси. Подб. и прев. Людмил Димитров. София: Факел, 2014.

Източници:

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=GETID

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s