Сръбска литература

Сръбска литература в превод на български език (1990-2016)

 

Поезия

1995

Караджич, Радован. Лудо копие. Стихотворения. Прев. и подб. Благой Димитров. София : Христо Ботев, 1995.

Попа, Васко. Поклонения. Прев. Симеон Владимиров и Жела Георгиева. София: Христо Ботев, 1995.

1996

Вучич, Зоран. Тъмен прозорец. Стихотворения и фрагменти. Прев. Мила Васов, Вяра Найденова, Цанко Лалев. София : Пан, 1996.

Михайлович, Мирослав Цера. Кърпене на утробата. Прев. Мила Васов. София: Пан, 1996.

Стоядинович, Слободан. Данайски дарове. Прев. Мила Васов, Красимир Георгиев. София: Фльорир, 1996.

Христич, Йован. Александрийската школа. Подб., прев. и предг. Светлозар Игов. София : Христо Ботев, 1996.

1997

Анакиев, Димитар. Птича пътека : Хайку. Прев. Димитър Стефанов. София: Матом. 1997.

Джурович, Мирослав. Молитва за дъжд : Стихове. Прев. Бегония Тошева, Иван Ерулски, Сашо Евтимов. Перник : Ясия, 1997.

1999

Дончич, Милойе. Зобница. Прев. Евгения Грънчарова. Пловдив : Златю Бояджиев, 1999.

2000

Данилов, Драган Йованович. Къщата на баховата музика: Стихотворения. Прев. Биляна Курташева. София : Нов Златорог, 2000.

Челахметович, Расим. Приказки за черната змия: Стихове. Прев. Иван Ерулски, Славчо Чанев. Перник : Община Перник, 2000.

2001

Митрович, Любиша Р. Новите варвари. Прев. Денко Рангелов. София: Рал-Колобър, 2001.

2002

Максимович, Десанка. Търся милост. Прев. Първан Стефанов. София: Захарий Стоянов, 2002.

Панич, Наташа. Цървена локва. Прев. Гина Кожухарова. София: УИ “Св. Климент Охридски”:Корени, 2001.

2003

Лалич, Иван. Концерт византийска музика. Прев. Светлозар Игов. София: Захарий Стоянов, 2003.

Тошич, Нина. Пленница. София : Моливчето ООД, 2003.

2004

Николич, Георг. Горчив корен. Прев. Ганчо Савов и колектив. София: Стигмати, 2004.

2005

Игнатович, Сърба. Нова Атлантида. Прев Димитър Христов, Любомир Иванов. София: Multiprint, 2005.

2006

Мандарич, Зорица Арсич.  Женското начало на вечността. Съст. Димитър Христов. Прев Ганчо Савов, Димитър Христов. София : Мултипринт, 2006.

Митрович, Любиша Р. Играта на белите атове. Прев. Денко Рангелов. София: Рал- Колобър, 2006.

Попа, Васко. Далеко във нас. Прев. Светлозар Игов. София: Балкани, 2006.

Попович, Перивое. Каменно небе. София : Български писател, 2006.

Ракчевич, Веселин. Полунощ на изток. Прев. Романьола Мирославова. София: 2006.

Трифунович, Душко. Тайната връзка. Прев. Първан Стефанов. Пловдив: Жанет 45, 2006.

2007

Богданович Ци, Предраг. Планетата на китовете: Поезия. Прев. Иван Топалски. Мелник: Мелник, 2007.

2008

Ристич, Марко. През праговете на съня. Прев. Моника Янева. София: Захарий Стоянов, 2008.

2010

Вучич, Зоран. Ръкопис, който съществува: Стихотворения. Прев.Красимир Георгиев, Мила Васов. София: Фльорир, 2010.

Цвйетич, Мичо. Слънчевата падина: Избрано. Ред. Елка Няголова. Варна: Славянска литературна и артистична академия, 2010.

2011

Игнятович, Сърба. Слепият пътник. Прев. Елка Няголова. Варна: Славянска литературна и артистична академия, 2011.

2012

Зивлак, Йован. Слизане. Прев. Левена Филчева. София: Фондация „Изкуство срещу насилието”, 2012.

2013

Богоевич, Деян. Твърде силни океани. Прев. Елизабета Георгиев. Габрово: Екс-прес, 2013.

Негош, Петър ІІ Петрович. Горски венец. Прев. Андрей Романов. София: Ерго, 2013.

2014

Пешич Сигма, Зоран. Влак за самотен пътник – стихове. Прев. Димитър Христов, София: Богианна, 2014.

2016

Божович, Гойко. Името на езика. Избрани стихотворения. Прев.и подб. Людмила Миндова. София: Издателство за поезия Да, 2016.

Милкович, Бранко. Орфическо завещание. Прев. Светлозар Игов. София: ИК “Захарий Стоянов”, 2016.

2017

Тонтич, Стеван. Преди да ме е отнесъл дяволът /изповед на един бивш богохулник/. Прев. Александър Шурбанов, Рада Шарланджиева. София: Ерго, 2017.

Христич, Йован. Александрийската школа. Прев. Светлозар Игов. Второ издание. София: ИК “Захарий Стоянов”,2017.

Проза

1990

Нушич, Бранислав. Избрани творби в три тома. Том 1. Проза. Съст. Боян Ничев. Прев. Борис Мисирков, Боян Ничев, Жела Георгиева, Лиляна Райнова, Сийка Рачева. София : Народна култура, 1990.

1992

Андрич, Иво. Ex Ponto: Лир. проза. Прев. Сийка Рачева, Иван Коларов. София : Златоструй, 1992.

Нушич, Бранислав. Автобиография. Прев. Боян Ничев. София: M-L Publishing house, 1992.

Нушич, Бранислав. Кафе със салата. Хумористични разкази и фейлетони. Прев. Момчило Йоич, Александър Тихов. Пловдив : Христо Г. Данов, 1992, 2 изд.

1993

Станкович, Борисав. Нечиста кръв. Прев. Жела Георгиева. София: Водолей, 1993.

1995

Андрич, Иво. Мостът на Дрина. Прев. Лилия Кацкова. София: Вектор,1995, 2 изд.

Нушич, Бранислав. Избрани творби. Състав. Атанас Панайотов. Прев. Боян Ничев, Стефка Йорданова. Варна: Компас, 1995.

1998

Павич, Милорад. Последна любов в Цариград: Наръчник за гадаене с приложени карти Таро. Прев. Ася Йованович. София : Народна. култура, 1998.

Селимович, Меша. Крепостта. Прев. Катя Йорданова. София: Народна култура, 1998.

1999

Албахари, Давид. Стръв. Прев. Виктория Меламед. София: Библиотека 48, 1999.

Калпачина, Исак. Огнището на Бога. Прев. Галина Миланова. Перник : Община Перник, 1999.

Нушич, Бранислав. Автобиография. Прев. Боян Ничев. София: Дамян Яков, 1999.

Павич, Милорад. Хазарски речник. Роман-лексикон в 100 000 думи. Прев. Христиана Василева. София: Агата –А. 1999, 2 изд.

2000

Киш, Данило. Енциклопедия на мъртвите. Прев. Жела Георгиева. София: Стигмати, 2000.

Киш, Данило. Енциклопедия на мъртвите. Прев. Блажо Николич. София: Стълбове на словото, 2000.

Нушич, Бранислав. Автобиография. Прев. Ганчо Савов. София: ПАН, 2000.

Павич, Милорад. Стъкленият охлюв. Разкази в интернет. Прев. Христина Василева. София: Агата- А, 2000.

Тешанович, Ясмина. За нормалността: моралната опера на един политически идиот. Прев. Татяна Кметова. София: Критика и хуманизъм, 2000.

2001

Живкович, Зоран. Седем докосвания. Прев. Жела Георгиева. София : Прозорец, 2001.

2002

Андрич, Иво. Прокълнатият двор. Прев Сийка Рачева, Лилия Кацкова, Светлозар Игов. София: Балкани, 2002.

2003

Ачин, Йовица. Сънища в Белград. Прев. Русанка Ляпова. София: СОНМ, 2003.

Баяц, Владислав. Друидът от Синдидун. Прев. Мария-Йоанна Стаядинович. София: Стигмати, 2003.

Павич, Милорад. Хазарски речник. Роман-лексикон в 100 000 думи: Мъжки екземпляр. Прев. Христиана Василева. София: Агата –А. 2003.

Павич, Милорад. Хазарски речник. Роман-лексикон в 100 000 думи: Женски екземпляр. Прев. Христиана Василева. София: Агата –А. 2003.

2004

Драшкович, Вук. Нож. Прев. Людмила Миндова. София: Изток-Запад, 2004.

Михайлович, Драгослав. Злодеи. Прев. Жела Георгиева. София: Балкани, 2004.

Петрович, Горан. Магазинчето „Сполука”. Прев. Жела Георгиева. София: Стигмати, 2004.

Христич, Йован. Пътувания из средиземноморието. Прев. Светлозар Игов. София: Балкани, 2004.

2005

Живкович, Зоран. Четвъртият кръг. Прев. Валерия Полянова. София: ИнфоДАР, 2005.

Нушич, Бранислав. Автобиография. Прев. Ганчо Савов. София: ПАН, 2005.

Павич, Милорад. Хазарски речник. Роман-лексикон в 100 000 думи. Прев. Христиана Василева. София: Агата –А. 2005, 3 изд.

Петрович, Горан. Ближен и други разкази. Прев. Жела Георгиева, София: Балкани, 2005.

Селенич, Слободан. Предумишлено убийство. Прев. Русанка Ляпова. София: Балкани, 2005.

2006

Иванович, Иван. Новели. Прев. Александра Ливен, Ганчо Савов. София: Балкани, 2006.

Игнятович, Сърба. Когато всички бяхме Тито и други разкази. Прев. Катя Йорданова. София : Захарий Стоянов, 2006.

Киш, Данило. Гробница за Борис Давидович. Прев. Александра Ливен, София: Балкани, 2006.

Кръстаич, Ранко. Случаят с господин Асимов. София: Български писател, 2006.

Кръстаич, Ранко. Сянка в мъглата. Прев. Катя Йорданова. София : Захарий Стоянов, 2006.

Савич, Милисав. Хляб и страх. Прев. Жела Георгиева. София: Балкани, 2006.

Хабянович Джурович, Лиляна. Пауновото перо. Прев. Мариана Миланова. София: Унискорп, 2006.

2007

Нушич, Бранислав. Автобиография. Прев. Маргарита Дикова. София: Дамян Яков, 2007.

Павич, Милорад. Вътрешната страна на вятъра, или роман за Херо и Леандър. Прев. Жела Георгиева. София: Колибри, 2007.

Петрович, Горан. Атлас, описан с небе. Прев. Жела Георгиева. София: Стигмати, 2007.

Попович, Мирослав. Съдби. Прев. Жела Георгиева. София: Стигмати, 2007.

2008

Албахари, Давид. Лудвиг. Прев. Рада Шарланджиева. София: Панарома, 2008.

Арсениевич, Владимир. В трюма. Прев. Русанка Ляпова, София: Дамян Яков, 2008.

Домазет, Саня. Кой плаче. Прев. Ася Тихинова-Йованович. София: Панорама, 2008.

Павич, Милорад. Последна любов в Цариград: Наръчник за гадаене с приложени карти Таро. Прев. Христина Василева. София: Колибри, 2008.

Попович, Мирослав. Съдби. Прев. Жела Георгиева, София: Стигмати, 2008.

2009

Басара, Светислав. Легенда за велосипедистите. Прев. Русанка Ляпова. София: Колибри, 2009.

Баяц, Владислав. Книга за бамбука. Прев. Мария Йоанна-Стоядинович. София: Сиела, 2009.

Баяц, Владислав. Хамамът Балкания. Прев. Севда Димитрова. София: Сиела,2009.

Видойкович, Марко. Хищни нокти. Прев. Калина Йорданова. София: Колибри, 2009.

Ковачевич, Душан. 20 сръбски поделби. Сърби против сърби. Прев. Мария Йоанна-Стоядинович. София: Агата –А, 2009.

Маркович, Горан. Малки тайни. Прев. Ася Тихинова-Йованович. София: Сиела, 2009.

Михайлович, Драгослав. Венецът на Петрия.[Разкази и роман]. Прев. Жела Георгиева. София : Стигмати, 2009.

Михайлович, Драгослав. Когато цъфтяха тиквите. Прев. Жела Георгиева. София : Стигмати, 2009, 2 изд.

Михайлович, Драгослав. Третата пролет. Прев. Жела Георгиева. София: Стигмати, 2009.

Олуич, Гроздана. Гласувам за любовта. Прев. Ганчо Савов. София: Балкани, 2009.

Павич, Милорад. Пейзаж, рисуван с чай. Прев. Русанка Ляпова. София: Алтера, 2009.

Павич, Милорад. Уникат. Книга със 100 финала. Прев. Жела Георгиева. София: Колибри, 2009.

Павич, Милорад. Другото тяло. Прев. Жела Георгиева. София: Колибри, 2009.

Пантич, Михайло. Ако това е любов. Прев. Русанка Ляпова. София: Колибри, 2009.

2010

Албахари, Давид. Най-хубавите разкази. Съст. Михаило Пантич. Прев. Александрина Ганчева и др. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2010.

Албахари, Давид. Пиявиците. Прев. Ася Тихинова-Йованович. София: Сиела, 2010.

Андрич, Иво. Мостът на Дрина. Прев. Жела Георгиева. София: Унискорп, 2010.

Валяревич, Сърджан. Комо. Прев.Ася Тихинова-Йованович. София: Сиела, 2010.

Великич, Драган. Руският прозорец. Прев. Мария Йоанна-Стоядинович. София: Агата –А, 2010.

Ленголд, Елена. Панаирджийски фокусник. Прев. Русанка Ляпова. София: СОНМ, 2010.

Пекич, Борислав. Атлантида. Прев. Русанка Ляпова. София:Унискорп, 2010.

Пекич, Борислав. Човекът, който ядеше смъртта. Прев. Жела Георгиева. София: Унискорп, 2010.

Петкович, Радослав. Човекът, който живееше в сънищата. Прев. Русанка Ляпова. София: Ерго, 2010.

2011

Албахари, Давид. Кравата е самотно животно. Прев. Русанка Ляпова. Пловдив: Жанет 45, 2011.

Андрич, Иво. За любовта и жените. Прев. Ася Тихинова-Йованович. София: Дамян Яков, 2011.

Андрич, Иво. Разкази за особняците и малките хора. Прев. Ася Тихинова-Йованович. София: Сиела, 2011.

Блашкович, Ласло. Адамова ябълка. Прев. Маргарита Дикова. София: Ерго, 2011.

Капор, Момо. Магията на Белград. Прев. Ася Тихинова-Йованович. София: Сиела, 2011.

Нушич, Бранислав. Автобиография. Прев. Ганчо Савов. София: ПАН, 2011.

Пантич, Михайло. Ловец на разкази. Прев. Жела Георгиева. София: Стигмати, 2011.

Петкович, Радослав.Съдба и коментари. Прев.Русанка Ляпова. София: Ерго, 2011.

Петрович, Горан. Разлики. Прев. Жела Георгиева. София: Стигмати, 2011.

Пищало, Владимир. Милениум в Белград. Прев. Русанка Ляпова. София: Унискорп, 2011.

2012

Албахари, Давид. Братът. Прев. Рада Шарланджиева. София: Панорама, 2012.

Андрич, Иво. Знаци по пътя – градове и предели. Прев. Ася Тихинова-Йованович. София: Сиела, 2012.

Андрич, Иво. Монашески притчи. Прев. Ася Тихинова-Йованович. София: Дамян Яков, 2012.

Андрич, Иво. Омер Паша Латас. Прев.Светлозар Игов. София: Панорама, 2012, 2 изд.

Андрич, Иво. Раждането на фашизма. Съст. и прев. Светлозар Игов. София: Захарий Стоянов, 2012.

Андрич, Иво. Травнишка хроника. Прев.Сийка Рачева. София: Панорама, 2012, 3 изд.

Ачин, Йовица. Дневник на прогонената душа. Прев. Русанка Ляпова. София: СОНМ, 2012.

Ачин, Йовица. Прочетено в очите ти. Прев. Русанка Ляпова. София: Ерго, 2012.

Киш, Данило. Лютня и белези. Прев. Жела Георгиева. София: Фама, 2012.

Огненович, Вида. Прелюбодейци. Прев. Севда Гайдарова-Димитрова. София: Сиела, 2012.

Олуич, Гроздана. Гласове във вятъра. Прев. Ганчо Савов. София : MAGA Welding, 2012.

Павич, Милорад. Вратите на съня. Прев. Русанка Ляпова. София: Колибри, 2012.

Пантич, Михайло. Поети, писатели & останалата менажерия. Не мога да си спомня едно изречение. Прев. Ася Тихинова-Йованович. София: Балкани, 2012.

Петрович Браца, Братислав. Насън или наяве. Прев. Таня Попова. София: Мултипринт, 2012.

Хабянович Джурович, Лиляна. Игра на ангели. Прев. Мариана Миланова. София: Унискорп, 2012.

2013

Андрич, Иво. Знаци край пътя. Прев. Рада Шарланджиева, Светлозар Игов. София: Панорама, 2013.

Андрич, Иво. Разказ за слона на везира. Прев. Ася Тихинова-Йованович. София: Дамян Яков, 2013

Великич, Драган. За писателите и градовете. Прев. Мария Йоанна-Стоядинович. София: Агата –А, 2013.

Киш, Данило. Пясъчен часовник. Прев. Людмила Миндова. София: Факел експрес, 2013.

Ленголд, Елена. Разфасовай ме. Прев. Жела Георгиева. София: Фабер, 2013.

Ломпар, Младен. Триптих от националната библиотека. Русе: Авангард принт, 2013.

Пантич, Михайло. Този път за болката. Прев. Севда Гайдарова-Димитрова. София: Колибри, 2013.

Проданович, Милета. Градина във Венеция. Прев. Русанка Ляпова. София: Ерго, 2013.

Селимович, Меша. Дервишът и смъртта. Прев. Жела Георгиева. София: Black Flamingo, 2013.

Чирянич, Гордана. Къщата в Пуерто. Прев. Мария Йоанна-Стоядинович. София: Агата А, 2013.

Чосич, Бора. Пътят към Аляска. Прев.Паола Иванова. София: Парадокс, 2013.

Шайтинац, Углеша. Съвсем скромни дарове.Прев. Ася Тихинова- Йованович. София: Сиела, 2013.

2014

Албахари, Давид. Гьоц и Майер. Прев. Рада Шарланджиева. София: Панорама, 2014.

Велмар-Янкович, Светлана. Тунел. Прев. Севда Гайдарова-Димитрова. София: Безсмъртни мисли, 2014.

Киш, Данило. Homo poeticus. Прев. Л. Миндова. София: Факел експрес, 2014.

Йованович, Милан. Теодора. Прев. Райчо Русев-Райсън. София: Българска книжница, 2014.

Ленголд, Елена. Балтимор. Прев. Русанка Ляпова. София: СОНМ, 2014.

Новакович, Миряна. Тито умря. Прев. Николина Севданова. Атон, 2014.

Петрович Браца, Братислав. Цариградски друм. Прев. Таня Попова. София: Персей, 2014.

Сремац, Стеван. Поп Чира и поп Спира. Прев. Дарко Попов. София: Рива, 2014.

2015

Бодрожич, Марица. Тито е мъртъв. Прев. Ваня Пенева. София: ИК Персей, 2015.

Костурица, Емир. Сто яда. Прев. Ася Тихинова-Йованович. София: Колибри, 2015.

Хабянович-Джурович, Лиляна. Женско родословие. Прев. Ася Тихинова-Йованович. София: Унискорп, 2015

2016

Басара, Светислав. По следите на Свещения Граал. Прев. Жела Георгиева. София : Гея-Либрис, 2016

Басара, Светислав. Изгубени в супермаркета. Прев. Русанка Ляпова. София: Сонм, 2016.

Брайович, Катарина. Венецианският печатар. Прев. Таня Попова. София: Изида, 2016

Великич, Драган.Изследователят. Матком, 2016.

Киш, Данило. Градина, пепел. Прев. Людмила Миндова. София:Факел експрес, 2016.

Латинович, Милош. Сто дни дъжд. Прев. Таня Попова. София: Персей, 2016.

Пищало, Владимир. Тесла, портрет сред маски. Прев. Ася Тихинова-Йованович София: Унискорп, 2016.

2017

Матиевич,  Владан.Твърде малко светлина. Прев. Таня Попова. София: Персей, 2017.

Петрович, Горан. Магазинчето “Сполука”. Второ издание.Прев.Жела Георгиева. София: Изток- Запад, 2017.

Църнянски, Милош. При хиперборейците. Прев. Ася Тихинова-Йованович. София: Унискорп, 2017.

Петрович, Горан. Под тавана, който се лющи. Прев. Жела Георгиева. София: Наука и изкуство, 2017.

Драма

 

1995

Нушич, Бранислав. Избрани творби в три тома. Том 2. Драматургия. Съст. Боян Ничев. Прев. Катя Йорданова, Л. Попиванова, Дивна Лафчиева, Сийка Рачева. София : Народна култура, 1995.

2007

Неделкович, Дина . Балзакова комедия : Драма. Прев. Иван Топалски. Мелник: Мелник, 2007.

2009

Бранислав Нушич. Мистър Долар и други пиеси. Прев. Дивна Лафчиева и Рада Шарланджиева. София : Панорама, 2009.

 

Антологии

Поезия

2003

Придавам форма на копнежа. Женска поезия от времето на прехода в България, Македония и Сърбия. ( Блага Димитрова, Станка Пенчева, Екатерина Йосифова, Калина Ковачева, Рада Панчовска, Федя Филкова, Валентина Радинска, Красимира Зафирова, Мирела Иванова, Кристин Димитрова, Оля Стоянова, Гордана Михайлова-Бошнакоска, Катя Кулавкова, Вера Чейковска, Лиляна Дирян, Весна Ацевска, Лидия Димковска, Сузана Спасовска, Наташа Бунтеска, Ана Пейчинова, Линдита Ахмети, Мария Саревска, Миряна Стефанович, Таня Крагуевич, Даринка Еврич, Мария Шимокович, Радмила Лазич, Злата Коцич, Миряна Божин, Ивана Миланкова, Миряна Булатович, Мария Кнежевич, Ана Ристович).Съст. Мирела Иванова и др. Прев. Петър Караангов, Русанка Ляпова и др. София: СОНМ, 2003.

2007

Хемус – Антология на балканската поезия. Атина: Анти, 2007.

2012

13 звезди в славянското небе. Антология. (Дора Габе, Елисавета Багряна, Лариса Гениюш, Гордана Бошнакоска, Халина Пошвятовска, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Людмила Подяворинска, Катя Шпур, Десанка Максимович, Весна Парун, Леся Украинка и Иржина Хаукова). Съст. Елка Няголова. Прев Хари Стоянов и др. Варна : Слав. литературна и артистична академия, 2012.

2016

Балканска роза. Антология. Прев. колектив. София: Пен център, ИК Хермес, 2016.

2017

Словоприношение. Съвременни славянски поети. [Йелина Джуркович, Йованка Ст. Николич, Предраг Белошевич, Ранко Рисоевич, Любица Райкич, Славомир Гвозденович, Вида Мокрин-Пауер, Марко Кравос, Нина Кокел, Роберт Симонишек, Цветка Бевц, Веролюб Вукашинович, Виктор Шечеровски, Горан Джорджевич, Душан Стойкович, Зоран Радисавлевич, Йован Зивлак, Лиляна Стеич, Миодраг Павлович, Мичо Цветич, Неделко Терзич, Петър Паич, Радомир Андрич, Ристо Василевски, Сърба Игнатович, Божидар Петрач, Давор Гъргурич, Джуро Видмарович, Диана Буразер, Дмитрие Попович, Енерика Бияч, Иван Голуб, Луко Палетак, Марко Грегур, Марина Чапалия, Миро Гавран, Мая Джерек, Наталия Воробьова-Хржич, Ружица Циндори, Силвия Бенкович-Ператова, Степан Шешел, Томислав Мариан Билоснич, Якша Фиаменго, Амфилохий Радович, Бечир Вукович, Радомир Уляревич] . Варна: Славянска литературна и артистична академия, 2017.

 

Проза

2001

Язък за боята! Графитите на Белград. Съст.Небойша Богавац. Прев. Жела Георгиева. София: Стигмати, 2001.

2005

Остриганият таралеж. Антология на сръбската сатира (Момо Капор, Радивое Бойчич, Драгутин Минич – Карло, Милован Витезович и др). Прев. Ганчо Савов, Жела Георгиева, Кръстьо Кръстев. Велико Търново : Пан-ВТ, 2005.

2006

Тихите залези на Заобърдието: Избрани разкази. Т.1, Ниш: Братство, 2006.

2007

Последна страница: Златните пера на полуострова. [Алек Попов, Ненад Величкович, Александър Прокопиев, Светислав. Басара, Метин Качан, Симо Мраович, Алеш Дебеляк, Дубравка Угрешич, Мирча Картареску, Иван Джепароски, Давид Албахари, Аслъ Ердоган, Анастасис Вистонитис, Илйет Аличка, Георги Господинов] Прев. от сръб., фр., гр., рум., тур., хърв. Людмила Миндова, Нина Михайлова, Здравка Божикова и др. София: Българска телеграфна агенция, 2007.

2010

Язък за боята! Графитите на Белград.Съст.Небойша Богавац. Прев. Ганчо Савов, Жела Георгиева, Кръстьо Кръстев. София: Стигмати, 2010, 2 изд.

2012

Сръбски хумор. Сборник разкази и афоризми. Съст. и прев. Ганчо Савов. София: Кронос, 2012.

2013

Светът, който ни заобикаля. Европейски градове в новия сръбски разказ. (Вида Огненович, Миряна Павлович, Милисав Савич, Йовица Ачин, Давид Албахари, Владислав Баяц, Милан Джорджевич, Михайло Пантич, Елена Ленголд, Милета Проданович, Владимир Тасич, Ласло Блашкович). Съст. Гойко Божович. Прев. Ася Тихинова-Йованович. София: Сиела, 2013.

 

Детска литература

1994

Максимович, Десанка. Царят на играчките: Приказки за най-малките. Прев. Вера Желязкова. София : [Изд. прев.], 1994.

2012

Станкович, Натали. Фанто това съм аз. Прев. Русанка Ляпова. Пловдив: ПП-Прес, 2012.

Станкович, Натали. Фанто строи къщичка. Кн. 3. Прев. Русанка Ляпова. Пловдив: ПП-Прес, 2012.

Станкович, Натали. Фанто: Бедите на Фанто. Прев. Русанка Ляпова. Пловдив: ПП-Прес, 2012.

Костадинович, Ивана. Грозното патенце. Прев. Русанка Ляпова. Пловдив: ПП-Прес, 2012.

Жикич, Соня. Двете мравки. Прев. Русанка Ляпова. Пловдив: ПП-Прес, 2012.

Жикич, Соня. Елен и лъв.  Прев. Русанка Ляпова. Пловдив: ПП-Прес, 2012.

Жикич, Соня. Жаба и вол. Прев. Русанка Ляпова. Пловдив: ПП-Прес, 2012.

Жикич, Соня. Заек и костенурка. Прев. Русанка Ляпова. Пловдив: ПП-Прес, 2012.

Жикич, Соня. Костенурка и орел.  Прев. Русанка Ляпова. Пловдив: ПП-Прес, 2012

Жикич Соня. Кучето и неговата сянка. Прев. Русанка Ляпова. Пловдив: ПП-Прес, 2012.

Жикич, Соня. Лакомата невестулка. Прев. Русанка Ляпова. Пловдив: ПП-Прес, 2012.

Жикич, Соня. Лисица и гарван. Прев. Русанка Ляпова. Пловдив: ПП-Прес, 2012.

Жикич, Соня. Лисица и козел. Прев. Русанка Ляпова. Пловдив: ПП-Прес, 2012.

Жикич, Соня. Лисицата и гроздето. Прев. Русанка Ляпова. Пловдив: ПП-Прес, 2012.

2013

Жикич Соня. Кон и магаре. Прев. Русанка Ляпова. Пловдив: ПП-Прес, 2013.

Станкович, Натали. Фанто: Нов дом. кн.4. Прев. Русанка Ляпова. Пловдив: ПП-Прес, 2013.

2014

Войнович, Владислава. Хартиеният принц. Прев. Русанка Ляпова. София: Колибри, 2014.

Антологии

2006

Тайните на слънчогледа: разкази за деца. Т.2. Ниш: Братство, 2006.

 

Приказки

1993

Златната планина : Сръб. нар. приказки. Прев. Ани Иванова. София: Логинс, 1993. (Приказки на славянските народи ; Кн. 3)

2006

Приказки на балканските народи. Книжка едно – На гости у съседите. Съст. Дядо Пънч. София: Славена, 2006.

2012

Приказки на европейските народи. Съст. Николай Аретов. София: Кралица Маб, 2012.

 

Източници:

Електронен каталог COBISS

Проект Растко България

http://www.rastko.rs/rastko-bg/bibliografija/srpska-nabug.php

Своден каталог НАБИС

Public Library Varna

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s